Kada ir kaip keičiamos darbo sutarties sąlygos

2014-09-24 15:37   Peržiūros : 414   Spausdinti


Darbo sutartyje numatytos sąlygos, esant būtinybei, gali būti keičiamos - tiek šalių susitarimu, tiek darbdavio iniciatyva ar atsižvelgiant į įstatymų ar kitų teisės aktų pokyčius.

 

Kada darbo sutarties sąlygos gali būti keičiamos

Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėltam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų. Atskiroms darbosutarčių rūšims darbo įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatomos ir kitos būtinosiossąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį (susitarimas dėl sutarties termino, sezoninio darbo pobūdžio ir kt.). Taip pat kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).

Darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas tuomet, kai keičiama gamyba, jos mastas,technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais.

 

Darbuotojo raštiškas sutikimas - būtinas

Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Apie tai, jog nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos, darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. Darbdavys, siūlydamas keisti darbo apmokėjimo sąlygas, pasiūlyme nurodo protingą terminą, per kurį darbuotojas turėtų pateikti savo atsakymą. Terminas pateikti atsakymui nėra reglamentuotas, jį pasiūlyme keisti darbo apmokėjimo sąlygas nurodo darbdavys, tačiau terminas turi būti protingas. Atkreipiame dėmesį, kad įvykus šalių susitarimui ir šalių suderinta valia keičiant darbo sutarties sąlygas, nemažinant darbo užmokesčio, įspėjimas prieš mėnesį nėra privalomas.

Visos kitos darbo sutartyje nustatytos darbo sąlygos taip pat keičiamos pasirašytinai. Gali būti keičiamos darbuotojo pareigos, darbuotojo darbo laikas, darbo vieta ir kt. Pažymėtina: atsižvelgiant į tai, jog keičiant darbo sutarties sąlygas darbo santykiai nenutraukiami, išbandymo laikotarpis negali būti nustatomas iš naujo.

 

Jei darbuotojas su pakeitimais nesutinka

Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, o esamų sąlygų darbdavys dėl objektyvių priežasčių nebegali užtikrinti, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva, laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos, įspėjant ir išmokant išeitinę išmoką pagal darbo stažą. Išnykus priežastims, dėl kurių darbuotojui buvo siūloma keisti darbo sutarties sąlygas, įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo netenka galios ir darbdavys tokį įspėjimą turėtų atšaukti.

Taip pat, jeigu suėjus įspėjimo terminui, darbuotojas nėra atleidžiamas, darbo santykiai tęsiasi ir darbdavys, norėdamas nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva, darbuotoją turi įspėti iš naujo.

 

Sutarties sąlygų pakeitimų įforminimas

Keičiant darbo sutarties sąlygas pakeitimai atliekami abejuose darbo sutarties egzemplioriuose. Susitariant dėl darbo sutarties pakeitimo, papildymo, darbo sutartyje turi būti nurodoma: kurios jos sąlygos pakeistos, pakeitimo (papildymo) data bei teisinis pagrindas. Be to, darbo sutarties pakeitimas (papildymas) patvirtinamas abiejų šalių (darbdavio - fizinio asmens arba darbdavio atstovo bei darbuotojo) parašais, nurodant jų vardus bei pavardes, o darbdavio - fizinio asmens arba darbdavio atstovo parašas patvirtinamas anspaudu (jeigu asmuo antspaudą turi).

 

Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai tiesiogiai nenumato terminų apsisprendimui atšaukti (pakeisti), todėl darytina išvada, kad darbuotojas, pasirašęs sutikimą dėl darbo sąlygų pakeitimo, galėtų pakeisti savo sprendimą tik darbdavio sutikimu, atsižvelgiant į teisėtus darbdavio interesus ir lūkesčius.

 

Kada darbuotojo sutikimo nereikia

Kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas, darbdavys gali keisti darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo.

VDI inf.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Teisė, įstatymai, sutartys

Kaip gauti kompensaciją, kai Jūsų skrydis atšaukiamas arba atidėtas?

Pataria Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Nuo šiol pardavėjai, parduodami butą ar kitą patalpą, nebūtinai privalės perleisti ir nuosavybės teisę į žemės sklypą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės į žemės sklypą perleidimo parduodant nekilnojamąjį daiktą, esantį tam pačiam pardavėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, suformulavo naują teisės taikymo taisyklę 

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį išleidžiant įmonės vadovą atostogų ir ką turėtų žinoti jį pavaduojantis asmuo? 

įstatų keitimas

Kalėdų senelis verslininkams atneš baudų ir ženkliai išaugusią paslaugų kainą?

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksą, baudos, kuria gali būti nubaustas verslas už nesutvarkytus įmonės įstatus, gali siekti netgi 1448 €. 

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Turtinės žalos dydžio nustatymas. Nepriklausomi žalų ekspertai. 

Corbis nuotr.

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Darbdaviai klaidingai mano, jog darbo sutarties nutraukimui pakanka išleisti įsakymą ir darbo sutartyje įrašyti "darbo sutartis nutraukiama remiantis...".  

Kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui?

Vienas iš sprendimo būdų, kaip išvengti visą gyvenimą augančių skolų - fiziniam asmeniui bankrutuoti. 

Neteisėtas bandymas išsireikalauti skolas – kaip to išvengti?

Siekiant išvengti papildomų išlaidų už nesumokėtą skolą, pateikiame Jums sprendimo variantą, kaip elgtis šioje situacijoje 

Tolimųjų reisų vairuotojai: garantijos, kompensacijos ir jų užtikrinimas

Kaip užtikrinti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintos tolimųjų reisų vairuotojams numatytos teisinės garantijos ir kompensacijos būtų taikomos praktikoje.  

Vežėjo atsakomybė, kai kroviniai sugadinami eismo įvykio metu

Tyčiai prilyginamo didelio neatsargumo vežėjo sukelto eismo įvykio atveju aiškinimas teismų praktikoje  

Išlaidas už profesinį mokymą darbuotojui gali tekti atlyginti

Konsultuoja LR Valstybinė darbo inspekcija 

'Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Dalis vartotojų skaitmeninį turinį linkę laikyti „niekieno" arba „visų" nuosavybe 

Kada ir kaip keičiamos darbo sutarties sąlygos

Konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija 

Žengtas naujas žingsnis knygų skaitmenizacijoje

ES Teisingumo Teismas pateikė autorių teisių direktyvos išaiškinimą dėl bibliotekų turimų knygų skaitmenizacijos. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 15
Teisnių paslaugų biuras
Partizanų g. 61-806, , Kaunas
Mobilus: +370 605 45421, El. paštas: info@teisesriba.lt

Teatro g. 9b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2223120, El. paštas: KAMO@post.omnitel.net

Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2487341, +370-5-2487342 , El. paštas: info@notary.lt
Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.
A.Jakšto g. 14-6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2120884, Mobilus: +370-687-50669, El. paštas: info@verum.lt

J.Jasinskio g. 16B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2392391, El. paštas: law.firm@evershedssaladzius.lt
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
Įmonės teisinių interesų atstovavimas, konsultacijos mokesčių klausimais, darbo teisės konsultacijos, sutarčių rengimas
Vytenio g. 10, Vilnius
Mobilus: +370-673-16763, El. paštas: solideja@gmail.com

Užupio g. 11, Vilnius
Telefonas: +370-5-2608572, El. paštas: vilija.partaukiene@notarai.lt

Kranto g. 7A, Panevėžys
Telefonas: +370-45-466909, Mobilus: +370-612-74040, El. paštas: aalekna3@gmail.com

K. Kalinausko g. 9/7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2121535, Mobilus: +370-687-83853, El. paštas: info@trustt.lt

Konstitucijos pr. 23-301, Vilnius
Telefonas: +370-5-2758850, El. paštas: info@exproma.lt

A. Jakšto g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2614033, El. paštas: office@zabiela.lt
Skolų išieškojimas, piktybinių skolininkų duomenų bazė
V. Maciulevičiaus g. 53, Vilnius
Telefonas: +370-5-2738460, El. paštas: info@sib.lt
1 2 3 4 5 ... 15
1 2 3
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procese

Atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procedūrose

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Transporto teisės advokatai

Sutarčių rengimas, konsultavimas visais su vietiniu bei t...

Įmonės likvidavimas
Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidacija, patikrinimų atlikimas

1 2 3