Higienos sprendimai maisto pramonėje

2022-12-07 11:40   Peržiūros : 3620   Spausdinti


Šiuolaikinėje maisto pramonėje maisto ir gėrimų kokybė ir ypač produkto saugumas, t.y. nekenksmingas poveikis vartotojui, yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinės maisto produktų ir gėrimų gamybos uždavinys. Maisto higiena apima visas sritis, susijusias su maisto produktų saugumo priemonėmis. Saugos  reikalavimais ruošiant, laikant ir apdorojant maisto produktus ir žaliavas. Todėl bet kurios maisto perdirbimo įmonės tikslas yra pasiekti tokią maisto produktų kokybę, kuri palaikytų atitinkamą rinkos dalį ir užgarantuotų įmonės pelningumą bei konkurencingumą. Kiekviena įmonė, visada susiduria su konkurencija, todėl vienareikšmiškai galima teigti, kad konkurencinis pranašumas yra įmonės gyvavimo ir klestėjimo pagrindas, o jis galimas tik diegiant pažangias technologijas ir optimizuojant gamybos procesus, tuo pačiu vartotojui teikiant tik aukščiausios kokybės produktus.

Maisto pramonėje gamybinio proceso technologijų ir taupymo sričių yra labai daug. Šiandien pabandykime panagrinėti vieną iš sričių, tai yra produkto saugumą ir higienos reikalavimų laikymąsi gamyboje. Manydami, kad šis sritis nedaug įtakoja gamybinės įmonės konkurencinį pranašumą, labai klystate. Panagrinėkime detaliau šiuos procesus ir pasižiūrėkime, kaip įmonė,  įsidiegusi naujesnes technologijas arba optimizavusi procesus, gali įgyti konkurencinį pranašumą ir dar sutaupyti lėšų.

 

Higieniniai reikalavimai patenkant į gamybines patalpas

 

Maisto produktų gamyba  vykdoma griežtai kontroliuojamoje aplinkoje, kurioje užtikrinama higieniškai saugi gamyba. Patekimas į tokią aplinką turi savo standartus ir reikalavimus, todėl pakankamai didelis iššūkis yra garantuoti, kad darbuotojai darbo metu laikytųsi higienos normų ir naudotųsi visomis priemonėmis, kurios yra numatytos įmonėje. Įeidamas į gamybines patalpas darbuotojas būtinai turi nusiplauti abi rankas skystu muilu. Po šios procedūros abi rankas dezinfekuoti dezinfekavimo skysčiu, o kad būtų švarūs batai - juos įeinant taip pat būtina valyti ir dezinfekuoti. Tačiau ar visos šios plovimosi ir dezinfekavimo priemonės bus naudojamos? O jeigu ne, tai reiškia, kad įmonė rizikuoja bakterijų ir teršalų patekimu į gamybines patalpas, ko pasekoje įmonėje gaminami maisto produktai bus nesaugūs.

Šio proceso valdymui dažniausiai pateikiami kompleksiniai sprendimai. Maisto pramonės įmonėms tiekiami priemonių rinkiniai , kurie iki minimumo sumažina taršos patekimą į gamybines patalpas nuo darbuotojų rankų ir batų. Šios sistemos veikimo principas yra tas, kad darbuotojas, netgi bandydamas išvengti vieno ar kito privalomo higienos veiksmo, visgi bus priverstas pasinaudoti visomis priemonėmis, kurias numatė įmonės kokybės skyrius:

  • pirmas etapas - tai muilas. Darbuotojas tik po to, kai muilo išdavimo vietoje pasiima muilą į abi rankas, gali patekti į persirengimo patalpą. Priešingu atveju turniketas neatsidaro, ir darbuotojas negali patekti į persirengimo patalpą;
  • rankų bei batų dezinfekavimas. Elpress praėjimo kontrolės šliuzai veikia taip, kad tik įkišus abi rankas į angas, skirtas rankų dezinfekavimui, ir išlaikius jas ten nustatytą laiką, turniketas yra atlaisvinamas, ir darbuotojas jau tikrai dezinfekuotom rankom pateks į gamybines patalpas;
  • visą laiką, kol darbuotojas dezinfekuojasi rankas, šepečiai valo ir dezinfekuoja batų padus. Tai reiškia, kad darbuotojas neturi net mažiausio šanso išvengti nei vieno etapo, kuris yra būtinas tam, kad į gamybinę patalpą nebūtų įneštos bakterijos.

 

Darbuotojo patekimo į patalpą schema

Higienos įranga maisto pramonei

Specialistų teigimu, yra kone 100 proc. tikimybė, kad jei darbuotojo rankose jau yra muilas, tai jis tikrai prie kriauklės rankas nusiplaus. Jeigu mes muilo dozatorių pakabinsime ant sienos, tai  daugeliu atvejų muilo pasiėmimas bus labiau darbuotojo sąžinės reikalas. Schemoje parodytame pavyzdyje matome, kaip procesas tampa ne tik deklaratyviu, bet ir garantuotai realizuojamu.

Grįžtant iš gamybinių patalpų darbuotojui yra dezinfekuojami batai tam, kad gaminių likučiai nebūtų pernešami iš gamybinių patalpų į buitines.

 

Gamybinių patalpų švaros palaikymas

 

Sekanti problema, su kuria susiduria gamybininkai, tai gamybinių patalpų švara ir pastovus jos palaikymas. Maisto pramonės įmonių patalpos ir naudojami įrengimai tūri būti švarūs, be įvairių nuosėdų, susidarančių iš mažyčių maisto likučių dalelių, kurių sudėtyje gali atsirasti bakterijų.

Gamybinių patalpų švaros palaikymui yra naudojamas koncentruotas plovimo - dezinfekavimo skystis, tai yra chemikalai. Lietuvos higienos norma HN 15:2001 „Maisto higiena" nurodo, kad maisto gamybos patalpose neturi būti ne maisto gamybai skirtų pašalinių daiktų ir  medžiagų. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo visai nesudėtinga, tačiau realybėje yra kiek kitaip. Tai reiškia, kad pasibaigus gamybiniam procesui prieš pradedant valymą atsakingas darbuotojas iš chemijos saugyklos į gamybines patalpas turi atnešti chemikalus, skirtus patalpų ir įrangos plovimui. Tai užima ganėtinai daug laiko ir sunku sukontroliuoti, kad chemikalai nepatektų į tas patalpas, kur gamybos procesas dar nesibaigė, pavyzdžiui, mėsos gamybos įmonėje išpjaustymo cechas jau baigė darbą ir gali pradėti plovimą, tačiau kiti cechai dar dirba. Gamyboje tai iš tiesų virsta nemaža  problema, ir vien tik procesų taisyklių rinkiniais sunku padėti. Tačiau dar sunkiau sukontroliuoti, o ir laiko tam kasdien yra sugaištama ganėtinai daug. Šioje situacijoje problemą išspręsti galima  naudojant  centralizuotą plovimo sistemą.

Šios sistemos principinė komplektacija yra  pavaizduota paveikslėlyje. Kairėje pavaizduota stacionari siurblinė, kurioje yra putų ir dezinfekavimo įrenginys (foam and disinfection unit), darbinio slėgio stiprintuvas (booster unit) ir chemikalų talpykla (storage palet).  Stacionari siurblinė yra įrengiama atskiroje patalpoje. Dešinėje paveikslėlio pusėje pavaizduota gamybinė aplinka, kurioje yra atliekamas sanitarinis gamybinių paviršių apdorojimas, tai yra stacionarus plovimo postas. Šiame poste išdėstyti sekantys įrengimai: vamzdžiai  (satellite), kurių pagalba atitinkamos koncentracijos tirpalai pasiekia plovimo žarną, pultas plovimo programai pasirinkti (selector switch) ir žarnų ritė (hose reel).

 

Centralizuota plovimo sistema pramonei
Centralizuota plovimo sistema

Centralizuotos plovimo sistemos

Centralizuotos plovimo sistemos esmė slypi jau pačiame pavadinime - centralizuota. Kaip matome paveikslėlyje, sistema suskirstyta į dvi dalis - tai gamybinė dalis ir chemijos saugykla su cheminių mišinių ruošimo įranga. Visi cheminiai tirpalai yra laikomi chemijos saugojimo patalpose, kuri yra atskirta nuo gamybos. O gamybinėse patalpose - cechuose yra tik plovimo žarnos,  pistoletai, antgalių rinkinys ir pultas plovimo programai pasirinkti. Tai reiškia, kad bet kuris cechas ar patalpa, kuri baigė gamybos procesą, gali iš karto, nelaukiant, kol bus atnešti plovimo preparatai pradėti valymo procesą. Tokiu būdu yra taupomas darbo laikas ir garantuojama, kad gamybinėse patalpose chemikalai su gaminamu produktu niekada nebus vienu metu.  Kitas privalumas yra tas, kad laikant chemikalus vienoje patalpoje įmonė gali juos pirkti jau nebe 23-24 litrų talpose, kas dabar yra daroma, bet didelėmis 200 litrų arba net 1 tonos talpomis, ir tokiu būdu sutaupyti apie 15-20 procentų išlaidų. Įsitikinimui paklauskite savo chemikalų tiekėjo, ir jis jums pasakys, koks yra tikrasis kainos skirtumas perkant  chemiją mažomis ir didelėmis talpomis.

Kita labai opi problema - tikslus cheminių preparatų tikslus dozavimas. Daugelyje iki šiol naudojamų plovimo sistemų cheminių preparatų dozavimas yra pagrįstas slėgių skirtumo pasekoje susidarančio vakuumo, kurio dėka chemijos preparatai įsiurbiami iš talpos ir sumaišomi su vandeniu. Toks cheminių preparatų ruošimas turi keletą gamybininkams gerai žinomų trūkumų. Vienas iš pagrindinių trūkumų yra tai, kad cheminis mišinys nustatytai koncentracijai turi didelę leistiną paklaidą, kuri atsiranda dėl slėgio svyravimo plovimo žarnose, todėl tiksli koncentracija dėl slėgio svyravimų neįmanoma, ir cheminio preparato koncentracijos paklaida decentralizuotoje  plovimo sistemose siekia iki 40 proc. Tai reiškia, kad jei plovimui putomis jūs turite nusistatę 3 proc. koncentraciją, dėl slėgio svyravimo plovimo žarnose plaunamus paviršius plaunate 5-6 proc. o gal tik 1-2 proc. tirpalu. Vadinasi, ne visi paviršiai yra padengiami numatytos plovimo instrukcijoje koncentracijos tirpalu. Kai darbuotojas purškia putas ir vietomis dėl žemesnės koncentracijos putos prasčiau padengia paviršius, tai darbuotojas gali pakartotinai padengti plaunamą paviršių. Tačiau ką daryti, kada vyksta dezinfekavimas, nes dezinfekavimo mišinys vizualiai nesiskiria nuo vandens? Ir dėl didelio koncentracijos svyravimo kai kurie paviršiai yra padengiami kur kas žemesnės koncentracijos tirpalu, nei yra reikalaujama, kad produktas būtu saugus.

Padengimas aktyviomis putomis
Padengimas aktyviomis putomis

 

Centralizuota plovimo sistema išsprendžia šią problemą ir leidžia jums jaustis ramiems dėl koncentracijos tikslumo. Mišinys yra ruošiamas chemijos ruošimo patalpoje, kur dviejų sinchronizuotų dažnių siurblių sistema garantuoja reikiamą chemijos padavimą į sistemą tiksliai pagal vandens debetą. Sistema chemikalus dozuoja labai tiksliai. Centralizuota plovimo sistema garantuoja, kad patalpos ir įranga bus plaunami tiksliai nustatytos koncentracijos skiediniu, o produktas  bus saugus.

 

Pramoninė plovimo įranga
Antgalių rinkinys ir pultas plovimo programai pasirinkti

Ar centralizuota plovimo sistema turi dar ir kitų privalumų, lyginant su dabar naudojamomis decentralizuoto plovimo sistemomis?

Turi. Dar vienas šios sistemos išskirtinis bruožas yra tas, kad, skirtingai nuo kitų plovimo sitemų, centralizuota plovimo sistema, priklausomai nuo plovimo programos, naudoja šiltą arba šaltą vandenį. Decentralizuotos plovimo sistemos naudoja tik šiltą vandenį. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad nieko čia ypatingo. Tačiau realiai 45-50 laipsnių vanduo reikalingas tik skalavimui. Padengimui putomis, o juolab dezinfekcijai gali ir turi būti naudojamas vanduo, kurio temperatūra yra apie 10-20 laipsnių, nes dezinfekantai yra lakios medžiagos ir prie 50 laipsnių temperatūros didžioji dalis cheminio preparato išgaruoja, o nepatenka ant dezinfekuojamos įrangos paviršių. Kitaip tariant, centralizuota plovimo sistema dalį vandens gali naudoti tiesiai iš vandentiekio sistemos. Tokiu būdu centralizuota sistema leidžia mums sutaupyti apie 2/3 vandens pašildymo kainos.

 

Maisto pramonės įrenginių plovimo įranga
Skalavimas švariu vandeniu

Apibendrinant noriu paklausti, kokia bendra centralizuotos plovimo sistemos nauda? Ar gamybininkams greitai atsipirks investicija į šią sistemą?

Naudos yra kelios. Pirma - tai įsidiegus kokybišką higieninių šliuzų sistemą ir centralizuotą patalpų bei įrangos plovimo sistemą  jūsų įmonė garantuoja saugų darbuotojų patekimą į gamybines patalpas bei aukštą patalpų plovimo kokybę, o tai yra saugaus produkto garantas.

Be to, ši sistema  leidžia taupyti laiką, kurį jūsų darbuotojai sugaišta nešiodami cheminius preparatus į patalpas ir po plovimo vėl juos surinkdami. Įmonė taupys ne tik laiką, kuris kainuoja pinigus, bet taip pat centralizuota plovimo sistema leis sumažinti eksploatacinius kaštus:

  • iki 20 proc. sumažinti išlaidas perkant chemiją didelėmis pakuotėmis;
  • tikslaus dozavimo dėka iki 30 proc.sumažinti sunaudojamų cheminių preparatų kiekio;
  • sunaudosite ženkliai mažiau vandens;
  • sutaupysite elektros energijos, naudojamos vandens pašildymui, arba žymiai mažiau sunaudosite karšto vandens.

 

 

Medžiagą parengė Algis Mačiukas


Kategorijos: Įranga ir medžiagos verslui, Maisto pramonės įranga, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas
Komentarai
Unknown_user_thumb
Technoelfas

Komentaras ištrintas dėl reklaminio pobūdžio turinio.

2015-09-24 08:32
Gėlių salono verslas

Gėlių salono verslas

Kaip įkurti ir pelningai vystyti gėlių parduotuvę. Gelių tiekėjai, didmeninė prekyba gėlėmis, gėlių tiekimas salonams, didmenine prekyba gelemis, 

Konvejeris

Konvejerio įrengimas

Konvejeris, konvejerio projektavimas, konvejerio pasirinkimas, juostiniai, grandininiai konvejeriai, konvejeriai gamybai ir pakavimui, 

Gofrakartonio įpakavimas

Gofrokartono įpakavimas

Gofrokartonio pakuotė, kartoninės dėžės siuntiniams, dėžės prekių pakavimui, gofrokartonio dėžės dovanoms, gofrokartonio pakuotės dizainas 

Maisto pramonĖs laboratorinė įranga

Maisto pramonės laboratorinė įranga

Mėsos, pieno perdirbimo įmonių, alaus, vyno daryklų kokybės kontrolės laboratorinė įranga 

Siuvyklos įranga

Siuvimo verslas

Siuvyklos įranga, siuvyklos įrengimas, kaip įkurti siuvyklą, siuvimo atelje įkūrimas ir įranga 

profesionalios indaplovės

Profesionalios indaplovės

Indaplovės restoranams ir maitinimo įstaigoms 

Pakavimo įrenginiai maisto pramonei

Pakavimo įrenginiai maisto pramonei

Maisto produktų pakavimo įranga, maisto pakavimo linijos įrengimas, horizontali ir vertikali pakavimo įranga 

Centralizuota plovimo sistema pramonei

Higienos sprendimai maisto pramonėje

Centralizuota plovimo įranga pramonei, maisto pramonės įrengimų plovimo įranga, darbuotojų higieninė įranga 

Apranga maisto pramones darbuotojams

Drabužiai maisto pramonės darbuotojams

Kaip išsirinkti darbo aprangą maisto pramonės darbuotojams 

Pramoninė šaldymo įranga

Pramoninė šaldymo įranga

Pramoninės šaldymo įrangos pasirinkimas 

Alkoholio distiliavimo įranga Normandijoje

Alkoholio gamybos verslas

Stiprių alkoholio produktų gamybos verslas, distilerijų verslas ir įtaka regionų verslams ir ekonominei situacijai 

Prekybinė šaldymo įranga

Prekybinė šaldymo įranga

Parduotuvės šaldymo vitrininė, priesieninė įranga, kaip išsirinkti šaldymo įrangą parduotuvei, maisto vitrinos šaldytuvai 

Medicinos centro kūrimas

Medicinos centro kūrimas, medicininė įranga

Kaip medicinos centrą paversti sėkmingo verslo centru. Medicinos įranga.  

Daržovių perdirbimo įranga

Daržovių ir vaisių perdirbimas

Vaisių ir daržovių perdirbimo įranga, kaip rentabiliausia perdirbti daržoves ir vaisius  

Sporto klubų verslas

Sporto klubų verslas

Sporto klubo įranga, kaip įkurti rentabiliai dirbantį sporto klubą 

Kaip isisrengti restorano virtuvę

Kaip įsirengti restorano, kavinės ar atvirą baro virtuvę?

Restorano, kavinės, baro virtuvės išplanavimo pavyzdžiai, kaip efektyviai paskirstyti plotus maitinimo įstaigoje, virtuvės įranga, restorano vėdinimas  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5

Lentvario g. 16, Vilnius
Telefonas: +370-5-2602503, El. paštas: info@technobalt.lt
Didmeninė ir mažmeninė prekyba tik šviežiais vaisiais ir daržovėmis, visoje Lietuvoje.
Kirtimų g. 57, Vilnius
Telefonas: +370-5-2603204, El. paštas: vilniaus@citma.lt
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
Kompanijų produkcija
Konvejerio žarnos
Konvejerio žarnos

Žarnos konvejeriams, konvejerių žarnos gera kaina, žarnos...

Konvejerio variklis
Konvejerio variklis

Konvejerių varikliai, varikliai konvejeriams kaina, konv...

Konvejerio ritinėliai
Konvejerio ritinėliai

Konvejerių ritinėliai, konvejerio ritinėliai pakavimo įre...

Konvejerių atsarginės dalys
Konvejerių atsarginės dalys

Atsarginės konvejerio dalys, juostos konvejeriams, varikl...

Konvejerių juostos kaina
Konvejerių juostos kaina

Juostos konvejeriams kaina, atsarginės juostos konvejeriams

Pramoninė džiovinimo įranga
Pramoninė vaisių, daržovių, žolelių džiovinimo įranga

Vaistažolių, prieskoninių žolelių, vaisių, daržovių džiov...

Pramoninė sulčių gamybos įranga
Pramoninė sulčių gamybos įranga

Profesionali sulčių spaudimo, pasterizavimo įranga. Sulči...

Vaisių ir daržovių perdirbimo įranga
Vaisių ir daržovių perdirbimo įranga

Žaliavos plovimo, valymo įranga. Kauliukų, sėklalizdžių a...

Maisto pramonės įrenginių modernizavimas
Maisto pramonės įrenginių modernizavimas

Pramonės įrenginių remonto, aptarnavimo, modernizavimo pa...

Atsarginės dalys maisto pramonės įrenginiams
Atsarginės dalys maisto pramonės įrenginiams, servisas

Atsarginės dalys daržovių plautuvėms, daržovių skutikams,...

1 2 3 4 5 6