Atmintinė gyventojams, ką reiškia Šilumos ūkio įstatymo pataisos ir kaip jas įgyvendinti

2011-11-02 11:45   Peržiūros : 118   Spausdinti


Atmintinė gyventojams, ką reiškia šios pataisos ir kaip jas įgyvendinti
Energetikos ministras Arvydas Sekmokas pasirašė teisės aktus, įgyvendinsiančius Šilumos ūkio įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo lapkričio 1 d.
Šios pataisos duos realią naudą visiems šilumos vartotojams jau šio šildymo sezono metu. Jos sumažina šilumos kainą, dar griežčiau reglamentuoja monopolistinių šilumos tiekėjų veiklą, išsprendžia šilumos punktų valdymo problemas, o vartotojams garantuoja neginčijamą teisę pasirinkti, kiek šilumos jie nori pirkti iš šilumos tiekėjo.

1 pakeitimas: Pakeista šilumos kainodara ir į šilumos kainą neįtraukiamos šilumos punktų priežiūros sąnaudos.
Ką tai reiškia?
Ši nuostata reiškia, kad mokesčiai, susiję su šilumos tiekimo sistemų priežiūra, nebebus automatiškai įtraukiami į šilumos kainą.
Kaip ši nuostata bus įgyvendinama?
Mokestis už tinkamą ir efektyvią šilumos punkto priežiūrą bus apskaičiuojamas pagal konkrečios savivaldybės patvirtintus priežiūros įkainius ir sąskaitoje turės būti pateikiamas atskiroje eilutėje.
Kokia šios pataisos nauda?
Bus aiškiai išskirta, kiek kainuoja šildymo paslauga ir kiek mokama už šilumos punkto priežiūrą. Dėl to sumažės ir bendra mokesčių našta.
Kodėl sumažės?
Šiuo metu į šilumos kainą įtraukiamas punkto priežiūros mokestis yra maždaug 2 ct.
už 1 kWh., kas sudaro beveik 8 proc. visos sąskaitos sumos. Be to, šis mokestis priklauso ir nuo lauko temperatūros, t. y. kuo lauke šalčiau (reikia daugiau kWh šilumos), tuo labiau gyventojams brangsta šilumos punkto priežiūrą.
Pavyzdys: jei dabar 60 kv. metrų bute gyvenantis asmuo už šildymą moka 300 Lt., apie 8 proc. šios sumos, arba 24 Lt., sudaro punktų priežiūros mokestis. Šaltesnį mėnesį, jei už šildymą mokama 500 Lt., tai šilumos punkto priežiūros mokestis padidėja iki 40 Lt. Įsigaliojus pataisai ir su punkto prižiūrėtoju suderėjus vidutinį priežiūros mokestį - tarkim, 10 ct. už 1 kv. metrą būsto ploto - mokestis sumažės iki 6 Lt. (t. y. sumažės net 4-6 kartus).
Kita papildoma galimybė sumažinti mokėjimus už priežiūrą yra ta, kad gyventojai su pasirinktu prižiūrėtoju galės derėtis dėl galutinio (ct. už kv. metrą) mokesčio už šilumos punkto priežiūrą. Netenkinant priežiūros sąlygoms ar teikiamų paslaugų kokybei, gyventojai galės laisvai pasirinkti naują paslaugos teikėją.

2 pakeitimas: Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negalės būti šilumos tiekėjai ir asmenys, susiję su šilumo tiekėju darbo santykiais ar teikiantys prekes ar paslaugas šilumos tiekėjams.
Ką jis keičia?
Tai leis namo gyventojams pasirinkti tokį prižiūrėtoją, kuris savo darbą - sistemos paruošimas sezonui, hidrauliniai bandymai ir kiti darbai - atliks už mažesnę kainą nei tai darydavo monopolininkas.
Kaip sužinoti, ar dabartinis Jūsų namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atitinka įstatyme numatytą nešališkumo reikalavimą?
Apie tai gyventojus turės informuoti Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.
Kokia tvarka nutraukiama sutartis su reikalavimų neatitinkančiu namo šilumos punkto prižiūrėtoju?
Nuo 2012 m. liepos 1 d. sutartys su šilumos punktų prižiūrėtojais, kurie bus pripažinti susiję su šilumos tiekėjais, neteks galios. Iki to laiko šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys turi būti nutraukiamos bendra tvarka, pasirašant susitarimą nutraukti sutartį nuo to momento, kai senąjį prižiūrėtoją pakeičia naujas (teisėtai galintis vykdyti šilumos punkto priežiūrą).
Kaip pasirinkti naują šilumos punkto prižiūrėtoją?
Daugiabučio namo gyventojai privalo pasirinkti naują prižiūrėtoją balsų dauguma visuotiniame gyventojų ir patalpų savininkų susirinkime. Šį susirinkimą privalo sušaukti namo bendrijos valdyba, įgaliotas asmuo ar namo administratorius.
Kas gali teikti šilumos punktų priežiūros paslaugas?
Šilumos punkto priežiūros paslaugas gali teikti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, tiek pati namo bendrija. Tačiau visais atvejais pasirinktas prižiūrėtojas privalės gauti Valstybinės energetikos inspekcijos patvirtintą atestatą. Jei namo bendrija norės punkto prižiūrėtoju pasirinkti vieną iš namo gyventojų, pastarasis turės kreiptis į minėtą inspekciją dėl atestacijos.
Kada turi būti pasirašyta nauja šilumos punkto priežiūros sutartis?
Ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo pataisų įsigaliojimo dienos t.y. iki 2012 m. liepos 1 d.
Kas turi pasirašyti naują sutartį?
Sutartis pasirašo teisėtas gyventojų atstovas, (t.y. bendrija, paskirtas įgaliotinis, ar namo administratorius) ir pasirinktas šilumos punkto prižiūrėtojas.
Kas atsitiks, jei naujas šilumos punkto prižiūrėtojas nebus laiku pasirinktas?
Gyventojams laiku nepasirinkus naujo prižiūrėtojo, tai atlikti privalo namą administruojanti įmonė. Ji iki 2012 m. liepos 1 d. privalo pasirūpinti, kad naujas prižiūrėtojas būtų parinktas.
Kokiais atvejais ši įstatymo nuostata negalioja?
Pasirinkimo pareiga negalioja tiems daugiabučiams namams, kuriuose namo šilumos punkto priežiūros paslaugas atlieka prižiūrėtojas, atitinkantis priimtų Šilumos ūkio įstatymo pataisas (pvz. namo bendrija ar fizinis asmuo, gyvenantis tame pačiame name, ar įmonė, kuri nėra susijusi su šilumą tiekiančia bendrove).
Pagal kitą įstatyme numatytą išimtį, sąsajumo su šilumos tiekėju draudimas yra netaikomas gyvenamosiose vietovėse, kuriose gyvena mažiau negu 50 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip.

3 pakeitimas: Šilumos tiekėjas įstatymiškai atskiriamas ir nuo šilumos punktų valdymo - teisę reguliuoti (nuotoliniu ar kitu būdu) namo šilumos punkto įrenginių darbą turės tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.
Ką jis keičia?
Įteisinama, kad tik vartotojai galės pasirinkti ir reguliuoti namo šilumos suvartojimo kiekį bei temperatūrą. Tai reiškia, kad daugiabučių vartotojai galės pirkti tiek šilumos, kiek jiems reikia, o šilumos tiekėjas negalės jokiomis priemonėmis ir jokiais įtaisais įtakoti šilumos suvartojimo name.
Kaip bus įgyvendinamas?
Daugiabučio namo gyventojai galės pasirinkti namo šilumos įrenginių darbo režimą (šildymo intensyvumą) per savo namo šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją.
Kokia šios pataisos nauda?
Gyventojai pirks tik tiek šilumos, kiek jiems reikia, o ne tiek, kiek nustato šilumos tiekėjas. Tai leis gerokai sumažinti išlaidas už šilumą.
Kas turės užtikrinti, kad šilumos tiekėjai nuotoliniu būdu nereguliuotų šilumos vartojimo name?
Už tai bus atsakingi šilumos punkto prižiūrėtojai. Juos kontroliuos Valstybinė energetikos inspekcija.


Kategorijos: Finansai, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita
Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Didėjanti minimalioji mėnesinė alga koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį

Minimalios mėnesinės algos pokytis taikomam mėnesio neapmokestinamajam pajamų dydžiui įtakos neturės 

Supaprastintas naujų įmonių registravimas PVM mokėtojais

VMI per metus vidutiniškai sulaukia apie 8 tūkst. juridinių asmenų prašymų registruotis PVM mokėtojais  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 ... 33 34 35 36 37

Žemaitės g. 45, Šiauliai
Telefonas: +370-41-522202, Mobilus: +370-699-80395 , El. paštas: info@zivilika.lt
1 ... 33 34 35 36 37
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12