Rekomendacijos verslui dėl grynųjų pinigų valdymo euro įvedimo Lietuvoje metu

2014-06-04 11:55   Peržiūros : 199   Spausdinti


I DALIS. REKOMENDACIJŲ PASKIRTIS IR POBŪDIS  

1. Rekomendacijos verslui dėl grynųjų pinigų valdymo euro įvedimo Lietuvoje metu skirtos prekybos ir paslaugų teikimo įmonėms, esančioms Lietuvoje, (toliau - įmonės), kurios vykdydamos ūkinę komercinę veiklą naudojasi grynaisiais pinigais. Šios rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio, tad kiekviena įmonė, planuodama tinkamai pasiruošti grynųjų pinigų valdymui, turi atsižvelgti į įmonės specifiką ir planuoti grynųjų pinigų valdymą pagal savo poreikius.

II DALIS. PASIRUOŠIMAS GRYNŲJŲ PINIGŲ PAKEITIMUI

2. Pasiruošimas keisti grynuosius pinigus yra vienas iš svarbiausių žingsnių užtikrinant sklandų perėjimą nuo vienos valiutos prie kitos. Gerai suplanuotas grynųjų pinigų valdymas ir išankstinis apsirūpinimas eurų banknotais ir monetomis leis įmonėms sėkmingai tęsti ūkinę komercinę veiklą nuo pirmosios euro įvedimo dienos.

3. Įmonės turi tinkamai įvertinti savo grynųjų pinigų poreikį. Eurą įsivedusių šalių patirtis rodo, kad pirmosiomis dienomis po euro įvedimo grynųjų pinigų poreikis įmonėse padidėja tris-penkis kartus. Šį poreikį didina įpareigojimas grąžą klientams atiduoti tik eurais, nors mokėjimai gali būti atlikti ir litais, taip pat tikėtina, kad daugiau gyventojų norės iškeisti litus į eurus atsiskaitydami grynaisiais litais.

4. Įmonės turi įvertinti, koks atstumas iki artimiausio banko, kredito unijos padalinio ar pašto skyriaus, kuriuose bus keičiami grynieji pinigai - jeigu atstumas didelis, tikėtinas grynųjų pinigų poreikis gali išaugti dar labiau.

5. Įmonės, dalyvaudamos išankstiniame antriniame eurų paskirstyme, turi apsirūpinti eurų banknotais ir monetomis dar prieš euro įvedimą, kad nuo euro įvedimo dienos, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme (toliau - įstatymas), galėtų grąžą atiduoti tik eurais

6. Įmonės, siekdamos užtikrinti, kad tinkamai ir laiku eurų banknotai ir monetos būtų pristatytos į įmonę, o litų banknotai ir monetos būtų grąžinti į bankus, turi iš anksto kreiptis į jas aptarnaujančius bankus ir pinigų pervežimo įmones ir informuoti apie savo poreikius.

7. Dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu bus daugiau įmonėse laikomų grynųjų pinigų, todėl įmonės turėtų:

7.1. tinkamai įvertinti pajėgumus laikyti grynuosius pinigus;

7.2. jeigu įmonėje laikomi grynieji pinigai apdrausti, pasitikrinti, ar draudimo suma pakankama padengti padidėjusią laikomą grynųjų pinigų sumą.

8. Įmonės turi iš anksto pasirūpinti darbuotojų mokymais, jų supažindinimu su eurų banknotų ir monetų nominalais, banknotų apsaugos požymiais.

9. Siekiant užkirsti kelią padirbtiems pinigams patekti į apyvartą, įmonės turi pakankamai apsirūpinti tinkama pinigų autentiškumo tikrinimo įranga.

1  Išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme.//Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatyta išimčių.

III DALIS. APSIRŪPINIMAIS EURAIS IR GRYNŲJŲ PINIGŲ VALDYMAS PRIEŠ EURO ĮVEDIMĄ  

10. Įmonės turi iš anksto pakankamai apsirūpinti visų eurų banknotais, ypač mažųjų nominalų (5, 10 ir 20 eurų), ir visų nominalų eurų monetomis grąžai. Įmonės eurų banknotais ir monetomis prieš euro įvedimo dieną bus aprūpinamos išankstinio antrinio eurų paskirstymo metu. Iš anksto apsirūpinusios eurų banknotais ir monetomis įmonės galės išvengti eilių, kurios tikėtina susidarys paskutinėmis dienomis prieš euro įvedimą, ir pradėti duoti grąžą eurų banknotais ir monetomis iškart nuo euro įvedimo dienos.

11. Bankų vykdomas išankstinis antrinis eurų paskirstymas apima eurų banknotų ir monetų bei monetų rinkinių išdavimą įmonėms, esančiomis Lietuvoje, kurias bankai laiko turinčiomis teisėtą poreikį gauti eurų banknotus ir monetas išankstinio antrinio eurų paskirstymo metu ir galinčiomis vykdyti išankstinio antrinio eurų paskirstymo reikalavimus. Lietuvos bankas sudarys dviejų tipų eurų monetų rinkinius prekybininkams, kurių vieno nominalioji vertė bus 111,00 eurų, o kito 200,00 eurų. Rekomenduojama užsisakyti šių rinkinių išankstinio antrinio eurų paskirstymo metu.

12. Išankstinis antrinis eurų paskirstymas įmonėms prasidės likus vienam mėnesiui iki euro įvedimo dienos. Supaprastintas išankstinis antrinis eurų paskirstymas galės būti taikomas mažosioms įmonėms, kuriose dirba mažiau negu 10 asmenų ir metinė apyvarta arba bendras metinis balansas neviršija 2 milijonų eurų, ir prasidės ne anksčiau negu likus penkioms kalendorinėms dienoms iki euro įvedimo dienos ir bus vykdomas iki euro įvedimo dienos.

13. Įmonės, prieš gaudamos eurų banknotus ir monetas, turi susitarti su bankais dėl išankstinio antrinio eurų paskirstymo sąlygų, bei turi pasirašyti Lietuvos banko parengtas išankstinio antrinio eurų paskirstymo tipines sutartis arba supaprastinto išankstinio eurų paskirstymo procedūros standartinę formą, kuriose įsipareigos, kad:

13.1. gautieji iš anksto paskirstyti eurai nepateks į apyvartą iki euro įvedimo dienos;

13.2. gautieji iš anksto paskirstyti eurai bus saugomi atskirai nuo kitų eurų, nuo kitos

valiutos ir kitos nuosavybės (saugykloje, seife ar kitoje grynųjų pinigų saugojimui pritaikytoje vietoje antrinio paskirstymo metu gauti eurai bus saugojami atskirai nuo kitų grynųjų pinigų ir valiutų, tokioje pakuotėje, kurioje buvo gauti ir tikrinant bus galima nustatyti, jog šiam tikslui gauti eurai nėra prarasti ar nepateko į apyvartą);

13.3. suteiks galimybę Lietuvos banko įgaliotiems asmenims patikrinti, kaip laikomasi įsipareigojimų dėl iš anksto paskirstytų eurų saugojimo;

13.4. mokės Lietuvos bankui baudas, kurių dydis proporcingas bet kokiai patirtai žalai, bet ne mažesnis negu 10 procentų, skaičiuojamų nuo išankstinio antrinio eurų paskirstymo metu paskirstytų eurų vertės, dėl netinkamo iš anksto paskirstytų eurų saugojimo ir jų išleidimo į apyvartą iki euro įvedimo dienos, taip pat dėl to, kad nesuteikiama galimybės juos patikrinti.

14. Siekdamos atlaisvinti turimas grynųjų pinigų saugojimo vietas, įmonės paskutinėmis dienomis prieš euro įvedimą turėtų stengtis grąžinti turimus litus ir ypač litų monetas bei pasilikti tik būtinas grynųjų pinigų sumas, reikalingas jų ūkinei komercinei veiklai.

15. Įmonės turi iš anksto pasirūpinti, kad reikalingi grynųjų eurų banknotai ir monetos laiku būtų pristatyti iš banko į įmonę.

 

IV DALIS. GRYNŲJŲ PINIGŲ VALDYMAS EURŲ IR LITŲ BENDROS APYVARTOS LAIKOTARPIU IR JAM PASIBAIGUS

16. Dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu grynųjų pinigų valdymas įmonėse skirsis nuo įprasto grynųjų pinigų valdymo. Tikėtina, kad grynųjų pinigų apyvarta įmonėse gerokai padidės. Nuo euro įvedimo dienos, kaip reikalaujama įstatyme, grąža klientams turės būti duodama tik eurais. Visi į įmonę sugrįžę litai negalės būti grąžinti į apyvartą, o turės būti saugomi ir pristatomi į bankus. Dėl šios priežasties įmonės turi pasirūpinti:

 16.1. tinkama ir pakankama grynųjų pinigų saugojimo vieta;

 16.2. tinkamu ir savalaikiu grynųjų pinigų transportavimu į bankus ir iš jų.

17.  Grynųjų pinigų poreikiui sumažinti įmonės turėtų skatinti klientus atsiskaitant mokėti tikslią sumą, kad nereikėtų duoti grąžos, arba skatinti dažniau mokėti elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.

18. Dėl patirties dirbti su naująja valiuta stokos po euro įvedimo dienos padaugėja klaidų, didesnė sukčiavimo rizika. Įmonės turėtų įgyvendinti tinkamą vidaus kontrolę, leisiančią užtikrinti klaidų ir sukčiavimo prevenciją.

19. Pasibaigus dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiui, grynųjų pinigų valdymas įmonėse iš esmės niekuo neturėtų skirtis nuo įprastos praktikos.

 LR Ūkio ministerijos inf.


Kategorijos: Finansai, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Kaip gauti būsto paskolą

Kaip gauti būsto paskolą

Būsto paskolos gavimo procedūros, dokumentai reikalingi gauti būsto paskolai 

Kaip tapti savarankišku investuotoju

Kaip tapti savarankišku investuotoju

Nuo ko pradėti investavimą, kokias klaidas daro pradedantys investuotojai, investavimo priemonės 

Vorenas Bafetas

Voreno Bafeto patarimai investuotojams

Investuotojas turėtų elgtis taip, lyg jam visam gyvenimui būtų duota kortelė, leidžianti padaryti tik dvidešimt sprendimų. 

Investavimo priemonės

Investavimo priemonės

Kaip investuoti pinigus, geriausios ir populiariausios investavimo priemonės 

Affiliate rinkodara

Tarpininkavimo (affiliate) rinkodara

Kaip uždirbti iš affiliate rinkodaros, papildomas uždarbis turinio kūrėjams 

Tinklinis marketingas

Tinklinis marketingas

Ar įmanoma panaudoti tinklinį marketingą versle, prekių pardavimas tinklinio marketingo būdu 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

Arvydas Avulis

10 milijonieriaus Arvydo Avulio patarimų, kaip pradėti verslą

Ketinate kurti verslą? Nuosavas verslas yra jūsų svajonė? Būtinai sužinokite neįkainojamus vieno turtingiausių Lietuvos žmonių patarimus! 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Kaip įvertinti verslą

Kaip įvertinti verslą?

Įmonės ar verslo įvertinimo kriterijai, kas kelia, o kas mažina įmonės vertę? 

kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip elgtis krizės metu, kaip vystyti verslą per krizę, pirkėjo elgsena krizėje 

atostogu biudzetas

Kaip tinkamai planuoti atostogų biudžetą?

Atostogos - džiugus ir daugelio laukiamas metas, tačiau, pagalvojus apie pinigų kiekį reikalingą savo ar šeimos atostogų vizijoms įgyvendinti, atostogų planavimas iš malonumo greitai virsta galvos skausmu. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 13
1 2 3
Kompanijų produkcija
Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto vertinimo, audito paslaugos
Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto vertinimo paslaugos

Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto rea...

Turto vertinimas
Turto vertinimas

Kilnojamo ir nekilnojamo turto vertinimas

Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos

Finansinės apskaitos valdymas
Finansinės apskaitos valdymas

Finansinės apskaitos valdymo modulis

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Finansinės konsultacijos
Finansinės konsultacijos

Konsultacijos finansiniais klausimais, finansinė konsulta...

Kreditinės-finansinės ataskaitos užsakymas
Kreditinės-finansinės ataskaitos užsakymas

Kreditinės-finansinės ataskaitos

Verslo konsultacijos
Verslo konsultacijos

Konsultacijos, informacija ir praktiniai patarimai

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Mažųjų Bendrijų apskaita ir valdymas

MB valdymo ir apskaitos kursai. Akcija!

1 2 3