Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

2016-04-21 14:56   Peržiūros : 1399   Spausdinti


Nukentėjote eismo įvykio metu, bet manote, kad draudimo kompanijos skiriama suma jūsų automobilio remonto išlaidoms padengti yra per maža? Viršuje gyvenantys kaimynai užliejo jūsų butą, bet nesutinka atlyginti jums patirtų nuostolių, nes mano, kad suma, kurios jūs prašote remontui, yra per didelė? Šiais ir panašiais atvejais praverčia nepriklausomo žalų eksperto bei turto vertintojo paslaugos: kai žinote, kokia yra tiksli jūsų turto patirtų nuostolių ar/ir jūsų turto vertė, galite tikėtis gauti teisingo dydžio kompensaciją už patirtus nuostolius.

Konsultuoja „Finance Property" direktorė Odeta Makutienė.

Nepriklausomas žalos vertinimas po auto įvykio

„Bene dažniausiai nepriklausomo vertintojo ataskaitos fiziniams asmenims prireikia po eismo įvykio", - pasakojo Odeta Makutienė. „Esame turėję ne vieną klientą, kuris kreipėsi į mus dėl to, jog draudimo kompanijos paskaičiuota suma eismo įvykio metu patirtiems nuostoliams atlyginti buvo neadekvačiai maža".

Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Tarkime, Petrui važiuojant savo automobiliu, į jį atsitrenkė Jono vairuojamas automobilis. Kadangi avarijos kaltininkas - Jonas, jo automobilį apdraudusi kompanija turi atlyginti Petro patirtus nuostolius. Minėtos draudimo kompanijos specialistai, apžiūrėję Petro automobilį, apskaičiavo, kad jo remontas kainuos 300 eurų. Tuo tarpu, Petras, nuvykęs į autoservisą, išgirdo, kad padaryta žala yra kur kas didesnė ir automobilio remontas jam atsieitų 600 eurų. Tokiu atveju Petrui yra tikslinga kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją, kuris nustatys jo automobilio vertę bei dar kartą įvertins padarytą žalą. Jei nepriklausomo vertintojo parengtoje ataskaitoje automobilio remonto darbų sąmata išties yra ženkliai didesnė, negu nustatyta draudimo bendrovės, Petras, turėdamas aiškius įrodymus, kiek iš tikro kainuos automobilio remontas, su šia ataskaita turėtų pakartotinai kreiptis į draudimo bendrovę ir reikalauti, kad draudimo kompanija padengtų jo realiai patirtus nuostolius.

Didžiausias žalų ekspertų bei nepriklausomų vertintojų privalumas yra tas, kad jie veikia nešališkai, t.y., neatsižvelgdami į draudimo kompanijų jau sudarytas sąmatas. „Draudimo kompanija gauna pirminę informaciją ir galbūt neįvertina visų gedimų. Tada nepriklausomas vertintojas atlieka nuodugnią apžiūrą, tokiu būdu, surinkęs pilną informaciją, daugeliu atvejų gali pateikti tikslesnius automobilio vertės bei padarytos žalos skaičiavimus. Skiriasi ir metodika: draudimo kompanijos atlieka skaičiavimus remiantis ekonomiškumo principu, o nepriklausomas turto vertintojas turtą ir žalą vertina pagal turto rinkos vertę bei atstatymo kaštus", - pasakojo Odeta Makutienė.

Deja, ne visi nukentėję asmenys yra linkę ieškoti teisybės. Priežastis paprasta - bijoma prarasti dar daugiau pinigų, juk teks sumokėti už nepriklausomo eksperto paslaugas. Tokia baimė dažniausiai nėra pagrįsta. „Visų pirma, nepriklausomas turto ir/ar žalos vertinimas atliekamas tada, kai tai daryti tikslinga. Jei akivaizdžiai matosi, kad draudimo kompanijos paskaičiuotas žalos dydis yra teisingas, klientą apie tai informuojame", - teigė Odeta Makutienė. „Kitu atveju, jei skirtumas tarp pinigų sumos remontui, nurodytos draudimo kompanijos sąmatoje, ir pinigų sumos, nurodytos nepriklausomo vertintojo ataskaitoje, yra pakankamai didelis, nukentėjusiajam ši paslauga atsiperka".

Ne visi nukentėjusieji žino ir tai, kad kai kuriais atvejais draudimo kompanija ne tik turėtų išmokėti pinigų sumą, kurią nustatė nepriklausomi ekspertai, nuostoliams padengti, bet ir kompensuoti nepriklausomo vertinimo metu patirtas išlaidas. Tai grindžiama tuo, jog nukentėjusysis bendru atveju nėra ekspertas ir dažniausiai pats negali apskaičiuoti tikslaus eismo įvykio metu patirtų nuostolių dydžio, todėl yra priverstas samdyti specialistą. Jis patiria papildomas išlaidas, kurias draudimo kompanija turėtų kompensuoti.

Visgi, galutinis sprendimas dėl išmokos nuostoliams padengti priklauso nuo tarpusavio susitarimo tarp draudėjo ir draudiko, kuris yra įtakojamas nepriklausomo vertintojo išvada. Draudimo bendrovės ne visada noriai išmoka didesnę, nei planuotą, išmoką, bet nukentėjęs asmuo, gavęs papildomos informacijos, turi teisę derėtis; būtent jis ir turėtų tarti galutinį žodį, ar jam skiriamos išmokos dydis yra adekvatus patirtai žalai.

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Nepriklausomas vertinimas gali praversti ne tik tada, kai kyla nesutarimų tarp draudimo bendrovės ir transporto priemonės savininko. Kreiptis dėl šios paslaugos verta, jei nukenčia bet koks asmens turimas turtas ir reikia tiksliai nustatyti žalos dydį.

Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Viršuje gyvenantys kaimynai užliejo Linos butą vandeniu. Žala buvo padaryta baldams, sienoms, luboms bei grindims. Su minėtais kaimynais Lina puikiai sutarė, bet atliekamų lėšų buto remontui neturėjo. Be to, ji net neįsivaizdavo, kiek remonto darbai bei medžiagos galėtų kainuoti, tad kreipėsi į nepriklausomą žalų ekspertą. Gavusi šio specialisto parengtą argumentuotą žalos nustatymo ataskaitą, Lina nuėjo pas kaimynus ir jie kartu draugiškai sutarė dėl nuostolių atlyginimo. Nepriklausomo eksperto ataskaita Linai šiuo atveju labai pasitarnavo: antraip, ji, galbūt, neįvertinusi visų aplinkybių, būtų prašiusi kur kas mažesnės pinigų sumos savo buto remontui, be to, ir kaimynai negalėjo jos apkaltinti, jog ji tiesiog nori iš jų pasipelnyti. Kita vertus, jei kaimynai nebūtų buvę tokie geranoriški, dėl žalos atlyginimo tektų kreiptis į teismą - tokiu atveju parengta ataskaita būtų dar reikalingesnė, kadangi taptų pagrindiniu įrodymu dėl patirtos žalos dydžio.

„Tačiau ne visada pavyksta susitarti gražiuoju", - pasakojo Odeta Makutienė, prisimindama atvejį, kai vienas iš „Finance Property" klientų buvo nukentėjęs nuo statybos įmonės, nekokybiškai atlikusios jo būsto įrengimo darbus. Kadangi minėta įmonė ne tik neatlygino padarytos žalos, bet ir negrąžino sumokėtų už darbą pinigų, teko kreiptis į nepriklausomą ekspertą, ir, gavus eksperto išvadas, baigti spręsti ginčą teisme.

Žalų eksperto paslaugų gali prireikti ir tais atvejais, kai būstas nukenčia nuo gaisro. „Esame turėję atvejų, kai reikia įvertinti apdegusių daiktų, baldų ar net paveikslų vertę", - patirtimi dalinosi Odeta Makutienė. „Be to, į mus kreipiasi ne tik fiziniai asmenys. Pavyzdžiui, kai keletas parduotuvių, esančių viename prabangiame Vilniaus prekybos centre, buvo užlietos vandeniu, turėjome įvertinti, koks padarytos žalos dydis. Mūsų specialistai nustatė prekių vertę bei žalos dydį, o užsakovai gavo išsamias ataskaitas apie patirtus nuostolius".

Jei asmens turtui yra padaryta žala, akivaizdu, kad nepriklausomo žalų eksperto bei turto vertintojo paslaugos gali būti labai naudingos: taip galima atgauti  didesnę pinigų sumą nuostoliams padengti, jau nekalbant apie tai, kad ataskaitą turintis asmuo yra saugesnis, ramesnis ir labiau pasitikintis savimi, kai reikia tartis dėl nuostolių atlyginimo.

Kiti atvejai, kai reikalingas turto vertinimas

Turto vertinimas gali būti reikalingas sudarant finansines ataskaitas, turtą apmokestinant, apdraudžiant, įkeičiant, deklaruojant, taip pat turtą perkant bei parduodant, ir kitais panašiais atvejais. Gali būti vertinamas tiek nekilnojamasis turtas (žemės sklypai, gyvenamosios ar komercinės paskirties pastatai ar patalpos, įvairūs statiniai ir t.t.), tiek ir kilnojamasis turtas (transporto priemonės, technologiniai įrenginiai, prekių atsargos ir bet koks kitas kilnojamas materialus turtas). Dėl turto vertinimo gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Kadangi atvejų, kada prireikia turto vertinimo, yra pakankamai daug, atitinkamai ir ataskaitos paruošimo terminas priklauso nuo vertinimo objekto sudėtingumo. „Jei į mus klientas kreipiasi dėl to, kad jo automobilis nukentėjo eismo įvykio metu, jo vertės bei padarytos žalos dydžio nustatymo ataskaitą pateiksime per 2-3 darbo dienas nuo apžiūros atlikimo momento. Jei reikia įvertinti kitokį turtą, ataskaitos paruošimas gali trukti nuo 2 darbo dienų iki kelių mėnesių", - pasakojo Odeta Makutienė.

Įmonėje dirba kvalifikuoti teisininkai, turintys ilgametę darbo patirtį draudimo srityje, kurie, esant poreikiui, gali klientui paruošti skundą Lietuvos bankui dėl draudiko veiksmų.

Primename, kad patikima ir teigiamai klientų vertinama „Finance property" yra subūrusi profesionalių žalų ekspertų ir nepriklausomų turto vertintojų komandą. Mes teikiame paslaugas visoje Lietuvoje. Jeigu jums reikalingos mūsų paslaugos, kreipkitės elektroniniu paštu info@financeproperty.eu arba telefonais (+370 5) 205 1433, (8 650) 82600.


Kategorijos: Finansai, Teisė, įstatymai, sutartys
Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Kaip atleisti darbuotoją, darbuotojo atleidimas darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbuotojo atleidimo procedūros 

teisininko profesija

Teisininko profesija

Teisininko darbas, teisės studijos ir galimybės baigus teisės studijas,  

Kaip įvertinti verslą

Kaip įvertinti verslą?

Įmonės ar verslo įvertinimo kriterijai, kas kelia, o kas mažina įmonės vertę? 

Kaip gauti kompensaciją, kai Jūsų skrydis atšaukiamas arba atidėtas?

Pataria Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Nuo šiol pardavėjai, parduodami butą ar kitą patalpą, nebūtinai privalės perleisti ir nuosavybės teisę į žemės sklypą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės į žemės sklypą perleidimo parduodant nekilnojamąjį daiktą, esantį tam pačiam pardavėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, suformulavo naują teisės taikymo taisyklę 

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį išleidžiant įmonės vadovą atostogų ir ką turėtų žinoti jį pavaduojantis asmuo? 

įstatų keitimas

Kalėdų senelis verslininkams atneš baudų ir ženkliai išaugusią paslaugų kainą?

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksą, baudos, kuria gali būti nubaustas verslas už nesutvarkytus įmonės įstatus, gali siekti netgi 1448 €. 

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Turtinės žalos dydžio nustatymas. Nepriklausomi žalų ekspertai. 

Kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui?

Vienas iš sprendimo būdų, kaip išvengti visą gyvenimą augančių skolų - fiziniam asmeniui bankrutuoti. 

Neteisėtas bandymas išsireikalauti skolas – kaip to išvengti?

Siekiant išvengti papildomų išlaidų už nesumokėtą skolą, pateikiame Jums sprendimo variantą, kaip elgtis šioje situacijoje 

Tolimųjų reisų vairuotojai: garantijos, kompensacijos ir jų užtikrinimas

Kaip užtikrinti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintos tolimųjų reisų vairuotojams numatytos teisinės garantijos ir kompensacijos būtų taikomos praktikoje.  

Vežėjo atsakomybė, kai kroviniai sugadinami eismo įvykio metu

Tyčiai prilyginamo didelio neatsargumo vežėjo sukelto eismo įvykio atveju aiškinimas teismų praktikoje  

Išlaidas už profesinį mokymą darbuotojui gali tekti atlyginti

Konsultuoja LR Valstybinė darbo inspekcija 

'Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Dalis vartotojų skaitmeninį turinį linkę laikyti „niekieno" arba „visų" nuosavybe 

Kada ir kaip keičiamos darbo sutarties sąlygos

Konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 15
Teisnių paslaugų biuras
Partizanų g. 61-806, , Kaunas
Mobilus: +370 605 45421, El. paštas: info@teisesriba.lt

Teatro g. 9b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2223120, El. paštas: KAMO@post.omnitel.net

Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2487341, +370-5-2487342 , El. paštas: info@notary.lt
Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.
A.Jakšto g. 14-6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2120884, Mobilus: +370-687-50669, El. paštas: info@verum.lt

J.Jasinskio g. 16B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2392391, El. paštas: law.firm@evershedssaladzius.lt
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
Įmonės teisinių interesų atstovavimas, konsultacijos mokesčių klausimais, darbo teisės konsultacijos, sutarčių rengimas
Vytenio g. 10, Vilnius
Mobilus: +370-673-16763, El. paštas: solideja@gmail.com

Užupio g. 11, Vilnius
Telefonas: +370-5-2608572, El. paštas: vilija.partaukiene@notarai.lt

Kranto g. 7A, Panevėžys
Telefonas: +370-45-466909, Mobilus: +370-612-74040, El. paštas: aalekna3@gmail.com

K. Kalinausko g. 9/7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2121535, Mobilus: +370-687-83853, El. paštas: info@trustt.lt

Konstitucijos pr. 23-301, Vilnius
Telefonas: +370-5-2758850, El. paštas: info@exproma.lt

A. Jakšto g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2614033, El. paštas: office@zabiela.lt
Skolų išieškojimas, piktybinių skolininkų duomenų bazė
V. Maciulevičiaus g. 53, Vilnius
Telefonas: +370-5-2738460, El. paštas: info@sib.lt
1 2 3 4 5 ... 15
1 2
Kompanijų produkcija
Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procese

Atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procedūrose

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Transporto teisės advokatai

Sutarčių rengimas, konsultavimas visais su vietiniu bei t...

Įmonės likvidavimas
Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidacija, patikrinimų atlikimas

Skolos ieškinio paruošimas
Skolos ieškinio paruošimas

Ieškinys dėl skolos, skolų išieškojimas Vilniuje, Kaune

1 2