Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje


Atnaujinta: 2014-11-19 16:54   Peržiūros: 520   Spausdinti


Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.
Įmonė: Advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontora VERUM
Adresas: A.Jakšto g. 14-6
Vietovė: Vilnius
Telefonas: +370-5-2120884
Faksas: +370-5-2120886
Mobilus tel.: +370-687-50669
el. paštas: info @ verum.lt
Tinklalapis: www.verum.lt
Darbo laikas:
Visi įmonės produktai

Teikdami paslaugas Lietuvos ir užsienio bendrovėms, mūsų komandos nariai sukaupė didelę patirtį įmonių ir komercinės teisės srityse, todėl žino, kaip priimti naudingiausius ir optimaliausius sprendimus. Mūsų teisininkai konsultuoja klientus visuose jų įmonių veiklos etapuose - steigiant įmonę, sprendžiant įvairias įmonės vystymo ir veiklos problemas bei kitais įmonių teisės klausimais.

Advokato kontora įmonių ir komercinės teisės srityje teikia šias paslaugas:

 • visų teisinių formų įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių, tikrųjų ūkinių bendrijų, komanditinių ūkinių bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, bendrijų (gyvenamųjų namų statybos, daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, sodininkų)) bei jų dukterinių įmonių, filialų, atstovybių steigimas ir registracija, steigimo dokumentų rengimas, įmonės steigimo proceso priežiūra ir t.t.;
 • visų naujos įmonės steigimo procedūrų atlikimas: dokumentų paruošimas ir derinimas su notaru, įmonės registracija Juridinių asmenų registre, įmonės registracija Mokesčių mokėtojų registre ir PVM mokėtoja;
 • įmonių steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų) pakeitimų teisinis įforminimas ir registracija: privalomų dokumentų paruošimas, patvirtinimas pas notarą, būtinų JAR formų užpildymas, direktoriaus ar vienintelio akcininko pasikeitimo įregistravimas Juridinių asmenų registre;
 • įmonės akcininkų susirinkimų organizavimas, darbotvarkės rengimas, susirinkimų vedimas, konsultavimas priimtų sprendimų klausimais, dokumentacijos tvarkymas;
 • įmonių dalyvių sutarčių, įmonių dalyvių balsavimo sutarčių rengimas, įmonių dalyvių susirinkimų protokolų (nutarimų), įmonės vidaus dokumentų: valdymo organų reglamentų, įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimų bei vienasmenių valdymo organų įsakymų, protokolų, sprendimų ir jų priedų, įmonių valdymo organų darbo reglamentų bei įmonių darbuotojų darbo aprašymų rengimas, vertybinių popierių išleidimo (emisijos), perleidimo dokumentų rengimas, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo dokumentų rengimas;
 • įmonių vidaus dokumentų tvarkymas, suderinimas su įmonių teisės reikalavimais;
 • akcininkų atstovavimas santykiuose su kitais akcininkais, su juridiniu asmeniu, teisės į informaciją įgyvendinimas, atstovavimas visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininkų sutarčių rengimas, valdymo organų veiklos priežiūra, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų ginčijimas teisme, juridinio asmens valdymo organų padarytos žalos išieškojimas, įmonės atstovavimas valstybės ar savivaldybės turto privatizavimo procese;
 • pagalba gaunant valstybės ir vietos savivaldos institucijų ūkinės veiklos licencijas (leidimus);
 • konsultavimas steigtinos įmonės teisinės formos pasirinkimo, steigimo klausimais, bendrovės organų struktūros ir jų tarpusavio santykių, įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų įsipareigojimų, teisinės atsakomybės ir atskaitomybės klausimais, juridinio asmens veiklos ir akcininkų teisių klausimais, verslo ir ūkinės komercinės veiklos teisinio reguliavimo, įmonių valdymo, bankroto ir nemokumo klausimais, įmonių susijungimo, prijungimo, pertvarkymo, įsigijimo, pardavimo ir likvidavimo, mokesčių, viešųjų pirkimų klausimais;
 • įmonių pertvarkymas, restruktūrizavimas, reorganizavimas jungimo ir skaidymo būdu, įmonių likvidavimas, reikalingų dokumentų parengimas;
 • dokumentų, būtinų įmonės perleidimui ar įsigijimui, akcijų pardavimui ar įsigijimui, parengimas;
 • konsultacijos vadovo ir akcininkų asmeninės atsakomybės klausimais, atstovavimas akcininkų ginčuose;
 • sutarčių projektų rengimas, teisinis sutarčių sąlygų įvertinimas, rekomendacijų dėl sutarčių sąlygų teikimas, konsultacijos sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais;
 • įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas, ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais rengimas;
 • pretenzijų, reiškiant reikalavimus dėl netinkamo sutarties vykdymo, neteisėto sutarties nutraukimo, nuostolių atlyginimo, rengimas;
 • teisinių komentarų ir išvadų Klientui rūpimais verslo aplinkos teisinio reglamentavimo, teisės aktų aiškinimo ir taikymo klausimais rengimas.


Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 8

K. Kalinausko g. 9/7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2121535, Mobilus: +370-687-83853, El. paštas: info@trustt.lt
Lietuvos ir tarptautinė teisė, mokesčių teisės konsultacijos
Totorių g. 5-7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2691100, Mobilus: +370-698-76268, El. paštas: office@juridicon.lt

Rinktinės g. 55, Vilnius
Telefonas: +370-5-2653222, El. paštas: info@advokatukontora.lt

J.Jasinskio g. 16B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2392391, El. paštas: law.firm@evershedssaladzius.lt

Konstitucijos pr. 23-301, Vilnius
Telefonas: +370-5-2758850, El. paštas: info@exproma.lt

Teatro g. 9b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2223120, El. paštas: KAMO@post.omnitel.net

A. Jakšto g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2614033, El. paštas: office@zabiela.lt
Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.
A.Jakšto g. 14-6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2120884, Mobilus: +370-687-50669, El. paštas: info@verum.lt
Įmonių teisė, sutarčių ruošimas, darbo teisė, šeimos teisė
Labdarių g. 5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2796890, Mobilus: +370-699-78874, El. paštas: info@cvadvokatai.lt
Įmonės teisinių interesų atstovavimas, konsultacijos mokesčių klausimais, darbo teisės konsultacijos, sutarčių rengimas
Vytenio g. 10, Vilnius
Mobilus: +370-673-16763, El. paštas: solideja@gmail.com
1 2 3 4 5 ... 8
Kompanijų produkcija
Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – teisinės paslaugos įmonėms

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Draudimo teisė

Advokatų kontora VERUM – teisinės paslaugos draudimo teis...

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos

Konsultacijos teisiniais klausimais

Darbo teisė

Teisinės paslaugas visais darbo teisės klausimais: kolekt...

Nekilnojamojo turto, statybos teisė, konsultacijos

Statybos rangos, nekilnojamojo turto pardavimo, išperkamo...

Transporto teisė ir konsultacijos

Konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovini...

Atstovavimas bankroto bylose

Atstovavimas bankroto byl...