Interneto tinklalapio įkūrėjo (valdytojo) atsakomybė už forumo dalyvių komentarus

2012-10-31 09:04   Peržiūros : 662   Spausdinti


Corbis nuotr.Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnis teigia, kad: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma<...>skleisti informaciją bei idėjas." Sunku būtų paneigti, kad interneto tinklalapiai, kuriuose asmenys gali laisvai reikšti savo nuomonę, įsitikinimus ir kritiką tam tikrais klausimais yra žymiai patrauklesni ir lankomesni. Dažnai internetinėje erdvėje sutinkami ir specialūs forumai, sukurti būtent vienam ar kitam tikslui (temai, problemai ir pan.) gvildenti, kuris vienija žmonių grupelę (forumo dalyvius). Tačiau nepamirškime, kad žodžio laisvė nėra absoliuti ir ji gali būti ribojama įstatymų,jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. O tokia žodžio laisvė, kuria kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė neapykanta, prievartos bei diskriminacijos kurstymas, šmeižtas ir dezinformacija yra laikomi nusikalstamais veiksmais.

Taigi kyla labai svarbus klausimas - kas atsako už interneto tinklalapio forumų dalyvių išsakytą nuomonę?

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimas Nr.290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo" VI skyriaus 11 punktas teigia, kad:Už interneto tinklalapio turinį atsako to interneto tinklalapio įkūrėjas (valdytojas). Kai interneto tinklalapio įkūrėjas ir valdytojas nėra tas pats asmuo, už interneto tinklalapio turinį atsako valdytojas." Pagal LR Civilinio kodekso 2.24 str. 5 dalį už interneto tinklalapio turinį atsako tinklalapio įkūrėjas (valdytojas) net ir tada, kai: „jis žinojo ar turėjo žinoti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, taip pat kai tuos duomenis paskelbė jos darbuotojai ar duomenys paskleisti anonimiškai, o visuomenės informavimo priemonė atsisako nurodyti tuos duomenis pateikusį asmenį". Tačiau LR Civilinis kodeksas daro išimtį interneto tinklalapio įkūrėjui (valdytojui) tuomet, kai: „turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti duomenis paskleidęs asmuo" (2.24 str. 5d.). Todėl, mano nuomone, interneto tinklapio forumo dalyviai, galėtų būti atsakingi už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, šmeižtą ir pan., jeigu interneto tinklapio įkūrėjas (valdytojas) atskleistų tokio forumo dalyvio tapatybę pagal interneto protokolo adresą (IP). Tačiau ne visada galima pagal IP adresą identifikuoti asmenį. Griežčiau teigti ar neigti ar visuomet interneto tinklalapio įkūrėjas (valdytojas) atsako už kitų forumo dalyvių komentarus negalima, kadangi Lietuvos teismų praktikos šiuo klausimu yra labai mažai.

Tinklalapio įkūrėjas (valdytojas) turėtų kiek riboti ir numatyti savo atsakomybę tinklalapio naudojimosi taisyklėse pvz., dėl vartotojų (lankytojų) diskusijų ir komentarų turinio. Todėl, tokiose taisyklėse svarbu numatyti draudžiamą informaciją, kuri negali būti lankytojų (komentatorių) skelbiama tinklalapyje, pavyzdžiui: šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kurstomą tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platinamą, propaguojamą ar reklamuojamą pornografiją ir kitą  Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą. Taisyklėse numatyti, kad tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys (lankytojai) atsako pagal LR įstatymus. Todėl, tinklalapio lankytojų asmeninių duomenų tvarkytojas (tinklalapio įkūrėjas ar valdytojas) įstatymų nustatytais atvejais gali paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms visus turimus lankytojų asmens duomenis apie pažeidėjus.

Bet kokiu atveju už žodžio laisvę niekas negali būti baudžiamas ar persekiojamas, kadangi cenzūra Lietuvoje draudžiama. Tačiau, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 15 straipsnis teigia, kad: „kiekvienas fizinis asmuo, kurio garbę ir orumą žemina viešai paskelbta ir tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka informacija apie jį, taip pat kiekvienas juridinis asmuo, kurio dalykinei reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams pakenkė tikrovės neatitinkanti, netiksli ar šališka informacija, turi teisę atsakyti, paneigdamas tikrovės neatitinkančią informaciją ar patikslindamas paskelbtą informaciją, arba pareikalauti, kad paneigtų tikrovės neatitinkančią informaciją". Tačiau, kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi įrodyti, kad tokia paskleista informacija neatitinka tikrovės (šmeižtas, dezinformacija) ar pažeidžia jo dalykinę reputaciją. Kadangi kritika ir nuomonės reiškimas dar nėra nusikaltimas, jeigu nėra peržengiamos įstatymuose numatytos viešos informacijos skleidimo ribos. Taigi, bet kokia Asmens kritika - asmens ar jo veiklos nagrinėjimas ir vertinimas neįžeidžiant asmens garbės ir orumo, nepažeidžiant jo privataus gyvenimo, nesumenkinant dalykinės reputacijos, nėra baudžiamas. Jei minėtomis sąlygomis yra pažeista asmens reputacija, tai toks asmuo turi teisę reikalauti iš tokią informaciją paskleidusio asmens atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą (LR CK 2.24 str. 1 d.). Todėl kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą (pavyzdžiui tinklapio įkūrėjas/valdytojas už komentatorių) (LR 6.263 str. 1d.), tačiau toks asmuo turi regreso teisę į žalos padariusį asmenį t.y. atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo (LR CK 6.280 str.).

Teisininkė Renata Burbulienė © IĮ "Opinio iuris" vadovė.
Tel. 8656 77724, info@teisine-nuomone.lt, www.teisine-nuomone.lt
Išdėstyta informacija, nuomonė ir motyvai negali būti vertinama kaip teisinė išvada ar konsultacija.

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Žiniasklaida, Interneto reklama, Teisė, įstatymai, sutartys, Advokatai, teisininkai
Autorinės sutartys

Autorinės sutartys

Kaip sudaryti autorinę sutartį, šalių teisės, autorinių teisių gynimas 

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Kaip atleisti darbuotoją, darbuotojo atleidimas darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbuotojo atleidimo procedūros 

teisininko profesija

Teisininko profesija

Teisininko darbas, teisės studijos ir galimybės baigus teisės studijas,  

Corbis nuotr.

Interneto tinklalapio įkūrėjo (valdytojo) atsakomybė už forumo dalyvių komentarus

Kada pažeidžiama žodžio laisvė? Atsako teisininkė Renata Burbulienė. 

Atidumo stoka gali kainuoti teises

Nedidelis „pasibraižymas", jei iš įvykio vietos pasišalinama, gali „kainuoti" baudą iki 4 tūkst. litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu. 

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Corbis nuotr.

Neišpildytų kelionės lūkesčių kompensavimas

Kaip elgtis, jei jaučiatės apgauti kelionių organizatorius? Ar visada turistų pretenzijos pagrįstos? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 6 ... 8
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
Teisinės ir buhalterinės paslaugos, šeimos ir asmeninis teisininkas, teisinės paslaugos fiziniams asmenims
L. Stuokos - Gucevičiaus g. 9-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2727614, Mobilus: +370-698-08419, El. paštas: justicija@justicija.eu
1 2 3 4 5 6 ... 8
Kompanijų produkcija
Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – teisinės paslaugos įmonėms

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Draudimo teisė

Advokatų kontora VERUM – teisinės paslaugos draudimo teis...

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos

Konsultacijos teisiniais klausimais

Darbo teisė

Teisinės paslaugas visais darbo teisės klausimais: kolekt...

Nekilnojamojo turto, statybos teisė, konsultacijos

Statybos rangos, nekilnojamojo turto pardavimo, išperkamo...

Transporto teisė ir konsultacijos

Konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovini...

Atstovavimas bankroto bylose

Atstovavimas bankroto byl...