Darbdaviai už įdarbintus karo prievolininkus galės gauti subsidijas

2012-08-08 10:50   Peržiūros : 84   Spausdinti


Informuojame, kad 2012 m. rugpjūčio 4 d. leidinyje „Valstybės žinios" Nr. 93 paskelbtas LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTIS TEISĖS AKTAS:

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo" (Žin., 2012, Nr. 93-4833): http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431174

Šiuo įsakymu patvirtinti rekomendacinio pobūdžio formų pavyzdžiai:

- Prašymo dėl subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimo;

- Pažymos apie įdarbintų karo prievolininkų faktiškai dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Šiuos formų pavyzdžius turėtų pildyti darbdaviai, siekiantys gauti subsidijas už įdarbintų ar paliktų dirbti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokestį (Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 41 straipsnio 2 ir 3 dalys). Tačiau, kadangi minėtos formos yra rekomendacinio pobūdžio, darbdaviai, siekiantys gauti subsidiją, pateikę visą Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 21-964), nurodytą informaciją laisva forma (nepildydami minėtų formų pavyzdžių), taip pat turėtų gauti minėtas subsidijas.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo įsakymu teritorinių darbo biržų direktoriai įpareigoti:

- užtikrinti subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą ir mokėjimą Įstatyme, Nutarime ir Apraše nurodytomis sąlygomis ir terminais;

- kas mėnesį iki 10 d. pateikti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) Užimtumo rėmimo skyriui ataskaitinio laikotarpio duomenis apie subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus paskyrimą ir (ar) mokėjimą pagal pridedamą formą (1 priedas);

- per 10 darbo dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos pateikti Lietuvos darbo biržos Finansų apskaitos skyriui praėjusio ketvirčio subsidijoms mokėti skirtų lėšų panaudojimo ataskaitą kartu su subsidijų sumokėjimą įrodančiais dokumentais arba šių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis pagal pridedamą formą (2 priedas)


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Įdarbinimo konsultacijos, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita

Motyvacinių laiškų pavyzdžiai

Kaip parašyti patrauklų motyvacinį laišką, motyvacinis laiškas turintiems ir neturintiems darbo patirties 

Jogos mokymas ugdo kūrybiškumą

Kūrybiškumo ugdymas

90 procentų penkiamečių yra kūrybiški ir tik 2 procentai suaugusių linkę kurti. Keli patarimai auginantiems vaikus 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kokia turėtų būti pardavimo vadybininko atranka, testai, gero pardavimo vadybininko požymiai, pavojai renkantis pardavimo vadybininką  

Kaip atpažinti talentingą darbuotoją

Kaip atpažinti talentingą darbuotoją

Šiuolaikiniame versle itin pabrėžiama talentingų darbuotojų svarba. 

Ką reikėtų žinoti įdarbinant vaiką ar paauglį

Primena LR Valstybinė darbo inspekcija 

Darbas: patarimai, kaip tapti tobulu darbuotoju

30 karjerai naudingų patarimų. Atsakymai, kokių darbuotojų nori darbdaviai. 

Kaip rašyti CV

Patarimai ieškantiems darbo: CV ir motyvacinis laiškas. Dažniausiai daromos klaidos 

Corbis nuotr.

Derybų menas

Derybos - ne mūšis, tačiau strategiją turėti privalote. Derybų ekspertai pataria, kaip pasiekti, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika. 

Skambutis dėl darbo

Ieškau darbo: skambutis darbdaviui

Išsiuntėte CV ir laukiate pakvietimo į pokalbį dėl darbo? Darykite kitaip ir būsite pastebėtas! 

darbo pokalbis

5 būdai prarasti potencialų darbuotoją: kokių klaidų darbdaviui vengti darbo pokalbių metu?

Tyrimai rodo, kad vidutinio darbuotojo pakeitimas įmonei kainuoja apie 20 proc. jo ar jos metinės algos. Aukštas pozicijas užimančio, aukštai vertinamo profesionalo praradimas įmonei atsieina daugiau nei 200 pro 

Corbis nuotr.

Atrankos testai: tinkami žmonės tam tikram darbui

Pagrindinės atrankos testų rūšys, kam jie skirti, ką lemia ir kaip juos atlikti. 

Ką būtina žinoti, ieškant pirmojo darbo

Primena LR valstybinė darbo inspekcija 

Darbai reklamos srityje (II dalis). Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūra.

Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūros vaidmuo. Media agentūros vadovas. Tyrimų analitikas ir kt. 

Darbai reklamos srityje (I dalis). Kūrybinė agentūra.

Stipriausios kūrybinės agentūros Lietuvoje. Kūrybos direktorius. Agentūros vadovas. Tekstų kūrėjas ir kt. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas (II dalis)

Efektyvių lyderių savybės. Lyderystės santykis su valdymu. Lyderystė versle. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas

Lyderiai iškyla per krizes: kaip atpažinti lemties arbitrą, galintį padėti sėkmingai išgyventi? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5