Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

2022-10-05 09:19   Peržiūros : 10775   Spausdinti


Dalia Plačenytė
Auditorė konsultantė
UAB „Pačiolis"

Kad ir kokie nuostabūs būtų atostogų planai, ne visada klostosi taip, kaip norime. Regis, dar nespėjome pasimėgauti užtarnautu poilsiu, o darbdavys jau kviečia grįžti į darbą.

Dažniausiai darbuotojas su darbdaviu iš anksto susitaria dėl kasmetinių atostogų laiko ir trukmės. Darbuotojas apgalvoja, ką veiks ar kur vyks per atostogas. Darbdavys taip pat planuoja, kokie darbai bus atliekami per darbuotojų atostogas. Galbūt kol vieni darbuotojai atostogauja, kiti gali pataisyti jų darbo priemones ar suremontuoti patalpas. Be to, tuo laiku, kai dauguma darbuotojų atostogauja, darbdaviai planuoja mažiau dirbti darbų ir teikti paslaugų. Tačiau visi planai turi vieną bendrą bruožą - juos gali prireikti nelauktai keisti.

Būna, kad pasikeitus aplinkybėms tenka atšaukti darbuotojus iš atostogų. Pagal Darbo kodekso 173 straipsnį atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis, susitarus su darbdaviu, suteikiama kitu laiku.

Pagal Darbo kodekso 173 straipsnį atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu.

Tokioje situacijoje darbdavys privalo laikytis darbo sutarties šalių lygiateisiškumo principo. Kadangi, norint atšaukti darbuotoją iš atostogų, būtinas darbuotojo sutikimas, darbdavys neturėtų iškart rašyti įsakymo. Pirmiausia derėtų raštu pranešti darbuotojui savo ketinimą atšaukti jį iš atostogų. Tokiame pranešime ar protokole darbuotojas turi parašyti savo nuomonę - sutinku arba nesutinku. Jeigu darbuotojas parašo nesutinku, jo atšaukti iš atostogų negalima, vadovo įsakymas nerengiamas ir darbuotojas iš atostogų neatšaukiamas. Taip pat laikoma, kad darbuotojas nesutinka sugrįžti anksčiau iš atostogų, jeigu nepavyksta įteikti darbuotojui pranešimo, nes šis išvykęs.

Tik tada, kai gaunamas rašytinis darbuotojo sutikimas nutraukti atostogas, darbdavys išleidžia įsakymą.

1 pavyzdys. Atšaukimo iš kasmetinių atostogų dokumentai

Bendrovės „ALFA" mechanikui Rimui Starui nuo 2021 m. birželio 7 d. suteiktos 20 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos. Sudarydamos darbo sutartį, šalys sulygo xx pareiginę algą. Darbuotojo vienos dienos vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas 2021 m. kovo-gegužės mėn. duomenimis, yra x eur Lt. Atostoginiai pinigai, išmokėti už 14 darbo dienų, - xy eur (mokesčiai išskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka). Darbdavio įmokos nuo šios sumos yra yy eurt. Tvarkydama finansinę apskaitą, įmonė sudaro atostoginių kaupimus.

Birželio 21 dieną sugedo 2-ojo cecho kartono gamybos mašina. Jai suremontuoti reikiamų žinių ir kvalifikaciją turi tik mechanikas R. Staras. Todėl administracijos vadovas pasiūlė nutraukti R. Staro kasmetines atostogas, o neišnaudotą jų dalį perkelti vėlesniam laikui.

Įterpti                      BUHA_atsaukimas_pranesimas_DP.doc

Dėl gamybinio būtinumo birželio 21 dieną R. Staras jo sutikimu atšauktas iš kasmetinių atostogų.

Įterpti                      BUHA_atsaukimas_isakymas_DP.doc

Darbuotojas faktiškai išnaudojo 14 kalendorinių dienų atostogų. 6 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos darbuotojo prašymu perkeliamos vėlesniam laikui.

Pagal Darbo kodekso 176 straipsnio nuostatas atlyginimas už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas  iki atostogų pradžios. Atšaukus darbuotoją iš kasmetinių atostogų, dalis atostoginių pinigų lieka išmokėta avansu.

2 pavyzdys. Atšaukimo iš kasmetinių atostogų registravimas apskaitoje

Pagal įmonės patvirtintą mokėjimo už darbą tvarką išmokėti atostoginiai pinigai neperskaičiuojami. Už faktiškai dirbtas dienas darbuotojui skaičiuojamas darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis (darbo sutartyje nustatyta pareiginė alga dalijama iš sausio mėn. darbo dienų skaičiaus pagal įmonės patvirtintą darbo grafiką ir dauginama iš faktiškai dirbtų darbo dienų skaičiaus).

2021 m. liepos 19 d. darbuotojui suteiktos 15 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, iš jų 6 k. d. perkeltos iš birželio mėn. Už šias atostogas vidutinis vienos dienos darbo užmokestis, apskaičiuotas remiantis balandžio-birželio mėn. darbo laiko ir gauto atlygio duomenims, yra xx eur. Kadangi už perkeltas iš ankstesnio laikotarpio atostogas atlyginimą darbuotojas jau gavo, per liepos mėn. atostogas darbuotojui mokama už 5 darbo dienas - xy eur (mokesčiai išskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka). Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo visų liepos mėn. atostoginių pinigų - yy eur

Finansinėje apskaitoje 1 ir 2 pavyzdžio ūkinės operacijos registruojamos taip:

1. 2021 m. birželio mėn. apskaičiuoti atostoginiai pinigai:

D 4466 Atostoginių kaupimai

K 4461 Mokėtinas darbo užmokestis

2. Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo darbuotojų atostoginių pinigų:

D 4466 Atostoginių kaupimai

K 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

K 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą

3. Atšaukus darbuotoją iš atostogų, parodomi iš anksto išmokėti atostoginiai pinigai. Už 6 perkeltas atostogų kalendorines dienas išmokėti atostoginiai pinigai - xx eur (už 3 darbo dienas po xy eur):

D 2434 Darbo užmokesčio avansas

K 4466 Atostoginių kaupimai

4. Koreguojamos nuo darbuotojų atostoginių pinigų apskaičiuotos darbdavio įmokos:

D 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

D 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą

K 4466 Atostoginių kaupimai

5. Apskaičiuojamas birželio mėn. vienos darbo dienos įkainis:

1 xx eur : 22 d. d. = xy eur

6. Apskaičiuojamas birželio mėn. darbo užmokestis už faktiškai dirbtą laiką:

xy eur × 4 d. d. = yy eur

7. 2021 m. liepos mėn. apskaičiuoti atostoginiai pinigai:

D 4466 Atostoginių kaupimai dd eur

K 4461 Mokėtinas darbo užmokestis  dy eur

K 2434 Darbo užmokesčio avansas dx eur

8. Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo darbuotojų liepos mėn. atostoginių pinigų:

D 4466 Atostoginių kaupimai

K 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

K 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą

Jeigu įmonės apskaitos politikoje arba mokėjimo už darbą tvarkos apraše (ar kitame vadovo patvirtintame vidaus dokumente) būtų nustatyta perskaičiuoti atostoginius pinigus, kai atostogos perkeliamos vėlesniam laikui, tai 2 pavyzdyje nurodytu atveju liepos 19 dieną suteikus darbuotojui 15 kalendorinių dienų kasmetines atostogas atostoginiai pinigai būtų skaičiuojami už 11 darbo dienų, taikant iš naujo apskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį  Paskaičiuojami atostoginiai pinigai. Darbuotojui liko birželio mėn. iš anksto išmokėtų atostoginių pinigų  Liepos mėn. suteikus darbuotojui atostogas reikėtų išmokėti likusią sumą. Taip pat perskaičiuojamos ir darbdavio įmokos nuo perskaičiuotų atostoginių pinigų.

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Buhalterių mokymas, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Buhalterinės apskaitos įmonės, Buhalterinės apskaitos įmonės Kaune, Buhalterinės apskaitos įmonės Klaipėdoje, Buhalterinės apskaitos įmonės Vilniuje, Finansinės konsultacijos ir auditas
Turinio kūrėjo darbas

Turinio kūrėjo darbas

Kaip uždirbti turinio kūrėjui, kai sukurti gerą turinį, kaip nukreipti lankytojus į turinį 

Kaip kalbėti su potencialiu klientu

Kaip kalbėti su potencialiu klientu

Kaip telefonu pateikti pasiūlymą, pardavimų pokalbio telefonu palaikymas 

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Kaip planuoti darbuotojų skaičių, kaip įvertinti darbuotojų poreikį ir optimalų užimtumą 

Kaip paskambinti darbdaviui

Kaip paskambinti darbdaviui

Skambutis darbdaviui, ką kalbėti paskambinus potencialiam darbdaviui 

Statybininko profesija

Statybininko profesija

Statybininko darbas, ko gali tikėtis statybininkai, statybininkų atlyginimai,  

Nemokamų atostogų suteikimas

Nemokamų atostogų suteikimas

Kokiais atvejais suteikiamos nemokamos atostogos, kada darbuotojas gali prašyti nemokamų atostogų, ar darbdavys gali siūlyti darbuotojui nemokamas atostogas 

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojo profesija, darbas, kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais  

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

Lyderystės menas

Lyderystės menas

Kaip atpažinti lyderį, lyderių tipai 

Pirmasis šaltas skambutis

Pardavimo pradžia: pirmasis šaltas pokalbis

Kaip pasiruošti pirmajam šaltam skambučiui, kaip nugalėti nenorą skambinti 

CV pavyzdys

CV pavyzdys

Gyvenimo aprašymo pavyzdys, kaip parašyti patrauklų CV, geriausias gyvenimo aprašymas, tipinis CV šablonas  

Darbo sutartis

Darbo sutartis

Kaip sudaryti darbo sutartį, terminuota ir neterminuota darbo sutartis, darbo sutartis šablonas ir pavyzdinė forma, darbo sutartis nutraukimas 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Pardavimo vadybininko atranka, testai atrenkant pardavimo vadybininką, kaip atpažinti gerą pardavimo vadybininką  

Tolimųjų reisų vairuotojo profesija

Tolimųjų reisų vairuotojo profesija

Teigiamos bei neigiamos tolimųjų reisų vairuotojo darbo pusės, profesinės perspektyvos bei galimybės įgyti tolimųjų reisų vairuotojo kvalifikaciją.  

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Kaip atleisti darbuotoją, darbuotojo atleidimas darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbuotojo atleidimo procedūros 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Vilniaus r.


Kompanijų produkcija
Plataus profilio kirpėjų kursai
Plataus profilio kirpėjų kursai Klaipėdoje

Kirpėjų kursai per darbo biržą Klaipėdoje, kirpėjų kursai...

Darbo saugos konsultacijos, kursai, dokumentų ruošimas

Darbo saugos dokumentai. Darbuotojų saugos ir sveikatos i...

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Interneto reklamos pardavimo vadybininkas Vilniuje

Reklamos internete pardavimo vadybinin...