Kompanijos ir konkurencinės aplinkos SSGG (SWOT) analizė

2023-06-07 00:32   Peržiūros : 61117   Spausdinti


Atliekant bet kurios kompanijos strateginį tiesioginį ir/ar netiesioginį planavimą, vertinga atlikti analizę, kuri apžvelgia ne tik savą verslą, bet įvertina ir konkurentų veiklą bei esamus įvykius rinkoje. Šią užduotį padeda įvykdyti SSGG (SWOT) analizė.

SSGG analizė yra pagrindinis modelis, nurodantis organizacijos strateginių planų vystymo kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą. SSGG atspindi stiprybes (ką organizacija yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko organizacija negali atlikti), galimybes (potencialiai naudingos sąlygos organizacijai) ir grėsmes (potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijai). Tokios analizės atlikimas padeda nustatyti silpnybių poveikio versle mažinimo būdus, išryškinant stipriąsias puses. Idealiu atveju, pranašumai gali atitikti rinkos galimybes, kurios atsiranda dėl konkurentų produktų ir/ar paslaugų neefektyvumo.

Tradiciškai SSGG analizė apsiriboja stipriųjų ir silpnųjų vietų nustatymu kompanijos vidinėje veikloje, kai galimybės ir grėsmės susijusios tik su išorine jos aplinka. Tačiau rekomenduojama vadovautis kiek kitokiu požiūriu - atidžiau pažvelgti į bendrąjį vaizdą, apsvarstant vidines ir išorines jėgas, tuo pačiu metu atskleidžiant galimybes bei grėsmes.

Kaip daroma SSGG analizė

Pagrindinę veiklos analizę galite atlikti kolektyvinės idėjų generavimo sesijos metu. Norėdami pradėti, sukurkite keturių stulpelių lentelę arba keturis sąrašus - po vieną kiekvienam elementui: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės

SSGG analizė


Stiprybės ir Silpnybės

Kompanijos viduje ar esminiuose santykiuose tarp kompanijos ir jos klientų visuomet egzistuoja stipriosios bei silpnosios pusės. Maksimalią naudą pasieksite, jei SSGG analizės metu orientuositės į kompanijos klientus. Stiprybė tik tuomet yra prasminga, kai ji yra naudinga, patenkinant klientų poreikius. Šiuo atžvilgiu, stiprybė tampa pajėgumu.

Išskiriant stipriąsias puses, būtina jas įvertinti tiek iš kompanijos, tiek iš klientų, su kuriais ji dirba, pusės. Šios stiprybės turi būti realistinės, bet ir ne kuklios. Išsamiai sudarytas stiprybių sąrašas turi atsakyti į tokius klausimus:

 • Kokių privalumų kompanija turi prieš kitus verslus?
 • Ką kompanija atlieka gerai?
 • Kas kompaniją išskiria iš jos konkurentų?

Į klientus orientuota SSGG analizė taip pat turi atskleisti potencialias kompanijos silpnybes. Net jeigu kai kurios silpnosios vietos ir nėra jai žalingos, tos, kurios yra susiję su specifiniais klientų poreikiais, turėtų būti pašalintos. Be to, svarbu atkreipti dėmesį į kompanijos reklamos ir skatinimo stipriąsias puses, kadangi tai sustiprina pasitikėjimą tose srityse, kur kompanija lenkia kitus. Tai tik sustiprina teigiamą klientų reakciją.

Silpnybės privalo būti apžvelgiamos tiek iš vidinės, tiek iš išorinės pusės. Svarbu, kad kompanijos silpnosios vietos būtų teisingai atskleistos, nes tik taip jas bus įmanoma kuo greičiau įveikti. Delsimas įvardinti jau egzistuojančius sunkumus tik dar labiau kenkia kompanijai. Išsamiai sudarytas kompanijos silpnųjų vietų sąrašas turi atsakyti į tokius klausimus:

 • Ką veikloje galima patobulinti?
 • Ko veikloje reikėtų vengti?
 • Dėl ko skundžiasi Jūsų klientai?
 • Kokie yra Jūsų pardavimų jėgos nepatenkinti poreikiai?

Vidinė SSGG analizės dalis turi nustatyti, kur yra reikalingų išteklių ar kur jų trūksta identifikuoti stiprybėms bei silpnybėms. Atsižvelgdami į tai, vadovai gali vystyti įvairias strategijas, kuriose suderinamos nustatytos stiprybės su galimybėmis, ir todėl sukuriami nauji sugebėjimai, vėliau tampantys tolimesnės SSGG analizės dalimi.

Galimybės ir Grėsmės

Į stiprybes ir sugebėjimus besiorientuojantys vadovai gali pradėti ignoruoti išorinę organizacijos aplinką. Ši klaida gali našią kompaniją paversti neefektyvia, kai išorinės aplinkos pasikeitimai kliudo patenkinti jos strateginių klientų poreikius. Šie pokyčiai gali atsirasti dėl bendro rinkos augimo bei pasikeitimų konkurencingoje, ekonominėje, politinėje/teisinėje, technologinėje ar sociokultūrinėje aplinkose.

Pasikeitimai konkurencingoje aplinkoje

Viena iš ryškiausių tendencijų devintojo dešimtmečio pabaigoje Jungtinių Valstijų ekonomikoje buvo staigus mažų, nepriklausomų verslų skaičiaus sumažėjimas. Mažos šeimyninės parduotuvės bei vietiniai maži knygynai pradėjo greitai nykti. Taip pat dėl didelių restoranų tinklų augimo daug mažų vietinių restoranų visoje šalyje patyrė sunkumų. Pavyzdžiui, mažosios vietinės įrankių parduotuvės prarado klientus tokiems prekybos centrams, kaip „Home Depot" ir „Lowes". Jos negalėjo konkuruoti kainų atžvilgiu su tokiais tinklais, kaip „Ace Hardware" ir „True Value". Tokioje situacijoje jos galėjo išlikti, siūlydamos klientams išskirtines paslaugas bei įsikūrusios patogiose vietose.

Pasikeitimai sociokultūrinėje aplinkoje

Socialiniai ir kultūriniai veiksniai įtakoja pokyčius žmonių požiūryje, tikėjime, normose, papročiuose ir gyvenimo būde. Kompanijos gebėjimas numatyti pokyčius šiose srityse gali suteikti palankumo, kai tuo tarpu nesugebėjimas reaguoti į šiuos pokyčius gali būti pražūtingas. Pavyzdžiui, Amerikoje meksikietiškų maisto produktų pardavimai per metus išaugo vidutiniškai 12 procentų. Ši tendencija ilgą laiką daugelio didžiųjų maisto gamintojų liko nepastebėta. Tačiau „Heinz" kompanija pastebėjo šią vertingą galimybę bei pasiūlė dviejų rūšių salsa padažą. Nors ši „Heinz" strategija buvo vertinga, deja ji nepavyko dėl prastos jos įgyvendinimo fazės.

Produktų pokyčiai dažnai inicijuojami, siekiant pasinaudoti teikiamomis rinkos galimybėmis. Tačiau šie pasikeitimai taip pat gali sukurti naujas potencialias konkurencijos grėsmes. Kai „Heinz" kompanija pristatė salsa skonio padažą, ji taip pat pridėjo „Old El Paso" ir „Pace" komponentus, kuriuos anksčiau naudojo konkurentai. Lygiai taip pat kitų kompanijų veiksmai gali pakeisti konkurenciją. Nesugebėjimas iš naujo įvertinti ir pergrupuoti grėsmių ir galimybių sociokultūrinėje aplinkoje gali pažeisti kompaniją.

Pasikeitimai politinėje/teisinėje aplinkoje

Valstybinių įstaigų kontrolės priemonės dažnai apriboja kompanijų veiklą. 1990 metai Amerikoje išleistas žmonių su negalia įstatymas, įrengiant darbo vietas bei paskirstant darbus, kompanijoms sukūrė apribojimus. Kompanijos, daug investavusios į infrastruktūrą, neatitinkančią šio apribojimo, pajuto esminę grėsmę. Iš kitos pusės, investavusiems į produktus, padedančius neįgaliems pirkėjams ir darbuotojams, šis apribojimų įstatymas tapo esmine galimybe.

Teismo procesai prieš tabako pramonę sąlygojo dramatiškus pasikeitimus, realizuojant tabako gaminius. Dabar tokios kompanijos, kaip „Phillip Morris" skelbia reklamas apie jų produkto sukeliamą neigiamą poveikį. Pasiūlytas susitarimas tarp šios pramonės atstovų ir teisininkų keliose Amerikos valstijose sukėlė grėsmę, reiškiančią kai kurių rūšių cigarečių reklamos draudimą bei FDA organizacijos nikotino reguliavimą. Kaip matote, siekiant išlaikyti pranašumą rinkoje, svarbu identifikuoti politines/teisines grėsmes ir galimybes.

Pasikeitimai vidinėje organizacijos aplinkoje

Įvairūs organizacijos viduje esantys elementai taip pat gali turėti įtakos organizacijos veikloje. Pasikeitimai departamentų struktūroje, valdžios organuose, aukščiausiame valdymo lygmenyje, ar vidiniame politiniame klimate gali sukurti vidines silpnybes, į kurias reikia atsižvelgti SSGG analizės metu. Pavyzdžiui kompanija „McDonalds" išgyveno „Wendy" ir „Burger King" konkurencinį spaudimą. Norėdama padidinti užimamos rinkos dalį, „McDonalds" sukūrė naujas marketingo kampanijas bei naujus sumuštinius. Tačiau „McDonald" nesugebėjo užsitikrinti visų jos nuomojamo verslo savininkų pritarimo. Kai pradėjo kristi pardavimai, individualūs savininkai pradėjo grupuotis tarpusavyje ir stengėsi apsaugoti savo investicijas. Sustiprėjusi jų galia privertė kompaniją atšaukti keletą reklaminių kampanijų vien dėl paramos stokos. Taigi pasikeitimas tarp „McDonalds" ir jos nuomojamo verslo savininkų galios, kompanijoje sukūrė vidines silpnybes, į kurias reikia atsižvelgti, kuriant ir įgyvendinant naujas marketingo strategijas. Šis pavyzdys įrodo būtinybę pabrėžti specifinių galimybių bei grėsmių savo kompanijoje įvertinimo svarbumą.

Kompanijoje egzistuojančias galimybes bei grėsmes padeda įvardinti atsakymai į tokius iškeltus klausimus:

 • Ar Jūsų konkurentai tampa stipresni?
 • Ar atsiranda tendencijos, kurios pabrėžia bent vieną iš Jūsų trūkumų?
 • Ar pastebite kitų išorinių grėsmių Jūsų kompanijos sėkmingai veiklai?
 • Ar turite finansinių, vystymosi ar kitų problemų kompanijos viduje?

Išplėstinė SSGG analizė

Norėdami žengti žymiai platesnį žingsnį už tradicinės vadovėlinės SSGG analizės ribų, plačiau gilinkitės į rinkos dinamiką. Išsamesnė SSGG analizė padeda geriau suprasti Jūsų kompanijos konkurencinę situaciją. Įtraukite į analizę žymiai detalesnę informaciją apie konkurentus. Išnagrinėkite konkurentų vykdomą prekybinę veiklą internete, paieškos mechanizmus bei išorines nuorodas į jos internetinį puslapį. Tai geriau padės atpažinti iškilusias grėsmes bei atsiveriančias galimybes Jūsų kompanijai.

Taip pat galite atidžiau išstudijuoti verslo aplinką. Dažnai atsirandančios galimybės yra besikeičiančios verslo aplinkos rezultatas. Pavyzdžiui:

 • Nauja kryptis vystosi, kai paklausa pralenkia geros kokybės pasiūlą. Pavyzdžiui, buvo laikas, kai sveiko maisto paklausa išaugo labai staigiai, ir tuo metu teko ieškoti tinkamų natūralaus maisto alternatyvų.
 • Klientas, konkurentas ar tiekėjas išeina iš verslo ar susijungia su kita kompanija. Nors vienam iš šių elementų pasitraukus iš verslo, atsiranda galimybės pritraukti išnykusio verslo klientus.

SSGG analizę taip pat galima išplėtoti tyrimų pagalba. Taip galite daugiau sužinoti ne tik apie save, bet ir apie konkurentų veiklą bei vietą rinkoje. Tyrimus verta atlikti klientų supratingumo, interesų, bandymų bei naudojimo lygio, prekinio ženklo, vietos ir/ar kompanijos įvaizdžio, skirtingų produkto atributų svarbos Jūsų klientams, ir produkto ir/ar darbų sėkmingumo srityse.

Tačiau nepakanka tik identifikuoti stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių kompanijai. SSGG analizė taikoma tam, kad sumažinti arba išvengti silpnybių bei grėsmių. Silpnybės turėtų būti paverčiamos stiprybėmis, kaip ir grėsmės transformuojamos į galimybes. Galiausiai stiprybės ir galimybės turi būti suderintos, siekiant optimizuoti kompanijos potencialą.

Ganėtinai paprastai atliekama SSGG analizė yra svarbus planavimo žingsnis, tačiau jos vertė dažnai nepakankamai įvertinama. Vadovaujantis tiek pagrindine, tiek išplėstine SSGG analize, galite būti tikri, jog nauji atradimai Jus nustebins. Panaudokite juos verslo ar marketingo planuose ir padidinkite kompanijos efektyvumą.

Paruošė Renata Niauronytė


Kategorijos: Kūrybinės, reklamos gamybos ir media agentūros, Žiniasklaida, Reklama ir žiniasklaida, Vadovavimo įgūdžių tobulinimo kursai, mokymai, Verslo mokymo kursai, Verslo planų ir projektų rengimas, Vadovavimas, vadyba, marketingas, Darbo ir kompanijos veiklos planavimas, Darbo našumo didinimas ir kompanijos procesų tobulinimas, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas
Didžiausios klaidos rinkodaroje

Didžiausios klaidos rinkodaroje

10 didžiausių klaidų rinkodaroje, kokios daromos klaidos rinkodaroje 

Tekstų rašymo kaina

Tekstų rašymo kaina

Turinio kūrimo kaina, kaip atskirti kokybišką tekstą, kaip skaičiuojama teksto kaina 

Reklama lauko stenduose

Reklama lauko stenduose

Lauko reklama, kokie lauko reklamos privalumai ir trūkumai 

Kaip reklamuotis google

Kaip reklamuotis google

Patikimi būdai patekti į Google paiešką 

bendras lankomumas

IKS portalų grupės galimybės ir kaininkas

Asa.lt, Anonsas.lt, Autoreviu.lt, Visasverslas.lt lankomumai, teikiamos reklaminės paslaugos, galimybės ir įkainiai  

Media užduoties sudarymas

Media užduoties sudarymas

Kaip sudaryti media užduotį,  

Internetinės svetainės taisyklės

Internetinės svetainės taisyklės

Tinklapių lankytojų atsakomybės, teisių ir autorinių teisių tekstai 

Kaip krizės metu išgyventi verslui

Kaip krizės metu išgyventi verslui

Istorinių krizių pamokos kaip verslui išgyventi ir pasipelnyti 

Pranešimas spaudai

Pranešimas spaudai

Pranešimo visuomenei paruošimas, kaip sudominti žiniasklaidą pranešimu spaudai 

Pardavimas telefonu – mokykitės iš profesionalų

Pardavimas telefonu

Kas geriausiai padeda telefoniniame pardavime, kaip pasiruošti telefoniniam pardavimui 

Turinio kūrėjo darbas

Turinio kūrėjo darbas

Kaip uždirbti turinio kūrėjui, kai sukurti gerą turinį, kaip nukreipti lankytojus į turinį 

skaitmeninio biudžeto skirstymas 2023

Skaitmeninės reklamos biudžeto skirstymas 2023

Rekomenduojamas 2023 skaitmeninio biudžeto paskirstymas Lietuvoje 

Turinio kampanijos pavyzdys

Sėkmingos turinio marketingo kampanijos Lietuvoje pavyzdys

Turinio marketingo kampanijos, kaip suplanuoti turinio rinkodaros kampaniją, kaip sukurti turinį ir įvertinti rezultatus 

Radijo reklama

Radijo reklama

Kaip reklamuotis radijuje, reklama radijuje, radijo reklamos gamyba 

Share of Voice

Share of Voice

Kas yra Share of Voice, Share of Voice ir Share of Market priklausomybė, kaip išauginti savo rinkos dalį ir pardavimus, optimalus reklamos kliekis  

Ar verta tapti influenceriu

Ar verta tapti influenceriu

Influencerio darbas, nuo ko pradėti influencerio karjerą, kaip uždirbti influenceriui,  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Sachsen-Anhalt


Kompanijų produkcija
Įmonės teikiamos paslaugos

Įmonės teikiamos paslaugos, reklama Google, iškėlimas į Google, specializuoti portalai, retargeting...