RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2009 m. I ketvirčio duomenis

2009-06-18 08:31   Peržiūros : 112   Spausdinti


Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2009 m. pirmąjį ketvirtį. Parengta apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: www.rrt.lt.

Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2009 m. I ketvirčio pabaigoje pasiekė 22,5 proc., per ketvirtį išaugo 1,4 procentinio punkto, per metus - 4,4 procentinio punkto.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuoto ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2009 m. I ketvirčio pabaigoje buvo 750,7 tūkst., iš jų 606,6 tūkst. (80,8 proc.) interneto prieigai naudojo fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijas, 144,1 tūkst. (19,2 proc.) buvo prisijungę judriojo telefono ryšio tinklu, naudodami kompiuterį. Per 2009 m. I ketvirtį bendras plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius išaugo 6,3 proc., o per metus - 23,7 proc. 2009 m. I ketvirčio pabaigoje 44,6 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu internetu.

2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu, 45,3 proc. sumažėjo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą - jos sudarė 69,7 mln. Lt. Palyginti 2009 m. I ketvirtį su 2008 m. I ketvirčiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 12,2 proc.

Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos paslaugų, kitų duomenų perdavimo paslaugų, fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, laidinio radijo veiklos bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo) sudarė 713,77 mln. Lt. Elektroninių ryšių rinka, palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 9,3 proc., o palyginti 2009 m. I ketvirtį su 2008 m. I ketvirčiu, rinka sumažėjo 5,6 proc.

Nors bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo per 2009 m. I ketvirtį, palyginti su per 2008 m. IV ketvirtį gautomis pajamomis, sumažėjo 4,7 proc. ir sudarė 102,20 mln. Lt., tačiau, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, jos išaugo 14,4 proc.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, gautos per 2009 m. I ketvirtį, sudarė 292,80 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 8,01 mln. Lt. Palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu, per 2009 m. I ketvirtį gautos bendros pajamos sumažėjo 9,7 proc., o paslaugų teikėjų pajamos sumažėjo 23,2 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, sumažėjo 14,5 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per I ketvirtį sumažėjo 1,1 proc. ir jo pabaigoje siekė 4,97 mln., t. y. 148,6 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius išaugo 0,5 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2009 m. I ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 6,9 proc. ir sudarė 375,8 tūkst., iš kurių 8,3 tūkst. abonentų (16,9 proc. daugiau nei praėjusį ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose, trukmė per 2009 m. I ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo 6,4 proc. ir sudarė apie 1415,1 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, išaugo 22,3 proc.

Abonentų, kurie naudojosi judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS) paslauga, skaičius 2009 m. I ketvirtį sudarė 1378,6 tūkst. (6,6 proc. mažiau negu praeitą ketvirtį, 4,9 proc. mažiau negu 2008 m. I ketvirtį). 2009 m. I ketvirtį didėjo judriojo telefono ryšio tinklais teikiamų duomenų perdavimo paslaugų (GPRS ir EDGE ir (ar) UMTS) vartojimas - palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo 25,2 proc. ir pasiekė 626,2 mln. MB.

2009 m. I ketvirtį buvo išsiųsta 2,5 proc. mažiau SMS (2340,55 mln.) bei 17,4 proc. mažiau MMS (1,36 mln.) negu 2008 m. IV ketvirtį. Palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, 2009 m. I ketvirtį išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 10,1 proc., išsiųstų MMS skaičius išaugo 34,8 proc.

2009 m. kovo 31 d. buvo išduoti leidimai naudoti 2730 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių ir užregistruotos 755 UMTS bazinės stotys. Per metus GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 14,5 proc., UMTS bazinių stočių skaičius - 44,6 proc.

Pajamos, gautos per 2009 m. I ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, palyginti su IV ketvirčiu, sumažėjo 4,5 proc. ir sudarė 94,82 mln. Lt. Palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, 2009 m. I ketvirtį bendros pajamos sumažėjo 7,4 proc., o alternatyvių teikėjų I ketvirčio pajamos per metus išaugo 0,3 proc.

Bendras viešojo fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius per 2009 m. I ketvirtį sumažėjo 9,9 tūkst. arba 1,3 proc. ir 2009 m. kovo 31 d. sudarė 775,1 tūkst. Per metus telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 14,5 tūkst. arba 1,8 proc.

Bendras inicijuotų viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose pokalbių srautas 2009 m. I ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 1,7 proc. ir sudarė 438,2 mln. min. Palyginti 2009 m. I ketvirtį su 2008 m. I ketvirčiu, inicijuotų pokalbių trukmė beveik nepakito (sumažėjo 0,4 proc.).

Telefonijos, naudojant IP protokolą, paslaugomis 2009 m. I ketvirčio pabaigoje naudojosi apie 22,9 tūkst. abonentų (2,8 proc. visų abonentų), per ketvirtį tokių abonentų padaugėjo 5,3 proc. Daugiausia, naudojant IP protokolą, teikiamos tarptautinių pokalbių paslaugos. Pajamos iš šių paslaugų per 2009 m. I ketvirtį sumažėjo 0,2 proc. ir sudarė 0,75 mln. Lt. Tarptautinių pokalbių (IP protokolu) srautai 2009 m. I ketvirtį sudarė 2,12 mln. min. (18 proc. visų tarptautinių pokalbių).

Iki 2009 m. I ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 323,8 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (6,5 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų), per 2009 m. I ketvirtį buvo perkelta 23,0 tūkst. numerių (palyginti su 2008 m. IV ketvirčio pabaiga, skaičius išaugo 7,6 proc.). Iki 2009 m. I ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 14,2 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų (1,7 proc. visų bendro fiksuoto telefono ryšio abonentų), per I ketvirtį buvo perkelti 1655 fiksuoto telefono ryšio numeriai (per I ketvirtį šis skaičius išaugo 13,2 proc.).

Bendros pajamos, gautos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo per 2009 m. I ketvirtį, palyginti su IV ketvirčiu, išaugo 8,2 proc. ir sudarė 22,6 mln. Lt. Bendros pajamos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, išaugo 45,9 proc.

2009 m. kovo 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis naudojosi 402,3 tūkst. abonentų (per 2009 m. I ketvirtį išaugo 0,7 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis - 21,3 tūkst. abonentų (per 2009 m. I ketvirtį sumažėjo 3,2 proc.). Bendros pajamos, gautos iš šių paslaugų teikimo per 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu, išaugo 2,9 proc. ir sudarė 20,95 mln. Lt. Bendros pajamos iš kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, išaugo 10,9 proc.

2009 m. I ketvirčio pabaigoje 121,7 tūkst. abonentų naudojosi mokamos skaitmeninės televizijos paslaugomis (įskaitant: 41,3 tūkst. - kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais, 46,2 tūkst. - televizijos, naudojant IP technologijas (IPTV), 34,3 tūkst. naudojosi skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis). Per 2009 m. I ketvirtį bendras skaitmeninės televizijos abonentų skaičius išaugo 15,4 proc., per metus - 2,3 karto.

Pajamos, gautos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo kitiems, 2009 m. I ketvirtį sudarė 7,35 mln. Lt (palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu, išaugo 1,2 proc.). Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2009 m. I ketvirtį, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu, išaugo 8,7 proc.


Kategorijos: Technologijos, Interneto ryšio tiekėjai, svetainių ir serverių talpinimas, Telefoninio ryšio tiekėjai
Technologijų tendencijos 2019 metais: 5G era ir sulankstomi išmanieji

Technologijų tendencijos 2019 metais: 5G era ir sulankstomi išmanieji

Technologijų pasaulis yra nenuspėjamas. Tai, kas kartais atrodo sunkiai įsivaizduojama, vieną dieną netikėtai gali atkeliauti į kiekvieno iš mūsų namus. 

Kaip prekiauti Etsy pardavimų platformoje

Išplėsti pardavimo rinkas gali padėti e-parduotuvės atidarymas globalioje ETSY prekybinėje platformoje 

mobilus atsiskaitymai

Mobiliųjų atsiskaitymų banga: kas užtikrina saugumą?

Kartais atrodo ganėtinai rizikinga patikėti piniginius reikalus mobiliajam įrenginiui. Kiek tai yra saugu ir kas užtikrina asmeninių duomenų apsaugą?  

Viešbučių instaliacijos sistemos

Šiuolaikinių viešbučių elektros instaliacija turi atitikti pačius aukščiausius dizaino ir funkcionalumo reikalavimus 

RRT įspėja: naudotojų įrenginiai be jų žinios gali būti išnaudojami kriptovaliutai generuoti

Daugėja interneto svetainių, kuriose apsilankiusio asmens įrenginio (pvz., kompiuterio) resursai, pačiam asmeniui nežinant, pradedami naudoti kriptovaliutai generuoti. 

Ką kitiems metams turėtų pasižadėti IT specialistai?

Kibernetiniai nusikaltėliai randa būdų ir saugumo spragų įsilaužti į įmonės tinklus bei serverius 

Dėmesio: dešimtmečiais kauptus duomenis galite prarasti akimirksniu

Didžiausios kompiuterių savininkų ir naudotojų klaidos.  

Daiktų internetas – tai jau dabartis

Kuo gi DI skiriasi nuo mums įprasto interneto ar žmogaus tiesiogiai valdomų IT prietaisų naudojimo?  

Ekspertė: ateities specialistai – tarpininkai tarp IT paslaugų užsakovų ir programuotojų

Populiarus programuotojo įvaizdis - žmogus, kurio galvoje ir kompiuterio ekrane tik skaičiukai - neatitinka tikrovės 

Dažniausios Lietuvos bendrovių klaidos, daromos migruojant į debesis

Keliantis į debesį teks peržiūrėti turimas programinės įrangos licencijas ir greičiausiai jas atnaujinti 

Paslaptingas „kirminas“ nusitaikė į belaidžio ryšio maršrutizatorius

Saugumo sprendimų kūrėja perspėja apie kenkėjišką programą „The Moon“, plintančią per belaidžio interneto maršrutizatorius. 

Interneto pardavimai.Google.

7 taisyklės, kurių laikydamiesi, priversite Google pamilti Jūsų interneto svetainę

Pritaikę šias taisykles, priversite Google pardavimų mašiną dirbti Jūsų verslo labui.  

Populiarėja pokalbiai dėl darbo internetu

Nenustebkite, jei galimas darbdavys pasiūlys pakalbėti dėl darbo internetu. 

Juodasis SEO ir Interneto autoritetai

•Juodosios SEO technologijos: Kaip pašalinti svetainę iš paieškos rezultatų? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 13
Crm programinė įranga.
J. Jasinskio g. 16A, Vilnius
Mobilus: +370-672 50679, El. paštas: support@teamgate.com
1 2 3 4 5 ... 13
Kompanijų produkcija
CRM sistema
CRM sistema

CRM - kas tai? Klientų valdymo sistema, CRM programa, CRM...

Klientų valdymo sistema
Klientų valdymo sistema

CRM programa, CRM sistemos, klientų valdymo programa, san...

CRM sistema verslui

Klientų valdymo programa, pardavimų valdymo programa. Pro...

Žmogiškųjų resursų valdymo ir apskaitos sistema - Alga 2000® SQL
Žmogiškųjų resursų valdymo ir apskaitos sistema - Alga 2000® SQL

Žmogiškųjų resursų valdymo ir apskaitos sistema

Informacinių sistemų diegimas
Informacinių sistemų diegimas

Sistemų diegimas, mokymas, IT konsultacijos

Finansinių procesų valdymo ir apskaitos programų sistema - Profit-W® SQL
Finansinių procesų valdymo ir apskaitos programų sistema - Profit-W® SQL

Finansinių procesų valdymo ir apskaitos sistema

DBVS pardavimas ir instaliacija
DBVS pardavimas ir instaliacija

Kompiuterinės technikos, DBVS, sisteminių priemonių parda...

 IT konsultacijos
IT konsultacijos

Sistemų diegimas, mokymas, IT konsultacijos

2012-03-07 Kurioje nišoje matote laisvos vietos kurti elektroninę parduotuvę?

Atsako reklamos planavimo internete specialistas S. Jeriomenko.

daugiau