Įmonės restruktūrizavimo inicijavimas

2011-03-08 09:21   Peržiūros : 401   Spausdinti
Giedrė Kučinskė


Giedrė KučinskaitėNuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) redakcija. Vienas iš esminių minėto įstatymo pakeitimų - nebereikalingas kreditorių pritarimas dėl įmonės restruktūrizavimo inicijavimo, kaip buvo anksčiau. Atkreiptinas dėmesys, kad naujojoje ĮRĮ redakcijoje įtvirtintos teisės normos taikomos tik tuomet, kai įmonė pradėta restruktūrizuoti po įstatymo įsigaliojimo, t. y. ne anksčiau kaip nuo 2010 m. spalio 1 d.

Įmonės restruktūrizavimas yra procedūros, kuriomis siekiama išsaugoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Vadovaujantis nauja ĮRĮ redakcija, restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas tik tuomet, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo; 5) nuo teismo sprendimo baigti restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ numatytais pagrindais įsiteisėjimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Kai įmonė neatitinka bent vienos iš minėtų sąlygų, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

Įmonės restruktūrizavimas pradedamas tokiais veiksmais:

  1. įmonės valdymo organas parengia įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kurių turinio reikalavimai nurodyti ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje;
  2. priimamas įmonės dalyvių susirinkimo arba savininko sprendimas patvirtinti parengtus metmenis, pritarti įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
  3. įmonės valdymo organas per 5 darbo dienas nuo įmonės dalyvių susirinkimo arba savininko aukščiau nurodyto sprendimo priėmimo:
    • raštu praneša kiekvienam kreditoriui bei kitiems asmenims, nurodytiems ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, apie sprendimo priėmimą, o kreditoriams taip pat pateikia restruktūrizavimo plano metmenų ir įmonės dalyvių susirinkimo arba savininko sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijas;
    • pateikia apygardos teismui pagal įmonės buveinės vietą pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, kuriame turi būti nurodomos restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra, o kartu su pareiškimu pateikiami dokumentai, išvardinti ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje.

Atsižvelgiant į tai, kad nauja įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo tvarka, pagal kurią nebereikalaujama kreditorių pritarimo dėl įmonės restruktūrizavimo inicijavimo, įsigaliojo tik nuo 2010 m. spalio 1 d., šiuo metu nėra daug teismų praktikos minėtu klausimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog netinkamai parengti restruktūrizavimo plano metmenys gali būti pagrindas teismui atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2787-538/2010). Todėl, rengiant restruktūrizavimo plano metmenis, būtina laikytis minėtam dokumentui keliamų turinio reikalavimų, išdėstytų ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje. Pavyzdžiui, reikalinga išvardinti įmonės turimą turtą ir šiam turtui taikomus apribojimus (areštą, įkeitimą ir pan.), pateikti išsamius duomenis apie įmonės kreditorius, nurodyti administravimo išlaidų sąmatą, parengti preliminarų įmonės verslo planą, jame numatant ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, ir pan.

Be to, prieš kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, būtina atlikti visus ĮRĮ numatytus išankstinius veiksmus, t. y. įmonės dalyvių susirinkimas arba savininkas privalo nustatyta tvarka patvirtinti parengtus metmenis, pritarti administratoriaus kandidatūrai ir priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą, o įmonės valdymo organas - raštu pranešti kreditoriams apie tokio sprendimo priėmimą ir pateikti atitinkamų dokumentų kopijas (Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2867-159/2010). Taigi, kreditoriams turi būti pranešta apie ketinimus iškelti restruktūrizavimo bylą ir jiems pateikiami restruktūrizavimo plano metmenys bei sprendimas dėl metmenų patvirtinimo dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme. Tokiu būdu, užtikrinamos kreditorių teisės laiku gauti informaciją ir turėti galimybę ginti savo teisėtus interesus. Todėl teismui reikalinga taip pat pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo pranešta kiekvienam kreditoriui ir kitiems ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytiems asmenims (Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2792-524/2010, Kauno apygardos teismo 2010-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3542-555/2010). Neatlikus bent vieno iš aukščiau nurodytų išankstinių veiksmų, teismas gali atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, o padarytus pažeidimus bus galima ištaisyti tik iš naujo atlikus minėtas procedūras.

Taigi, nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus naujai ĮRĮ redakcijai, įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo procedūra tapo paprastesnė, kadangi nebėra reikalingas kreditorių pritarimas, kaip buvo anksčiau. Atsižvelgiant į tai, finansinių sunkumų turinčioms įmonėms sudarytos palankesnės sąlygos išvengti bankroto. Tačiau tam, kad restruktūrizavimo proceso inicijavimas būtų sėkmingas, reikalinga tinkamai laikytis ĮRĮ nurodytų formalių reikalavimų restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

Advokatė Giedrė Kučinskė
Mob. 8 650 41 577

http://lawyers-advice.blogspot.com

 


Kategorijos: Teisė, įstatymai, sutartys, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas, Advokatai, teisininkai, Teismai
Komentarai
Unknown_user_thumb
ddvv

Restruktūrizavimas ne vienai įmonei padeda išvengti bankroto www.principas.lt/restrukturizavimo-byla-ir-procesas Kaip išdėstyta procesas netrumpas, bet gelbsti  įmonę nuo bankroto.

2014-01-16 11:25
Autorinės sutartys

Autorinės sutartys

Kaip sudaryti autorinę sutartį, šalių teisės, autorinių teisių gynimas 

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Kaip atleisti darbuotoją, darbuotojo atleidimas darbdavio ir darbuotojo iniciatyva, darbuotojo atleidimo procedūros 

teisininko profesija

Teisininko profesija

Teisininko darbas, teisės studijos ir galimybės baigus teisės studijas,  

Corbis nuotr.

Interneto tinklalapio įkūrėjo (valdytojo) atsakomybė už forumo dalyvių komentarus

Kada pažeidžiama žodžio laisvė? Atsako teisininkė Renata Burbulienė. 

Atidumo stoka gali kainuoti teises

Nedidelis „pasibraižymas", jei iš įvykio vietos pasišalinama, gali „kainuoti" baudą iki 4 tūkst. litų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu. 

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Corbis nuotr.

Neišpildytų kelionės lūkesčių kompensavimas

Kaip elgtis, jei jaučiatės apgauti kelionių organizatorius? Ar visada turistų pretenzijos pagrįstos? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 6 ... 8
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
Teisinės ir buhalterinės paslaugos, šeimos ir asmeninis teisininkas, teisinės paslaugos fiziniams asmenims
L. Stuokos - Gucevičiaus g. 9-5, Vilnius
Telefonas: +370-5-2727614, Mobilus: +370-698-08419, El. paštas: justicija@justicija.eu
1 2 3 4 5 6 ... 8
Kompanijų produkcija
Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – teisinės paslaugos įmonėms

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Draudimo teisė

Advokatų kontora VERUM – teisinės paslaugos draudimo teis...

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Teisinės konsultacijos
Teisinės konsultacijos

Konsultacijos teisiniais klausimais

Darbo teisė

Teisinės paslaugas visais darbo teisės klausimais: kolekt...

Nekilnojamojo turto, statybos teisė, konsultacijos

Statybos rangos, nekilnojamojo turto pardavimo, išperkamo...

Transporto teisė ir konsultacijos

Konsultacijos visais su vietiniu bei tarptautiniu krovini...

Atstovavimas bankroto bylose

Atstovavimas bankroto byl...