Pagrindiniai sėkmingo bendravimo principai

2022-08-17 13:56   Peržiūros : 2652   Spausdinti


Bendraudami mes perduodame kitiems žmonėms, kas mes esame ir kaip suprantame pasaulį. Be bendravimo nebūtų nei vieno iš mūsų - mes tiesiog nesuprastume vieni kitų. Tik bendraudami mes galime pasiekti savo tikslus.

Žmogus yra sociali būtybė. Tai tiesa. Nei vienas negali visą laiką būti, jausti ir gyventi apribotame savame pasaulyje. Net autistai. Žmonėms su šiuo raidos sutrikimu sunkiai sekasi užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius, tačiau bendravimo jiems reikia lygiai kaip ir kiekvienam žmogui. Be to, kitoks nereiškia blogesnis ar nevertas mūsų dėmesio; verta atkreipti į tai dėmesį savo kasdieniame gyvenime. Galbūt matėte Youtube filmuką apie autistą berniuką, virtuoziškai atliekantį savo kūrinius fortepijonu. Visi esame skirtingi, kalbame skirtingomis kalbomis, tačiau kaip vis dėlto nuostabu, kad galime vienas kito klausytis ir girdėti. Todėl pirmiausia norėtume pakalbėti apie svarbų sėkmingos komunikacijos veiksnį - emocijas.

Sėkmingo bendravimo principai

Emocinio intelekto tobulinimas

Pagrindinis raktas į sėkmingą bendravimą - savo emocinių kompetencijų ugdymas. Žmogaus emocinį brandumą apibūdina šios kompetencijos: savęs suvokimas, kitų suvokimas ir tarpusavio santykių valdymas. Trumpai aptarsime išvardintas kompetencijas.

1. Savęs suvokimas apibūdina tai, kaip žmogus vertina, mato save. Tik gerai pažindami save, savo silpnybes, gebėjimus, galime sėkmingai bendrauti su kitais. Gebėdami suvokti savo jausmus įvairiose situacijose, gebėsite geriau save kontroliuoti ir išlikti ramūs net stresinėse situacijose. Kaip jaučiatės socialiniuose santykiuose, karjeros ir asmeninio gyvenimo situacijose? Tai suprasti Jums padės savo charakterio, pomėgių, asmeninių savybių ir net keistenybių pažinimas.

Tik pažindamas save žmogus geba rinktis. Nežinodami, ką mėgstate ir ko ne, kokios yra Jūsų vertybės ir vidiniai poreikiai, blaškysitės ir sunkiai apsispręsite. Geriau save pažinti Jums padės šios priemonės:

Asmenybės testų atlikimas. Atlikite asmenybės testą (-us) ir paprašykite, kad profesionalas Jums paaiškintų gautus rezultatus. Tokias paslaugas paprastai atlieka karjeros konsultantai.

Knygų skaitymas. Knygos padeda pažvelgti į save iš šalies, susitapatinus su herojais atrasti savas silpnybes ir stiprias puses. Tikslinėse karjeros knygose galima rasti naudingos informacijos ir savęs pažinimui naudingų patarimų.

Seminarų lankymas. Įvairūs seminarai suteikia daugiau pasitikėjimo savimi ir noro gilintis į save, gaunamas grįžtamasis ryšys iš kitų žmonių.

Grįžtamasis ryšys. Pasistenkite sužinoti kuo daugiau žmonių nuomonių apie save. Grįžtamąjį ryšį gali suteikti kolegos darbe, šeimos nariai, draugai, pažįstami. Tačiau nepasitikėkite kitų žmonių įspūdžiais aklai. Tik Jūs patys geriausiai save pažįstate.

2. Kitų suvokimas. Kitų žmonių pažinimas padės Jums su jais bendrauti. Net jei iš pradžių Jums neaišku, ką omenyje turi Jūsų pašnekovas, pasistenkite nedaryti skubotų išvadų. Užduokite jam klausimų, klausykitės jo sakomų žodžių. Kai suvokiate kitus, daug lengviau yra valdyti pokalbį ir pasiekti abipusiai palankių sprendimų, išvengti nesusipratimų. Pateikiame keletą būdų, kurie jums padės geriau suprasti kitus žmones:

Prisiminkite situaciją, kada diskutavote su kokiu nors žmogumi. Pabandykite prisiminti, ką jis galvojo, kaip jautėsi, ne tik kokius argumentus išsakė, bet kaip manote, kodėl?

Apgalvokite kitą galimą Jūsų diskusiją. Kaip manote, ką vienu ar kitu klausimu mano Jūsų pašnekovas?

Derinkitės prie pašnekovo kalbos tono, kūno kalbos. Tai padės kurti darnius santykius ir konstruktyviau bendrauti.

Kalbėkite su kitais taip, kad Jus suprastų. Stebėkite pašnekovų kūno kalbos siunčiamus signalus ir žodžius. Jei Jūsų nesuprato - nesupykite, o bandykite paaiškinti informaciją pašnekovui suprantama kalba.

3. Tarpusavio santykių valdymas. Gerinkite savo klausymosi, apibendrinimo, grįžtamojo ryšio teikimo gebėjimus. Pabandykite sau atsakyti į tokius klausimus (atsakymus galite užsirašyti):

Efektyviau atsakykite į žmonių reakcijas. Jei žinia, kurią norite pranešti, suerzintų jūsų klientą, kaip elgtumėtės?

Efektyviau derėkitės. Kas įtikintų oponentus? Kas jiems svarbiausia?

Išlikite įsipareigoję kitiems. Ką turite daryti, kad palaikytumėte gerus santykius su svarbiais Jums žmonėmis?

Atpažinkite pasikartojantį savo elgesį. Taip galėsite ištaisyti neefektyvų savo praeities elgesį. Kuo šie nauji santykiai panašūs į ankstesnius nepasisekusius Jūsų santykius? Ką galite pakeisti?

Spręskite konfliktus. Kas sukėlė ginčą? Ką šiuo metu galite padaryti?

Nuolatos mokykitės. Kaip turėtų keistis Jūsų vadovavimo būdas?

Išlikite dalykiški, venkite asmeniško vertinimo. Kaip pasieksite, kad žmonės (pavyzdžiui, darbo komanda) palaikytų Jūsų idėjas ar planus?

Kaip komunikuoti efektyviau

1. Suvokite, koks yra Jūsų komunikacijos tikslas ir jį aiškiai išreikškite. Pavyzdžiui, Jūsų tikslas gali būti inicijuoti veiksmus, informuoti kitus ar patiems gauti informacijos. Žmonės turi aiškiai suvokti Jūsų komunikacijos tikslus.

2. Mokėkite suprantamai paaiškinti savo idėjas. Jei jaučiatės stiprūs aptariamoje temoje, neskubėkite pertraukti pokalbio. Pagalvokite, kaip tinkamai galėtumėte komunikuoti savo mintis ir įsiterpti į pokalbį. Kitaip Jūsų mintys gali būti greitai atmestos.

3. Pasirinkite tinkamą laiką. Geras laiko parinkimas užtikrins, kad pašnekovas yra pasirengęs Jūsų pokalbiui ir aplinkybės yra palankios vystyti temai.

4. Asmeniniam pokalbiui pasirinkite tinkamą vietą. Tam tikrai netiks triukšminga vieta ir aplinka. Asmeniniam pokalbiui reikia, kad Jums niekas netrukdytų.

5. Pokalbio metu suskambus telefonui, išjunkite garsą. Jei jis suskambo dar kartą, išjunkite telefoną visai. Taip išvengsite nemalonių trukdžių, o skambinančiam visada galite perskambinti Jums patogesniu metu.

6. Laikykitės vieningos pokalbio temos. Jei diskutuojate su kitais, įsitikinkite, kad Jūsų išsakomos idėjos, argumentai siejasi su bendra tema, įneša ką nors nauja, o ne tik persako kitų išsakytas mintis. Nenukrypkite nuo temos.

7. Nepamirškite padėkoti savo pašnekovams. Padėkokite už darbo pokalbį, viešą kalbą ir malonų susitikimą. Taip savo klausytojams ar pašnekovams leisite suprasti, kad komunikacija Jums buvo maloni ir leis Jums toliau palaikyti malonų ryšį su pašnekovu.

8. Kalbėdami viešai, pirmiausia nuraminkite klausytojus. Kalbą pradėkite anekdotu ar nuotaikinga trumpa istorija, kuri bus artima Jūsų auditorijai.

9. Žodžius tarkite aiškiai, ypač, jei kalbate prieš auditoriją. Pauzėmis ar pabrėžtinu ištarimu išryškinkite savo kalbos akcentus.

10. Naudokite gestus. Gestai kalbai suteikia gyvumo, žodžius suprasti tampa lengviau, kai juos palydi adekvati kūno kalba.

11. Nemurmėkite. Tylus kalbėjimas nudelbus akis ar nežiūrint į pašnekovą kalbai suteikia netikrumo, argumentai atrodo nesvarūs. Kartais Jūsų gali tiesiog neišgirsti. Jeigu dvejojate, pirmiausia savo mintis aptarkite su žmonėmis, su kuriais jaučiatės saugiai prieš juos išreikšdami auditorijai. Taip labiau pasitikėsite savimi.

12. Įsitikinkite ar Jūsų veido išraiška patvirtina tikrąsias jūsų emocijas ir išsakomus žodžius. Nebandykite nieko apgauti, nes Jūsų komunikaciją žmonės stengiasi įžvelgti Jūsų veide, kūno kalboje, lygina ją su jūsų sakomais žodžiais ir vertina visumą. Atvirumas užtikrina efektyvią komunikaciją.

13. Gebėkite sudominti pašnekovus. Venkite monotonijos savo kalbinėje raiškoje. Stenkitės naudoti naujus, vaizdingus, tačiau ne daugybę kartų girdėtus pasakymus, frazes, žodžius. Sulėtinkite ar pagreitinkite kalbėjimo greitį, priderindami prie savo išsakomų minčių. Taip nuspalvinsite savo kalbą ir tapsite įdomiu bei geidžiamu pašnekovu.

14. Atpažinkite žmones. Naujus, nedaug kartų matytus savo pašnekovus atpažinkite ir parodykite jiems, kad juos prisimenate. Ypač, jei jie parodo, kad Jus prisimena. Taip būsite taktiški ir malonūs, pažintį galėsite pratęsti, o ne pradėti iš naujo.

15. Išsakomus žodžius patvirtinkite savo kūno kalba. Minkštomis, švelniomis veido mimikomis sukursite palankią pokalbio atmosferą. Venkite neigiamų kūno kalbos ženklų, tokių kaip iškelti antakiai, baksnojimas pirštu ar uždaras delnas.

16. Žvelkite pašnekovui į akis. Taip parodysite savo atvirumą ir sustiprinsite savo išsakomų žodžių poveikį. Tačiau nespoksokite įkyriai ar skvarbiai, taip demonstruosite savo nepasitikėjimą pašnekovu.

17. Nepamirškite kvėpuoti. Skamba keistai, tačiau žmonės dažnai jaudindamiesi pamiršta lygiai kvėpuoti, todėl jų kalba tampa nevientisa, trūkčiojanti ir neužtikrinta, balsas ima drebėti, pečiai susitraukia. Stebėkite savo kvėpavimą svarbių pokalbių metu ir sąmoningai stenkitės kvėpuoti lygiai. Jeigu jaučiate nerimą, prieš kalbėjimą giliai pakvėpuokite. Tai išties veiksminga, jogoje naudojama praktika.

18. Naudokite tik atvirus kūno kalbos gestus. Atviri gestai, pavyzdžiui, yra atviri delnai, tiesi, tačiau neįsitempusi laikysena. Uždari gestai gali žeisti pašnekovus, pernelyg aktyvus gestikuliavimas - erzinti, o gestų kalbos nebuvimas nuteikti nuobodžiai ir į Jus nebebus kreipiamas dėmesys.

19. Konfliktinėje situacijoje išlikite tame pačiame lygyje su pašnekovais. Jei jie sėdi - sėdėkite ir jūs. Jei šiuo atveju stovėsite, paaštrinsite konfliktą, nes jis virs konfliktu dėl valdžios. Vienodo kalbos lygio išlaikymas taip pat yra palankus ne tik sprendžiant konfliktus, bet ir kasdienėje komunikacijoje, kai siekiate bendrumo su pašnekovu.

20. Išklausykite kitus. Leiskite pabaigti kitiems pasakyti, ką jie nori ir tik tada išsakykite savo pastebėjimus. Nepamirškite reaguoti į kitų išsakomas mintis, kitaip Jūs kalbėsite apie viena, pašnekovas apie kita ir tokia komunikacija ims panėšėti į monologą ir nebus efektyvi.

21. Kalbėkite ramiai. Žinoma, turite derintis prie pašnekovo tono, tačiau stenkitės kreipti pokalbio toną ramaus pokalbio linkme. Leiskite pašnekovui ar pašnekovams pajusti, kad jį (juos) suprantate. Taip bus paprasčiau mėgautis pokalbiu ir suprasti vieniems kitus.

22. Nebandykite bet kokia kaina pabaigti pokalbio. Jei pašnekovas nepasirengęs kalbėtis, nespauskite jo. Nesistenkite jo sustabdyti, jei jis išeina iš kambario. Pokalbį pratęsite, kai būsite abu tam pasirengę.

23. Nesiekite, kad Jūsų žodis visada būtų paskutinis. Kartais geriau sutikti su prieštaravimu tam, kad galėtumėte judėti toliau ir išlaikyti malonų komunikavimo toną.

24. Reikškite nuomonę, užuot teikdami faktus. Savo idėjoms reikšti palanku naudoti tokias frazes kaip „aš manau", „mano nuomone", „man atrodo, kad". Taip parodysite, kad Jūsų išsakoma idėja nėra neginčijamas faktas ir todėl ji nebus sutinkama priešiškai, nepasirodysite pašnekovams nemaloniu „visažiniu".

25. Pasirinkite tinkamą humoro stilių. Lengvas humoras nuteikia maloniai, tačiau anekdotus rinkitės atsargiai. Pavyzdžiui, juodąjį humorą supranta nedaugelis žmonių, todėl jo reikėtų vengti, jei nenorite įžiebti konflikto. Juokaudami nelieskite temų, kurios gali įžeisti kitus žmones. Pavyzdžiui, juokai tautybių, rasių, lyčių, religijos, socialinių klasių temomis.

26. Mėgdžiokite komunikacijos asus. Remkitės žymių kalbėtojų ir oratorių patarimais, stenkitės kartoti sėkmingą jų komunikaciją. Psichologijoje yra žinoma, kad žmogus efektyviausiai mokosi mėgdžiodamas kitus, todėl mokantis efektyvios komunikacijos verta kartoti sėkmingus žmonės, stebėti pavyzdžius.

27. Neverkšlenkite ir neprašykite. Galbūt vaikystėje tai ir buvo sėkmingas metodas, įkalbant močiutę nupirkti saldainių, tačiau suaugusiam žmogui toks elgesys atrodo nemaloniai ir atgrasiai. Neužsitarnausite pagarbos. Pašnekovą įtikinsite svariais ir jam aktualiais argumentais, atvirumu, o ne manipuliacijomis, aukos vaidmens prisiėmimu.

28. Neteiskite pašnekovo. Labai nemalonu, kai išsakomas mintis kitas sumenkina ir priverčia pasijusti kaltu dėl savo požiūrio. Jei nepritariate pašnekovui, galite tai išsakyti arba nutylėti, nebendrauti su žmogumi, kurio požiūris Jums yra labai nepriimtinas. Antruoju atveju išvengsite atviro konflikto. Kita vertus, įvertinkite ar Jūs tikrai siekiate, kad pašnekovas Jums pritartų?

29. Demonstruokite savo susidomėjimą pokalbiu ir pašnekovu. Tai neturi būti vien aha, taip ar hm žodžių vartojimas. Atspindėkite pašnekovo išsakytas mintis, jas papildykite. Tokiu būdu pokalbis bus vystomas natūraliai.

30. Atkreipkite dėmesį į neverbalinės kalbos signalus. Žmogaus stovėsena, kalbos maniera, apranga suteiks Jums naudingos informacijos apie pašnekovą. Tačiau svarbu vertinti visumą, o ne atskirus verbalinės ir neverbalinės kalbos signalus.

31. Nuolat tobulinkite komunikacijos gebėjimus stebėdami aplinką. Stebėkite žmonių komunikaciją viešose vietose: kavinėje, autobuse, gatvėje. Stebėkite grupių ir dviejų žmonių komunikacijos pavyzdžius. Bandykite pastebėti klaidas ir efektyvius veiksmus. Kaip minėta aukščiau, pavyzdžių stebėjimas puikiai tinka efektyviai komunikacijai tobulinti. Pamatytus gerus pavyzdžius pritaikykite savo bendravime.

32. Venkite išankstinės nuomonės apie pašnekovus. Išankstinis nusistatymas, žmogaus sutapatinimas su kokiu nors savo pažįstamu žmogumi gali neigiamai paveikti Jūsų bendravimą. Būkite atviri naujai pažinčiai ir neskubėkite vertinti asmenis, su kuriais bendraujate šiuo metu.

33. Valdykite stresą. Stresas kenkia sėkmingai komunikacijai. Stebėkite savo kūno reakcijas svarbiose situacijose. Ar rankos nesugniaužtos, raumenys neįsitempę, kvėpuojate laisvai? Šių ir kitų kūno signalų pastebėjimas padės Jums atsipalaiduoti, komunikuoti neįsitempus.

34. Būkite atviri kompromisams. Nesistenkite įrodyti savo tiesos. Sėkminga komunikacija turi būti maloni abiem pusėms, pateisinti abiejų pusių lūkesčius, o ne įrodyti kieno nors laimėjimą kito pralaimėjimo sąskaita.

35. Būkite empatiški. Tai reiškia, įsijauskite į kito asmens emocinę būseną. Tai Jums padės suvokti tikruosius, kartais garsiai neišsakomus pašnekovo lūkesčius ir užmegzti draugiškus santykius. Empatijos savybę turintys žmonės sugeba geriau spręsti konfliktines situacijas, geba kūrybiškai spręsti problemas drauge su savo pašnekovais bei palaikyti santykius.

Efektyvi komunikacija yra tokia, kuri leidžia Jums ir Jūsų pašnekovui pasiekti savo tikslus, keičiantis informacija. Tik tokia komunikacija turi išliekamąją vertę ir neša abipusę naudą. Efektyviai komunikuodami galite palaikyti malonius santykius su žmonėmis tiek profesinėje karjeroje, tiek asmeniniame gyvenime. Linkime Jums sėkmės bendravime.

 

Justina Ūsaitė

 

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama


Kategorijos: Profesinis tobulėjimas, savimotyvacija, Darbas, karjera, ugdymas
Kaip kalbėti su potencialiu klientu

Kaip kalbėti su potencialiu klientu

Kaip telefonu pateikti pasiūlymą, pardavimų pokalbio telefonu palaikymas 

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Kaip planuoti darbuotojų skaičių, kaip įvertinti darbuotojų poreikį ir optimalų užimtumą 

Kaip paskambinti darbdaviui

Kaip paskambinti darbdaviui

Skambutis darbdaviui, ką kalbėti paskambinus potencialiam darbdaviui 

Statybininko profesija

Statybininko profesija

Statybininko darbas, ko gali tikėtis statybininkai, statybininkų atlyginimai,  

Nemokamų atostogų suteikimas

Nemokamų atostogų suteikimas

Kokiais atvejais suteikiamos nemokamos atostogos, kada darbuotojas gali prašyti nemokamų atostogų, ar darbdavys gali siūlyti darbuotojui nemokamas atostogas 

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojo profesija, darbas, kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais  

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

Lyderystės menas

Lyderystės menas

Kaip atpažinti lyderį, lyderių tipai 

Pirmasis šaltas skambutis

Pardavimo pradžia: pirmasis šaltas pokalbis

Kaip pasiruošti pirmajam šaltam skambučiui, kaip nugalėti nenorą skambinti 

CV pavyzdys

CV pavyzdys

Gyvenimo aprašymo pavyzdys, kaip parašyti patrauklų CV, geriausias gyvenimo aprašymas, tipinis CV šablonas  

Darbo sutartis

Darbo sutartis

Kaip sudaryti darbo sutartį, terminuota ir neterminuota darbo sutartis, darbo sutartis šablonas ir pavyzdinė forma, darbo sutartis nutraukimas 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Pardavimo vadybininko atranka, testai atrenkant pardavimo vadybininką, kaip atpažinti gerą pardavimo vadybininką  

Tolimųjų reisų vairuotojo profesija

Tolimųjų reisų vairuotojo profesija

Teigiamos bei neigiamos tolimųjų reisų vairuotojo darbo pusės, profesinės perspektyvos bei galimybės įgyti tolimųjų reisų vairuotojo kvalifikaciją.  

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Kaip atleisti darbuotoją, darbuotojo atleidimas darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbuotojo atleidimo procedūros 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

Vizualinės reklamos gamintojo profesija

Vizualinės reklamos gamintojo profesija

Reklamos specialisto studijos, kur studijuoti vizualinės reklamos gamybos specialybę, reklamos gamintojo darbas ir perspektyvos 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Įvairios menų profesijos: interjero apipavidalintojas, fotografas, dailiųjų metalų dirbinių gamintojas,, elektroninės leidybos maketuotojas, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, tekstilės dirbinių gamintojas, baldžiaus ir kt.
V. Krėvės pr. 112, Kaunas
Telefonas: +370-37-312061, El. paštas: administratorius@ktdm.lt
Kirpėjų kursai Klaipėdoje. Manikiūro-pedikiūro kursai. Visažisto kursai
Birutės g. 11, Klaipėda
Telefonas: +370-682-49122, El. paštas: daiva.siregama@gmail.com
Verslo kontaktų rytmečiai, verslo pusryčiai. Dalyvauk, dalinkis, gauk! Klubo organizuojami verslo kontaktų rytmečiai skirti Jūsų verslo augimui ir plėtrai. Verslo kontaktų rytmetys.
Pramonės pr. 41, Kaunas
Telefonas: +370-699-54643, +370-682-79005, Mobilus: +370-600-78785, El. paštas: dopingasverslui@gmail.com
Vilniaus dizaino kolegija – prestižinė, novatoriška, išskirtinai į menus ir dizainą orientuota aukštoji mokykla.
Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611121, Mobilus: +370-685-77770, +370-650-45559, El. paštas: vdk@dizainokolegija.lt
1 2 3 4 5
Kompanijų produkcija
Plataus profilio kirpėjų kursai
Plataus profilio kirpėjų kursai Klaipėdoje

Kirpėjų kursai per darbo biržą Klaipėdoje, kirpėjų kursai...

Darbo saugos konsultacijos, kursai, dokumentų ruošimas

Darbo saugos dokumentai. Darbuotojų saugos ir sveikatos i...

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Interneto reklamos pardavimo vadybininkas Vilniuje

Reklamos internete pardavimo vadybinin...