Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

2013-03-12 09:59   Peržiūros : 660   Spausdinti


Vertinimo kriterijai

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

Individuali įmonė

Asociacija

Viešoji įstaiga

Minimalus dalyvių skaičius

1 (akcininkas)

1 (savininkas)

3 (nariai)

Dalininkai (neribotai) arba 1 savininkas

Maksimalus dalyvių skaičius

249 (akcininkai) Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

1 savininkas. Savininkas gali būti tik fizinis asmuo

Neribotas. Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Minimalus kapitalo dydis

Ne mažesnis kaip 10 000 Lt

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Nėra nustatytas

Steigimas

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Steigėjai (dalyviai)

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fizinis asmuo

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles

 Akcininko ribota civilinė atsakomyb IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, už IĮ prievoles atsako IĮ savininkas visu savo turtu

Ribotos civilinės atsakomybės

Ribotos civilinės atsakomybės

Balsavimo priimant sprendimus  principas  

1 akcija 1 balsas

 Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai  

1 narys 1 balsas

 

1 akcija 1 balsas

Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas - LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

 

Kapitalas ir įnašai

Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir/ar akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka Įnašai - IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas

Įnašai - nario metiniai mokesčiai

Dalininkų įnašai

Pelno paskirstymas

Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį

Visas IĮ pelnas paskiriamas savininkui Pelnas skirstyti nariams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui

Veiklos pelną skirstyti dalininkams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui.

Vidinė įmonės struktūra

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas - valdyba.  Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis

Paprastai IĮ įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas - įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam kaip dalyvių susirinkimui priskirtą kompetenciją.

Turi būti vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Privalo būti vadovas (pvz. direktorius, prezidentas ir t.t.) Gali būti formuojamas kolegialus organas

Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu

Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas Kai IĮ savininkas nėra paskiręs vadovo, ĮĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu

Santykiuose su kitais asmenimis asociacijos vardu vienvaldiškai veikia vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Santykiuose su kitais asmenimis įstaigos vardu vienvaldiškai veikia vadovas.

www.verslilietuva.lt inf.


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas

Sporto klubų verslas

Dažniausiai sporto klubus kuria aktyviai sportavę verslininkai 

Kaip sukurti verslą?

Kaip sukurti verslą?

Klasikiniai verslo kūrimo principai 

Kaip uždirbti internete

Kaip uždirbti internete

Kaip padaryti interneto verslą pelningu, pagrindiniai principai dėl ko verslas internete pavyks arba žlugs 

Kaip prekiauti Etsy pardavimų platformoje

Išplėsti pardavimo rinkas gali padėti e-parduotuvės atidarymas globalioje ETSY prekybinėje platformoje 

Corbis nuotr.

Kompanijos ir konkurencinės aplinkos SSGG (SWOT) analizė

Atpažinsite iškilusias grėsmes bei Jūsų kompanijai sunkmečiu atsiveriančias galimybes.  

paskaita apie tikslines grupes pagal poreiki

Kaip paveikti pirkėją jo apsisprendimo momentu

Internete galima išvengti reklamos rodymo atsitiktiniams žmonėms, pasirenkant tik pirkėjus apsisprendimo metu. Keletas atsakymų kaip juos išskirti iš visų internautų ir kaip juos paveikti.  

Kaip uždirbti blogeriui

Kaip uždirbti blogeriui

Uždarbis tinklaraštininkui. Kaip pomėgį kurti paversti pelningu verslu ir darbo vieta bet kuriame pasaulio taške 

Vilniaus Majonezo receptų lankytojų skaičius

Turinio marketingas

Turinio rinkodaros tikslas yra pritraukti labai konkrečių poreikių turintį žmogų ir daryti jam tokią įtaką, kad jis pirktų. 

Produkcijos padavimo elevatorius nukreipia produktus į svarstyklių „galvą“.

Pakavimo įrenginiai maisto pramonei

Maisto produktų pakavimas leidžia produkciją išlaikyti ilgiau, apsaugo nuo aplinkos ir mikroorganizmų poveikio, padidina maisto produktų vertę ir padeda parduoti daugiau produkcijos. 

Sūrinių verslas

Sūrinių verslas

Paklausa kokybiškiems sūriams kasmet didėja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkoje. 

Kaip efektyviau išnaudoti vaisių, daržovių, vaistažolių džiovinimo įrangą

Džiovintų produktų rinka. Patalpos ir įrengimai produktų džiovinumui. Kaip išvengti darbų sezoniškumo?  

Pozicionavimo žemėlapis

Pozicionavimas

Kaip efektyviai pristatyti ir pozicionuoti naują produktą bei sudaryti pozicionavimo žemėlapį. Dažniausiai sutinkamos pozicionavimo klaidos.  

Vartotojo patirties rinkodara

Kaip veikia vartotojo patirties rinkodara. Kaip parengti užduotis vartotojo patirties rinkodaros kampanijai. Kaip išmatuoti kampanijos rezultatus 

Efektyvus pavaldinių darbas: 4 didžiausios vadovų klaidos

Daugelis įmonių vadovų stengiasi didinti darbuotojų našumą, remdamiesi keturiais principais. Deja, jie situaciją tik blogina... 

Typical GC6760-1

Siuvimo verslas

Siuvimo verslas yra praktiškai amžinas ir visada turės paklausą 

Autoservisu verslas

Autoservisų verslas

Kaip atidaryti sėkmingą autoservisą, autoserviso verslo planas, autoservisų įranga, autoserviso darbuotojai, autoserviso veiklos rentabilumas, autoserviso reklama 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


Kompanijų produkcija
Įmonės likvidavimas
Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidacija, patikrinimų atlikimas

Verslo vadybos konsultacijos
Verslo vadybos konsultacijos

Verslo konsultacijos, konsultacijos verslo vadybos klausi...

2015-10-23 Kaip reklamuoti internetinę drabužių parduotuvę?

Atsako reklamos planavimo internete specialistas S. Jeriomenko.

daugiau