Kaip nemokamai motyvuoti darbuotojus

2016-11-09 15:17   Peržiūros : 1722   Spausdinti


Kaip nemokamai motyvuoti darbuotojusIšlaikyti lojalius įmonei darbuotojus - aktualus klausimas kiekvienam įmonės vadovui. Tuo tarpu darbuotojui rūpi dirbti patikimoje įmonėje ir gauti savęs vertą atlyginimą. Bet ar tikrai tik atlyginimas motyvuoja darbuotojus? Pasidomėjome psichologų ir karjeros specialistų rekomenduojamomis nepiniginėmis darbuotojų motyvavimo priemonėmis bei Vakarų šalių ir sėkmingų pasaulio kompanijų patirtimi šioje srityje.

Pagirkite, paskatinkite
Psichologijoje yra žinoma, kad stipresnė yra vidinė nei išorinė motyvacija. Todėl dėmesys motyvuoja labiau nei piniginis atlygis (nors jo, žinoma, nereikėtų pamiršti - kaip yra sakoma, vien gražiais žodžiais irgi sotus nebūsi). Pastebėtas gerai atliktas darbas suteiks jėgų ir kitą kartą elgtis pagal sėkmingą, įvertinimo sulaukusią, patirtį.
Kituose žmonėse esame linkę pastebėti tik blogas savybes ir nesėkmes. Tuo tarpu gerai atlikto darbo tarsi „nepastebime". Tarsi yra „savaime suprantama", kad darbas turi būti atliktas gerai. Jeigu ne visada dirbote sau, turbūt prisimenate kaip yra malonu, kai „savaime suprantamos" pareigos yra pastebimos ir gaunate ne tik atlyginimą, bet ir dėmesį.  Jeigu įsigilinsite į amerikiečių motyvacines sistemas, įsitikinsite, kad pozityvus požiūris į darbuotoją, jo skatinimas augina lyderius - pasitikinčius savimi ir lojalius savo įmonei darbuotojus. Pasinaudokite patarimu skatinti ir pagirti darbuotojus už gerai atliktą darbą ar užduoties dalį, ir maloniai nustebsite, matydami pozityvesnį ir efektyvesnį savo darbuotojų darbą.

Įtraukite į sprendimo procesus
Suteikite galimybę darbuotojams prisiimti nors nedidelę su savo darbu susijusią atsakomybę. Vakarų šalių patirtis rodo, kad lojalesnis ir labiau motyvuotas yra tas darbuotojas, kuris turi galimybę siūlyti savo idėjas ir turi įtakos sprendimams bent jau savo balso teise. Pavyzdžiu galime laikyti vadybos istorijoje ryškų fordizmo fenomeną. Masinės automobilių gamybos pradininkas pramonininkas Henris Fordas savo įmonėje pirmasis pritaikė visišką darbo pasidalinimą, standartizavo gamybą. Buvo duota pradžia darbuotojų atsakomybės už savo darbą didėjimui. A. Maslow žmogaus motyvaciją lemiančioje piramidėje išskyrė socialinių, priklausomybės poreikių lygmenį, t. y., kiekvieno žmogaus motyvacijai yra svarbus priklausomybės kokiai nors grupei jausmas.
Puikus savimotyvacijos per suteiktą atsakomybę pavyzdys yra rinkimų procesas. Ar pastebėjote, kaip žmonės įsijaučia ir karštai gina savo nuomonę, nors vienas žmogaus balsas, atrodytų, yra „lašas jūroje" įvertinus visos šalies mastu? Galimybė įsitraukti ir pareikšti savo nuomonę visiems rūpimais klausimais kuria bendrumo jausmą ir yra stiprus vidinės motyvacijos šaltinis. Leiskite savo darbuotojams pasijusti svarbia ir „turinčia balso teisę" kompanijos dalimi, ir jie Jums atsidėkos efektyvesniu ir nuoširdesniu darbu.

Neformalius lyderius panaudokite kolektyvo motyvacijos didinimui
Ne paslaptis, kad kiekvienoje grupėje ar organizacijoje yra vadovaujantys, paremiantys, kuriantys žmonės ir kiti asmenybių tipai. Kiekvieno asmens išskirtinės savybės gali praversti organizacijos veikloje. Šalia vadovų yra ir asmenys, kurie, nors formaliai ir nevadovauja įmonei, kartais net neužima vadovaujančių pareigų, tačiau dėl savo asmeninių savybių daro įtaką visai komandai. Tai yra neformalūs lyderiai, kuriuos Jūs galite ignoruoti (ir tokiu būdu rizikuoti užsitraukti viso kolektyvo nemalonę), atleisti arba... išnaudoti didindami savo darbuotojų motyvaciją ir darbo efektyvumą.
Neformalieji lyderiai turi išskirtinių savybių: yra aktyvūs, netradiciškai mąstantys, „teisybės ieškotojai", nebijantys pasisakyti ir dėl to mėgstami kitų. Pastebėkite neformalius lyderius Jūsų organizacijoje ir skirkite jiems išskirtinį dėmesį, kurio šie žmonės siekia. Pastebėsite, kaip Jūs pats tapsite labiau įtakingas ir mėgstamas savo įmonėje. Juk šiuos žmones „išrinko" Jūsų darbuotojai, todėl toks lyderis gali labai padėti Jums valdyti kolektyvą. Jei pasitikėsite juo ir tai parodysite, jis taps Jums lojalus ir bus puikus rėmėjas didinant kolektyvo motyvaciją.
Lyderio išskyrimas yra galingas motyvacijos užtaisas. Neformali lyderystė parodo, kad pasitikite darbuotojais ir jų įgūdžiais. Parodydami pasitikėjimą darbuotoju, skatinate jį labiau pasitikėti savo jėgomis. Tačiau nepersistenkite ir  pasirinkite lyderiais pasitikėjimo vertus asmenis, nes kitaip galite sulaukti nepageidaujamų pasekmių ir perdėtų „neformalaus lyderio" lūkesčių. Kalbėkite su šiuo aktyviu žmogumi, išsiaiškinkite, kas jam patinka ir nepatinka organizacijoje, nes jo nuomonė dažnai atspindi visos organizacijos žmonių nuomonę. Neverta šio žmogaus atleisti net už išreikštą kritiką. Nepamirškite, kad tai gali atspindėti ir kitų komandos narių nuotaikas. Pasiteiraukite apie jo siūlomus problemų sprendimo būdus.
Jei Jūsų organizacijoje nėra neformalių lyderių, pabandykite rasti šiam vaidmeniui tinkantį žmogų. Tam puikiai tiktų ilgai įmonėje dirbantis žmogus, senbuvis, patikimas ir lojalus darbuotojas, kuriam naujas vaidmuo suteiktų daugiau motyvacijos darbui, o naujesni darbuotojai nepavydės, supras ilgiau dirbančio asmens išskirtines teises bei matydami „neformalaus paaukštinimo" vaidmenį bus motyvuoti ilgai ir efektyviai dirbti Jūsų įmonėje. Tokia organizacijų politika yra atėjusi iš japoniškos vadybos. Japonijoje darbuotojai dirba toje pačioje įmonėje nuo universiteto baigimo dažnai ir visą gyvenimą, palaipsniui keldami savo kvalifikaciją kyla karjeros laiptais. Japonijoje darbuotojas iš karto negaus aukštų pareigų, o pradės nuo „piramidės pagrindo" - žemiausios grandies. Ilgametė patirtis rodo šios vadybos sėkmę, tad kodėl nepritaikius rytietiškos praktikos savo įmonėje?

Suteikite galimybę kilti karjeros laiptais
Kalbėkite su savo darbuotojais. Išsiaiškinkite, kokios užduotys jiems patinka ir sekasi. Jei yra galimybių, stenkitės daugiau dėmesio skirti tokioms užduotims. Vertikalus ar horizontalus karjeros kilimas? Tai galėtumėte įžvelgti ir jau naujai priimamus darbuotojus informuoti, kad gerai dirbantys darbuotojai per metus ar kelerius galėtų tikėtis karjeros pokyčių. Jei tokių galimybių garantuoti negalite, geriau ir nežadėkite, ko negalėsite tesėti, nes tai tik sumažins darbuotojų pasitikėjimą Jumis. Įvertinkite, ką galite pasiūlyti savo darbuotojams, ir savo pažadų laikykitės. Jei pateisinsite lūkesčius, darbuotojai Jums su kaupu atsidėkos didesniu darbo našumu.

Skatinkite, o ne bauskite
Reguliariai kalbėkitės su savo darbuotojais apie darbe iškylančias problemas ir sunkumus, padėkite savo darbuotojams rasti sprendimus, o ne juos bauskite ar grasinkite atleisti. Tačiau nedarykite sprendimų už savo darbuotojus: padėkite jiems suprasti, kad jie patys geba puikiai nuspręsti. Suteikite jiems atsakomybę spręsti su jų darbo užduotimis susijusius klausimus.
Psichologinėje biheiviorizmo teorijoje teigiama, kad  pagyrimas didina elgesio pasikartojimo tikimybę, o bausmės - mažina. Todėl už teigiamai atliktas užduotis paskatinkite savo darbuotoją geru žodžiu (tam visai nebūtinos piniginės premijos). Jeigu darbas nepavyko - ne bauskite, o suteikite jam dar vieną progą. Neskubėkite atleisti savo darbuotojo po pirmosios nesėkmės, bet draugiškai ir kartu griežtai parodykite, kad tikitės, jog tokia padėtis nepasikartos.

Puoselėkite Jūsų įmonės filosofiją
Sukurkite tik Jūsų įmonei būdingą kolektyvinę dvasią, filosofiją ir jos laikykitės. Būtinai įvertinkite ne tik naujai priimamų darbuotojų įgūdžius ir patirtį, bet ir galimybes pritapti prie kompanijos išpažįstamos filosofijos. Būtinai informuokite galimą darbuotoją apie tai, kaip Jūs dirbate ir kaip atsipalaiduojate savo kompanijoje. Ne paslaptis, kad „neformalioji dalis" - atmosfera darbo kolektyve, įmonės vertybės ir kultūra - yra vienas svarbiausių darbovietės pasirinkimo veiksnių. Juk darbo kolektyve teks praleisti bent 40 valandų per savaitę!
Business Week bestseleryje „Taip kuriama amžiams!" aprašomi didžiųjų kompanijų, tokių, kaip „Hp", „3M",  „Walt Disney" ir kt., sėkmės varikliai ir kaip pasaulinį vardą turinčių kompanijų nuolatinis savo tikslų siekimas padėjo joms kovoti su krizinėmis situacijomis. Svarbiausia šios knygos idėja - „Išsaugoti esmę, skatinti pažangą". Vadovaukitės sėkmingiausių pasaulyje kompanijų pavyzdžiais ir pritaikykite patikrintus sėkmės receptus savo įmonėje. Nenutrūkstamas Jūsų įmonei tinkančios filosofijos puoselėjimas padės pritraukti ir išlaikyti Jums lojalius ir Jūsų įmonei atsidavusius darbuotojus.

Padirbėkite kartu
Geriausias būdas suprasti savo įmonės darbuotojus - tai padirbėti kartu su jais, atliekant tas pačias užduotis. Dirbkite kaip lygiavertis partneris ir pamatysite augantį darbuotojų pasitikėjimą Jumis, savo vadovu. Jokiu būdu neprisiimkite „prižiūrėtojo" vaidmens. Juk imatės šio darbo ne tam, kad tikrintumėte, o tam, kad parodytumėte, kad Jums rūpi įmonės reikalai, įsigilintumėte į visų įmonės darbų specifiką, geriau suprastumėte savo darbuotojus.
Taip pat netapkite žmogumi, kurio įmonėje niekada nebūna. Darbuotojai supranta, kad įmonės vadovas yra užsiėmęs žmogus, tačiau jeigu Jūs ateinate tik „padėti parašo", darbuotojams gali pasirodyti, kad Jums mažai terūpi įmonės reikalai. O tai visai nepadės motyvuoti įmonės darbuotojų. Iš vadovo visada yra tikimasi daugiau nei iš eilinio darbuotojo: tai žmogus, atsakingas už viską, kas vyksta organizacijoje. Iš šio žmogaus yra tikimasi susidomėjimo savo darbuotojais ir užduotimis, kurias jie atlieka.

Leiskite derinti savo darbo laiką ir vietą
Jei turite galimybę, suteikite savo darbuotojams džiaugsmo ir motyvuokite juos leisdami lengviau derinti darbinius ir šeimyninius arba darbo ir mokslo įsipareigojimus. Komunikacijos ir žmogiškųjų išteklių konsultacijų firmos „Towers Perrin" atstovė Martha Terry teigia, kad darbuotojai labai vertina darbo vietos ir valandų lankstumą. Leisdami savo darbuotojams derinti darbo grafiką arba dirbti per atstumą suteiktumėte jiems didelį pasitenkinimą už nedidelę kainą.
Šią praktiką kuo toliau, tuo dažniau taiko ir Lietuvos, ir užsienio įmonės. Pavyzdžiu galėtų būti tarptautinė telekomunikacijos paslaugas teikiančios įmonės „TeliaSonera" ir „Lintel". Šios įmonės motyvuoja savo darbuotojus, leisdamos suderinti darbo ir šeimos interesus.

Užsienio praktikos bei psichologijos pavyzdžiai rodo, kad organizacijos sėkmę lemia ne tik pinigai, bet ir kiti supratingo vadovo taikomi metodai. Siūlome šiuolaikiniams vadovams sumaniai pritaikyti šiuos patarimus gerinant savo įmonės procesus.

Straipsnyje remtasi šių šaltinių informacija:

  • straipsnis „Darbuotojus galima motyvuoti ne tik piniginėmis išmokomis", www.saviugdosklubai.lt;
  • knyga „Taip kuriama amžiams!", J. Collins, J. I. Porras;
  • knyga „Vadyba žiniomis valdomoje ekonomikoje", dr. R. Lukoševičius.

Justina Ūsaitė

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Personalo kūrimas ir valdymas
Nešiojamas įkroviklis

Dovanos darbuotojams

Dovanų darbuotojams idėjos, ką padovanoti darbuotojui ir bendradarbiui, šventinės, proginės ir motyvacinės dovanos darbuotojui  

fotografo profesija

Fotografo profesija

Fotografo darbas ir karjera, kur mokytis.Ko reikia, kad tapti sėkmingu fotografu 

Motyvacinių laiškų pavyzdžiai

Kaip parašyti patrauklų motyvacinį laišką, motyvacinis laiškas turintiems ir neturintiems darbo patirties 

Jogos mokymas ugdo kūrybiškumą

Kūrybiškumo ugdymas

90 procentų penkiamečių yra kūrybiški ir tik 2 procentai suaugusių linkę kurti. Keli patarimai auginantiems vaikus 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kokia turėtų būti pardavimo vadybininko atranka, testai, gero pardavimo vadybininko požymiai, pavojai renkantis pardavimo vadybininką  

Darbas: patarimai, kaip tapti tobulu darbuotoju

30 karjerai naudingų patarimų. Atsakymai, kokių darbuotojų nori darbdaviai. 

Corbis nuotr.

Verslo partneris: taip ir ne

Kuriame verslo kūrimo ir vystymo etape reikalingas finansinis, fizinis ir moralinis palaikymas?  

Kelias į organizacijos sėkmę - teisingas žmogiškųjų išteklių planavimas

Kompanijos sėkmei reikalinga, kad „tinkami žmonės tinkamu laiku atliktų tinkamą darbą". 

Skambutis dėl darbo

Ieškau darbo: skambutis darbdaviui

Išsiuntėte CV ir laukiate pakvietimo į pokalbį dėl darbo? Darykite kitaip ir būsite pastebėtas! 

© Trinette Reed/Blend Images/Corbis

Projektas ir asmuo: projekto vadovo vaidmuo projektų valdyme

Vadovaujančių asmenų pareigybės ir su jomis prisiimama atsakomybę, vadovavimo būdai bei komandos ugdymo pagrindinės gairės.  

Darbas: kaip dirbti darbą, kurio nekenti?

Daugelis darbo neturi, o daugelis šiandien dirba tik todėl, kad reikia. Kaip pamilti savo darbą ir dirbti gerai? 

Corbis nuotr.

Rekomendacijų tikrinimas

Kodėl personalo atrankos specialistai ragina rekomendacijomis taip aklai nebepasitikėti. Kaip nesuklysti jas tikrinant? Kas gali teikti rekomendacijas? 

Corbis nuotr.

Atrankos testai: tinkami žmonės tam tikram darbui

Pagrindinės atrankos testų rūšys, kam jie skirti, ką lemia ir kaip juos atlikti. 

Darbai reklamos srityje (II dalis). Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūra.

Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūros vaidmuo. Media agentūros vadovas. Tyrimų analitikas ir kt. 

Kaip atsakyti į bjauriausius pokalbyje dėl darbo užduodamus klausimus

Atsako įdarbinimo agentūrų specialistai ir darbdaviai. 

Kaip nemokamai motyvuoti darbuotojus

Kaip nemokamai motyvuoti darbuotojus

Išlaikyti lojalius įmonei darbuotojus - aktualus klausimas kiekvienam įmonės vadovui. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2
Kompanijų produkcija
Personalo atrankos kompanijos.

Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška ir atran...

Personalo procesų valdymas
Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso modulis