Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

2013-03-12 09:59   Peržiūros : 776   Spausdinti


Vertinimo kriterijai

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

Individuali įmonė

Asociacija

Viešoji įstaiga

Minimalus dalyvių skaičius

1 (akcininkas)

1 (savininkas)

3 (nariai)

Dalininkai (neribotai) arba 1 savininkas

Maksimalus dalyvių skaičius

249 (akcininkai) Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

1 savininkas. Savininkas gali būti tik fizinis asmuo

Neribotas. Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Minimalus kapitalo dydis

Ne mažesnis kaip 10 000 Lt

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Nėra nustatytas

Steigimas

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Steigėjai (dalyviai)

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fizinis asmuo

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles

 Akcininko ribota civilinė atsakomyb IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, už IĮ prievoles atsako IĮ savininkas visu savo turtu

Ribotos civilinės atsakomybės

Ribotos civilinės atsakomybės

Balsavimo priimant sprendimus  principas  

1 akcija 1 balsas

 Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai  

1 narys 1 balsas

 

1 akcija 1 balsas

Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas - LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

 

Kapitalas ir įnašai

Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir/ar akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka Įnašai - IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas

Įnašai - nario metiniai mokesčiai

Dalininkų įnašai

Pelno paskirstymas

Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį

Visas IĮ pelnas paskiriamas savininkui Pelnas skirstyti nariams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui

Veiklos pelną skirstyti dalininkams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui.

Vidinė įmonės struktūra

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas - valdyba.  Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis

Paprastai IĮ įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas - įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam kaip dalyvių susirinkimui priskirtą kompetenciją.

Turi būti vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Privalo būti vadovas (pvz. direktorius, prezidentas ir t.t.) Gali būti formuojamas kolegialus organas

Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu

Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas Kai IĮ savininkas nėra paskiręs vadovo, ĮĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu

Santykiuose su kitais asmenimis asociacijos vardu vienvaldiškai veikia vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Santykiuose su kitais asmenimis įstaigos vardu vienvaldiškai veikia vadovas.

www.verslilietuva.lt inf.


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Kauno r.


1 2

Daržų g. 8, Neveronys, Kauno r.
Telefonas: +370-37-375302, Mobilus: +370-675-09864, El. paštas: info@brimanta.lt
1 2
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12