Palūkanų už pavėluotus mokėjimus nustatymas

2009-01-30 12:17   Peržiūros : 917   Spausdinti


Klausimas: Kaip nustatomos palūkanos už pavėluotus mokėjimus, kai tai nėra aptarta sutartyje?

Atsakymas: Palūkanas už pavėluotus mokėjimus, jei sutartyje nenustatyta kitaip, numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnis:

  1. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.
  2. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

Tačiau 2004 m. gegužės 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kuris numato šiek tiek palankesnius kreditoriui palūkanų dydžius ir jų skaičiavimo tvarką. Jei sutartyje mokėjimo data arba terminas nenustatyti, palūkanos skaičiuojamos be atskiro pareikalavimo jas mokėti praėjus 30 dienų po to, kai skolininkas gauna sąskaitą arba kitą lygiavertį dokumentą darbų priėmimo ar patikrinimo dieną.

Šiai dienai, palūkanų norma pagal minėtą įstatymą siekia 11,5 procentų dydžio metines palūkanas, kas sudaro beveik dvigubas palūkanas, numatytas Civilinio kodekso 6.210 str.

Pagal šį įstatymą metinės palūkanos už uždelstus mokėjimus apskaičiuojamos pagal formulę:


Pn = VILIBOR + 7

kur:

Pn - palūkanų norma;

VILIBOR - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. VILIBOR apskaičiuojamos ir skelbiamos kiekvieną darbo dieną Lietuvos Banko tinklalapyje www.lb.lt, o taip pat REUTERS informacinės sistemos puslapyje "LTBANK08", Bloomberg informacinės sistemos puslapyje „LITB".

Jei sutartis nenustato kitaip, imama 1 mėnesio VILIBOR palūkanų norma, kuri galiojo tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Pavyzdžiui, jei sutarties įvykdymo terminas suėjo 2006 m. rugpjūčio mėnesį (t.y. antrąjį pusmetį), tuomet palūkanų norma bus apskaičiuojama naudojant 2006 m. birželio 30 dienos (t.y. paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną) 1 mėnesio termino VILIBOR. 2006 m. birželio 30d. VILIBOR buvo 2,93, todėl palūkanų norma Pn bus lygi 9,93 % (2,93 + 7).

Šis palūkanų dydis yra taikomas, kai sutartis yra sudaryta tarp verslininkų arba tarp verslininkų ir valstybės institucijų. Jei statybos darbai atliekami pagal vartojimo rangos sutartį, t. y. užsakovas yra fizinis asmuo, darbai skirti tenkinti jo buitinius ar asmeninius ar jo šeimos poreikius, šis įstatymas nėra taikomas ir vadovaujamasi CK 6.210 str. 1 dalimi, kur numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už praleistą prievolės vykdymo terminą.


Aišku, tiek vienu, tiek kitu atveju šalys sutartyje gali susitarti ir dėl didesnių palūkanų dydžio, tačiau toks susitarimas negali prieštarauti įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Praktika rodo, kad teismas mažina neprotingai dideles palūkanas.

Taipogi atkreiptinas dėmesys, kad šis įstatymas taikomas tik komerciniams sandoriams, sudarytiems po 2004 m. gegužės 1 dienos.

Sutartims, sudarytoms iki šios datos, dar taikomos 6.210 str. 2 dalyje nustatyto dydžio palūkanos.

Tačiau šios išieškomos palūkanos (kaip ir numatytos CK 6.210 str.) atlieka kompensavimo, o ne mokėjimo ar baudinę funkciją ir laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių šis patiria dėl prievolės pažeidimo. Šiuo atveju kreditoriui net nereikia įrodinėti, kad laiku jam nesumokėjus (neįvykdžius piniginės prievolės) jis patyrė nuostolių, nes pagal 6.261 yra preziumuojama, kad jų patiriama. Tačiau palūkanos yra tik minimalūs nuostoliai. Todėl sutarties šalis, dėl laiku neįvykdytos prievolės patyrusi didesnių nuotolių nei išieškotos palūkanos, gali jų, kiek nepadengia išieškotos palūkanos, prisiteisti iš skolininko. Tačiau tokiu atveju ji privalo įrodyti nuostolių dydį.

Jeigu sutartyje už termino praleidimą yra nustatytos ir netesybos (delspinigiai, bauda), reikalauti kartu ir netesybų ir palūkanų negalima, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės skolininkui taikymą civilinės teisės prasme. Tokiu atveju kreditorius turi teisę pasirinkti, ką jam išieškoti - palūkanas ar netesybas. Matyti, kad mūsų jau aptartame pavyzdyje taikyti 9,93% metines palūkanas (~0,027 už kiekvieną uždelstą dieną) kreditoriui būtų naudingiau nei reikalauti, tarkime, 0,01% dydžio delspinigių. Tačiau, palūkanas galima skaičiuoti tik už piniginės prievolės neįvykdymą (neperduodami pinigai, t.y. neatliekami ar laiku neatliekami mokėjimai), todėl kai vėluojama atlikti darbus ar perduoti medžiagas, visais atvejais bus skaičiuojamos netesybos.

Pažymėtina, kad tiek taikant šiame įstatyme, tiek CK 6.210 str. numatytas palūkanas, jos bus skaičiuojamos iki ginčo iškėlimo teisme dienos, t. y. padavus ieškinį ar pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo bus pradedamos skaičiuoti procesinės 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios numatytos CK 6.37 str. 2 dalyje.

* * * * *

Šiame straipsnyje yra pateikti UAB „B&C Legal Sevice" teisininkų komentarai, pagristi teisės aktų ir teismų praktikos analize.

Šis straipsnis negali būti laikomas oficialia teisine išvada ar konsultacija.

Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu atveju prašome kreiptis į UAB „B&C Legal Service" teisininkus.

www.statybos-teise.lt


Kategorijos: Buhalterių mokymas, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Teisė, įstatymai, sutartys, Advokatai, teisininkai
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 35
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12