visasverslas.lt
Patalpinta: 2012-07-11 11:04   Atnaujintas: 2012-07-11 11:05   Komentarai: 0   Peržiūros nuo 2009-08-25: 325

Kokių profesijų darbuotojų labiausiai trūksta šalyje (2012 m. II pusmet.)
2012-07-11 11:03

Informuojame, kad 2012 m. liepos 5 d. leidinyje „Valstybės žinios" Nr. 79 paskelbtas LIETUVOS DARBO BIRŽAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRISKIRTĄ VEIKLĄ (UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ, DARBO RINKOS PASLAUGŲ TEIKIMĄ IR KT.) REGLAMENTUOJANTIS TEISĖS AKTAS:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. A1-315 „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2012 m. II pusmečiui patvirtinimo" (toliau - Įsakymas) (Žin., 2012, Nr. 79-4126):

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429584

Eil. Nr.

 

Profesija

 

Kodas

 

Reikalavimai

 

Teritorija

 

1.1.

 

Suvirintojas

 

721206

 

Sertifikatai:

Bureau Veritas ( VB)

Det Norske Veritas (DNV)

Lloyd's Register Group ( LRG)

Germanischer Lloyd ( GL)

Klaipėda

 

1.2.

 

Metalinių laivų korpusų surinkėjas

 

721419

 

 

Klaipėda

 

 

2. Paslaugos:

Eil. Nr.

 

Profesija

 

Kodas

 

Reikalavimai

 

Teritorija

 

2.1.

 

Restorano virėjas

 

512204

 

 

šalyje

 

2.2.

 

Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas

 

832409

 

Pažymėjimai:

TIR sistemos reikalavimai ir/arba

ADR pavojingų krovinių gabenimas

šalyje

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius


Kategorijos: Profesinis tobulėjimas, savimotyvacija, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos, Personalo kūrimas ir valdymas