Prekyba telefonu

2017-05-17 11:55   Peržiūros : 161   Spausdinti


Atsargiai! Apgaulinga prekyba telefonu!

,,Laba diena. Jūs tapote vienu iš laimingųjų, ir gaunate ĮSPŪDINGĄ SVAJONIŲ ATOSTOGŲ pasiūlymą!"

Jūs sėdate vakarieniauti ir suskamba Jūsų telefonas. Jūs atsiliepiate. Skambinantysis nori ką nors Jums parduoti ar pranešti, kad laimėjote prizą. Jei Jūs susigundėte pasiūlymu, pasidomėkite faktais. Kitaip galite patekti į sukčių pinkles.

Nors daugelis pardavėjų, siūlančių įsigyti prekes telefonu, veikia teisėtų organizacijų vardu, kurios parduoda originalias prekes ir paslaugas, daug skambučių telefonu, kai siūlomos prekės, yra apgaulingi. JAV vartotojai praranda milijardus dolerių dėl prekybos telefonu apgavysčių. Todėl Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pataria nebūti patikliems susidūrus su prekybininkais per tarpininką, ir žinoti, kokias teises Jūs turite pagal galiojančius teisės aktus.

Lietuvoje daiktų ar paslaugų pardavimą telefonu reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas bei Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės.

Kaip tai veikia?

Apgaulingą prekybą telefonu vykdantys asmenys gali gauti Jūsų telefono numerį iš telefonų knygos, adresatų sąrašo ar ,,apklausų sąrašo" - juose pateikiama informacija apie asmenis (vardas, pavardėm tel. numeris, kiek pinigų jie yra išleidę ir pan.), kurie yra atsakę į prekybos telefonu tarpininkų klausimus. Tokius sąrašus parduoda ir perka reklamos subjektai. Jie tampa neįkainojamos vertės apgavysčių meistrams, kurie tiki, kad vieną kartą nukentėję nuo apgavysčių vartotojai bus pažeidžiami ir kitų apgavysčių atveju.

Dažniausios prekyboje telefonu naudojamos frazės:

  • „Jūs esate išrinktas išgirsti šį pasiūlymą".
  • „Norime Jums atsiųsti nemokamą savo įmonės produkcijos pavyzdį".
  • „Jūs gausite nuostabią nemokamą dovaną, jei pirksite šią mūsų prekę".
  • „Jūs laimėjote vieną iš penkių vertingų prizų".
  • „Jūs turite iš karto apsispręsti/ sumokėti pinigus".
  • „Mes nuskaičiuosime pristatymo ir aptarnavimo mokesčius nuo Jūsų kredito kortelės".

Privaloma suteikti informacija:

Pardavėjas/paslaugų teikėjas iki sutarties telefonu sudarymo privalo pateikti vartotojui informaciją, kurioje turi būti nurodyta:

  duomenys apie pardavėją/paslaugų teikėją (pavadinimas, adresas, duomenys, leidžiantys tiesiogiai susisiekti su pardavėju/paslaugų teikėju, įmonės kodas arba patento numeris bei jo registracijos vieta, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, kai pardavėjas ar paslaugos teikėjas yra PVM mokėtojas);

  daikto ar paslaugos pagrindinės savybės;

  pardavimo kaina, įskaitant mokesčius;

  daikto pristatymo kaina;

  mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarka;

  pirkėjo teisės atsisakyti sutarties;

  naudojimosi ryšio priemonėmis įkainiai, kai jie skaičiuojami kitaip negu įprasta;

  laikotarpis, kurį pasiūlymas ir kaina galioja;

  mažiausia sutarties trukmė, kai sudaroma sutartis dėl nuolatinio daiktų tiekimo ar paslaugų teikimo;

  duomenys apie papildomai siūlomus pirkėjams daiktus bei paslaugas, nuolaidas, jų skyrimo tvarka.

  kur ir kam vartotojas gali pateikti bet kokį skundą bei vieta, kurioje keičiami ar grąžinami netinkamos kokybės daiktai, arba daiktai, kurių vartotojui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, išskyrus Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nurodytus daiktus;

  mokėjimo, pristatymo ar atlikimo tvarką, pardavėjo teikiamas daikto priežiūros paslaugas ir garantijas, jeigu jos suteikiamos.

Iki sutarties sudarymo vartotojas turi gauti informaciją raštu, o pareiga įrodyti, kad informacija raštu buvo įteikta vartotojui, tenka pardavėjui/paslaugų teikėjui.

Kaip atsisakyti sutarties?

  Jei norite atsisakyti telefonu sudarytos sutarties, praneškite raštu apie tai pardavėjui/paslaugos teikėjui per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos ar paslaugų sutarties sudarymo dienos.

  Jeigu iki sutarties sudarymo informacija raštu apie daiktą/paslaugą vartotojui nebuvo pateikta, turite teisę atsisakyti sutarties per tris mėnesius nuo jos sudarymo dienos.

  Sutarties galima atsisakyti, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą,  nelaikomi  esminiais  daikto  išvaizdos  pakeitimais. Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo,   pardavėjas   privalo   kreiptis  į   Valstybinę   ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

Atkreipkite dėmesį, kad pardavėjas negali reikalauti papildomų įmokų už sutarties atsisakymą!

Kokių sutarčių negalima atsisakyti

  Sutarčių dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas;

  Sutarčių dėl laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

  Sutarčių dėl dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.

Pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per 15 dienų atsiimti daiktą ir grąžinti vartotojui už jį sumokėtus pinigus, o paslaugų teikėjas - grąžinti už paslaugą sumokėtus pinigus

Patarimai vartotojams

  Nepasiduokite spaudimui iš karto priimti sprendimą dėl prekės ar paslaugos pirkimo.

  Neduokite savo kreditinės kortelės ar sąskaitos duomenų, socialinio draudimo numerio nepažįstamiems skambinantiems asmenims.

  Nepirkite siūlomų prekių tik todėl, kad Jums žadama ,,nemokama dovana".

  Nesiųskite grynųjų pinigų per kurjerį ar pašto perlaida.

  Išsiaiškinkite, koks yra skambučio tarifas skambinant 800-uoju numeriu.

  Reikalaukite, kad prieš sudarant sutartį Jums visą reikiamą informaciją pateiktų raštu arba bent jau patys užsirašykite pagrindines pasiūlymo sąlygas:  galutinę siūlomų  prekių ar paslaugų kainą, jų teikimo laikotarpį, vartotojo įsipareigojimus, sutarties nutraukimo galimybes. Taip galėsite palyginti pasiūlymą su kitų tiekėjų pasiūlymais.

  Būtinai užsirašykite bendrovės pavadinimą, adresą ar kitus rekvizitus, išsiaiškinkite, kur ji yra registruota, ar turi buveinę Lietuvoje. Jei turite  galimybę,  patikrinkite, ar  nėra neigiamų  nuomonių apie  Jums paskambinusią įmonę ar jos produkciją internete.

Svarbu žinoti

  Pokalbio  pradžioje  skambinantysis  privalo aiškiai išdėstyti komercinį pokalbio tikslą ir tik Jums sutikus teikti informaciją apie parduodamą daiktą ar paslaugą.

  Nuolatinio/ ilgalaikio prekių teikimo sutarčių atveju prekės turėtų būti tiekiamos tik esant aiškiai išreikštam Jūsų prašymui ar sutikimui gauti nuolatines prekių siuntas, o ne vienkartinį siuntinį. Išsiaiškinkite, kas kiek laiko gausite naujas prekes - taip galėsite suskaičiuoti visas būsimas išlaidas.

  Jeigu prekės jums siunčiamos paštu, gali tekti mokėti pašto mokesčius (apie tai taip pat turite būti informuoti sudarant sutartį).

Kur kreiptis iškilus problemai?

  Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, o pardavėjas/paslaugų teikėjas nevykdo Jūsų reikalavimų, Jūs turite:

  raštu pateikti pardavėjui/paslaugos teikėjui savo pretenzijas ir reikalavimus.

  jei pardavėjas/paslaugų teikėjas nesutinka su Jūsų reikalavimais, jis privalo ne vėliau kaip per 10 dienų pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

  Jeigu įmonė nevykdo reikalavimo, vartotojas turi teisę raštu kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Nemokama telefono linija (8 800) 00008.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos inf.


Kategorijos: Teisė, įstatymai, sutartys
Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Kaip atleisti darbuotoją, darbuotojo atleidimas darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbuotojo atleidimo procedūros 

teisininko profesija

Teisininko profesija

Teisininko darbas, teisės studijos ir galimybės baigus teisės studijas,  

Kaip įvertinti verslą

Kaip įvertinti verslą?

Įmonės ar verslo įvertinimo kriterijai, kas kelia, o kas mažina įmonės vertę? 

Kaip gauti kompensaciją, kai Jūsų skrydis atšaukiamas arba atidėtas?

Pataria Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Nuo šiol pardavėjai, parduodami butą ar kitą patalpą, nebūtinai privalės perleisti ir nuosavybės teisę į žemės sklypą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės į žemės sklypą perleidimo parduodant nekilnojamąjį daiktą, esantį tam pačiam pardavėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, suformulavo naują teisės taikymo taisyklę 

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį išleidžiant įmonės vadovą atostogų ir ką turėtų žinoti jį pavaduojantis asmuo? 

įstatų keitimas

Kalėdų senelis verslininkams atneš baudų ir ženkliai išaugusią paslaugų kainą?

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksą, baudos, kuria gali būti nubaustas verslas už nesutvarkytus įmonės įstatus, gali siekti netgi 1448 €. 

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Turtinės žalos dydžio nustatymas. Nepriklausomi žalų ekspertai. 

Kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui?

Vienas iš sprendimo būdų, kaip išvengti visą gyvenimą augančių skolų - fiziniam asmeniui bankrutuoti. 

Neteisėtas bandymas išsireikalauti skolas – kaip to išvengti?

Siekiant išvengti papildomų išlaidų už nesumokėtą skolą, pateikiame Jums sprendimo variantą, kaip elgtis šioje situacijoje 

Tolimųjų reisų vairuotojai: garantijos, kompensacijos ir jų užtikrinimas

Kaip užtikrinti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintos tolimųjų reisų vairuotojams numatytos teisinės garantijos ir kompensacijos būtų taikomos praktikoje.  

Vežėjo atsakomybė, kai kroviniai sugadinami eismo įvykio metu

Tyčiai prilyginamo didelio neatsargumo vežėjo sukelto eismo įvykio atveju aiškinimas teismų praktikoje  

Išlaidas už profesinį mokymą darbuotojui gali tekti atlyginti

Konsultuoja LR Valstybinė darbo inspekcija 

'Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Dalis vartotojų skaitmeninį turinį linkę laikyti „niekieno" arba „visų" nuosavybe 

Kada ir kaip keičiamos darbo sutarties sąlygos

Konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 15
Teisnių paslaugų biuras
Partizanų g. 61-806, , Kaunas
Mobilus: +370 605 45421, El. paštas: info@teisesriba.lt

Teatro g. 9b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2223120, El. paštas: KAMO@post.omnitel.net

Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2487341, +370-5-2487342 , El. paštas: info@notary.lt
Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.
A.Jakšto g. 14-6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2120884, Mobilus: +370-687-50669, El. paštas: info@verum.lt

J.Jasinskio g. 16B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2392391, El. paštas: law.firm@evershedssaladzius.lt
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
Įmonės teisinių interesų atstovavimas, konsultacijos mokesčių klausimais, darbo teisės konsultacijos, sutarčių rengimas
Vytenio g. 10, Vilnius
Mobilus: +370-673-16763, El. paštas: solideja@gmail.com

Užupio g. 11, Vilnius
Telefonas: +370-5-2608572, El. paštas: vilija.partaukiene@notarai.lt

Kranto g. 7A, Panevėžys
Telefonas: +370-45-466909, Mobilus: +370-612-74040, El. paštas: aalekna3@gmail.com

K. Kalinausko g. 9/7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2121535, Mobilus: +370-687-83853, El. paštas: info@trustt.lt

Konstitucijos pr. 23-301, Vilnius
Telefonas: +370-5-2758850, El. paštas: info@exproma.lt

A. Jakšto g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2614033, El. paštas: office@zabiela.lt
Skolų išieškojimas, piktybinių skolininkų duomenų bazė
V. Maciulevičiaus g. 53, Vilnius
Telefonas: +370-5-2738460, El. paštas: info@sib.lt
1 2 3 4 5 ... 15
1 2
Kompanijų produkcija
Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procese

Atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procedūrose

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Transporto teisės advokatai

Sutarčių rengimas, konsultavimas visais su vietiniu bei t...

Įmonės likvidavimas
Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidacija, patikrinimų atlikimas

Skolos ieškinio paruošimas
Skolos ieškinio paruošimas

Ieškinys dėl skolos, skolų išieškojimas Vilniuje, Kaune

1 2