Patalpinta: 2009-07-02 08:33      Komentarai: 56

Darbdavys nemoka atlygimo. Ką daryti?

Mano sesei darbdavys atlyginimo nemokėjo pusę metų, vis žadėjo, vis tempėsi, teisinosi krize. Gegužės mėn. po jo eilinio pasiūlymo apsisprendė išeiti iš darbo. Darbdavys iki šiol jai nesumokejo nei atlyginimo už tuos pusę metų, nei išeitinės kompensacijos (įmonėje dirbo 7 metus), nei atostoginių. Vėl teisinasi įmonės padėtimi ir žada viską išmokėti dalimis per pusę metų, bet juo jau niekas netiki. Kiek žinau, atleidus darbovietė turi atsiskaityti per 3 dienas. Sesuo kreipėsi į Darbo inspekciją, ten pasakė duot į teismą, ir jei po jo neatsiskaitys, kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Kaip dar ji gali išsireikalauti atlyginimą?

Ačiū


Kategorijos: Darbo santykiaiKomentarai

Unknown_user_thumb
speedy_gonzalez

tai nesupratau, atleido ja ar ji savo noru isejo? tada jai nepriklauso iseitine

2009-07-02 08:59
Unknown_user_thumb
dimitrij

Pagal Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalį darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei konkrečiu atveju susitarimo su darbdaviui dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos nebuvo, buvęs darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką priteisimo.

2009-07-02 09:10
Unknown_user_thumb
ance

O ka darbo inspekcija? Tik tiek tepadejo? Kiek zinau, jei darbdavys nemoka net minimalaus (oficialaus, "sodrinio") atlyginimo, darbo inspekcija baudzia, vid. bauda 2750 lt. Gal ne viska issiaiskinot.

2009-07-02 09:18
Unknown_user_thumb
silvia

Mano kambariokei irgi darbdavys jau trečią mėnesį nemoka atlyginimo. Susikaupe nemaza suma pinigų darbe ir nemaža suma skolų namuose - už nuomą sumokėti ji skolinasi, į darbą pavežu aš, nes mėnesiniam bilietui pinigų neturi. Patarkite, kaip jai elgtis, gal galima darbdavį apskųsti, gal yra instancijos, kurios gina darbuotojų teises? Bijau, kad kambarioke toliau tikėdamasi geresnės įmonės padėties ir kad pagaliau su ja atsiskaitys, dirbs, o darbdavys jai taip ir nesumokės. Juk auga žmogaus įsiskolinimai

2009-07-02 10:06
Unknown_user_thumb
cervo

Aš darbdavį apskundžiau darbo inspekcijai ir ji per 2 savaites viską išsiaiškino, darbdavys nubaustas nemaža bauda ir sumokėjo man, ką skolingas. Tereikia kreiptis i juos - tai nesudėtinga: galima nueiti ir paaiškinti situaciją, parašyti prašymą, kad ištirtų įmonės veiklą, galima pranešti anonimiškai. Ginkite savo teises

2009-07-02 10:12
Unknown_user_thumb
gene

Jai pasiūlė išeiti, šalių susitarimu. Apskritai, kas čia per pasiūlymas atsiskaityti per pusę metų, žmogus iki šiol negavo pinigų, įklimpo per tą laiką į skolas.

2009-07-02 10:20
Unknown_user_thumb
izaura

O jei darbdavys daro spaudimą, kad darbuotojai išeitų patys? Na, kad nereikėtų mokėti išeitinės kompensacijos. Nuolat sako, kad nėra pinigų ir nebus, blogina darbo sąlygas, didina darbo krūvį.

2009-07-02 10:21
Unknown_user_thumb
veltede

Tai ką, ji už dyką dirba? 3 mėnesius be algos ?? Tai ka valgo?? O čia jai tik vienai ar visiems taip?

2009-07-02 10:26
Unknown_user_thumb
veltede

čia silvios klausiau :-)

2009-07-02 10:26
Unknown_user_thumb
qir

tegu kreipiasi į Darbo inspekciją, VMI, sodra, jei neina į kalbas ir mulkina. dažnai žmonės, su kuriais nesiskaitoma, dar ne tiek bijosi kažkur kreiptis, kiek galvojka, kas bus "varšui" darbdaviui, jei jis pasiskųs.. Kažkoks lietuviskas stokholmo (aukos) sindromo variantas... Skustis per visur, taip negalima elgtis

2009-07-02 11:08
Unknown_user_thumb
silvia

Na taip, vis zada, kad ryt, kita savaite, na jau tikrai kita savaite, ir taip tesiasi jau be galo. jei iskart zmogui pasakytu, kad sedesi be pinigu tris menesius, gal kitaip reaguotu, bet kai zada zada... jau pavargo.

2009-07-02 11:10
Unknown_user_thumb
silvia

O cia tik mums idomu, ka valgo, darbdavys, kiek zinau, ne karto jos neklause, kaip ji laikosi tiek laiko be pinigu...

2009-07-02 11:11
Unknown_user_thumb
lusi

Galima parašyti direktoriui prašymą, kad pateiktų pažymą apie neišmokėtą darbo užmokestį (jeigu neduos, skolos dydį galima apsiskaičiuoti arba sužinoti buhalterijoje) ir parašyti, kad neatsiskaičius iki susitartos datos, kreipsitės į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei

2009-07-02 11:15
Unknown_user_thumb
albertas

Rašyti ieškinį apylinkės teismui dėl darbo užmokesčio priteisimo su visais delspinigiais ir vidutiniais darbo užmokesčiais. Teismai gan greitai nagrinėja tokias bylas.

2009-07-02 11:16
Unknown_user_thumb
aloyzas

Svarbiausia nenusileisti tokiems darbdaviams.Gal tai padės susitarti su darbaviu, kad jis kuo greičiau su jumis atsiskaitytų: informuokite darbdaviu apie ketinimus kreiptis į darbo inspekciją ir teismą; jei darbdavys tik pasišaipys arba toliau užkalbinės dantis, ketinimus paverčiate veiksmais neatidėliojant. Praneškite apie padėtį. Į teismą galima kreiptis dėl neišmokėto darbo užmokesčio, palūkanų ir vidutinio darbo užmokesčio už tą laiką iki kol su jumis bus pilnai atsiskaityta arba dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

2009-07-02 11:32
Unknown_user_thumb
Emule

Ar gali darbdavys neišmokėti visos kompensacijos motyvuodamas ekonomine krize ir bloga finansine padėtimi?

2009-07-02 11:33
Unknown_user_thumb
mapse

Įmonės bankroto metu darbuotojai atleidžiami: Įmonių bankroto įstatymo 19 str. 1. Administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo raštu įspėja įmonės darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo tokio įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis. Apie būsimą darbuotojų atleidimą administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams. 2. Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. 3. Su atleidžiamu darbuotoju atsiskaitoma šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. 4. Darbuotojų, su kuriais bus sudarytos terminuotos darbo sutartys dirbti įmonės bankroto proceso metu, skaičių pagal pareigybes nustato kreditorių susirinkimas. Šių darbuotojų sąrašą sudaro administratorius. <...> 35 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka 1. Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape pagal šio straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos). 2. Pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais; reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai apmokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją. <...> Pilną teisės aktą galite rasti www.lrs.lt -> Teisės aktai. Nesumokėti atlyginimai darbuotojams išmokami įstatymų nustatyta tvarka iš Garantinio fondo. http://www.socmin.lt/gf/

2009-07-02 11:43
Unknown_user_thumb
mapse

Darbdavys nemoka atlyginimo: reikia gauti iš darbdavio dokumentą patvirtinantį, kad jis jums nemoka atlyginimo ir kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, arba dėl bankroto iškėlimo. Daugiau informacijos rasite: http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/ viewtopic.php?forum=1&topic_id=17& post_id=35&viewmode=flat&sortorder=0& showonepost=1 ir http://www.teisesgidas.lt/modules/newbb_plus/ viewtopic.php?topic_id=17&forum=1 Jeigu iškelsite bankrotą, su jumis bus atsiskaityta iš garantinio fondo 1.1. Iš Garantinio fondo lėšų vienam bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės darbuotojui, taip pat buvusiam likviduotos dėl bankroto, įsigaliojus Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymui, įmonės darbuotojui gali būti skiriamos šių dydžių išmokos, susijusios su darbo santykiais: 1.1.1. darbo užmokestis pagal darbuotojo reikalavimą, bet ne didesnis kaip darbo užmokesčių, sumokėtų už paskutinius paeiliui einančius 3 mėnesius 18 mėnesių laikotarpiu iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo dienos, suma ir neviršijantis užpraeito kalendorinio ketvirčio, buvusio prieš paraiškos pateikimo Garantinio fondo administracijai mėnesį, trijų šalies ūkio darbuotojų vidutinių mėnesinių bruto darbo užmokesčių sumos. Kai per 3 mėnesius sumokėta darbo užmokesčio suma yra mažesnė už 3 minimaliąsias mėnesines algas, maksimaliu šios išmokos dydžiu laikoma 3 minimaliųjų mėnesinių algų suma; 1.1.2. piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas – ne didesnė už 1 minimalią mėnesinę algą; 1.1.3. išeitinė išmoka – iki 2 minimalių mėnesinių algų; 1.1.4. apmokėjimas už prastovą – neviršijantis 1 minimalios mėnesinės algos.

2009-07-02 11:45
Unknown_user_thumb
zygimantas

Darbuotojai gali kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jei negauna darbo užmokesčio ilgiau nei 2 mėn.

2009-07-02 11:57
Unknown_user_thumb
gintare

O jei alga mokama grynais, sodrai parodant tik minimuma? Arba, kaip mano vyro atveju, puse "sodrinės", o puse - autoriniais? Tai tada išeitinė mopkama tik už "sodrinę" algą?

2009-07-02 12:02
Unknown_user_thumb
dimitrij

Darbo kodekse nėra numatyta galimybė darbdaviui nemokėti piniginių sumų, priklausančių darbuotojui, dėl ekonominių ar kitų priežasčių. Jei darbdavys neišmoka atleidimo dieną darbuotojui priklausančių piniginių sumų, jis privalo mokėti darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už uždelstą laiką. Jei darbdavys gera valia nemoka darbuotojui piniginių sumų , darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl visų neišmokėtų piniginių sumų bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką priteisimo.

2009-07-02 12:26
Unknown_user_thumb
kipselis

nereikia sutikti iš darbo išeiti "savo noru", kai atleidžia dėl etatų mažinimo, nes nepriklausys bedarbio pašalpa. Teisė į nedarbo draudimo išmoką Jei esate užsiregistravęs darbo biržoje bedarbiu ir negavote pasiūlymo darbui, atitinkančio jūsų profesinį pasirengimą bei sveikatos būklę, ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, turite teisę į nedarbo draudimo išmoką, jeigu: * iki įsiregistravimo darbo biržoje turite ne mažesnį kaip 18 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėn.; * esate atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių bei darbdavio bankroto atveju; * baigėte privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvote atleistas iš šių tarnybų ištarnavę ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko. pasinaudokite skaičiuokle, kuri padės sužinoti, ar Jums priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka: http://www.ldb.lt/Informacija/PatarimaiIeskantiemsDarbo/ Puslapiai/nedarbo_ismoka.aspx

2009-07-02 12:39
Unknown_user_thumb
ekstra

Nemaloniausia yra savo pinigų prašinėti, žemintis. kaupiesi, kaupiesi, nuteikinėji save, kad juk nesiskolini, ne išmaldos prašai, bet vis tiek savijauta bjauri. Kaip darbdaviai negalvoja, kad kai darbuotojo mintys užimtos, kaip pamaitinti vaikus, sumokėti už jų darželį, komunalines, būsto paskolą, tai kokį jis dėmesį skiria darbui? Kokia jo motyvacija?

2009-07-02 13:35
Unknown_user_thumb
uxod

O čia apie kokio kapitalo įmones kalbama? nemoka uab'e, užsienio valdomoje kompanijoje, individualioje įmonėje?

2009-07-02 14:29
Unknown_user_thumb
napoleonas

Koks skirtumas? Istatymai visus darbuotojus kur jie dirbtu, gina vienodai ir taikomi visiems darbdaviams. O įdomu, tas darbdavys nemoka vienam darbuotojui ar keliems? Keliese jau gaunasi kolektyvinis skundas, todėl jei tai vyksta ir su jusu kolegomis, reiketu detis i kruva - pigiau susimesti advokatui, apskritai, lengviau ieskoti teisybes. Be to, jei darbdavys izuliai elgiasi su vienu darbuotoju, tai kai pas ji ateis grupe, nusiteikusi ryztingai, gali praeiti noras jaustis viršesniam už kitus ir nesiskaityti.

2009-07-02 14:37
Unknown_user_thumb
mapse

Kokias kompensacijas numato darbo kodeksas atleidžiamam darbuotojui darbdavio iniacityva? Darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva aptaria Darbo kodekso 129,130 ir 140 straipsniai. 129 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės 1. Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį šio Kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. 2. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. 3. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti: 1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu; 2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje; 3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinamą įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais, taip pat kreipimasis į administracinius organus; 4) lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeiminė padėtis, įsitikinimai ar pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms; 5) amžius; 6) nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles. 4. Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. 5. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis šio ir 130 straipsnio nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį. 130 straipsnis. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius. 2. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta: 1) atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas; 2) atleidimo iš darbo data; 3) atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. 3. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. 4. Įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo. 5. Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. 6. Neteko galios Lietuvos Respublikos 2008 m. gegužės 13 d. įstatymu Nr. X-1534 (nuo 2008 m. liepos 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 63-2375) 140 straipsnis. Išeitinė išmoka 1. Nutraukus darbo sutartį pagal šio Kodekso 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių - penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio; 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. 2. Nutraukus darbo sutartį kitais šiame skirsnyje (išskyrus Kodekso 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. Darbo kodeksą galite parsisųsti iš svetainės www.lrs.lt-> Teisės aktai -> Lietuvos respublikos kodeksai -> Darbo kodeksas -> Aktuali redakcija.

2009-07-02 14:39
Unknown_user_thumb
mapse

Kas gali inicijuoti įmonei bankrotą? 5 straipsnis. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei 1. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę: 1) kreditorius (kreditoriai);(KOMEANTARAS kreditoriais yra visi, kam įmonė įstaiga yra skolinga, darbuotojai taip pat yra įmonės kreditoriai, jeigu jiems nemokamas atlyginimas) 2) savininkas (savininkai);(KOMENTARAS savininikus apima ir individualios įmonės sąvininkas) 3) įmonės administracijos vadovas.(KOMENTARAS įmonės administracijos vadovas, direktorius , asmuo vadovaujantis įmonės veiklai) 2. Esant šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytai sąlygai, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo privalo pateikti teismui likviduojamos įmonės likvidatorius. 3. Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 4. Prie pareiškimo pridedami jo pagrįstumą įrodantys dokumentai. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 p.nustato, kad bankroto byla iškeliama , jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė neatsiskaito su kreditoriumi(kreditoriais) praėjus trim mėnesiams po termino nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyje terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

2009-07-02 14:40
Unknown_user_thumb
dimitrij

Jei išėjote iš darbo, o darbdavys atleidimo dieną neišmokėjo priklausančio atlyginimo bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėtų piniginių sumų priteisimo, o taip pat vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką priteisimo. Teismo sprendimui įsiteisėjus ir darbdavui gera valia nevykdant teismo sprendimo, reikėtų kreiptis į antstolį, kad pradėtų vykdymo veiksmus ir priverstine tvarka išieškotų priteistus pinigus.

2009-07-02 14:46
Unknown_user_thumb
elep

Na gerai, ką daryt, jei atleido ir nesumoka, jau aisku, o ka daryti tiems, kas dar dirba, bet kaip už dyką - darbdavys moka tik kada panorėjęs ir kiek panorėjęs? jeigu nebezinai, kada gausi bent gali, ryt, poryt, po savaites, po dvieju, po menesio?

2009-07-02 15:46
Unknown_user_thumb
violetka

Mano atveju po bandomojo laikotarpio darbdavys nepakėlė atlyginimo, nors apie tai žodžiu buvo tartasi, dabar savo žodžių išsižada. Priežasties, kodėl nepakėlė (nes tarėmės bandomajam už tikrai gerokai mažesnę sumą, nei būčiau sutikusi eiti dirbti, ir todėl labai laukiua bandomojo pabaigos, kad atsistočiau ant kojų), ar nepatenkinti mano darbu, neįvardija, darbo krūvis didelis, dirbu vienodai su kitais kolegomis, o kadangi tai buvo mano bandomasis, su didesniu entuziazmu, likdavau viršvalandžių, padarydavau ir kas nepriklauso, bet užkraudavo. Kiti kolegos už tą patį darbą gauna net keliskart daugiau. Kaip elgtis? už minimumą likti nenoriu, o ir negaliu nemokamai gyventi pas gimines, reikėtų jau išsikraustyti arba bent prisidėti prie mokesčių.

2009-07-02 15:53
Unknown_user_thumb
evukas

tai gal visa sita reiketu darbdaviui susakyt, o ne komentaruose :-) kiekviena situacija skirtinga, ir patarimais remtis nerekomenduočiau. Juk gali buti analogiska situacija, bet kitokio tipo kompanijoj, kitokia finansine padetis, kitokie vadovai, kitokie darbuotoju vertinimo metodai. Vis delto, jei darbas tas pats, o atlyginimas net keliskart mazesnis, nei kolegu, taip netureytu buti. Bet jei sutarty darbo neapibrezete pakelimo algos po bandomojo pabaigos, tai vargiai ka su valdzia susitarsite. Sie laikai ne tie, kada laikomasi zodzio...

2009-07-03 09:53
Unknown_user_thumb
palsius

O ka, esu girdejes, kad jei nemoka algos, galima neiti i darba... Tiek dienu, kiek veluoja atlyginimas

2009-07-03 11:07
Unknown_user_thumb
shr

Na, arba vadovas aferistas, nebijantis jokiu inspekciju, iprates balansuoti ant istatymo ribos (kiek tokiu firmeliu girdejom, kai isteigia firmele, priima, kelis zmones, priisima prekiu ir dingsta, palike problemas darbuotojams, nemokedami jiems; skaiciau, berods, LR, kad zmogus iseitu is darbo, bet net nera kam ji atleisti, direktorius visiems skolingas, dingo), arba firmai galas

2009-07-03 11:26
Unknown_user_thumb
sivka

"Esant įtemptai ekonomikos situacijai, Valstybinė darbo inspekcija sulaukia vis daugiau darbuotojų skundų ir dėl vėluojančių atlyginimų, ir dėl darbdavių nenoro mokėti išeitines išmokas. VDI pažymi, jog gaunamų skundų skaičius rodo, kad įmonėse vis dažniau ir šiurkščiau pažeidinėjami darbo garantijas užtikrinantys teisės aktai, galbūt net piktnaudžiaujama sunkia šio meto ekonomikos padėtimi. šiandien skundai plaukia jau beveik iš visų veiklos sričių įmonių. Socialinės įtampos didėjimas yra itin neigiamas reiškinys, nes darbo užmokestis yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis, tad negavęs atlyginimo numatytu laiku žmogus neturi lėšų kasdienėms išlaidoms. Visiškai netoleruotina padėtis, kai darbdaviai neturi pinigų arba sako neturį ir nieko nedaro, arba sunkmečiu demonstruoja neketinantys atsisakyti išlaidaus gyvenimo būdo, kai darbuotojai neturi už ką papietauti. "Be abejo, yra nemažai atvejų, kai darbdaviai taiko sau įvairias lengvatas, perka brangius automobilius, važinėja į užsienį, o darbuotojams nemoka atlyginimų. Šiuo atveju dar labiau piktnaudžiaujama bloga ekonomikos padėtimi, tačiau statistikos apie tokius pažeidimus VDI neturi". Sunku pasakyti, ar daug verslininkų naudojasi įtempta ekonomikos situacija – net ir turėdami pinigų piktybiškai vėluoja ar apskritai vengia sumokėti išeitinius atlyginimus darbuotojams. Neteisinga ir nesąžininga laiku nemokėti darbuotojams atlyginimų, todėl visais minėtais vengimo atsiskaityti atvejais yra teisės aktų pažeidimai, už kuriuos taikomos baudos nuo 500 iki 5 tūkst. litų. Paprastai taikomas baudos vidurkis – 2750 litų. "

2009-07-03 11:34
Unknown_user_thumb
flera

Kodėl darbdavys niekada neperspėja, kad atlyginimas vėluos ir kiek?

2009-07-03 11:37
Unknown_user_thumb
popcorn

Skaičiau kazkaka skunda apie kazkokia pasto kurjeriu firmele, kur darbuotojai skundziasi prastomis darbo salygomis, kad nuolat veluoja atlyginimai. Ir valdzios komentara, kad algos veluoja "TIK 15 dienu" :-) Ar kads bent isivaizduoja, kaip gyventi dvi savaites is viso be pinigu, jei atlyginimas veluoja nuolat ir sutirpo visos santaupos !? tam, kas turi, aisku, nesuprantama, kad galima netureti pinigu ne tik pietums, bet ir vakarienei, pusryciams, menkiausiai paslaugai? kai pasiskolinti nera is ko, nes jau is visu, kur imanoma, pasiskolinta? bet vadovams atrodo "TIK 15 dienų"... Linkėčiau atsidurti tokioje padėtyje, kai vaikui nėra ką duoti valgyti, isskyrus sausus makaronus :)

2009-07-03 11:44
Unknown_user_thumb
zirgogalva

Apie darbdavio nevykdomus įsipareigojimus pagal darbo sutartį galite pranešti teritoriniam Valstybinės darbo inspekcijos skyriui. Lietuvos Respublikos darbo kodekse yra nuostatų, reglamentuojančių darbdavio pareigas panašiais atvejais, kai algos vėluoja, pvz., savaite: Lietuvos Respublikos darbo kodekso 207 str. 1 d. numato, kad, kai dėl darbdavio kaltės darbuotojui pavėluotai išmokamas darbo užmokestis, tokiu atveju darbdavys kartu su darbo užmokesčiu išmoka darbuotojui įstatymų nustatyto dydžio delspinigius. Delspinigių mokėjimo tvarką tokiais atvejais reglamentuoja Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą išmokėjimą. Jame numatyta, kad „Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną“. Taigi už pirmas 7 vėluojamas išmokėti darbo užmokestį dienas delspinigiai Jums nebūtų skaičiuojami, o pradėti skaičiuoti tik praėjus 7 dienoms po tos dienos, kai darbo užmokestis turėjo būti sumokėtas ir taip Jums priskaičiuotų delspinigių turėtumėte teisę reikalauti iš savo darbdavio.

2009-07-03 11:49
Unknown_user_thumb
rolis_n

mūsų įmonėje atlyginimus visada išmokėdavo laiku. bet jau trys mėnesiai, kaip jie ėmė vėluoti. iš pradžių vėlavo 2 dienas, paskui savaitę, o praėjusį mnėnesį - jau 10 dienų. Patarkite, ką daryti? Ar ieškoti kito darbo, nes tokie vėlavimai reiškia, kad įmonė gali bankrutuoti, ar laukti geresnių laikų? Bet kai algos nemoka 10 dienų, vaikui nepaaiškinsi, kad neturiu iš ko nupirkti valgyti. Bankui, beje, irgi, nes paskolą reikia mokėti laiku. Ačiū už atsakymą

2009-07-03 11:51
Unknown_user_thumb
cowboy

Turėtumėte pasikalbėti su įmonės vadovais, dėl kokių priežasčių vėluoja atlyginimų mokėjimas: ar dėl apyvartinių lėšų trūkumo, ar įmonė patiria reikšmingų problemų, kokias perspektyvas mato vadovai, kada jie žada atsiskaityti, kaip. Bet realiai kas iš tų kalbų, pradėkite žvalgytis kito darbo.

2009-07-03 11:56
Unknown_user_thumb
neutralas

Manau, viskas priklauso nuo to, kaip elgiasi darbdaviai: ar supazindina su imones padetimi, tariasi su darbuotojais, pranesa, kad atlyginimai veluos ir kiek, stengiasi kaip nors kompensuoti atsirandančia itampa imoneje, ar priesingai, viska slepia ir vercia darbuotojus spelioti, kokia situacija, kada bus algos, kiek veluos. Mūsų imoneje buvo sutarta, kad veluos procentai, bet bus mokamas bazinis atlyginimas, kurio kol kas uztenka pragyvenimui (duonai, bet ne sviestui). Su visais buvo pasirasyta, kad jie atgaus savo procentus. Taip kad pas mus ramu.

2009-07-03 12:06
Unknown_user_thumb
Mintiesgaliunas

Turėjau ir aš panašių problemų, todėl teko pasidomėti, kaip su banko paskola elgtis - kiek nukenčiu finansiškai, vėluodamas pervesti įmokas. Savo atvejo neaprašinėsiu, štai ištrauka iš swedbanko svetainės: Ką daryti, jeigu atlyginimas vėluoja kelias dienas arba savaitę? Ar klientas nukenčia finansiškai, jeigu kelias dienas pavėluoja mokėti nustatytas įmokas? Vėluojant darbo užmokesčiui, žmogus turėtų kuo skubiau kreiptis į banką. Juk labai gali būti, kad užtektų tik pakeisti sutartyje numatytą paskolos mokėjimo dieną ir problema būtų išspręsta. Vėluojant sumokėti paskolos įmokas, tenka mokėti paskolos sutartyje numatytus delspinigius, kurių dydis priklauso nuo paskolos sumos. Vėluojant atsiskaityti su banku 1-2 dienas, delspinigių suma nebus didelė, tačiau uždelsus ilgiau, jų suma išauga. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad vienkartiniai ilgiau užsitęsiantys vėlavimai ar dažni trumpalaikiai vėlavimai daro įtaką kliento skolinimosi istorijai. Klientas, kurio skolinimosi istorija nėra gera, finansinėms institucijoms yra rizikingesnis ir ateityje skolintis jam būtų brangiau ir sudėtingiau.

2009-07-03 12:16
Unknown_user_thumb
vetytametyta

mano situacija panaši, vyras uždirbdavo lb gerai statybų bendrovėj, turėjo geras pareigas, paėmėm drąsiai kreditą. dabar vyras jau nuo naujų metųbedarbis, nes jo specializacijos dabar niekm nereikia. Tai verčiasi iš atsitiktinių bizniukų. Jei ne jie, nežinau, kaip gyventume, nes mano atlyginimas nuo sausio veluoja, gaunu ivairias sumeles nereguliariai. O į darbą iš Pašilaičių kasdien važinėti (važinėčiau troleibusais, bet vaiką reikia užvežti į darželį) reikia, tai niekad nežinau, ar kita savaite turesiu kurui, ar ne. jau nekalbu apie buitines išlaidas

2009-07-03 12:22
Unknown_user_thumb
mural

tegu darbdavys vekselius pasiraso, ka kiek skolingas. Ir paskui, jei laiku nesumoka, tiesiai pas antstolį

2009-07-03 12:35
Unknown_user_thumb
skruzde

pažistama situacija> paklausem vadovu, ar jau gresia bakrotas, kas bus su musu algom, atostoginiais, sako, ne, dar ne benkrotas. bet algu nemoka, nera pinigu. tai iseina, kad jei sumoketu darbuotojams, kas priklauso, ir bankrutuotu. Dabar nebankrutuoja tik del to, kad neatsiskaito su darbuotojais. Panaikinus kai kurias pozicijas įmonėje, man atsakomybės ir darbo tik padidėjo, bet alga ne tik nepadidejo, bet sumažėjo 900 lt, per puse, ir tie veluoja, neismokami.

2009-07-03 12:41
Unknown_user_thumb
gebene

Kokio dydžio yra delspinigiai, kai vėluoja alga? Kaip jie skaičiuojami - nuo vėluojančios algos dydžio kiekvienai uždelstai dienai? Kam reikia apie tai pranešti: darbdaviui ar buhalterijai?

2009-07-03 13:13
Unknown_user_thumb
viktorelis

Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų: "Delspinigių skaičiavimo tvarka: Kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus. Kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje gali būti numatytos darbuotojams palankesnės sąlygos. Delspinigiai neįskaitomi, kai yra apskaičiuojamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, jie neapmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu, nuo jų nemokamos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio lėšos, panaudotos delspinigiams išmokėti, išieškomos iš kaltų dėl pavėluotai išmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų juridinių ar fizinių asmenų įstatymų nustatyta tvarka".

2009-07-03 13:24
Unknown_user_thumb
zvirblis1

Tiek ilgai tempe ir dar dalimis siulo sumoket? tai gaunasi, kad atlyginima gaus tik po metu? Ar gali kas tokius darbdavius sutramdyti?? Juk zmogu per metus gali is varzytiniu namus parduot? kokio dydzio skolos uz komunalines gali zmogui prisikaupti?? O kitam nusisvilpti, atsiprasant, naudojasi darbuotojo darbu, bet uzmokescio turi kaip ismaldos prasyti.

2009-07-07 12:24
Unknown_user_thumb
echoe

Pas mus dažnai vadovai nemoka ziureti i ateiti ir geriau istaskys pinigus, negu prides pavaldiniui 100 lt prie atlyginimo. jau nekalbu apie atlyginimu mazinima vien todel, kad kiti mazina, arba is viso nemokejima.

2009-07-07 13:19
Unknown_user_thumb
artiom

as neisivaizduoju, kokias kiaules akis reikia tureti, kad zmogui tiek laiko nemoketum. Ir koks skirtumas, arjis turi vaiku, ar ne, cia jo pinigai

2009-07-07 15:20
Unknown_user_thumb
zose

Tai kompanijai turbut jau niekas nepades, ir jei iki siol nemoka, ir nebemokes, gali buti, kad ne is blogos valios, o viskas isleista, gal net issvaistyta. Gerai ekonominio kilimo metais buvo versla daryti, klientai patys i rankas ejo, tai bepigu. Kiek tokiu prisieme kreditu, prispirko butu, namu, sodybu, masinu, o kai pasikeite situacija, visi kalti, tik ne patys. Tai tokie pirmiausia nemoka darbuotojams, kurie is tiesu ir nemoka uzsidirbti. Kai versla vare kreditai, bankai skolino negailedami, jis pats judejo, o kai reikia paciam pajudinti, ne kiekvienas sugeba. Kas sazines turi, dar bando atsiskaityti su darbuotojais kiek isgali, o kitas tikrai kiaules akis isistato ir apgaudineja arba is viso neigia, kad kazkam skolingas. Bet lazda turi du galus, galbut darbuotoju pastangomis isbristu ir net kompanija galios igautu, jei patiems nieko neiseina. Bet jei nemoka darbuotojams, nerodo noro ieskoti iseiciu, tai - tiesus kelias i bankrota ir sutaptas vardas visam gyvenimui. Juk nezinai, kur paskui ir kokiom aplinkybem sutiksi zmones, su kuriais taip negraziai issiskyrei...

2009-07-07 17:35
Unknown_user_thumb
linksmuolis

O tai tiek laiko laukė ir tik dabar ieško, ką daryti? Aš jau po poros mėn eičiau i VDI. Kai žmonės leidžiasi, kadiš jų tyčiotųsi, tai iš jų ir tyčiojasi. Aišku, kad su šiais"'nustekentais"darbuotojais firma nebesiruošia nieko kartu dirbti, tai jai balastas, tiesiog laukia, kam atsibos skambinėti klausinnėti, kada bus pinigai, ir numos ranka, o kas iš dar dirbančiųjų nesulaukę pinigų neapsikentę išeis patys. Arba nubankrotins firma, kad valstybė atsiskaitytų su darbiuotojais. O paskui kitu pavadinimu įsteigs kitą firmą, priims naujus darbuotojus, kai vardas bus švarus, ir skelbsis, kad "sėkminga kompanija plečiasi ir ieško naujų darbuotojų". Pilna dabar tokių istorijų, neatsiskaito ne tik su darbuotojais bet ir kreditoriais, turtas perrašytas kitos firmos vardu. Taip kad nepuoselėkit tuščių iliuzijų ir pirmyn ginti savo teisių i tesimą.

2009-07-07 20:13
Unknown_user_thumb
talentasneprageriamas

2009 metai. Lietuvoje kalbasi du verslininkai: - Tu savo darbininkams algą moki? - Ne, jau seniai. - Ir aš ne. Bet jie vistiek į darbą eina?! - Eina - Ir mano eina. O gal davai padarom apmokamą įėjimą? Dar po mėnesio: - Na kaip taviškiai į darbą dar vaikšto? - AHA. Tik taupo žąsinai !!!!! - ?????? - Ateina pirmadienį, o išeina penktadienį !!

2009-07-08 09:34
Unknown_user_thumb
etne

Vyrą atleido iš darbo pagal DK 128str (darbuotojo prašymu dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių), nes daugiau kaip du mėnesius nemokėjo atlyginimo ir ilgiau kaip 30 dienų buvo prastovos. Atleidimo dieną niekas su juo neatsiskaitė. Įmonei iškelta bankroto byla. Kaip elgtis tokiu atveju - ar būtina duoti į teismą dėl skolos išieškojimo? Tačiau tam reikalingi oficialūs dokumentai, kokia suma jam priklauso, o tokio dokumento nėra iš kur gauti, nes įmonė nebevykdo jokios veiklos ir atsakingų darbuotojų nežinia kur ieškoti. Kur patartumėte kreiptis, kas galėtų padėti? Ačiū

2009-07-09 21:00
Unknown_user_thumb
kipselis

Sodra, vmi, vdi - sios institucijos, bent jau pirmosios dvi, turetu tureti duomenis apie imones imokas, vdi patartu kaip ta informacija rasti, gauti ir pateikti teismui

2009-07-11 18:26
Unknown_user_thumb
uxod

Jei nemoka 2 men visai, 128 DK straipsnis, jei nuolat veluoja ior nesimoka viso atlyginimo, 127 straipsnio 2 dalis.

2009-07-15 09:36
Unknown_user_thumb
mijamija

o ka daryti jei imones savininkai yra austrai, kurie ir gyvena Autrijoje ir nemoka atlyginimu?

2009-07-20 14:45