visasverslas.lt
Patalpinta: 2012-07-25 10:16   Atnaujintas: 2012-07-25 10:17   Komentarai: 0   Peržiūros nuo 2009-08-25: 25

Statybvietėse pažeidimų mažiau, bet jie – grėsmingi darbuotojams
2012-07-25 10:16

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pareigūnai visą birželį aktyviai tikrino, kaip statybvietėse bei transporto ir sandėliavimo įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės reikalavimų.

Planinės prevencinės akcijos metu pagal kontrolinius klausimynus patikrinus 125 statybos bei 44 transporto ir saugojimo įmones, nustatyta apie 400 įvairių pažeidimų, iš jų daugiau nei 350 - statybvietėse. Darbdaviams surašyti 25 reikalavimai pašalinti pažeidimus, 17 administracinių teisės pažeidimo protokolų, skirta per 3300 Lt baudų. Nustatyti ir 25 galimai nelegaliai dirbę asmenys.

„Lyginant su praėjusių metų akcija, šiemetinės rezultatai kiek geresni - pažeidimų statybvietėse nustatyta beveik dviem trečdaliais mažiau, nė vienoje jų darbai nebuvo sustabdyti. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog apie akciją buvo skelbta, o darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje darbdaviai gali patys kontroliuoti vadovaudamiesi specialiai parengtais ir viešai prieinamais klausimynais bei konsultuotis su darbo inspektoriais, skaičiai yra per dideli. Akivaizdu, jog tiek darbdaviams, tiek darbuotojams dar labai trūksta sąmoningumo ir darbo kultūros įgūdžių. Neabejotina, kad statybos ir toliau išliks pagrindiniu darbo inspektorių veiklos prioritetu", - teigia Lietuvos Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus pavaduotoja Svetlana Černuševič. Ji pabrėžė, jog visos administracinės priemonės darbdaviams buvo taikytos tik esant būtinybei, kai nustatytų trūkumų nebuvo galima pašalinti iš karto ir jie kėlė rimtą pavojų darbuotojų sveikatai ir gyvybei, ar pažeidimai buvo sistemingi. Kiekvienu atveju VDI inspektoriai pažeidimus aptarė su darbdavio įgaliotais asmenimis bei darbuotojų atstovais, pateikė rekomendacijas, kaip gerinti saugos darbe sąlygas.

Beveik 70 proc. nustatytų pažeidimų sudarė atvejai, kai darbuotojai dirbo netinkamai įrengtose darbo vietose: pavojingos zonos buvo aptvertos ne pagal reikalavimus arba neaptvertos visiškai, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, saugančios darbuotoją nuo kritimo iš aukščio, taip pat ir nuo krintančių daiktų. Kai kuriose įmonėse neįvertinta profesinė rizika, neapmokyti ar neinstruktuoti darbuotojai, nesaugios darbo priemonės. Transporto įmonėse būdingesni pažeidimai, kai darbuotojai dirbo nesilaikydami darbo laiko režimo, klaidingai vedama darbo laiko apskaita.

Minimi ekonominės veiklos sektoriai šiais metais nustatyti kaip vieni iš prioritetinių VDI veikloje tiek dėl darbo saugos, tiek dėl darbo teisės pažeidimų. Statybos bei transporto ir sandėliavimo įmonėse 2011 m. įvyko beveik pusė visų sunkių ir mirtinų, kone ketvirtadalis lengvų nelaimingų atsitikimų darbe. Šių metų pirmą pusmetį atliekant statybos darbus sunkiai sužaloti 11 ir mirtinai - 5 darbuotojai (pernai per tą patį laikotarpį atitinkamai - 16 ir 3). Atliekant transportavimo ir sandėliavimo darbus sunkias traumas patyrusių darbuotojų skaičius, palyginti su praėjusių metų I pusmečiu, išaugo du kartus - iki 12, žuvo tiek pat - 4 darbuotojai.

Iš viso per šių metų I pusmetį VDI inspektoriai aplankė 5,4 tūkst. įmonių ir jų atskirų struktūrinių padalinių, nurodyta pašalinti per 3 tūkst. pažeidimų. Nelegalaus darbo prevencijai atlikta beveik 2 tūkst. tikrinimų, kas antram iš jų tenka po vieną nustatytą galimai nelegaliai dirbusį asmenį. Šiuo laikotarpiu inspektoriai konsultavo daugiau nei 60 tūkst. piliečių.

 


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Profesinis tobulėjimas, savimotyvacija, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos, Personalo kūrimas ir valdymas, Teisė, įstatymai, sutartys