Lietuvos bankai nuteikia santūriam optimizmui

2009-01-05 08:15   Peržiūros : 48   Spausdinti


Stock.xchng nuotr.Paskelbti pinigų ir kitų PFI, t.y. bankų ir kredito unijų (toliau - bankų), lapkričio mėn. balansų duomenys nuteikia, kaip dabar dažnai sakoma, santūriam optimizmui.

Pirma: bankų skolinimas šalies ūkiui per 11 šių metų mėnesius dar ne sustojo ir ne sumažėjo. Skolinimas - vidaus kredito likučiai - per minėtą laikotarpį didėjo net 17,5 %, o palyginti su praėjusių metų lapkričio pabaiga - net 20,3 %.

Stock.xchng nuotr.

Antra. Skolinimo didėjimas per praėjusius 11 mėnesių sulėtėjo iki 17,5 %, kai per praėjusius metus jis didėjo 40,6 %, t. y. 2,3 karto sparčiau.

Trečia. Skolinimas III -čiajį ketvirtį didėjo sparčiau, nei I - ąjį ketvirtį, o lapkričio mėn. - vos ne dvigubai sparčiau (1,3 %) nei spalio mėn. (0,7 %). Tuo pat metu šalies ekonomika (BVP) per 9 šių metų mėn. palyginti su praėjusiais metais, patikslintais duomenimis, didėjo 4,9 %. Tai reiškia, kad bankų PINIGŲ pasiūla ir toliau didėjo KELERIOPAI sparčiau už ekonomikos augimą; ir toliau vyko PINIGŲ nuvertėjimas dėl jų perteklinės pasiūlos; ir toliau sukosi infliacijos ir PINIGŲ nuvertėjimo ratas... Bet tai - truputi kita tema ....

Ketvirta. Lapkričio mėn. sulėtėjo skolinimo didėjimas namų ūkiams, būstui įsigyti, o suteiktų paskolų vartojimui likučiai pastebimai (-1,3 %) net sumažėjo; skolinimo didėjimas įmonėms išliko spalio mėn. lygyje.

Vidaus kredito kaito kaitą šiais metais matome šioje lentelėje:

----

Vidaus kreditas

Iš viso

iš jo

įmonėms

namų ūkiams

būstui

vartojimui

2008 11 pabaigoje

--

--

--

--

--

mln. Lt

73863

36039

30203

20777

4448

struktūra,%

100

48,8

40,9

28,1

6,0

Pokytis per:

--

--

--

--

--

2007 m.

--

--

--

--

--

mln. Lt

18151

8291

9195

6396

1101

%

40,6

36,7

58,1

61,8

43,0

2008 I Q

--

--

--

--

--

mln. Lt

2360

1357

1368

560

243

%

3,8

4,4

5,5

3,3

6,6

II Q

--

--

--

--

--

mln. Lt

4300

1790

1833

1817

349

%

6,6

5,6

6,9

10,5

8,9

III Q

--

--

--

--

--

mln. Lt

2871

1388

1591

1161

243

%

4,1

4,1

5,6

6,1

5,7

spalio mėn.

--

--

--

--

--

mln. Lt

518

334

291

323

12

%

0,7

0,9

1,0

1,6

0,3

lapkrčio mėn.

--

--

--

--

--

mln. Lt

971

310

90

172

-58

%

1,3

0,9

0,3

0,8

-1,3

per 11 mėn.

--

--

--

--

--

mln. Lt

11020

5179

5173

4033

788

%

17,5

16,8

20,7

24,1

21,5

 

Mažiau optimizmo lieka stebint bankų kredito išteklių kaitos tendencijas. Jei per praėjusius, 2007 - uosius metus, kredito ištekliai padidėjo 20,7 mlrd. Lt arba 34,2 %, tai šiais metais baigiantis galima pripažinti, kad beveik jokio didėjimo nėra: spalio mėn, ištekliai padidėjo vos 5 mln. Lt, o lapkričio mėn. jie sumažėjo net 952 mln. Lt, arba - 1,1 %. Rezidentų indėliai, sudarantys 42,4 % kredito išteklių, I - ąjį ketvirtį mažėjo 558 mln.Lt arba -1,4 %, o spalio mėn. net -2364 mln.Lt, arba -5,8 %; lapkričio mėn jų mažėjimas buvo "santūresnis" - tik -705 mln. Lt, arba -1,8 %. Spalio mėn. panašioje apžvalgoje galėjome pastebėti, kad tuo metu pasiektas skolinimo didėjimas užtikrintas iš esmės išorės įsipareigojimų didėjimo dėka, t. y. motininių bankų piniginių injekcijų sąskaita. Lapkričio mėn. jau ir to pasakyti negalima, nes ir užsienio bankų lėšų (išorės įsipareigojimai) likučiai, kaip jau minėta, gan žymiai sumažėjo.

Ir tik bankų kapitalas ir atsargos, nors ir sudarantys tik 10,5 % kredito išteklių, rodo optimistines didėjimo tendencijas.

Kredito išteklių kaitos tendencijas matome šioje lentelėje:

--

Kredito ištekliai

Iš viso

iš jų

kapitalas ir atsargos

rezidentų indėliai

išorės įsipareigojimai

2008 11 pabaigoje

--

--

--

--

mln. Lt

88339

9239

37427

41673

struktūra, %

100

10,5

42,4

47,2

Pokytis per:

--

--

--

--

2007 m.

--

--

--

--

mln. Lt

20751

2168

6586

11997

%

34,2

38,4

19,8

55,3

2008 I Q

--

--

--

--

mln. Lt

-171

292

-558

95

%

-0,2

3,7

-1,4

0,3

II Q

--

--

--

--

mln. Lt

3834

114

488

3232

%

4,7

1,4

1,2

9,6

III Q

--

--

--

--

mln. Lt

4218

824

683

2711

%

5,0

10,0

1,7

7,3

spalio mėn.

--

--

--

--

mln. Lt

5

47

-2364

2322

%

0,0

0,5

-5,8

5,8

lapkričio mėn.

--

--

--

--

mln. Lt

-952

149

-705

-396

%

-1,1

1,6

-1,8

-0,9

per 11 mėn.

--

--

--

--

mln. Lt

6934

1426

-2456

7964

%

0,2

18,3

-6,2

23,6

 

Beveik 67 % rezidentų indėlių sudaro namų ūkių indėliai. Jų likučiai šiais metais kito gan permainingai: per I ketv. + 0,6 %, per II ketv. + 4,6 % (1091 mln. Lt), per III ketv. + 1,6 %; bet jau per spalio mėn. - 3,6 % ( - 896 mln. Lt). Ir tik jų kaita per lapkričio mėn. suteikia kažkiek santūraus optimizmo: gal namų ūkių indėlių "bėgimas", prasidėjęs spalio mėn., jau stoja? Juk jų likutis sumažėjo "tik" 116 mln. Lt, vos 0,5 %. Per vienuolika šių metų mėnesių namų ūkių indėlių likučiai bankuose padidėjo tik 2,5 % (592 mln. lt).

Galima būtų jau ir pasidžiaugti įmonių (nefinansinės korporacijos) indėlių likučių mažėjimo lėtėjimu: per lapkričio mėn. tik - 106 mln. Lt, arba - 0,5 %. Ir gan optimistiškai nuteikia SODR' os indėlio gan reikšmingas - net 9,9 % - padidėjimas. O gal ir ne atsitiktinis reiškinys???

Rezidentų indėlių, kaip svarbaus bankų skolinimo šaltinio, kaitos tendencijas matome šioje lentelėje:

--

Rezidentų indėliai

Iš viso

iš jų

namų ūkių

įmonių

valdžios**

Sodros

fin. tarp.

2008 11 pabaigoje

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

35974*

24073

8308

1669

831

1093

struktūra,%

100

66,9

23,1

4,6

2,3

3,0

Pokytis per:

--

--

--

--

--

--

2007 m.

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

6971

4919

1561

-72

353

211

%

23,4

26,5

18,6

-7,1

26,6

39,5

2008 I Q

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

-62

122

-792

654

-215

170

%

-0,2

0,6

-7,9

69,6

-12,7

22,8

II Q

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

1069

1091

-282

497

-71

-166

%

2,9

4,6

-3,1

31,2

-4,8

-18,1

III Q

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

784

391

446

312

-415

51

%

2,1

1,6

5

14,9

-29,5

6,9

spalio mėn.

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

-2399

-896

-926

-527

-232

181

%

-6,2

-3,6

-9,9

-21,9

-24,0

22,6

lapkrčio mėn.

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

-242

-116

-106

-206

75

111

%

-0,7

-0,5

-1,3

-11

9,9

11,3

per 11 mėn.

--

--

--

--

--

--

mln. Lt

-850

592

592

729

-859

348

%

-2,3

2,5

2,5

77,6

-50,8

46,7

)* be PFI indėlių

)** centrinės + vietos valdžios

Bet, kalbant apie bankų (PFI) skolinimo apimtis bei jų kaita, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad šalies ekonomikai, ūkio subjektams skolina ne tik dažnai minimi šalyje veikiantys bankai. Žinokime, kad PFI turtas 2008 m. pirmojo pusmečio pabaigoje tesudarė tik 67,6 % finansinių korporacijų finansinio turto, rodomo LB sudaromose šalies finansinėse sąskaitose. Todėl, kalbant apie šalies ūkio skolinimosi apimtis bei jų kaitą, ir juo labiau - palyginamas su BVP, būtina įskaičiuoti visus šalies ūkio subjektų skolinimosi šaltinius, kurie buvo panaudoti kuriant šalies BVP: finansinių
korporacijų paskolos rezidentams, t. y. be paskolų kitoms šalims, kurios 2008 m. II ketv. pabaigoje buvo 81143 mln. Lt, šalies bendrąją užsienio skolą 77544 mln. Lt. Tuomet šalies ekonomikos realioji skola turėtų būti matuojama 158687 mln. Lt, o tai 2,1 karto daugiau, nei PFI vidaus kreditas
(73863 mln.Lt).

Ar pagrįstai bankų kredito išteklių ir kreditavimo galimybių mažėjimas aiškinamas gan mistiniais ir bepriežąstiniais kreditų teikimo sugriežtinimais?

Daugelis pasaulinio mąsto ekonomistų (ne bankų) gan vieningai jau sutarė, kad dabartinės finansinės ir ekonomikos krizių sukėlėjai yra bankai bei jų agresyvaus skolinimo, pagrįstu laisvosios rinkos neribojamu gobšumu pelnams bet kokia kaina, politika. Net Šveicarijos ir kai kurie Amerikos bankininkai tai pripažino ir net grąžina nepagrįstai pasisavintas premijas...

Tai kas gi tokio svarbaus įvyko, kad Lietuvoje veikiantys bankai staiga pradėjo riboti skolinimo didėjimą, atsisakydami beatodairiško ir gobšiško pelno siekimo? Ar tikrai taip ir yra ir ar tai ĮTIKINAMA?

Pateikti skaičiai bei jų kaitos tendencijos rodo, kad tikroji skolinimo didėjimo lėtėjimo (kol kas tik taip, nors ir sudėtingas žodžių derinys; bet dar ne skolinimo MAŽĖJIMAS) priežastis yra skolinimui būtinų kredito išteklių trūkumas ar bent jų nepakankamas didėjimas. Jau ir šalyje veikiančių bankų "patronai" užsienyje užsuka pinigų kranelius. Kodėl? Ar ir jiems patiems jau trūksta PINIGŲ savo egzistencijai užtikrinti?

Kodėl trūksta rezidentų, t. y. šalies namų ūkių, įmonių indėlių, kaip svarbaus bankų skolinimo šaltinio?

 

Lapkričio mėn. pinigų ir PFI balanso apžvalga paskelbta tik gruodžio paskutinėmis dienomis. O kas vyko gruodžio mėnesį? Kokie mus laukia jau įpusėjusio Naujųjų metų sausio mėn. rezultatai? Kodėl LB krizės valdymo ar prevencijos tikslais nepasirūpino būtinumu paspartinti (paankstinti) finansų (ypač - bankų) sektoriaus veiklą apibūdinančių rodiklių skelbimą. Kodėl nesilaikoma nuostatos, kad bet kokia finansų sektoriaus veiklą apibūdinanti statistinė informacija (finansinės sąskaitos, pinigų statistika ir pan.) būtų viešinama tik su išsamia ir suprantama (žmonių kalba) analitine apžvalga?

Ar galima tikėtis, kad indėlių - kaip esminio bankų kredito šaltinio - mažėjimas ir net paniškas bėgimas iš bankų (ypač - po tokių emocingų komentarų spaudoje bei interneto portaluose ir LB pasyvaus tylėjimo) tesis ir toliau?

O kur dingo iš privalomųjų atsargų išlaisvintas milijardas Lt?                                                

Kur dingsta pinigų importas: ES paramos lėšos, privačių asmenų pervedimai ir t. t.?

Kodėl niekam (net daug ką matančiai Valstybės kontrolės tarnybai) nerūpi didžiulių (kasmet beveik po 3 - 4 mlrd. Lt) ES paramos lėšų panaudojimo prastas efektyvumas kuriant naują pridėtinę vertą bei intensyviai vystant šalies ekonomiką?

Kokią neigiamą įtaką bankų kreditinio potencialo didėjimui turi dvidešimtmečiui (ir daugiau) suteikti ir lėtai grįžtantys kreditai būstui įsigyti?

Kodėl atsakymų į tokius ir panašius ne patogius (juk apie PINIGUS) klausimus vengia bankų analitikai, LB, LB Asociacija?

Vldimiras Trukšinas,
Statistikas,
Nepriklausomas analitikas.
vtruksinas@cablenet.lt
861630959


Kategorijos: Finansai, Investavimas, pensijų fondai, verslo valdymas, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Bankai, kredito unijos, paskolos, Skolų išieškojimas, antstoliai, bankroto administratoriai, Asociacijos
Komentarai
Kulinaras
Niko

sunkiai skaitomas straipsnis, nebunant ekonomistu tikriausiai nebus komplimentas, kad tikrai isskirtinis poziuris i problema. Butu puiku jei autorius patikslintu ar teisingai suprantu: Pinigu teoriskai yra, taciau jie nepanaudojami ( namu ukiu)net normaliam salies vystymuisi uztektu turimu vietiniu indeliu? Tu pinigu yra tik teoriskai? Jie isplauke kazkokiu budu is Lietuvos? Ir ne i skandinavija o i pasaulini akciju burbulo katila ar kazkur kitur?

2009-01-05 20:43
vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės virtualus buhalteris i.APS

Individualią veiklą vykdantys ar ketinantys vykdyti gyventojai gali susipažinti, kaip atrodys nemokama buhalterinės apskaitos programa, kokias funkcijas ji turės ir kokių galimybių suteiks. 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

buhalterio profesija

Buhalterio profesija

Aktyvus dalyvavimas įmonės veikloje ir buhalterijos kursai padeda neatsilikti nuo apskaitos aktualijų. Buhalterio profesija. 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Didėjanti minimalioji mėnesinė alga koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį

Minimalios mėnesinės algos pokytis taikomam mėnesio neapmokestinamajam pajamų dydžiui įtakos neturės 

Supaprastintas naujų įmonių registravimas PVM mokėtojais

VMI per metus vidutiniškai sulaukia apie 8 tūkst. juridinių asmenų prašymų registruotis PVM mokėtojais  

Rekomendacijos verslui dėl grynųjų pinigų valdymo euro įvedimo Lietuvoje metu

Rekomendacijos prekybos ir paslaugų teikimo įmonėms, esančioms Lietuvoje, kurios vykdydamos ūkinę komercinę veiklą naudojasi grynaisiais pinigais.  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 34
Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Apleistos buhalterijos tvarkymas. Įmonių steigimas. Dvejybinė apskaita ūkininkams. Apskaitos revizavimas.
Savanorių pr. 347, Kaunas
Mobilus: +37068507009, El. paštas: info@docinta.lt
Audito, apskaitos ir teisinės paslaugos
Lakūnų g. 24, Vilnius
Telefonas: +370-5-2436498, Mobilus: +370-684-48887, El. paštas: info@avalue.lt
Tai kvalifikuotų apskaitos ir finansų specialistų kolektyvas, turintis daugiametę patirtį buhalterinės apskaitos ir teisės srityse.
Žirmūnų g. 70, Vilnius, Vilnius
Telefonas: +370-5-2430143 , Mobilus: +370-650-29425 , El. paštas: info@egvima.lt
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
1 2 3 4 5 ... 34
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
individuli veikla apskaita
Individulios veiklos apskaita mokymai

Inddividulios veiklos apskaita mokymai Kaune, individuali...

Mažųjų Bendrijų apskaita ir valdymas

MB valdymo ir apskaitos kursai. Akcija!

Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

1 2 3 4 5 ... 12