Pokalbis dėl darbo

2016-10-12 00:02   Peržiūros : 22757   Spausdinti


Šiandien privalome susitaikyti su mintimi, kad einame ilgu išbandymų tuneliu, kuris baigsis šviesa. Darbo rinkoje padėtis gąsdinanti, bet ne beviltiška. Tiesiog konkurencija milžiniška, o Jūs privalote potencialiam darbdaviui save pateikti taip, kad jis suprastų, jog tiek ekonomikos smukimo, tiek kilimo laikotarpiais būsite lyg vienas kumštis. Nenuleiskite rankų - perskaitykite žemiau pateiktus kebliausius pokalbyje dėl darbo užduodamus klausimus ir specialistų rekomenduojamus atsakymus į juos.

 

Pasiruošimas mūšiui - jau pusė pergalės

Jeigu savo gyvenimo aprašyme pateikėte teisingus duomenis ir nesumelavote apie įgytus įgūdžius, kvietimas atvykti į pokalbį reiškia viena - Jūsų kandidatūra kompaniją sudomino. Atminkite, kad asmuo, vedantis pokalbį dėl darbo, yra suinteresuotas surasti tinkamą žmogų lygiai taip pat, kaip Jūs esate suinteresuotas gauti trokštamą darbo vietą. Pasidomėkite įmonės veikla ir jos užimama rinkoje pozicija - jausitės daug tvirčiau ir jaudulį nugalėti bus daug lengviau. Štai Jums klausimai - orientyrai:

1. Papasakokite, prašau, apie save.

Kadangi šis klausimas paprastai yra užduodamas pačioje pokalbio pradžioje, būkite tikri, jog neišsiplėsite. Jūsų atsakymas turėtų trukti ne daugiau dviejų - trijų minučių. Kalbėkite trimis pagrindinėmis temomis: išsilavinimas (ši dalis turėtų trukti trumpiausiai, nebent esate tik pabaigęs mokslus), darbo patirtis ir pastarųjų metų karjeros pasiekimai (ją akcentuokite labiausiai). Nepamirškite, jos šis klausimas - tik savotiškas „apšilimas", tad jo metu neatskleiskite savo kozirių.

2. Ką žinote apie mūsų organizaciją?

Dar prieš pokalbį turėtumėte būti pasidomėję įmonės veikla bei sugebėti diskutuoti kompanijos, prie kurio kolektyvo norėtumėte prisidėti, siūlomomis prekėmis ar paslaugomis, gaunamomis pajamomis, reputacija, įvaizdžiu, tikslais ir uždaviniais, jos problemomis, vadovavimo stiliumi, dirbančiais žmonėmis, bendrovės istorija ir filosofija. Atsakykite į šį klausimą taip, jog su Jumis bendraujančiam atrankos specialistui būtų aišku, jog įmone išties domėjotės ir norėtumėte sužinoti dar daugiau. Tik, jokiu būdu, nepribloškite konsultanto savo žiniomis!

Savo atsakymą į šios srities klausimą siūloma pradėti taip: „Ieškodamas darbo, domėjausi keliomis įmonėmis. Jūsiškė mane sudomino tuo,  kad... (ir išvardykite keletą svarių priežasčių). Nesakykite: „Na, visi šneka, jog Jums sekasi puikiai, tad pagalvojau, kodėl ir man neprisijungus prie Jūsų kompanijos".

3. Kodėl norite dirbti būtent mūsų kompanijoje?

Na, blogiausias iš visų galimų atsakymų būtų „Nes man patinka dirbti su žmonėmis". Su kuo gi Jums dar gali patikti dirbti? Negi su gyvūnais? Šiuo atveju gerą atsakymą galite pateikti tik pasirengę iš anksto, ir paminėti tai, ko konkrečiai kompanijai išties trūksta. Galite atsakyti, jog ši įmonė užsiima tokia veikla, kuriai simpatijas jaučiate ir Jūs, bei norėtumėte įsitraukti į Jus dominantį procesą. Pavyzdžiui, jeigu kompanija garsėja kaip gebanti susidoroti su rinkos keliamais lūkesčiais, galite paminėti tą faktą ir pridėti, kad tikrai norėtumėte būti tokios šaunios komandos dalimi. Jeigu įmonės stiprioji pusė - tyrimai bei jų vystymas, jokiu būdu nepamirškite pridurti, jog turite gabumų kurti naujoves, o ši bendrovė - būtent ta vieta, kurioje tokie sugebėjimai yra tik skatinami. Jeigu įmonė akcentuoja finansų valdymo privalumus, svarbu paminėti esantį „prijaučiantį skaičiams".

4. Ką tokio sugebate Jūs, ko nesugeba kiti pretendentai?

Štai ties šiuo klausimu turite pilną teisę - ir netgi privalote (!) - girti save kiek tik išgalite bei būti šiek tiek egoistais. Papasakokite, kaip ypatingai sugebate susitvarkyti su iškilusiomis problemomis bei paminėkite keletą gerųjų savybių, išvardytų Jūsų gyvenimo aprašyme. Į savo pasiekimų istoriją pridėkite savo įgūdžių bei pomėgių charakteristikas. Parodykite jiems, koks esate vertingas! Paminėkite, kaip sugebate nustatyti prioritetus, įvardyti problemų kilimo priežastis bei paaiškinkite, kaip pajungiate visą savo energiją bei patirtį jų sprendimui.

Prie atsakymų į šį klausimą paminėtume iniciatyvumą ir sugebėjimą dirbti komandoje. Galite pasakyti, kad, Jūsų nuomone, laimėti konkursą yra verti žmonės, sugebantys bendrovėje prisitaikyti

5. Ko tikitės iš šio darbo?

Stenkitės atsakyti orientuodamiesi į kompanijos galimybės. Kalbėkite apie pripažinimo ir jautimosi svarbiu poreikį. Pasistenkite, kad Jūsų atsakymai būtų labiau atitiktų kompanijos siūlomas perspektyvas o ne asmeninius pageidavimus.

6. Prašome apibūdinti, kaip įsivaizduojate pareigas [į kurias pretenduojate]

Į šį klausimą atsakykite trumpai ir aiškiai, pabrėždami atsakomybės lygį. Dar prieš pokalbį dėl darbo apmąstykite, ar tikrai teisingai suvokiate, kokios pareigos ir atsakomybė Jums tektų laimėjus šį konkursą. Jeigu nesate tikri, ar būtent taip suprantate pareigybę, interviu metu galite paklausti atrankos konsultanto - juk palankiau pasitiksinti, negu „plaukioti aplinkui".

7. Kiek ilgai ketinate dirbti vienoje bendrovėje?

Pabrėžkite, jog Jus taip pat domina karjeros galimybės kompanijoje. Užsiminkite, kad tolimesnis naujų iššūkių siekimas įtikintų Jūs tęsti karjerą bet kokioje įmonėje. Trumpai tariant, turėtumėte apgalvoti visus argumentus, kurie telpa į frazę „Tol, kol abi pusės - kompanija ir darbuotojas - kartu siekia naujų tikslų".

8. „Jūsų gyvenimo aprašymas rodo, kad šiai pozicijai Jūs esate pernelyg patyręs / kvalifikuotas". Kaip galėtume tai pakomentuoti?

Specialistai šiuo atveju siūlo pabrėžti, kad Jus domina ilgalaikiai ryšiai su tam tikra bendrove, o Jūs esate pasirengęs pradėti ir nuo žemesnių pareigų, su viltimi, kad didėjant atsakomybės darbe lygiui, turėsite galimybę kilti karjeros laiptais. Pabrėžkite, kad stipriai rinkoje kompanijai yra reikalingi visapusiškai stiprūs darbuotojai, o patyrę vadovai visada turi didžiulę paklausą. Pasakykite atrankos darbuotojui, kad kompanija, pasamdžiusi patyrusį darbuotoją (tokį, kaip Jūs) greitai susigražins į jį investuotas lėšas. Pabaikite svariu argumentu, kad besivystančiai ir aktyviai įmonei talentingų darbuotojų niekada nebus per daug.

9. Koks Jūsų vadovavimo stilius (Klausimas užduodamas vadovams / vadovaujantiems asmenims)?

Kad sugebėtumėte atsakyti į šį klausimą, vėl gi turėtumėte būti pasiruošę iš anksto, būtent - pasidomėję tos kompanijos vadovais bei koks vadovavimo stilius jiems yra priimtinas. Kaip galimus atsakymus į šį klausimą galima paminėti šiuos: į užduotį ir jos atlikimą orientuotas vadovavimo stilius (Pavyzdžiui, man patinka iškilusių problemų sprendimas, kai reikia nustatyti, kas yra ne taip, surasti sprendimo būdą ir jį įgyvendinti); į rezultatą orientuotas vadovavimo stilius (daugumą sprendimų aš priimu pamąstydamas, kaip jis paveiks kiekvieną iš su juo susijusių grandžių), ar netgi paternalistinis (Esu linkęs rūpintis savo pavaldiniais ir nurodyti jiems teisingą darbo kryptį).

Prieš atsakydami į aukščiau patiektą kausimą apgalvokite, ar Jūsų vadovavimo stilius leis Jums dirbti noriai bei veiksmingai.

10. Kas, Jūsų nuomone, yra sunkiausia būnant vadovu? (Klausimas vadovams / vadovaujantiems asmenims)?

Galite paminėti planavimo, planuočių įvykdymo ir išlaidų planavimo procedūras. Specialistai sutinka, kad viena sunkiausių vadovų užduočių yra taip motyvuoti ir valdyti darbuotojus, kad kompanija sugebėtų pasiekti užsibrėžtų tikslų neviršydama numatyto biudžeto.

11. Kaip Jūs manote, kokios yra mūsų pramonės šakos rinkos tendencijos?

Iš anksto turėtumėte būti pasirengę įvardyti dvi - tris rinkos tendencijas, kad darbdaviui įrodytumėte, jog esate pakankamai gerais susipažinęs su šia pramonės šaka. Siūlytume paminėti technologinius iššūkius ar galimybes, ekonomines sąlygas ar netgi kontrolės poreikį.

12. Kodėl Jūs nusprendėte palikti dabartinę darbovietę?

Kalbėkite glaustai ir - kiek galite sau leisti - sąžiningai. Jeigu Jus atleido iš darbo dėl sumažėjusios gamybos apimties - taip ir pasakykite. Kitu atveju galima paminėti, jog tai buvo Jūsų sprendimas, tik jokiu būdu neužsiminkite apie asmeninius konfliktus su buvusiais bendradarbiais.

Personalo specialistai gali nepatingėti ir patikrinti Jūsų pateiktą informaciją, ypač jeigu Jus iš prieš tai buvusio darbo atleido. Vienas iš teisingiausių požiūrių į šį klausimą yra „Mūsų nuomonės esminiais klausimais išsiskyrė". Visuomet atminkite, kad Jūsų informacija gali būti patikrinta, tad rekomenduojama pokalbio metu nebūtų istorijų verčiau neprasimanyti.

13. Kokia buvusio (esamo) darbo specifika Jums patiko labiausiai? O nepatiko?

Pamirškite apie asmenines problemas. Jeigu savo paskutinę darbovietę apibūdinsite kaip „tikrą košmarą", personalo specialistas susidomės, kodėl joje dirbote iki šiol. Ties šiuo klausimu Jums reikėtų būti atsargiu ir teigiamai nusiteikusiu. Be abejo, paminėkite daugiau ypatybių, kurias mėgote, nei tų, kurios Jums kėlė nuobodulį ar sunkumus.

14. Kaip manote, koks yra šių pareigų atlyginimas?

Žinoma, atlyginimo klausimo sprendimas yra delikatus reikalas. Dauguma specialistų siūlo mandagiai atidėlioti atlygio sprendimo klausimą kuo ilgiau. Atrankos darbuotojui galite pasakyti taip: „Kiek man yra žinoma, šios pareigybės atlyginimas svyruoja nuo .... iki .... Lt. Man tai yra priimtina už tokį darbą.". Kartais rekomenduojama atsakyti klausimu į klausimą: „Galbūt Jūs man galėtumėte padėti šiuo aspektu? Kaip panašaus lygio pareigybės yra apmokamos Jūsų kompanijoje"?

Jeigu klausimo apie pageidaujama atlyginimą sulaukėte per patį pirmąjį pokalbį ir nenorite konkrečiai įvardyti skaičių, galėtumėte užsiminti, jog prieš atsakydami norėtumėte sužinoti daugiau apie įgūdžius ir patirtį, kurie yra būtini šiai pozicijai užimti. Be abejo, ruošdamiesi pokalbiui dėl darbo, Jūs juk apžvelgėte, kokį vidutinį atlyginimą darbuotojams siūlo šios pramones srities kompanijos. Kita vertus, jei atlyginimas rinkoje yra nusistovėjęs (pavyzdžiui, administracijos darbuotojams jie svyruoja gana nežymiai bet kokio profilio įmonėse), ir jis Jus tenkina, galite įvardyti ir konkrečią sumą.

Jeigu atranką vykdo tuo užsiimanti įmonė, vienu pliusu galite pasinaudoti ir Jūs. Pavyzdžiui, jei atrankos konsultantas teigia, kad jo atstovaujama įmonė siūlo tam tikrą atlyginimą, o Jūs jam ar jai atsakote, kad būtent tiek uždirbate dabar ir norėtumėte gauti šiek tiek daugiau, priklausomai nuo Jūsų kompetencijos, atrankos specialistas gali pakartotinai kreiptis į kompaniją ir pasiūlyti jiems padidinti siūlomą atlyginimą, tarkim, 10 %.

Be abejonės, gali pasitaikyti atvejų, kaip personalo konsultantai primygtinai prašys Jūsų įvardyti konkretų pageidaujamą atlyginimą. Tokiu atveju, galėtumėte kalbėti taip: „Dabartiniu metu aš uždirbu (tarkim) 2000 litų. Kaip ir bet kuris kitas pretendentas, norėčiau, kad atlygis padidėtų, tačiau visų pirma mane domina pats darbas ir jo specifika". Atminkite, kad perėjimas į naują darbą ne visada reiškia pakilusį atlyginimą. Bent jau iš pradžių

Pasitaiko atvejų, kai vidutinį atlyginimą rinkoje nustatyti yra gana keblu, o atrankos specialistas spaudžia Jus įvardyti norimą atlyginimą bet kokiu atveju. Jokiu būtu nenumokite ranka ir nesudarykite įspūdžio, jog šis klausimas nėra svarbus ir Jums tiks bet koks atlyginimas, kokį tik kompanija pasiūlys. Pavyzdžiui, jeigu šiuo metu Jūs uždirbate 4000 litų per mėnesį, juk nepasakysite, jog Jus tenkins 1500 litų  per mėnesį atlyginimas. Ypatingu atveju, kai nusprendėte siekti radikalių pokyčių karjeroje, didžiulis atlygių skirtumas gali būti suprantamas ir pateisinamas.

Neparduokite savęs per greitai. Įtikinkite atrankos specialistą, jog labiausiai jus domina pats darbas ir jo pobūdis. Kartais konsultantai tiesiog stengiasi sužinoti, ar labai Jūs norite šio darbo. Be abejo, nekalbėkite taip, lyg pinigai Jums yra vienintelis dominantis dalykas ir stenkitės susieti atlyginimo klausimą su siekiamų pareigų atsakomybės laipsniu.

Kol nesate įtraukti į galutinį trijų - keturių realiausių kandidatų sąrašą, apie atlyginimą stenkitės kalbėti kaip įmanoma mažiau. Taip įsitikinsite, kad kompanija nuoširdžiai domisi Jumis ir jos pozicijos atlyginimo klausimu yra ganėtinai laksčios.

15. Kokius galėtumėte įvardyti savo ilgalaikius tikslus mūsų kompanijoje?

Keblus klausimas, ir net negalvokite nuo jo išsisukti tokiu atsakymu kaip „Aš tikrai noriu šio darbo". Susiekite savo gerąsias asmenines savybes su tikslais, kurie būtų naudingi šiai kompanijai. Pradėti galėtumėte nuo: „Tokioje kompanijoje, kaip Jūsų, prisidedant prie .... veikos plėtros, panaudočiau savo organizacinius/analitinius/kūrybinius gebėjimus". Ir visada atminkite, kad ramybė yra labiausiai įtikinantis pasitikėjimas savimi.

 

Pagrindinės pokalbio dėl darbo klaidos

Pokalbis dėl darbo neabejotinai yra vienas labiausiai jaudulį keliančių viso darbo paieškos proceso dalių. Susitikus akis į akį su potencialiu darbdaviu, už gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško jaudulio nuslėpti nebeįmanoma. Greta patarimų, kaip atsakyti į Jums pateiktus klausimus, specialistai įvardija ir keletą tipinių klaidų, kurių patartina vengti.

  • Apie tinkamą aprangą pokalbio į darbe metu yra prirašyta ne vienas straipsnis. Apsiribosime faktu, kad didžiausią įspūdį atrankos konsultantui padarote per pirmąsias 17 sekundžių, tad abejonių dėl pastelinių spalvų, oficialaus kostiumo, jo išvaizdos ir elementarios higienos - sušukuotų plaukų, švarių dantų ir nagų, neįkyraus kvepalų aromato - kilti neturėtų. Beje, atvykimas į pokalbį laiku ir etiketo išmanymas blogo įspūdžio niekada nedarė.
  • „Zombio" grimasos. Jūs nervinatės. Tai yra natūralu. Tačiau galite ir nusišypsoti, ar ne? Ir akių kontaktą užmegzti galite. Tik jokiu būdu nepersūdykite! Nėra nieko blogiau už nenatūralią šypseną ir nervingą linksėjimą. Atsisėskite, sutelkite dėmesį į atranką vykdantį asmenį ir ramiai atsakinėkite į Jums užduodamus klausimus.
  • Kalbos, kalbos, kalbos... padrika šneka, konsultanto pertraukinėjimas ir penkiolikos minučių trukmės atsakymas į paprasčiausią klausimą išvargina pašnekovą ir Jus parodo kaip bendrauti nesugebančią asmenybę. Geri atsakymai yra taiklūs, aiškūs ir trumpi.
  • Burnojimas. Nesvarbu, ant ko: buvusio vadovo, kolegų, paties savęs ar ant viso pasaulio. Niekas nenori samdyti bambeklio! Net jei Jus ima pykinti vien prisiminus buvusį viršininką, prisiminkite, jog pokalbis dėl naujo darbo visgi nėra keršto ringas.
  • Melas. Būkime atviri: tiesos pagražinimas visada vilioja. Be abejo, kai kurias temas nesąmoningai padailiname, ir tikrai nėra nieko bloga, kai iš dviejų trūkumų nurodysime mažesnįjį. Kita vertus, sąmoningai meluoti apie buvusio darbo pobūdį, eitas pareigas ar atsakomybės lygį yra ne tik neetiška, bet ir neteisinga. Jie juk anksčiau ar vėliau viską išsiaiškins.
  • Paviršutiniškos, bet kokiai įmonei pritaikomos žinios. Auksinė taisyklė: kuo garsesnis kompanijos prekinis ženklas, tuo labiau jos atstovai tikėsis, kad savo namų darbus Jūs atliksite puikiai. Išankstinis domėjimasis bendrove parodo, kad šis darbas Jus tikrai domina. Realus pavyzdys iš praktikos:

Kandidatas: Sveiki, pone atrankos konsultante. Aš labai norėčiau dirbti Jūsų kompanijoje. Esu įsitikinęs, kad Jūsų valdomas prekinis ženklas yra tiesiog puikus ir manau, jog galėčiau būti naudingas Jūsų marketingo kampanijai.

Konsultantas: „Malonu. Sakykit, ką Jūs manote apie dabartinę mūsų prekybos tinklo plėtotę, palyginus ją su  konkurentų?"

Kandidatas: „Eh... mm... Na... Iš tikro aš neturėjau užtektinai laiko su ja susipažinti. Tikrai!".

Tikimybė gauti darbą? Itin žema.

  • Slengo vartojimas, nukąstos žodžių galūnės, menkinančios ar seksualinio pobūdžio užuominos. Visada stekinės kalbėti profesionalų kalba: Jūsų žodžiai apie Jus pasako ne mažiau, nei apranga ar išvaizdos stilius. Patikėkit, nei viena kompanija nenori samdyti žmogaus, kuris padarytų jiems gėdos kalbėdamas su vadovybe ar klientais.

 

Ir pabaigai - keli tikrai kurioziniai atvejai, kurie, tikėkimės, sumažins stresą prieš pokalbį dėl darbo:

√ Pokalbio dėl darbo metu pretendentas atsiliepė į mobiliojo telefono skambutį ir paprašė atrankos specialisto jį palikti vieną. Tai, neva, buvo asmeninio pobūdžio skambutis.

√ Po pokalbio kandidatas paprašė atrankos specialisto parvežti jį namo.

√ Kandidatė užimti buhalterės vietą teigė, kad ji teikia pirmenybę bendravimui su žmonėmis, o ne darbui su skaičiais ar mašinomis.

√ Paklaustas, kodėl nori dirbi būtent šioje kompanijoje, pretendentas atsakė, jog jam patinka viena iš priimamajame dirbančių merginų.

√ Kandidatas tiesiogiai suprato klausimą, ar galėtų parodyti savo sugebėjimus ir pokalbio metu ėmė demonstruoti burtų triukus.

√ Pretendentas darbo vietai užimti jos atsisakė, sužinojęs, jog jam gali tekti vykti į verslo keliones tuo metu, kai mieste žais jo mylimiausiai krepšinio komanda.

Erika Vazevičiutė


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Įdarbinimo konsultacijos, Darbo santykiai, Personalo kūrimas ir valdymas, Profesinis tobulėjimas, savimotyvacija
Komentarai
Kulinaras
Niko

Na cia patarimai vos ne auksciausio lygio darbuotojams. Ivertinus ateinancius darbintis 5 zemesnios grandiens vadybininkus deja geriausiu atveju risliai atsako i 1 - 7 - 12 klausima, i kitus atsakancisu butu galima be konkurso priimti i darba. O mokytasi TVM, VGTU, ko mokomasi 4 - 6 metus???

2011-10-20 11:04
CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

CV pavyzdys

CV pavyzdys

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys  

Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas atleisti iš darbo, darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva, darbo sutarties nutraukimas, prašymas išeiti iš darbo, terminuotos darbo sutarties nutraukimas, pareiškimas išeiti iš darbo 

Darbo sutartis

Darbo sutartis

Darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, neterminuota darbo sutartis, darbo sutartis šablonas, darbo sutartis pavyzdinė forma, pavyzdinė darbo sutartis, darbo sutarties nutraukimas, darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, darbo sutarties forma, terminuota darbo sutartis nutraukimas, projektinio darbo sutartis 

Mažųjų verslų idėjos

Mažųjų verslų idėjos

Mažieji namudiniai verslai darosi vis populiaresni, vis labiau vertinamas individualus rankų darbas ir tokio darbo produktai.  

Statybininko profesija

Statybininko profesija

Tie, kurie pasirenka statybininko profesiją, ne tik stato objektus, bet kartu kuria ir jų išliekamąją vertę, kuri tarsi juodoji magija, susideda iš pastatų amžiaus, bendros būklės, populiarumo ir paklausos rinkoje. 

Darbo pokalbis

Kaip elgtis darbo pokalbio metu?

Kaip pasiruošti darbo pokalbiui, kaip apsirengti darbo pokalbiui, kaip elgtis darbo pokalbyje. 

Abiturientų išleistuvės

Geriausios profesijos 2021

Populiariausios ir geriausiai apmokamos profesijos Lietuvoje, perspektyviausi ir neperspektyvūs darbai ateityje  

Nešiojamas įkroviklis

Dovanos darbuotojams

Dovanų darbuotojams idėjos, ką padovanoti darbuotojui ir bendradarbiui, šventinės, proginės ir motyvacinės dovanos darbuotojui  

Verslo plano rašymas: 10 didžiausių klaidų

Kaip parašyti gerą verslo planą. Žlugdančios verslo plano klaidos, kurias daro dauguma pradedančiųjų verslininkų. 

Interjero apipavidalintojo karjera

Kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais  

Interjero dizainerio profesija

Tad kaip tapti profesionaliu interjero dizaineriu? Kuo patraukli interjero dizainerio profesija? 

Reklamos agentūros kūrybos direktoriaus darbas

Kūrybinių industrijų dizainas - kas tai?  

Grafikos dizaineris

Grafikos dizainerio specialybė - ir kūrybiška, ir praktiška  

fotografo profesija

Fotografo profesija

Fotografo darbas ir karjera, kur mokytis.Ko reikia, kad tapti sėkmingu fotografu 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas

Lyderiai iškyla per krizes: kaip atpažinti lemties arbitrą, galintį padėti sėkmingai išgyventi? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Įvairios menų profesijos: interjero apipavidalintojas, fotografas, dailiųjų metalų dirbinių gamintojas,, elektroninės leidybos maketuotojas, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, tekstilės dirbinių gamintojas, baldžiaus ir kt.
V. Krėvės pr. 112, Kaunas
Telefonas: +370-37-312061, El. paštas: kaunotdmokykla@gmail.com
Kirpėjų kursai Klaipėdoje. Manikiūro-pedikiūro kursai. Visažisto kursai
Birutės g. 11, Klaipėda
Telefonas: +370-682-49122, El. paštas: daiva.siregama@gmail.com
Vilniaus dizaino kolegija – prestižinė, novatoriška, išskirtinai į menus ir dizainą orientuota aukštoji mokykla.
Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611121, Mobilus: +370-685-77770, +370-650-45559, El. paštas: vdk@dizainokolegija.lt
1 2 3 4 5
Kompanijų produkcija
Plataus profilio kirpėjų kursai
Plataus profilio kirpėjų kursai Klaipėdoje

Kirpėjų kursai per darbo biržą Klaipėdoje, kirpėjų kursai...

Darbo saugos konsultacijos, kursai, dokumentų ruošimas

Darbo saugos dokumentai. Darbuotojų saugos ir sveikatos i...

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Interneto reklamos pardavimo vadybininkas Vilniuje

Reklamos internete pardavimo vadybinin...