Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

2016-04-21 14:56   Peržiūros : 1424   Spausdinti


Nukentėjote eismo įvykio metu, bet manote, kad draudimo kompanijos skiriama suma jūsų automobilio remonto išlaidoms padengti yra per maža? Viršuje gyvenantys kaimynai užliejo jūsų butą, bet nesutinka atlyginti jums patirtų nuostolių, nes mano, kad suma, kurios jūs prašote remontui, yra per didelė? Šiais ir panašiais atvejais praverčia nepriklausomo žalų eksperto bei turto vertintojo paslaugos: kai žinote, kokia yra tiksli jūsų turto patirtų nuostolių ar/ir jūsų turto vertė, galite tikėtis gauti teisingo dydžio kompensaciją už patirtus nuostolius.

Konsultuoja „Finance Property" direktorė Odeta Makutienė.

Nepriklausomas žalos vertinimas po auto įvykio

„Bene dažniausiai nepriklausomo vertintojo ataskaitos fiziniams asmenims prireikia po eismo įvykio", - pasakojo Odeta Makutienė. „Esame turėję ne vieną klientą, kuris kreipėsi į mus dėl to, jog draudimo kompanijos paskaičiuota suma eismo įvykio metu patirtiems nuostoliams atlyginti buvo neadekvačiai maža".

Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Tarkime, Petrui važiuojant savo automobiliu, į jį atsitrenkė Jono vairuojamas automobilis. Kadangi avarijos kaltininkas - Jonas, jo automobilį apdraudusi kompanija turi atlyginti Petro patirtus nuostolius. Minėtos draudimo kompanijos specialistai, apžiūrėję Petro automobilį, apskaičiavo, kad jo remontas kainuos 300 eurų. Tuo tarpu, Petras, nuvykęs į autoservisą, išgirdo, kad padaryta žala yra kur kas didesnė ir automobilio remontas jam atsieitų 600 eurų. Tokiu atveju Petrui yra tikslinga kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją, kuris nustatys jo automobilio vertę bei dar kartą įvertins padarytą žalą. Jei nepriklausomo vertintojo parengtoje ataskaitoje automobilio remonto darbų sąmata išties yra ženkliai didesnė, negu nustatyta draudimo bendrovės, Petras, turėdamas aiškius įrodymus, kiek iš tikro kainuos automobilio remontas, su šia ataskaita turėtų pakartotinai kreiptis į draudimo bendrovę ir reikalauti, kad draudimo kompanija padengtų jo realiai patirtus nuostolius.

Didžiausias žalų ekspertų bei nepriklausomų vertintojų privalumas yra tas, kad jie veikia nešališkai, t.y., neatsižvelgdami į draudimo kompanijų jau sudarytas sąmatas. „Draudimo kompanija gauna pirminę informaciją ir galbūt neįvertina visų gedimų. Tada nepriklausomas vertintojas atlieka nuodugnią apžiūrą, tokiu būdu, surinkęs pilną informaciją, daugeliu atvejų gali pateikti tikslesnius automobilio vertės bei padarytos žalos skaičiavimus. Skiriasi ir metodika: draudimo kompanijos atlieka skaičiavimus remiantis ekonomiškumo principu, o nepriklausomas turto vertintojas turtą ir žalą vertina pagal turto rinkos vertę bei atstatymo kaštus", - pasakojo Odeta Makutienė.

Deja, ne visi nukentėję asmenys yra linkę ieškoti teisybės. Priežastis paprasta - bijoma prarasti dar daugiau pinigų, juk teks sumokėti už nepriklausomo eksperto paslaugas. Tokia baimė dažniausiai nėra pagrįsta. „Visų pirma, nepriklausomas turto ir/ar žalos vertinimas atliekamas tada, kai tai daryti tikslinga. Jei akivaizdžiai matosi, kad draudimo kompanijos paskaičiuotas žalos dydis yra teisingas, klientą apie tai informuojame", - teigė Odeta Makutienė. „Kitu atveju, jei skirtumas tarp pinigų sumos remontui, nurodytos draudimo kompanijos sąmatoje, ir pinigų sumos, nurodytos nepriklausomo vertintojo ataskaitoje, yra pakankamai didelis, nukentėjusiajam ši paslauga atsiperka".

Ne visi nukentėjusieji žino ir tai, kad kai kuriais atvejais draudimo kompanija ne tik turėtų išmokėti pinigų sumą, kurią nustatė nepriklausomi ekspertai, nuostoliams padengti, bet ir kompensuoti nepriklausomo vertinimo metu patirtas išlaidas. Tai grindžiama tuo, jog nukentėjusysis bendru atveju nėra ekspertas ir dažniausiai pats negali apskaičiuoti tikslaus eismo įvykio metu patirtų nuostolių dydžio, todėl yra priverstas samdyti specialistą. Jis patiria papildomas išlaidas, kurias draudimo kompanija turėtų kompensuoti.

Visgi, galutinis sprendimas dėl išmokos nuostoliams padengti priklauso nuo tarpusavio susitarimo tarp draudėjo ir draudiko, kuris yra įtakojamas nepriklausomo vertintojo išvada. Draudimo bendrovės ne visada noriai išmoka didesnę, nei planuotą, išmoką, bet nukentėjęs asmuo, gavęs papildomos informacijos, turi teisę derėtis; būtent jis ir turėtų tarti galutinį žodį, ar jam skiriamos išmokos dydis yra adekvatus patirtai žalai.

Nepriklausomas žalos dydžio nustatymas, patyrus nuostolius

Nepriklausomas vertinimas gali praversti ne tik tada, kai kyla nesutarimų tarp draudimo bendrovės ir transporto priemonės savininko. Kreiptis dėl šios paslaugos verta, jei nukenčia bet koks asmens turimas turtas ir reikia tiksliai nustatyti žalos dydį.

Panagrinėkime dar vieną pavyzdį. Viršuje gyvenantys kaimynai užliejo Linos butą vandeniu. Žala buvo padaryta baldams, sienoms, luboms bei grindims. Su minėtais kaimynais Lina puikiai sutarė, bet atliekamų lėšų buto remontui neturėjo. Be to, ji net neįsivaizdavo, kiek remonto darbai bei medžiagos galėtų kainuoti, tad kreipėsi į nepriklausomą žalų ekspertą. Gavusi šio specialisto parengtą argumentuotą žalos nustatymo ataskaitą, Lina nuėjo pas kaimynus ir jie kartu draugiškai sutarė dėl nuostolių atlyginimo. Nepriklausomo eksperto ataskaita Linai šiuo atveju labai pasitarnavo: antraip, ji, galbūt, neįvertinusi visų aplinkybių, būtų prašiusi kur kas mažesnės pinigų sumos savo buto remontui, be to, ir kaimynai negalėjo jos apkaltinti, jog ji tiesiog nori iš jų pasipelnyti. Kita vertus, jei kaimynai nebūtų buvę tokie geranoriški, dėl žalos atlyginimo tektų kreiptis į teismą - tokiu atveju parengta ataskaita būtų dar reikalingesnė, kadangi taptų pagrindiniu įrodymu dėl patirtos žalos dydžio.

„Tačiau ne visada pavyksta susitarti gražiuoju", - pasakojo Odeta Makutienė, prisimindama atvejį, kai vienas iš „Finance Property" klientų buvo nukentėjęs nuo statybos įmonės, nekokybiškai atlikusios jo būsto įrengimo darbus. Kadangi minėta įmonė ne tik neatlygino padarytos žalos, bet ir negrąžino sumokėtų už darbą pinigų, teko kreiptis į nepriklausomą ekspertą, ir, gavus eksperto išvadas, baigti spręsti ginčą teisme.

Žalų eksperto paslaugų gali prireikti ir tais atvejais, kai būstas nukenčia nuo gaisro. „Esame turėję atvejų, kai reikia įvertinti apdegusių daiktų, baldų ar net paveikslų vertę", - patirtimi dalinosi Odeta Makutienė. „Be to, į mus kreipiasi ne tik fiziniai asmenys. Pavyzdžiui, kai keletas parduotuvių, esančių viename prabangiame Vilniaus prekybos centre, buvo užlietos vandeniu, turėjome įvertinti, koks padarytos žalos dydis. Mūsų specialistai nustatė prekių vertę bei žalos dydį, o užsakovai gavo išsamias ataskaitas apie patirtus nuostolius".

Jei asmens turtui yra padaryta žala, akivaizdu, kad nepriklausomo žalų eksperto bei turto vertintojo paslaugos gali būti labai naudingos: taip galima atgauti  didesnę pinigų sumą nuostoliams padengti, jau nekalbant apie tai, kad ataskaitą turintis asmuo yra saugesnis, ramesnis ir labiau pasitikintis savimi, kai reikia tartis dėl nuostolių atlyginimo.

Kiti atvejai, kai reikalingas turto vertinimas

Turto vertinimas gali būti reikalingas sudarant finansines ataskaitas, turtą apmokestinant, apdraudžiant, įkeičiant, deklaruojant, taip pat turtą perkant bei parduodant, ir kitais panašiais atvejais. Gali būti vertinamas tiek nekilnojamasis turtas (žemės sklypai, gyvenamosios ar komercinės paskirties pastatai ar patalpos, įvairūs statiniai ir t.t.), tiek ir kilnojamasis turtas (transporto priemonės, technologiniai įrenginiai, prekių atsargos ir bet koks kitas kilnojamas materialus turtas). Dėl turto vertinimo gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Kadangi atvejų, kada prireikia turto vertinimo, yra pakankamai daug, atitinkamai ir ataskaitos paruošimo terminas priklauso nuo vertinimo objekto sudėtingumo. „Jei į mus klientas kreipiasi dėl to, kad jo automobilis nukentėjo eismo įvykio metu, jo vertės bei padarytos žalos dydžio nustatymo ataskaitą pateiksime per 2-3 darbo dienas nuo apžiūros atlikimo momento. Jei reikia įvertinti kitokį turtą, ataskaitos paruošimas gali trukti nuo 2 darbo dienų iki kelių mėnesių", - pasakojo Odeta Makutienė.

Įmonėje dirba kvalifikuoti teisininkai, turintys ilgametę darbo patirtį draudimo srityje, kurie, esant poreikiui, gali klientui paruošti skundą Lietuvos bankui dėl draudiko veiksmų.

Primename, kad patikima ir teigiamai klientų vertinama „Finance property" yra subūrusi profesionalių žalų ekspertų ir nepriklausomų turto vertintojų komandą. Mes teikiame paslaugas visoje Lietuvoje. Jeigu jums reikalingos mūsų paslaugos, kreipkitės elektroniniu paštu info@financeproperty.eu arba telefonais (+370 5) 205 1433, (8 650) 82600.


Kategorijos: Finansai, Teisė, įstatymai, sutartys
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Kaip gauti būsto paskolą

Kaip gauti būsto paskolą

Būsto paskolos gavimo procedūros, dokumentai reikalingi gauti būsto paskolai 

Kaip tapti savarankišku investuotoju

Kaip tapti savarankišku investuotoju

Nuo ko pradėti investavimą, kokias klaidas daro pradedantys investuotojai, investavimo priemonės 

Vorenas Bafetas

Voreno Bafeto patarimai investuotojams

Investuotojas turėtų elgtis taip, lyg jam visam gyvenimui būtų duota kortelė, leidžianti padaryti tik dvidešimt sprendimų. 

Investavimo priemonės

Investavimo priemonės

Kaip investuoti pinigus, geriausios ir populiariausios investavimo priemonės 

Affiliate rinkodara

Tarpininkavimo (affiliate) rinkodara

Kaip uždirbti iš affiliate rinkodaros, papildomas uždarbis turinio kūrėjams 

Tinklinis marketingas

Tinklinis marketingas

Ar įmanoma panaudoti tinklinį marketingą versle, prekių pardavimas tinklinio marketingo būdu 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

Arvydas Avulis

10 milijonieriaus Arvydo Avulio patarimų, kaip pradėti verslą

Ketinate kurti verslą? Nuosavas verslas yra jūsų svajonė? Būtinai sužinokite neįkainojamus vieno turtingiausių Lietuvos žmonių patarimus! 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Kaip įvertinti verslą

Kaip įvertinti verslą?

Įmonės ar verslo įvertinimo kriterijai, kas kelia, o kas mažina įmonės vertę? 

kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip elgtis krizės metu, kaip vystyti verslą per krizę, pirkėjo elgsena krizėje 

atostogu biudzetas

Kaip tinkamai planuoti atostogų biudžetą?

Atostogos - džiugus ir daugelio laukiamas metas, tačiau, pagalvojus apie pinigų kiekį reikalingą savo ar šeimos atostogų vizijoms įgyvendinti, atostogų planavimas iš malonumo greitai virsta galvos skausmu. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 13
1 2 3
Kompanijų produkcija
Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto vertinimo, audito paslaugos
Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto vertinimo paslaugos

Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto rea...

Turto vertinimas
Turto vertinimas

Kilnojamo ir nekilnojamo turto vertinimas

Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos

Finansinės apskaitos valdymas
Finansinės apskaitos valdymas

Finansinės apskaitos valdymo modulis

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Finansinės konsultacijos
Finansinės konsultacijos

Konsultacijos finansiniais klausimais, finansinė konsulta...

Kreditinės-finansinės ataskaitos užsakymas
Kreditinės-finansinės ataskaitos užsakymas

Kreditinės-finansinės ataskaitos

Verslo konsultacijos
Verslo konsultacijos

Konsultacijos, informacija ir praktiniai patarimai

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Mažųjų Bendrijų apskaita ir valdymas

MB valdymo ir apskaitos kursai. Akcija!

1 2 3