Bitininkystės ūkis

2017-09-25 13:45   Peržiūros : 16239   Spausdinti


Bitininkystės verslas Lietuvoje yra vienas iš seniausių verslų. Pasak specialistų, šiai dienai šiuolaikiškai tvarkomi bitininkystės ūkiai yra rentabilūs ir iš jų pavyzdį ima Skandinavijos ir Vakarų Europos bitininkai. Daugybei ūkių bitynai yra kaip papildoma veikla gaunant papildomas pajamas ar padidinant pagrindinių auginamų kultūrų derlių.

Dideliam bitynui laikyti reikalinga atskira vieta. Kuo daugiau turėsime bičių šeimų, tuo daugiau reikės surasti bičių ganyklos vietų. Turint nuosavos žemės bičių ganyklas galima susikurti pačiam, sėjant medinguosius augalus: grikius, rapsus, kmynus, facelijas, esparcetą ir kitus, kurie vėliau gali būti panaudoti ir gyvulių pašarui. Neturint nuosavos žemės tariamasi su ūkininkais dėl leidimo prie jų laukų per vasarą laikyti avilius. Tačiau net ir gavus vietą laikyti bites gerus bitininko norus gali sužlugdyti gamta: lietingi, vėjuoti orai, sausra ir įvairios bičių ligos, jeigu su jomis nebus tinkamai kovojama. Sumaniusieji imtis bitininkavimo neapsieis be specialaus inventoriaus, vaistų bitėms gydyti ir dar daugybės kitų dalykų.

Dažnai net ir dideliame ūkyje visus metus su bitėmis dirba šeimos nariai, papildomai samdant darbininkus tik medaus sukimo laikotarpiui.

Todėl labai svarbu nuo pat pirmo žingsnio atidžiai išanalizuoti visas bitininkystės verslo galimybes, išsitirti rinką ir kuo plačiau taikyti rinkodaros kompleksą. Šiuo straipsniu pabandysime panagrinėti verslinio bityno steigimą, atlikti jo veiklos rentabilumo analizę, sudaryti marketingo planus, apžvelgti reikalingą įrangą bitininkystės verslui.

 

Reikalavimai bitininkystės verslui

Norint užsiimti bitininkystės verslu ir bičių produktų pardavimu vartotojams reikia susipažinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 metų spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" reikalavimais ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena" reikalavimais.

Prieš pradedant veiklą būtinas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas. Savo veikloje turėsite diegti savikontrolės sistemą, paremtą bitininkystės įmonių geros higienos praktikos taisyklėmis, kurios skirtos padėti praktiškai įgyvendinti Europos Sąjungos ir Nacionalinius teisės aktų reikalavimus bitininkystės įmonėse.

Tiekiamas į rinką medus turi būti gautas iš sveikų bičių šeimų, laikomų bitynuose, turinčiuose bityno pasus, išduotus pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B1-180 ir 2011 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-27 redakciją (Žin., 2011, Nr. 13-593) reikalavimus. Medus turi būti laikomas, pervežamas ir parduodamas užtikrinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Lietuvos higienos normos HN 15:2005 ,,Maisto higiena" reikalavimus. Meduje neturi būti farmakologinių medžiagų, pesticidų, sunkiųjų metalų ar kitų medžiagų, viršijančių leistinas normas. Skystas arba iš dalies susikristalizavęs medus gali būti  pilstomas į tarą, kuri atitinka Lietuvos higienos normos HN 16:2006 ,,Medžiagų ir gaminių, skirtų  liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.

Parama bitininkystės sektoriui

Lietuvoje yra įregistruota daug verslinių bitininkystės ūkių, kurių dydis yra nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų bičių šeimų. Paramą mažam bitininkystės ūkiui, veikiančiam kaimo vietovėje ir atitinkančiam kitus jam steigti taikomus reikalavimus, galima gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaime ir kaimo ekonomikos įvairinimas" priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos" ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai". Visi taikomi reikalavimai ir kiti būtini kriterijai bei projektų ir paramos paraiškų pateikimo tvarka yra numatyti priemonių įgyvendinimo taisyklėse.

Lietuvos respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti bitynai turi galimybę pasinaudoti parama iš įvairių Europos Sąjungos finansavimo šaltinių ir šalies biudžeto. Bitininkai, norintys gauti paramą pagal Paramos bitininkystės sektoriui 2014-2016 m. programą, turi teisingai užpildyti paraišką ir kartu su ja pateikti būtinus dokumentus.

Paraiškos pagal programos priemones „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms", „Varaotozės kontrolė", „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas", „Bičių šeimų atnaujinimas", „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos" renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose teikiamos įstatymais numatytais terminais. Teikiant mokėjimo prašymą būtina pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų originalus, t. y. sąskaitas, pirkimo-pardavimo sutartis, darbų, prekių arba paslaugų perdavimo ir priėmimo aktus, banko išrašus, kasos pajamų orderius, čekius ir kitus dokumentus.

Viena populiariausių paramos priemonių - varaotozės kontrolė, pagal kurią remiamas preparatų įsigijimas bičių varaotozei gydyti.

Priemonės „Avilių transportavimo į bičių ganyklas racionalizavimas" pagrindinis tikslas yra skatinti efektyviau išnaudoti natūralias ganyklas. Remiami didesnieji bitynai, kuriuose yra ne mažiau kaip 50 bičių šeimų. Kompensuojama iki 70 proc. įrenginių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 898 € (3100 Lt) vienam avilių transportavimo įrenginiui ir ne daugiau kaip 318 € (1098 Lt ) vienam transportavimo įrenginio priedui, t.y. bičių šeimų krovimo inventoriui ir mechanizmams.

Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas" iki 70 proc. kompensuojamas naujų avilių įsigijimas. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis mažesni bitynai, kuriuose laikoma iki 49 bičių šeimų. Jie gali įsigyti iki 5 naujų avilių arba pakeisti nusidėvėjusias avilių dalis.

Taip pat parama numatyta bitininkams, kurie įgyvendins priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos". Be to, parama skiriama priemonei „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė", kuria siekiama gerinti realizuojamo medaus kokybę, modernizuoti laboratorinę įrangą, sumažinant medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams. Paramos intensyvumas - iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 5792 € (20 tūkst. Lt)  laboratoriniams įrengimams įsigyti. Kompensuojama iki 90 proc. vieno medaus mėginio kokybės tyrimo išlaidų. Ateityje paramos bitininkystei galimybės  ir  intensyvumas gali skirtis.

 

Bitininkystės verslo reikšmė

Bitininkus galima suskirstyti į mėgėjus ir verslininkus. Mėgėjai augina 2-5 bičių šeima ssavo ūkyje, aprūpina šeimą ir pažįstamus medumi. Daug yra vidutinių bičių ūkių po 10 - 50 avilių kur gautas medus realizuojamas plačiau ne tik pažįstamų rate, bet ir prekybos vietose. Geriausius rezultatus gauna specializuoti bitynai kuriuose naudojamos naujausios technologijos, praktikoje taikomi naujausi mokslo atradimai. Lietuvoje veikiantys stambūs bitynai metai iš metų deklaruoja rentabilią bičių ūkio veiklą.

Žinomas medaus imunobiologinis, stimuliuojantis, priešalerginis, farmakologinis, priešradiacinis, konservuojantis, antibiotinis veikimas. Nustatytas anestezuojamasis (nuskausminimo) ir priešuždegiminis medaus veikimas. Medus skatina granuliacinio audinio augimą, dėl to greičiau gyja žaizdos. Medus aktyviai veikia prieš mikroorganizmus, sukeliančius sunkiai išgydomas viršutinių kvėpavimo takų ligas. Priešmikrobinis medaus veikimas gali būti bakteriostatinis (pristabdo mikrobų dauginimąsi) ir baktericidinis (užmuša mikrobus).

Medus neutralizuoja nuodus. Kaip priešnuodis jis žinomas nuo labai senų laikų. Jis vartojamas apsinuodijus grybais ir kitais produktais. Bičių medus gerai veikia prieš viduriavimą, normalizuoja žarnyno vidaus florą, pakeičia aplinką, kurioje veisiasi dizenterijos bakterijos, ir bakterijos žūsta. Tuo tarpu ne organizme esančių dizenterijos bakterijų medus nesunaikina.

 

Vidutiniai Lietuvos medaus kokybės rodikliai

Medunešis

Drėgmė, %

Sacharozė, %

Invertuotas cukrus, %

Mineralinės medžiagos, %

Pavasarinis

17,29

2,59

81,34

0,185

Vasarinis

17,81

3,0

72,35

0,228

Rudeninis

18,1

3,14

75,3

0,271

Medaus pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniai fruktozė ir gliukozė, tačiau meduje yra ir kitų medžiagų: vandens, organinių rūgščių,  baltymų, fermentų, vitaminų. Ekonomiškai skaičiuojant, be gaunamų pajamų iš parduodamo medaus, pelninga yra užsiimti papildoma specializuota veikla - pvz., auginti veislines motinas ar verstis bičių nuodų gavyba. Be to, be medaus versliniuose bitynuose yra galimybė gauti papildomą pridėtinę vertę parduodant vašką, žiedadulkes, bičių duoną, bičių pienelį, pikį ir bičių nuodus. Šie produktai būtini bičių gyvybei, darbingumui palaikyti, bet jie labai naudingi ir žmogaus organizmui. Bičių produktais vis labiau domimasi, nes jų gydomosios, profilaktinės ir stiprinamosios sąvybės aiškiai veiksmingesnės už daugelio sintetinių preparatų. Įrodyta, kad bičių produktai žmogaus organizmui nekenksmingi, juos galima vartoti natūralius. Taigi, bitininkystės verslo reikšmė labai svarbi, nes šios šakos produktai, medus, pikis, pienelis įneša didelį indėlį į maisto pramonę ir farmaciją.

Tolimesnėje šio straipsnio eigoje pabandysime paanalizuoti veikiančio verslinio bityno rinkodarą, pajamas ir numatyti tolimesnio bitininkavimo perspektyvas..

 

Bitininkystės ūkių analizė

2014 metais Lietuvoje veiklą vykdė apie 7000 bitynų kuriuose laikyt apie 120 000 bičių šeimų. Vidutiniškai šiuolaikiniame bityne iš vienos bičių šeimos per sezoną gaunama apie 60 - 80 kilogramų medaus. Papildomos pajamos gaunamos iš įvairių papildomų produktų kaip vaškas, bičių duona, bičių pienas. Užsienyje kartais didesnes nei iš medaus pajamas duoda bičių nuoma apdulkinant laukus.

Bičių šeimos produktyvumas net ir gretimai esančiuose ūkiuose gali labai skirtis. Didele dalimi gaunamo medaus kiekis iš bičių šeimos priklauso nuo bitininko profesionalumo. Profesionalūs bitininkai užsiima net savarankiška selekcija atrinkdami darbštesnes bites, sugeba išplėsti darbinį sezoną. Tolimesnio straipsnio eigoje pabandykime paanalizuoti Pasvalio rajone gyvenančio bitininko - praktiko bitininkystės ūkį.

Pasvalio rajone. P. Prakaitis jau gerai nebeprisimena, kada pradėjo bitininkauti, bites augino dar jo tėvai, o ir jis pats jau sulaukęs garbaus amžiaus. Ne pagal amžių žvalus ir jaunatviškai atrodantis bitininkas - gyvas bičių produktų naudos žmogaus organizmui pavyzdys. Šiuo metu senasis bitininkas dar augina 140 bičių šeimų, ūkininkauti jam padeda vaikai. 2014 m. veiklos ataskaitoje matyti, kiek gauta medaus ir vaško, kuriuos ūkininkas parduoda neperdirbtus. Ūkininkas bites augina daugiaaukščiuose aviliuose. Produkcijos pirkėjai yra galutiniai vartotojai. Ūkininkas teigia, kad produkciją realizuoja iš „rankų į rankas" - turguje, pagal sutartį, giminėms, artimiesiems ir draugams.

Ūkininkas gyvena kaime ir turi 10,6 ha žemės, kurią deklaruoja ir gauna tiesiogines išmokas už pasėlius ir kitus laukus. Nuosavoje žemėje jis augina javus ir kitas kultūras, tačiau pagrindiniu savo verslu jis laiko bitininkystę. 2014 m. prekinio medaus gauta 3080 kg, t. y. po 22 kg iš bičių šeimos, vaško 14 kg. Medaus iš 2013 m. liko 1194 kg, vaško - 800 kg. 3000 kg medaus parduota pagal sutartį, 989 kg medaus parduoti turguje, 175 kg padovanoti (atiduoti labdarai) ir 50 kg sunaudota asmeninėms reikmėms. Vaškas neparduotas. Vidutinė parduoto medaus kaina buvo 11,9 Lt/kg (3,45 €). 2014 m. iš bitininkystės verslo ūkininkas gavo apie 36250 Lt (10499 €) pardavimo pajamų.

2012 metais pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011-2013 metų programą bitininkas pasinaudojo galimybe pagerinti sąlygas pagal paramos priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas". Pagal šią paramos priemonę bičių pervežimui prie žydinčių augalų  įsigijo specialų avilių gabenimo įrenginį.

 

Bitininkystės ūkio rinkodara ir reklama

Nagrinėjant P. Prakaičio ūkį vidutiniškai per 2014 m. ūkininkas medų pardavinėjo po 11,9 Lt/kg (3,45 €). Ūkininko teigimu, kaina labai skyrėsi priklausomai nuo vietos, pavyzdžiui, Pasvalio miesto turguje už medų verslininkas tegaudavo po 12 Lt/kg (3,48 €), Panevėžio pirkėjai mokėdavo 15 Lt/kg (4,34 €), tačiau didžiausia kiekį pardavė pagal sutartį ir pigiausiai - po 7 Lt/kg (2,03 €).

Gana didelis kainos skirtumas tarp mažmeninės ir didmeninės kainos daro tikslingą reklaminių priemonių panaudojimą plečiant pardavimus mažmena. Prekiaujantys fasuotu medumi ūkininkai būtinai turi ženklinti savo produkciją. Tarp Lietuvos vartotojų vyrauja pozityvus požiūris į Lietuvoje surinktą medų ir galima gauti geresnę kainą jei pirkėjas bus užtikrintas , kad perka lietuvišką medų. Patikimumui didelę svarbą priduoda ūkio ar prekinio ženklo žinomumas.

Pirmiausia medaus ūkiai turėtų paruošti išsiskiriantį prekinį ženklą, kurį naudos produkcijai ženklinti ar reklamoje. Šiuo metu apžvelgus fasuoto medaus produkciją vyrauja blankios, gana vienodos etiketės. Firminio stiliaus parengimui verta kreiptis į kūrybinę agentūrą. Jos įvertina visų potencialių pirkėjų vertybes, požiūrius, įpročius, reakciją į vaizdinius ir pagal tai paruošia jiems geriausiai įsidėmimą ir patrauklų pasiūlymą. Gal vartotojui labiau priimtina ne korys ir bitė, kaip dabar įprasta,  o labiau vizuliai patrauklus galutinis gaminys iš medaus?

Masinės žiniasklaidos medaus reklamai naudoti nėra tikslinga, tai per brangus būdas parduoti sąlyginai nedidelį kiekį produkcijos. Įsiterpti į bendrą reklainį foną ir pasiekti reikiamą įsidėmėjimo lygį net ir stipriam pramoniniam ūkiui tektų skirti labai ženklią dalį nuo parduotos produkcijos.   Intuityviai daugelis ūkininkų naudoja tokius metodus kaip reklama tarp pažįstamų, prekybos vietose ir mugėse. Tačiau tokie metodai reikalauja ilgalaikio įdirbio, bei su laiku ima sunkiai plėstis naujų pirkėjų ratas.

Dideles galimybes medaus pardavėjams atveria internetas. Internetas leidžia labai tiksliai segmentuoti lankytojus pagal poreikį, todėl labai tiksliai ir pigiausiai galima pasiekti medaus pirkėjus ir žmones mėgstančius gaminti maistą. Pradinis etapas galėtų būti savarankiško receptų su medumi tinklapio sukūrimas. Tai turinio marketingas ( content marketing) padedantis atskirti tuos žmones kurie gamina maistą. Daug  efektyviau, jei receptai patalpinami specializuotuose receptų portaluose. Tokiu būdu galima pasiekti dešimtimis kartų didesnį gaminančių žmonių kiekį. Pastaruoju metu efektyviausia ne šiaip talpinti receptus, bet juos kurti paskelbiant receptų konkursus. Tokie konkursai sukelia susidomėjimą tarp aktyviausių maisto gamintojų, kurie tuo pačiu yra ir nuomonės formuotojai. Konkursų receptai ar nuorodos į juos papildomai plinta ir socialiniuose tinkluose, būna matomi vedančiosiose konkursą pravedančio portalo pozicijose. Kaip rezultatas dideli lankomumai už itin mažas tikslinio pirkėjo pasiekimo kainas. Pavyzdžiui anonsas.lt pravesto užtepėlių konkurso receptai buvo aplankyti 42 000 kartų, lankytojui jame praleidžiant virš 2 minučių. 1 toks lankytojas kainavo tik 0,01 eurocento.

Pastaraisiais metais itin sparčiai auga vartotojo patirties ( consumer expierence) marketingo populiarumas. Dažniausiai savo produkciją gamintojai siunčia toje srityje rašantiems autoriams, kurie vėliau savo įspūdžius aprašo. Lietuvoje nėra daug tokio pobūdžio nuomonės formuotojų, bet pakankamai daug, kad būtų galima gauti gerą rezultatą. Toks reklamos formatas Lietuvoje labai artimas receptų konkursų formatui nes konkursuose dalyvauja beveik visi rašantys maisto gaminimo tematika. Po konkurso dažniausiai prizai skiriami kliento produkcija.

Paplitę variantai, kai prekinio ženklo reklama ir produkcijos rinkodara užsiima klasteriai. Tai variantas kai keli ūkininkai įkuria bendrovę kuri apjungusi kelių ūkininkų pajėgumus gali sukurti geresnį reklaminį ir rinkodarinį produktą. Klasteriai lengviau patenka į prekybos vietas nes gali pasiūlyti pastovesnį tiekimą, bei yra patrauknesni pirkėjui dėl kokybiškesnės reklamos sukurto didesnio žinomumo. Aišku pardavimus pagerina ir galimybės samdyti labiau kvalifikuotą personalą.  Didesnė tokių klasterių problema yra užtikrinti vienodą produkcijos kokybę.

Atitinkamai didesni ūkiai taip pat turi mažiausiai problemų su realizacija. Jie turi daugiau galimybių gauti didesnę kainą parduodant didmena, bei turi galimybes patekti į prekybos centrus.

 

Bitininkystės verslo  pradžia - verslo planas

Pagrindinis verslo plano tikslas - įsitvirtinti rinkoje ir parduodant bitininkystės produkciją užtikrinti stabilias pajamas iš šio verslo. Tik turint verslo planą aiškiau suprantamos šio verslo perspektyvos, galima iš banko paimti paskolą ar įsigyti lizinguojamą įrangą. Verslo plano tikslas yra preliminariai pasiskaičiuoti, kaip tenkinant klientų poreikius gauti kuo didesnę naudą - pelną. Bitininkystė - sezoninis verslas, todėl sudarant verslo planą ir skaičiuojant pajamas jas reikia išdalinti visiems metams. Šio pavyzdinio verslo plano sudarymui pasinaudosime turimu bitininkystės ūkiu, pabandysime jį praplėsti, modernizuoti ir gauti didesnį pelną iš šio verslo.

Sudarant verslo planą reikia suprasti, kad be išlaidų nebus ir pelno, todėl verslo plane pravartu pirmiausia pasiskaičiuoti numatomas išlaidas. Bitininkystės ūkio išlaidos - tai išlaidos bitininkystės produktams gauti ir visiems gamybos veiksniams apmokėti. Šios išlaidos yra skirstomos į pastovias išlaidas ir kintamas išlaidas.

Pastovios išlaidos - tai tokios išlaidos, kurios nekinta didėjant ar mažėjant paslaugų apimčiai. Prie tokių išlaidų priskiriami amortizaciniai atskaitymai, draudimas, procentai už kreditus, mokesčiai. Prie pastovių išlaidų priskiriamos ir reklamos išlaidos, nes už reklamą įmonė mokės atitinkamą sumą nepriklausomai nuo to, kiek ji atliks paslaugų. Bitininkystės ūkio kūrimo vienkartinės išlaidos, tokios kaip leidimų gavimas, patalpų įrengimas ir bitininkystės inventoriaus įsigijimas, taip pat priklauso šiai išlaidų grupei.

Kintamosios išlaidos - tai gamybos išlaidos, kurios kinta keičiantis gamybos mastui. Kintamosios išlaidos didėja ar mažėja kartu su produkcijos apimtimi. Norint pagaminti daugiau produkcijos reikės daugiau sunaudoti kintamų išteklių - tai darbo, medžiagų, elektros energijos. Į kintamas išlaidas taip pat yra įskaičiuojamos bityno tvarkymo, vaistai bičių gydymui ir saugojimo išlaidos.

Bendrosios pajamos - tai pajamos, gautos už visą parduotų produktų kiekį. Jos gaunamos sudauginus parduotų produktų skaičių ir jų kainą.

Rentabilumo skaičiavimas. Vadovaujantis apskaičiuotais bendrųjų pajamų ir išlaidų preliminariais duomenimis yra galimybė sužinoti, koks bus rentabilumas, tai yra kokią pelno dalį bitininkystės ūkis uždirbs, turėdamas vieno euro sąnaudas (sąnaudos - tai pastovios + kintamos išlaidos). Rentabilumas skaičiuojamas bendrąsias pajamas padalinus iš sąnaudų.

Kurdami verslo planą būsite priversti imtis teisingų sprendimų ir nustatyti savo veiksmų ribas. Atminkite, geras verslo planas - tai finansinė savidisciplina ir valdymo stilius, kurie gali nulemti jūsų verslo sėkmę!

 

Bitininkystės ūkio inventorius

Bitininkystės ūkiui inventoriaus ir priežiūros medžiagų supirkimas sudarys didelę išlaidų dalį. Lietuvoje bitininkystės produkcija prekiauja kelios kompanijos. Didžiausią mažmeninį prekybinį tinklą turi UAB „Bičių korys". Bitininkystės inventoriaus galima nusipirkti šios įmonės parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pakruojyje, Panevėžyje, Kėdainiuose, Raseiniuose, Tauragėje.   Ši įmonė pati gamina medinį bitininkystės inventorių bei perdirba vašką gamindami vaško plokšteles.

Anot UAB „Bičių korys" direktoriaus pavaduotojo Rimanto Šerkšno tiksliausiai  bitininkystės inventorių išsirinkti reikėtų vertinant būsimų bičių šeimų kiekius, todėl verta konsultuotis ne tik su bites laikančiais kaimynais, bet ir su profesionalais. Yra daug naujovių bičių priežiūros, veisimo, sveikatingumo, dezinfekcijos, medaus išgavimo srityse ir jas geriausiai žino su tuo kasdien susiduriantys prekiautojai įranga. Turintiems ar kuriantiems bityną prireiks visos eilės įrangos ir priežiūros priemonių, kurias būtų galima suskirstyti į kelias kategorijas:

 

1. Avilys yra pagrindinė bičių šeimos gyvenimo vieta. Lietuvoje naudojami dviejų tipų bičių aviliai: standartinis Dadano tipo avilys ir daugiaaukščiai aviliai.

Dadano tipo aviliai
Dadano tipo aviliai


Dadano tipo avilyje yra bičių lizdas ir virš lizdo uždedami 1- 2 magazinai. Magazinai nuo lizdo atskiriami skiriamąja grotele kuris neleidžia pralysti bičių motinai. Aviliai gaminami nuo 16 iki 24 rėmelių.

Daugiaaukščiai aviliai susidaro iš atskirų sudedamų segmentų. Apatiniuose segmentuose gyvena bičių šeima, viršutiniai būna atskiriami skiriąmąja grotele. Daugiaaukščiai aviliai patogesni pervežimui, aukštus galima keisti vietomis, segmentus išimti su visais rėmeliais. Tai sumažina darbo sąnaudas.

 

2. Bitininko rūbai. Vienas iš pirmųjų daiktų, kuriuos turite įsigyti, tai apsauginiai drabužiai. Jums reikės veido tinklelio, kad bitės nesiveltų į plaukus. Dirbant eilinius bitininko darbus ir norint išlikti švariam, nereikia pilno kostiumo, labai tinka lengva striukė su prisegtu tinkleliu. Šydas atsitraukia užtrauktuku, todėl galėsite jį nusimesti, kai norėsite atsigerti arba važiuosite į kitą bityną. Pilno kostiumo ir pirštinių reikia tada, kai dirbate sunkesnius darbus, kai nėra labai tinkamas oras ir bitės nelabai gerai nusiteikusios, arba kai jums reikia greitai judėti.

 

Apsauginiai bitininko rūbai
Apsauginiai bitininko rūbai

3. Pagalbinės bitininko priemonės:

Dūminė, bitininko kaltas, plaktukas, šepetėlis, vielos ritinėlis ir korių atakiavimo šakutė
Dūminė, bitininko kaltas, plaktukas, šepetėlis, vielos ritinėlis ir korių atakiavimo šakutė.

Dūminė reikalinga bičių šeimos nuraminimui. Prieš atlikdamas bet kokius darbus bičių šeimoje bitininkas dūminės pagalba paleidžia į avilį dūmų. Tada bitės tampa mažiau judrios ir mažiau agresyvios. Dūmams išgauti dūminėje yra deginamas medžių dūlis (sausi medžio dūlėsiai). Geriausia naudoti nesmalingų lapuočių medžių dūlį, nes nuo smalingų dūminės greitai „užsineša". Kad dūmas patiktų ir bitininkui, ir bitėms į medžių dūlį galima įmaišyti džiovintų kvapnių žolelių tokių, kaip juozažolė, čiobrelis, levanda ar kitų.

Kaltas reikalingas tam, kad lengviau būtų galima nuvalyti nuo bičių korių rėmelių bičių pikį.

Šepetėlis bitininkui reikalingas kaip priemonė nuvalyti nuo korių bites. Kai kurie bitininkai naudoja žąsies galinę sparno dalį. Jų funkcija ta pati, ir kiekvienas bitininkas renkasi individualiai tą, kas jam patogiau.

Atakiavimo šakutė - tai pats paprasčiausias būdas koriams atakiuoti. Be atakiavimo šakutės korių atakiavimui yra naudojamas atakiavimo peilis ar atakiavimo šepečiai. Prekyboje bitininkams yra siūlomos ir kitos atakiavimo priemonės: elektriniai atakiavimo gremžtukai, elektriniai atakiavimo peiliai. Šio darbo patogumui yra naudojamas atakiavimo stalas.

Korių atakiavimo stalas
Korių atakiavimo stalas

4. Spietinė skiriama nešioti korių rėmelius ir įrankiams. Joje telpa 6-7 rėmeliai. Prižiūrint ir aptarnaujant bičių šeimas iš avilio reikalinga išimti korius, kuriuos taip pat galima laikinai susidėti į tokią spietinę, o po to grąžinti į avilį.

Spietinė
Spietinė 3 rėmų

Be to, tokia spietinė naudojama spiečių gaudymui, surinkimui ir laikinam apgyvendinimui. Nuotraukoje parodyta spietinė pagaminta iš medinės faneros,  turi atidaromą/uždaromą išleidimo laką, ventiliacines angas. Gaudant bičių spiečių rekomenduojama turėti įrengtas groteles motinėlės izoliacijai.

5. Medaus tvarkymo įranga. Iš rėmelių su koriais medus išgaunamas naudojant medsukius. Mėgėjiškuose kelių bičių šeimų bitynuose užtenka rankinio medsukio iki 4 rėmų.

 

Rankinis 4 rėmų medsukis
Rankinis tangentinis 3 rėmų medsukis

Didesniuose kaip 10 bičių šeimų ūkiuose naudojami elektriniai medsukiai. Pramoniniuose bitininkystės ūkiuose naudojami automatiniai medsukiai.

Radialinis automatinis medsukis
Elektrinis automatinis medsukis

Pagal rėmų talpinimo būdą medsukiai skirstomi į tangentinius ir radialinius. radialiniuose rėmeliai dedami statmenai centrui.

Rėmelių išdėstymas tangentiniame medsukyje
Rėmelių išdėstymas radialiniame medsukyje

Sukant medų tangentiniame medsukyje, jis išbėga iš vieno šono . Išsukus medų iš vienos pusės rėmeliai sukeičiami pusėmis, sukama toliau, kol medus išbėga ir iš kito šono. Taip pat yra kasetinių medsukių, kur rėmelių nereikia ištraukti apsukant kasetę. Sukant medų radialiniuose medsukiuose, jis išbėga iš abiejų rėmo su koriu pusių.

6. Vaško perdirbimo įranga. Pastaraisiais metais bitininkai labai retai perdirba vašką į vaško plokšteles. Tam paprasčiau vašką priduoti ir paimti jau paruoštas plokšteles, arba nusipirkti vaško plokšteles. Tokią paslaugą teikia ir vaško plokštelėmis prekiauja UAB „ Bičių Korys".  Gamyklinė produkcija turi didelį privalumą, nes yra garantuotai sterili ir nebus pernešamos įvairios bičių ligos.

Surinkti  lizdo ir magazino rėmai su vaško plokštelėmis
Sukaltii  lizdo ir magazino rėmai su vaško plokštelėmis

7. Bityno dezinfekcija. Profilaktiškai saugant bityno aplinką ir įrangą nuo galimos infekcijos pavasarį ir rudenį yra atliekamas bičių avilių dezinfekavimas. Avilių dezinfekavimas gali būti atliekamas ir pagal reikalą, tai yra susirgus bitėms ar perams kokia noras liga. Dezinfekavimui yra naudojamos fizinės arba cheminės priemonės. Naudojant fizines priemones yra apdeginamos arba verdančiu vandeniu apdirbamos avilių sienelės, rėmeliai, metalinis inventorius (kaltai, šakutės ir kt.). Labai smulkų medinį inventorių (pvz., rėmelių skirtukus) geriau keisti naujais.

Atliekant bityno dezinfekavimą cheminiu būdu yra naudojamas natrio (kaustikinė soda) bei kalio šarmas, vandenilio peroksidas, negesintos ir gesintos kalkės, techninio acto esencija, etilo alkoholis (spiritas), denatūratas. Tačiau toks būdas turi neigiamų pusių, nes skleidžia kvapą, kuris vėliau gali patekti į bičių produktus.

8. Sveikatingumo priemonių tikslas yra bičių ligų prevencinė kontrolė ir bičių šeimų geros sveikatos būklės palaikymas.

Varatozės kontrolės priemonės
Varatozės kontrolės priemonės

Viena iš pačių pavojingiausių virusinių infekcinių ligų yra bičių varatozė ir po jos plintančios virusinės infekcijos Gydymo nuo virusinių bičių ligų kol kas nėra, todėl labai svarbu, kad bitininkai laiku ir efektyviomis priemonėmis naikintų varozės erkes. UAB „Bičių korys" savo prekybos tinkle siūlo profilaktines juosteles, užsikrėtusioms Varroa destructor sukelta varooze, gydyti. Kiekviena juostelė sudaryta iš nuo balkšvos iki karamelinės spalvos gelio, susukto į baltą laminuotą biologiškai suyrantį popierių. Vienu metu reikia gydyti visas bityno šeimas. Bičių šeimas reikia nuolat stebėti dėl Varroa erkių užkrato lygio. Juosteles naudoti pagal vietos gydymo rekomendacijas, jeigu tokios yra. Šį veterinarinį vaistą galima naudoti tik vykdant bendrą Varroa erkių kontrolės programą.

Be to UAB „Bičių korys" gali pasiūlyti įvairiausių bičių sveikatingumą gerinančių profilaktinių priemonių.

9. Bičių produktų perdirbimo įranga kaip žiedadulkių džiovyklos, bičių duonos išėmimo iš korių įranga.

Žiedadulkių džiovykla
Žiedadulkių džiovykla

10. Išsuktas medus yra filtruojamas, fasuojamas ir ženklinamas. Čia taip pat yra naudojama ši įranga.

Nerūdijančio plieno medaus filtrai
Nerūdijančio plieno medaus filtrai

Indai medui
Medaus fasavimui UAB „Bičių korys" siūlo įvairiausios talpos tiek stiklinius tiek plastikinius indelius.

 

Medaus kaina ir bendros pajamos

Nustatyti tinkamą medaus kainą - sudėtinga užduotis. Verslo plane būtinai reikia aprašyti numatomą kainų strategiją ir jų struktūrą. Kiekviena įmonė turi turėti pradinės kainos skaičiavimo metodiką, kuri padėtų:

  • suformuoti pagrindinius kainodaros uždavinius;
  • nustatyti paklausą;
  • įvertinti išlaidas;
  • analizuoti konkurentų bitininkystės verslo produktus;
  • nustatyti galutinę prekės kainą.

Pagrindiniai bičių produktų vartotojai yra gyventojai, įmonės, gaminančios medikamentus, ir įmonės, užsiimančios konditerinių gaminių gamyba. Vienas iš pagrindinių kainodaros uždavinių yra į konkurentus orientuota kaina, todėl norint išskirti tam tikrą rinkos dalį su potencialiais klientais, reikia atlikti konkurentų rinkos kainų tyrimą. Šiuo tyrimu reikėtų išsiaiškinti ne tik bitininkystės produktų kainą, bet ir potencialių pirkėjų procentą, jų charakteristikas ir rinkos plėtotės tendencijas.

Pavyzdžiui, kai konkurentų 1 kg medaus kaina Pasvalio turguje kinta nuo 4 € iki 5 € ir daugiau, Panevėžio turguje - 5-6 €/kg. Tačiau turgus Pasvalio mieste dirba tik trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais, todėl palankesnės sąlygos ir pardavimo kaina yra Panevėžio turguje, kuris dirba kasdien, išskyrus pirmadienį. Be to, savaitgaliais Panevėžio turgus sulaukia didelio pirkėjų antplūdžio. Preliminariam skaičiavimui imsime tą patį Petro Prakaičio  bitininkystės ūkį ir jo rodiklius 2014 metais. Be to, į pajamas įtrauksime ir iš kitų bičių produktų (vaško, žiedadulkių, bičių pienelio, bičių duonelės,  pikio ir bičių nuodų) gautus preliminarius pinigus.

2014 metų pajamos iš bityno jau buvo pažymėtos - ūkis už parduotą medų gavo apie 10499 € (36250 Lt) pajamų. Tačiau tai tik pajamos, gautos už parduotą vienintelį bičių produktą - medų. Bet mes žinome, kiek produktų galima gauti iš bičių, tad pabandykime pasiskaičiuoti, kiek vidutiniškai buvo galima gauti pajamų iš bitininkystės ūkio.

Kaip jau buvo minėta, bitininko ūkyje yra 140 bičių šeimų. Vidutiniškai iš bičių šeimos įmanoma gauti nuo 30 iki 80 kg medaus, tik tam reikia pasirūpinti, kad bitės turėtų pakankamai medingų augalų. Skaičiavimui imkime 40 kg X 140 šeimų = 5600 kg medaus. Pardavimo kainą imkime tą vidutinę kainą, už kurią buvo parduotas medus 3,45 € (11,9 Lt). Gauname 19320 € (66708 Lt).

Parduoti medų pagal sutartis taip pat apsimoka. Parduodant supirkėjams nereikia rūpintis nei transportu, nei talpom, kurias supirkėjai turi patys, nei kitais dalykais. Intensyviai prižiūrint bites ir gavus iš jų 5600 kg medaus, sau pasilikus 300 kg įvairioms reikmėms (savo vartojimui, labdarai ir pažįstamiems), visą likusį medų pardavus tik supirkėjams būtų galima gauti 10759 € (37149 Lt). Jokio rūpesčio ir prekybos turguose. Tą laiką galima skirti kitiems darbams bityne, kitų produktų gavimui.

Vaško iš bičių šeimos per sezoną galima surinkti nuo 2 iki 5 kg. Skaičiavimui imame vidurkį ir gauname  3,5 X 140 =  490 kg vaško. Vaškas vidutiniškai superkamas po 5,21 €  (18 Lt) už kg. Iš vaško galima gauti 2553 € (8814 Lt).

Žiedadulkių iš vienos bičių šeimos galima surinkti nuo 15 iki 20 kg. Imant vidurkį gauname 17,5 X 140 = 2450 kg žiedadulkių. Žiedadulkės turi 20 proc. drėgmės, todėl jas reikia išdžiovinti. 2450 - 20 proc. = 1960 kg. Žiedadulkės superkamos po 7,24 € (25 Lt) už kilogramą. Iš žiedadulkių galima gauti 14190 € (48995 Lt).

Bičių pikio iš vienos šeimos surenkama 50-80 g. Imant vidurkį 65 g X 140 =  9,1 kg. Bičių pikis superkamas po 29 € (100 Lt) už 1 kg, tad galima gauti 2639 € (910 Lt).

Bičių nuodai. Nepakenkiant bičių vystymuisi ir produktyvumui per sezoną iš bičių šeimos galima surinkti net iki 10 g bičių nuodų. Jei gausime po 5 g, tai 5 X 140 = 700 g bičių nuodų. Bičių nuodai superkami po 14,5 € (50 Lt) už gramą, tad galima už juos gauti 10150 € (35046 Lt).

Remiantis mūsų skaičiavimu matyti, kad iš 140 bičių šeimų buvo galimybė gauti 48852 € (168676 Lt), arba 40291 € (139117 Lt), jei visas medus būtų parduotas tik supirkėjams. Vadinasi, iš vieno avilio galima gauti 288-349 €  (994-1205 Lt) pajamų.

Be šių, jau minėtų bitininkystės verslo produktų, yra galimybė auginti bičių motinas. Norint turėti produktyvias bičių šeimas bičių motiną kas du metai reikia keisti, nes kokia bičių motinėlė,  tokia ir šeima. Nors įvairioje literatūroje rašoma, kad motina produktyvi iki 5-6 metus, tačiau kuo ji jaunesnė, tuo produktyvesnė. Kad išauginti bičių motiną reikia atitinkamų žinių ir kantrybės. Naujai bičių motinai išauginti reikia viso mėnesio. Tiksliam apskaičiavimui naudojami specialūs bičių motinų išauginimo kalendoriai bei tam tikra įranga. Parduodamų motinėlių kaina svyruoja apie nuo 15-20 eurų.

Vadovaujantis apskaičiuotais bendrųjų pajamų ir išlaidų preliminariais duomenimis yra galimybė sužinoti, koks bus rentabilumas. Kai kurių bitininkų teigimu bityno rentabilumas parduodant tik medų ir vašką yra 15-20 proc., tačiau parduodant visą bitininkystės produkciją jis gali siekti 30-50 procentų. Tačiau bitininkystės verslu užsiimančių ūkininkų teigimu norint rentabiliai verstis vien iš bitininkystės reikėtų auginti nuo 200 bičių šeimų.

 

Bityno patalpos ir įranga

Dabar bityne yra daroma daug kas kitaip, negu darė mūsų seneliai ar proseneliai, tačiau medus visada buvo ir bus vertinama prekė. Nors šioje srityje konkurencija gana didelė, bet atėjus su naujom idėjom ir žiniom galima tikrai daug pasiekti. Be tinkamų bityno patalpų tai pasiekti bus sunku. Bityno gamybos patalpos turi būti suprojektuotos ir pastatytos erdvios, pritaikytos gamybiniam procesui  sekančiai:

  • Gamybinės patalpos
  • gatavos produkcijos laikymo patalpa;
  • bitininkystės verslo žaliavų sandėlys;
  • buitinės patalpos;

Pastatai ir patalpos, naudojamos bitininkystės reikmėms, turi būti suprojektuotos, išdėstytos ir sukonstruotos taip, kad būtų tinkamos pagal numatomas operacijas, ir jas būtų galima lengvai valyti, dezinfekuoti bei prižiūrėti. Bitininkystė - tai maisto produktų gamyba, todėl atliekant patalpų pritaikymo ar naujos statybos projektavimo darbus turi būti laikomasi ne tik statybos normų, bet ir higieninių - sanitarinių reikalavimų tokių patalpų statybai (Lietuvos higienos normos HN 15:2003 „Maisto higiena"). Tinkamai ir laiku jų prisilaikant sunkumų eksploatacijos metu neturėtų kilti. Jeigu bitininkystės verslui patalpas ketinate nuomotis, tai geriausia išsinuomoti visiškai įrengtas bei maisto produktų tvarkymui pritaikytas patalpas, kurios atitiktų visus reikalavimus. Gamybinėse patalpose, kuriose planuojamas bitininkystė produktų apdorojimas, būtinai turi tilpti visa gamybos linija, kaip pavyzdžiui, medaus sukimo patalpoje medaus sukimo metu reikalinga palaikyti ne mažesnę, kaip 30 °C temperatūra, tačiau ten, kur medus laikomas ir sandėliuojamas, turi būti ne tik vėsu, bet ir tamsu; kur verdamas bičių sirupas žiemai - erdvu ir saugu. Be to, turime pasirinkti tinkamą vietą žaliavų laikymui. Projektuojant patalpas būtinai turi būti numatytas gamybinių atliekų  kaupimas bei utilizavimas. Be gamybinių patalpų reikalinga laboratorija ir buitinės bei administracinės patalpos,  kuriose bus vykdoma apskaita, kokybės kontrolė, laikoma apskaitos ir raštvedybos dokumentacija.

Visais patalpų įrengimo, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo gavimo ir geros higienos praktikos taisyklių taikymo klausimais reikia kreiptis į artimiausią teritorinę Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kurios specialistai suteiks visą dominančią praktinę informaciją.

Visa bitininkystės verslui skirta įranga turi būti nerūdijančio plieno. Planuojant įsigyti reikalingą įrangą pirmiausia reikia galvoti, kaip palengvinti bitininkavimo darbą ir gauti kuo daugiau naudos. Įrangą įsigyti jums gali padėti UAB „Bičių korys". Pagrindinis bitininkystės produktas  - medus. Jis į gamybines patalpas pristatomas koriuose, kuriuos būtina atakiuoti ir iš jų išsukti medų. Didesni bitynai naudoja korių atakiavimo ir medaus sukimo liniją. Tačiau galimas ir korių atakiavimo įrenginys. Po atakiavimo koriai dedami į medsukį ir medus išsukamas.

 

Bitininkystės verslo prekinė produkcija

 

Medus - tai bičių surinktas ir perdirbtas nektaras bei lipčius. Pagal reikšmę būna vienarūšis - blindžių, grikių, liepų, daugiarūšis - sodų, pievų, miškų. Žmogui vertingesnis yra daugiarūšis medus. Kiekviena natūralaus medaus rūšis turi specifinį kvapą tų augalų, iš kurių surinktas nektaras. Medus turi aitroką skonį. Jo spalva - nuo šviesiai geltonos iki tamsiai rudos. Lietuvoje vyrauja gintarinės spalvos medus. Nektaro arba žiedų medus, surinktas iš vienos augalų rūšies, vadinamas monofloriniu, o surinktas iš įvairių augalų - polifloriniu. Monoflorinio medaus biologinis poveikis organizmui nevienodas.

Bitininkystės ūkiuoe vidutiniškai medaus iš avilio yra gaunama nuo 30 iki 50 kg, tačiau yra bitininkų, imančių ir 120-140 kg medaus iš bičių šeimos.

Liepų medus yra  skaidrus, bespalvis arba gelsvai žalsvas, gana tirštas, turi liepų žiedų kvapą. Labai vertingas gydyti peršalimo ligoms.

Baltųjų ir rausvųjų dobilų medus - bespalvis arba gelsvas, malonaus skonio, švelnaus aromato. Susikristalizavęs smulkiomis kruopelėmis, jis tampa kietas ir beveik visai baltas.

Barkūnų medus - šviesios spalvos, labai aromatingas ir skanus.

Grikių medus - raudonai rausvas arba tamsiai rudas, specifinio aromato, aštraus, kartais net kartoko skonio, kristalizuojasi stambiais kristalais. Grikių medus turi daug geležies ir baltymų, todėl tinka vartoti nusilpusiems ir sergantiems mažakraujyste.

Rapsų medus - baltas arba šviesiai gelsvas, silpno malonaus kvapo, puikiai tinka vaikams, alergiškiems žmonėms - šių augalų medus nekelia alergijos, nes jame nėra žiedadulkių. Šis medus labai naudingas vidaus organams, tinka besilaikantiems dietos, turi daug gliukozės.

Viržių medus - šviesiai rudos arba rausvai rudos spalvos, o susikristalizavęs - geltonas arba rusvas. Šis medus yra stipraus, bet malonaus kvapo, labai tirštas, ilgai nesikristalizuoja, turi palyginti daug baltymų.

Spygliuočių medus - tamsus su pušų sakų kvapu, tirštas, tąsus, susikristalizuoja stambiais kristalais. Jame yra daug vitamino C.

Pievų medus yra poliflorinis, surinktas iš daugelio augalų žiedų, malonaus skonio, geltonas arba gelsvai rusvos spalvos. Jame yra daug aromatinių medžiagų, nemažai C ir B grupės vitaminų. Jis vertingas nusilpusiems ir peršalimo ligoms gydyti.

Lipčiaus medus būna surinktas iš amarų išskyrų, skiriasi nuo žiedų medaus. Jame daug dekstrinų, mineralinių medžiagų, sacharorės, mažiau invertuoto cukraus, negu nektaro meduje. Ypač daug lipčiuje yra šarminių metalų, kalio ir natrio, druskų. Kadangi lipčiaus meduje mažiau vandens ir daugiau baltymų, dekstrinų, jis 2-3 kartus tirštesnis už žiedų medų. Bičių žiemos maistui lipčiaus medus netinka, o žmogui jis labai naudingas.

Parduodant medų tiesiai vartotojams galimi įvairūs išfasavimo ir receptų variantai. Kodėl nepabandyti pasiūlyti rinkai medaus su koriais, medaus su bičių pikiu, medaus su žiedadulkėmis. O medus su uogomis, su įvairiais riešutais arba medus su kakava, su vanile.

Vaškas - tai pirmas pasaulyje polimerinis produktas, pagamintas bičių. Vašką gamina bičių darbininkių vaško liaukos. Bičių motina ir tranai vaško liaukų neturi. Daugiausia vaško pagamina jaunos (12-16 dienų) bitės. Vaško gamybą ir jo išsiskyrimą stimuliuoja geras medunešis: kuo daugiau bitės prineša į avilį medaus ir žiedadulkių, tuo daugiau jos pagamina vaško ir siuva korių. Esant geram medunešiui, stipri bičių šeima gali pagaminti iki 2-5 kg vaško. Bičių vaškas buvo žinomas jau gilioje senovėje: senovės Egipte vašką su medumi naudojo mirusiesiems balzamuoti, vaškinių žvakių gamybai. Viduramžių Lietuva, kurioje tuo metu dar vyravo drevinė bitininkystė, jau mokėjo surinkti ir gauti didelius vaško kiekius, kurio užtekdavo vietinei rinkai ir eksportui. Viduramžiais ir vėlesniais laikais vaškas buvo naudojamas ne tik dailėje, skulptūroje, bet ir pramonėje: laivų statyboje, galvanotechnikoje, dažų ir lakų gamyboje.

Žiedadulkės - tai vyriškos augalų lytinės ląstelės, kurias renka bitės, jas kaupia kaip maisto atsargą ir jomis maitinasi. Žiedadulkes bitės renka iš įvairių  laukinių ir kultūrinių augalų. Kiekvieno augalo žiedadulkių forma ir spalva yra skirtingos, pavyzdžiui, baltųjų dobilų žiedadulkės yra ovalios ir rudos, liepų ir aviečių - trikampės ir baltos, facelijų - ovalios, violetinės spalvos.

Žiedadulkes bitės intensyviai renka pavasarį, kada yra intensyviausias augalų žydėjimas. Skraidydamos nuo žiedo prie žiedo, bitės žiedadulkes surenka į gumulėlį, jį pritvirtina prie užpakalinių kojelių, suvilgydamos nektaru bei seilėmis, ir neša į avilį. Per vieną skrydį bitės surenka maždaug po 20 mg žiedadulkių. Bičių šeima per dieną gali surinkti 100-150 g, o per metus - 25-30 kg žiedadulkių, ir visiškai patenkinti savo poreikius. Dalį žiedadulkių nešulių galima iš bičių paimti, naudojant specialius rinktuvus. Iš vienos bičių šeimos gražią pavasario dieną bitininkas gali surinkti 70-100 g žiedadulkių. Bitės, pajutusios, kad žiedadulkių į avilį atneša mažiau, jas dar intensyviau renka ir be didelio vargo metinę žiedadulkių normą gali padidinti iki 40-50 kg. Ką tik surinktos žiedadulkės turi iki 15-20 proc. drėgmės, todėl jas reikia džiovinti. Išžiovintos žiedadulkės fasuojamos ir pateikiamos vartotojui.

Bičių pikis - tai biologiškai aktyvi madžiaga, kurią renka bitės darbininkės iš medžių pumpurų, jaunų šakelių lapų. Pikyje yra įvairių augalų dervų arba balzamų, kitų organinių medžiagų. Šiomis medžiagomis bitės, sumaišiosios jas su savo seilėmis, vašku, nektaru ir žiedadulkėmis, užklijuoja avilio plyšius, kad į jį nepatektų pašaliniai gyviai, pritvirtina korius. Jei vis dėlto tokie gyviai į avilį patenka, bitės juos apklijuoja pikiu - užbalzamuoja. Pikis bičių šeimai padeda avilyje išsaugoti švarą, apsaugo bičių šeimą nuo nuolat gresiančios išorinės infekcijos.
Kai saulės spinduliai įšildo avilį , esantis avilyje bičių pikis išskiria lakiąsias eterines medžiagas, kurioms būdingos antimikrobinės savybės. Bitės pikiu dezinfekuoja korių akutes ir taip apsisaugo nuo ligų, dar ir aromatizuoja avilį. Viena bičių šeima per dieną į avilį atneša 1 g pikio, o per metus - iki 150-200 g. Lietuvos bitininkai surenka jo palyginti nedaug, apie 50-80 g pikio iš bičių šeimos, nors rinka pikiui realizuoti tikrai gera, ypač užsienyje.

Yra nustatyta, kad bičių pikis labai naudingas žmogaus organizmui. Atliktais eksperimentiniais ir klinikiniais tyrimais įsitikinta, kad bičių pikis, naikindamas mikrobus, mažina ar visai panaikina uždegimus ir skausmą. Be to, jis naikina kai kuriuos grybelius bei virusus, skatina audinių regeneraciją, didina imunologinį organizmo reaktyvumą.

Bičių nuodai - tai bitės darbininkės sekretas, pagamintas specialioje liaukoje ir sukauptas vadinamajame nuodų maišelyje. Bičių nuodai, kaip ir kiti bičių produktai, jau nuo seniausių laikų buvo vartojami liaudies medicinoje, apsinuodijus augaliniais ar gyvuliniais nuodais. Senovės medikas Hipokratas jau prieš 2400 metų rašė apie šlapimą varančias ir atsikosėjimą skatinančias medaus bei bičių nuodų savybes.

Bičių duona - tai yra medaus ir židadulkių mišinys. Mes visi gerai žinome kaip atrodo, kokio skonio yra medus, tačiau bitininkai parduoda gelsvos spalvos keistoko skonio granules. Kas tai ? Tai ir yra bičių duona. Šią duonelę bitės pasigamina iš suneštų žiedadulkių, maišydamos jas su seilėmis ir nektaru. Bičių seilių fermentai suskaido sudėtingus angliavandenius ir palengvina jų pasisavinimą. Duonelė, kaip maisto atsarga, reikalinga kitoms bičių kartoms auginti. Duonele maitinami bičių perai, kuriems augant reikia labai daug baltyminės medžiagos. Daug duonelės bitės vartoja pieneliui, vaškui gaminti, tranams maitinti, nes ir jie be baltyminio maisto greitai nusilpsta, o tokius tranus bitės išmeta lauk. Mokslininkų nustatyta, kad bičių šeima per metus suvartoja apie 30-40 kg duonelės

Žmogui bičių duonelė labia vertingas produktas  įvairių ligų gydymui ir profilaktikai. Duonelė ypač vartotina sergantiems kasos, kepenų, tulžies pūslės ligomis, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opalige, esant lėtiniams prostatitui ir prostatos padidėjimui, klimakterinėms neurozėms ir nervinei depresijai. Joje yra kalio, kuris gerina širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą. Bičių duonelė padeda grąžinti organizmo jėgas po ligų ir operacijų. Ji stiprina imuninę ir nervų sistemas, šalina iš organizmo nuodingąsias medžiagas, padeda sutrikus medžiagų apykaitai, susirgus diabetu.

Tačiau kaip yra paimama bičių duonelė iš bičių šeimos? Bičių duonelė yra koriuose, kuriuos teraikia atrinkti. Iš korių išsukus medų, jie sudedami į tuščius avilius, kad bitės išlaižytu. Po to kai bitės korius išlaižo, jie yra išimami, džiovinami apie 8 - 9 valandas 35 - 40°C temperatūroje. Taip išdžiuvę koriai atšaldomi iki minus 1°C ir kuliama specialiose mašinose, kuriose duonelė visiškai atskiriama nuo vaško akelių ir bičių perų kokonų. Iškulta duonelė perleidžiama per sietus, kur išvalomos priemaišos. Taip paruošta ji laikoma sausoje, tamsioje patalpoje nuo 0 iki +15 °C temperatūroje. Tinkamai pagamintoje duonelėje turi būti ne daugiau 15 proc. vandens, 5 proc. vaško. Vidutiniškai iš vienos bičių šeimos, yra galimybė surinkti iki 1 kg bičių duonelės

Bičių pienelis - tai gelsva, aitri, rūgštoka tyrelė, kurią bitės darbininkės išskiria iš priešakinių žandų ir ryklės liaukų. Bičių pieneliu yra maitinamos lervutės ir bičių motina. Šis pienelis turi įvairių priemaišų - žiedadulkių, vaško trupinėlių, smulkių augalų dalelių ir kt.. Didžiausią bičių pienelio dalį sudaro vanduo. Be to jame randama 11,15% baltymų, 8,94% angliavandenių, 5,61% riebalų ir 0,81% mineralinių medžiagų. Baltymus sudaro albuminai ir globulinai.Randamos visos žmogaus organizmui būtnos amino rūgštys,kurių dalis laisvos, dalis surištos.Angliavandenius sudaro 5 cukrūs, išskirta visa eilė disacharidų, glikopeptidų, 16 riebiųjų rūgščių, randama daugelis mikroelementų, visi B grupės vitaminai, vitamino C, vitamino A provitamino - karotino, pantoteno rūgšties.

Bičių pienelis gali būti paimamas iš motininių arba traninių akučių. Iš motininių akučių surinktas pienelis naudojamas gydymui nuo įvairių lėtinių kvėpavimo sistemos, širdies kraujagyslių ir kitų ligų. Iš traninių akučių surinktas bičių pienelis, naudojamas maisto racionui papildyti ir profilaktikai stiprinant kūną ir dvasią, gerinant kraujotaką, stiprinant vegetacinę nervų sistemą. Bičių pienelis veikia prieš depresiją, stiprina imuninę sistemą, gerina širdies ir kraujotakos sistemos funkcijas, naikina bakterijas ir slopina uždegimą, gerina virškinimą ir žadina apetitą, pagerina endokrininių liaukų veiklą, stimuliuoja lytinį pajėgumą, stiprina regėjimą ir klausą, pagerina atsilikusių vaikų vystimąsi, lėtina organizmo senėjimo procesus.

Bičių rasės

Nuo bičių rasės (rasė - natūralios atrankos būdu susiformavusių bičių šeimų grupė, prisitaikiusi prie gamtos ir klimato sąlygų) labai priklauso bityno produktyvumas. Profesionalūs bitininkai perka produktyvių veislių bičių motinas ar dažnai patys vykdo selekciją. Atrenkamos darbščiausios, anksčiausiai pavasarį stiprėjančios šeimos ir jų motinos. Apie Lietuvos bitininkų veisiamas bičių veisles pabandome pakalbinti Pasvalio bitininkų draugijos pirmininką Gediminą Baužą.  Šį profesionalų bitininką visą gyvenimą lydi bitės. Jis ne tik vadovauja Pasvalio bičiuliams, bet užsiima ir bičių motinėlių veisimu. Be to šis bitininkas gali duoti ne vieną patarimą kaip įdarbinti bites, kad jos duotu kuo daugiau naudos.

Paskutiniu metu Lietuvoje labiausia išplitusios Karnikos (Krajinos) ir Bakfasto {Buckfast) rasių bitės, tačiau bitininkų dar naudojamos ir kitų rasės - Kaukazo pilkosios, itališkosios ir kitos rasės. Greitai plinta Šveicarijos vietinės rasės bitės Nigra. Bakfasto rase bitininkai labai patenkinti, nes ji yra labai produktyvi ir mažai spiečianti rasė. Nigra bitės taip pat yra labia produktyvios. Šias abi rases Lietuvos bitininkai jau spėjo pamėgti ir džiaugiasi, kad prižiūrint bites dažnai nereikia nei specialios aprangos, nei veido tinklelio ir pirštinių - sako Gediminas Bauža.

Bitininkai nuo spiečiaus medaus gauna tik trečdalį, todėl leidžiant  bitėms savaime veistis - bitininkavimas yra be perspektyvos ir tokia bitininkystė šiandien nebetinka. Bičių šeimų savybes daug lemia bičių motina, todėl pažangesni bitininkai tai gerai supranta ir motinas nuolat atnaujina. Bitininkai mėgėjai dažniausiai motinas keičia kai jos dingsta. Tada bičių sumažėja, likusios pasensta, sutranėja, priaugina daug traninių perų. Tokia bičių šeima naują motiną sunkiai priima arba visai nepriima. Šeima dar labiau sunyksta. Jos išgelbėt beveik neįmanoma..

Bičių motina rekomenduojama keisti kas du sezonai nes tuomet jos yra produktyviausios: deda daugiausia kiaušinėlių, iš kurių išsirita bitės darbininkės, prinešančios daug medaus. Bičių motinėlė keičiama anksti pavasarį iki pagrindinio medunešio. Matant, kad bičių šeima yra menkavertė, silpnai dirba, motinėlę patartina keisti pirmai progai pasitaikius. Bičių šeimoje gyvena viena bičių motina, todėl pakeitimui ir reikia tik vienos bičių motina. Patikimiausia motina keisti vakare, po medunešio. Tokiu metu bitės būna mažiau aktyvios, tačiau senąją motina patartina sugauti dieną, tai yra  3 - 4 valandas prieš keitimą.

 

Bičių ganyklos

Su saldžiuoju kroviniu į avilį bitės sukraido 120-150 tūkstančių kartų, kad iš 2 milijonų žiedų suneštu 1 kilogramą medaus. Todėl norint, kad bitės produktyviai darbuotusi, mažiau sunaudotu medaus savo reikmėms, o daugiau užakiuotu koriuose ir iki žydinčių augalų skristų ne 1000 metrų, bitėms turime sudaryti salygas pasiekti žydinčius augalus kuo arčiau ir kuo greičiau. Nuo pat ankstyvo pavasario bitėms reikia žydinčių augalų. Jau balandžio mėnesį pražysta klevai, karklai, blindės, šalpūsniai,  gegužės mėnesį pienės, vaismedžiai. Sodininkai žino, kad be bičių nesulauktų gero derliaus, todėl noriai išileidžia bitininkus į savo sodus. Pavasarinis medus yra vienas vertingiausių: kvapus, švelnus ir ekologiškas nes gamta po žiemos būna dar švari. Pavasarinis medus būna gelsvesnis nuo pienių. Vaismedžių medus yra pilkšvas. Gegužės pabaigoje pražysta žieminis rapsas. Rapsų medus yra baltas, silpno aromato.

Lietuvos bitininkai vis daugiau patys auginasi medingus augalus. Todėl vienas iš tokių optimaliausių variantų yra nuosava žemė ir medingų ganyklų susikurimas pačiam bitininkui. Ganyklas iš medingųjų augalų galima paruošti atsižvelgiant į žydėjimo sezoniškumą. Mūsų šalyje vis daugiau auginama svetimžemių medingųjų augalų, kurie nektaringumu pranoksta vietines rūšis. Tai bitinė facelija, anyžinis lofantas, vaistinė juozažolė, vaistinis čiobrelis, darželinė žiomenė, vaistinė agurklė, vaistinis šalavijas, blakinė kalendra, kanadinė rykštenė, geltonžiedė sedula.

Medingųjų augalų auginimui rekomenduojama dirvą paruošti iš rudens. Dauguma medingųjų augalų sėjama balandžio mėn., sėjant ploteliais kas savaitę, arba sėjant medingųjų augalų mišinius. Pav. Faceliją patogu sėti kartu su baltažiedžiu barkūnu: pirmaisiais metais peržydi facelija, o antraisiais - barkūnas. Ganyklas iš medingųjų augalų galima paruošti atsižvelgiant į žydėjimo sezoniškumą. Tačiau daugeliu atveju paprasčiau bičių šeimas pervežti prie žydinčių laukų, todėl net ir neturint nuosavos žemės ūkininkai noriai įsileidžia bitininkus prie savo žydinčių augalų plotų.

Kai bičių šeimos yra vežiojamos į ganyklas, vienoje vietoje laikoma ne daugiau kaip 20- 25 aviliai. Išvežus bityną ar jo dalį prie medingų augalų, jis turi būti pažymėtas įspėjamuoju ženklu ,,Atsargiai bitės". Ant įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris. Turint ne vieną dešimtį avilių juos galima skirstyti į sektorius skirtingose teritorijose priklausomai, kiek bičių šeimų ir kokia augmenija ganykloje. Nevenkite akacijų ir liepų. Liepų medus yra viena iš daugiausiai paklausos turinčių medaus rūšių. Nuostabaus skonio yra grikių (tamsus medus), saulėgrąžų (sukristalizuotas iš karto ir šviesus), kukurūzų (labai šviesus ir saldus). Lietuviškas medus vertinamas dėl būtent mišriųjų miškų ir rapsų kokybės, nes miškų ir rapsų tręšimas dar nėra toks perdėtas kaip vakaruose.

Kodėl nepabandžius apsodinti nuosavą teritoriją avietėmis (labai geras medus). Beje, kiaulpienių  medus yra vienas iš brangesnių medaus rūšių, o pačios pienės yra kaip piktžolės, jų visiškai nereikia prižiūrėti. Kiekviena medaus rūšis turi savo unikalių sąvybių bei naudą, todėl šis produktas dar ilgai turės poreikį, nes ką gamta duoda - tą žmogus ima.

 

Pagal UAB "Bičių korys" medžiagą tekstą parinko  Algis Mačiukas


Kategorijos: Įranga ir medžiagos verslui, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas
Kaip išsirinkti echoskopą

Kaip išsirinkti tinkamiausią echoskopijos įrangą?

Kaip pasirinkti ultragarso aparatą, kuris atliktų reikalingus veiksmus bei atitiktų biudžetą.  

Alkoholio distiliavimo įranga Normandijoje

Distilerijų verslas

Ko galima tikėtis liberalizavus alkoholio distiliavimo verslą. 

Saulės elektrinė verslui: žalia nepriklausomybė ir mažesnės išlaidos elektrai

Techniniai saulės modulių pasirinkimo ir saulės elektrinės montavimo aspektai, saulės elektrinės įmonei projektavimas ir montavimas. 

Kaip 3D lazeriniai skeneriai keičia projektavimą ir kitus darbus

Nuskenuotas ir realiu laiku ar per keliolika minučių milimetrų tikslumu gautas trimatis objekto vaizdas su tiksliais matmenimis, išvaduoja iš daugybės valandų rankinio darbo, leidžia išvengti klaidų ir nuostolių. 

džiovintos produkcijos pakavimas

Džiovintos produkcijos realizavimas

Kaip parduoti džiovintus grybus, prieskonius, vaistažoles ir daržoves. 

Kaip įsirengti restorano, kavinės ar atvirą baro virtuvę?

Kaip įsirengti restorano, kavinės ar atvirą baro virtuvę?

Norintys įsirengti savo restoraną, kavinę ar kitą maitinimo įstaigą, dažniausiai susiduria su keliomis pagrindinėmis problemomis: neefektyviai paskirstytas patalpų plotas, netinkama ventiliacija ir blogai pasirinkta įranga. 

Hologramų naudojimas medicinoje

3D vaizdo holograminiai sprendimai medicinoje

Pasiruošimas chirurginei intervencijai turi būti atsakingas, operatyvus bei efektyvus, o kiekviena detalė apie pacientą yra svarbi. 

Maisto pramonĖs laboratorinė įranga

Maisto pramonės laboratorinė įranga

Kokie kontroliniai reikalavimai keliami augalininkystės produktų, alaus ir vyno, pieno ir mėsos pramonės laboratorinei įrangai bei aprašysime šių gamybinių laboratorijų įrengimui reikalingą būtiniausią įrangą. 

Autoservisu verslas

Autoservisų verslas

Kaip atidaryti sėkmingą autoservisą, autoserviso verslo planas, autoservisų įranga, autoserviso darbuotojai, autoserviso veiklos rentabilumas, autoserviso reklama 

Durų salono verslas

Durų salono verslas

Kaip įkurti ir pelningai vystyti durų salono verslą 

Biosec tipo džiovyklės

Daržovių ir vaisių džiovyklės

Vaisių ir daržovių džiovinimas yra vienas iš įdomiausių ir pelningiausių žemės ūkio produkcijos perdirbimo verslų. 

Orchidėjų ivairovė

Gėlių salono verslas

Kaip įkurti ir pelningai vystyti gėlių parduotuvę. Gelių tiekėjai, didmeninė prekyba gėlėmis, gėlių tiekimas salonams, didmenine prekyba gelemis, 

Kaip išsirinkti profesionalią indaplovę restoranui?

Į ką verta atkreipti dėmesį, renkantis indų plovimo mašiną, kad išsirinktumėte tinkamiausią variantą 

Antčiužiniai

Kaip išsirinkti tekstilę viešo apgyvendinimo įstaigai?

Tekstilė viešbučiams, svečių namams ir kaimo turizmo sodyboms. Kaip išsirinkti tekstilę. Patalynės ir kitų tekstilės gaminių pasirinkimas. 

Produkcijos padavimo elevatorius nukreipia produktus į svarstyklių „galvą“.

Pakavimo įrenginiai maisto pramonei

Maisto produktų pakavimas leidžia produkciją išlaikyti ilgiau, apsaugo nuo aplinkos ir mikroorganizmų poveikio, padidina maisto produktų vertę ir padeda parduoti daugiau produkcijos. 

Sūrinių verslas

Sūrinių verslas

Paklausa kokybiškiems sūriams kasmet didėja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkoje. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4
Įranga maisto pramonei, įrenginių modernizavimas. pieno perdirbimo įranga, sulčių gamybos įranga, vaisių ir daržovių perdirbimo įranga.
Bendorėlių 2-oji al., 32, Vilnius
Mobilus: +370 687 39377, El. paštas: info@tumosa.lt
Įranga bitininkystei: aviliai, bitinko rūbai, medsukiai, spietinė, vaško perdirbimo įranga, bityno dezinfekcijos priemonės.
Lazdynų g. 21, Vilnius
Telefonas: +370-5-2441438, El. paštas: info@biciukorys.lt
Higieninė įranga. Mėsos perdirbimo įranga. Paukštienos perdirbimo įranga. Daržovių perdirbimo įranga. Žuvies ir jūros gėrybių perdirbimo įranga. Šaldytų produktų gamybos įranga. Skystų produktų gamybos įranga. Pieno perdirbimo įranga.
Pramonės g. 5, Klaipėda
Telefonas: +370-46-347552, El. paštas: info@lavango.lt
Elektroninės svarstyklės. Svėrimo įranga verslui, prekybai, maisto pramonei, siuvykloms.
Krokuvos g. 11-65, Vilnius
Telefonas: +370-5-2724271 , El. paštas: info@mingeda.lt
Sporto salių treniruokliai. Sporto klubų, sporto įrangos gamyba. Sporto įranga mokykloms. Lauko treniruokliai.
Spindulio g. 9, Šiauliai
Telefonas: +370-41-440616, Mobilus: +370-699-45588, El. paštas: info@atletas-powergym.com
Pieno perdirbimo įranga. Mėsos perdirbimo įranga. Higienos įranga. Pramoninė plovimo įranga. Pakavimo įranga.
Klaipėdos g. 104-3, Panevėžys
Telefonas: +37045401955, Mobilus: +37061811011, El. paštas: info@dotton.lt
Gofruoto kartono dėžės, gamyba. Gofrokartono pakuotė pagal individualų užsakymą. Dėžės transportavimui. Pakuotė maisto produktams. Dėžės pieno produktams.
Raudondvario pl. 164A, Kauno r.
Telefonas: +370-688-12895, Mobilus: +370-698-24514, El. paštas: info@carttara.lt
Įranga siuvimo atelje, siuvykloms, baldų gamybos įmonėms
Taikos pr. 135 A, Kaunas
Telefonas: +370-37-452068, El. paštas: acg-nystrom@acg.lt
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Kompanijų produkcija
Vandens ir vaisvandenių gamyba

Pramoniniai įrenginiai ir technologijos vandens ir vaisva...

Šaldymo įrangos remontas
Šaldymo įrangos remontas

prekybinės šaldymo įrangos, freoninių šaldymo sistemų, pr...

Šaldymo įrangos remontas
Šaldymo įrangos aptarnavimas ir remontas

Pramoninės šaldymo įrangos remontas

FDH3 vienetus skaičiuojančios svarstyklės
Vienetus skaičiuojančios svarstyklės

Pramoninė svėrimo įranga, elektroninės svarstyklės skaiči...

Pusiau pramoninė vaisių ir daržovių džiovyklė

Pramoninė džiovyklė - naujas požiūris į jūsų derlių. Pusi...

Picų dėzutes Kaunas
Dėžutės picai

Picų dėžės Kaune. Dėžės picoms. Picų dėžučių gamyba. Picų...

Dėžės tortams, popierinės dėžutės konditerijai

Kartoninės dėžutės sausainiams, sulankstomos dėzutės tort...

Dėžės vaisiams
Dėžės vaisiams ir daržovėms

Gofrokartono įpakavimas, dėžės obuoliams, braškėms, pomid...

Pramoninė vaisių, daržovių, žolelių džiovinimo įranga

Vaistažolių, prieskoninių žolelių, vaisių, daržovių džiov...

Profesionali sulčių spaudimo įranga
Pramoninė sulčių gamybos įranga

Profesionali sulčių spaudimo, pasterizavimo įranga. Sulči...

1 2 3 4 5