Moterys kaip vadovės ir jų tipai

2017-01-18 10:44   Peržiūros : 2174   Spausdinti


Diana Šimanskytė

Žmonės, o ne pinigai yra didžiausias organizacijos turtas. Daug ką gali lemti vien vadovas ir jo valdymo stilius. O tai priklauso nuo šio asmens charakterio, mąstymo.

Lygiai taip pat šie dalykai nepraranda svarbos ir apatinėse įmonės hierarchijos pakopose. Kiekvienas darbuotojas gyvena savo unikalų gyvenimą, dirba varomas įvairiausių motyvų, siekia savo asmeninių tikslų. O juk norint valdyti - pirmiausia reikia suprasti.

Yra nemažai knygų su patarimais vadovams, kuriose išskiriamos vienos ar kitos gero "vedlio" savybės. O psichologė, sėkminga ilgametė verslo konsultantė Marina Melija knygoje „Verslas - tai psichologija" atskleidžia mažiau populiarius, bet ne mažiau svarbius organizacijos žmonių psichologijos aspektus.

Pažvelkime į vadovavimą kitomis akimis: moterys vadovės ir dažnai užmirštamas, bet nepamainomas pavaduotojas bei kaip jį pasirinkti.

Moterų ir vyrų skirtumai

Vadovas net ir dabar dažniau asocijuojasi su vyriška lytimi. Visgi moterys vadovės jau nieko nebestebina. Todėl nepaisant feministinių idėjų, klausimas, kuri lytis geriau tinka vadovauti vis dar keliamas.

Renkantis pavaldinius, klaidinga išankstinė nuomonė gali paprasčiausiai susiaurinti pasirinkimo laisvę. Pavyzdžiui vyrams suteikiamos išskirtinai analitinio mąstymo bei logikos savybės, o moterims priskiriamas jausmingumas, psichologinė nuojauta, intuicija, ko gero turi argumentuotą pagrindimą, bet gausūs išimčių pavyzdžiai skatina lankstesnį požiūrį.

Tad šios įvairiapusės situacijos racionalus sprendimas būtų atkreipti dėmesį ne į pačias lytis apskritai, o į vyriškas bei moteriškas savybes. Tiek vienų, tiek kitų turi kiekvienas žmogus, skiriasi tik individualus dominuojančių kriterijų rinkinys.

„Vyriškomis" laikomos savybės:
◾ Strateginis mąstymas
◾ Orientavimasis į ateities tikslus
◾ Visumos apžvelgimas, neatkreipiant dėmesio į detales
◾ Noras priklausyti grupei, komandos dvasia
◾ Hierarchijos supratimas, valdymas ir paklusnumas
◾ Sugebėjimas lengvai priimti kritiką
◾ Sugebėjimas mąstymą atskirti nuo jausmų
◾ Idėjų generavimas
◾ Plėtra ir naujų erdvių „užkariavimas"
◾ Draudimų „interpretavimas"
◾ Klaidų priėmimas, kaip paskatinimo

„Moteriškomis" laikomos savybės:
◾ Nuoseklus ėjimas nuo vieno etapo prie kito
◾ Atsargumas
◾ Dėmesys detalėms
◾ Glaudus intelekto ir jausmų ryšys
◾ Silpnas valdomumas
◾ Individualumas
◾ To, kas jau pasiekta, išsaugojimas ir palaikymas
◾ Orientavimasis į aukštą laimėjimų vertinimą
◾ Klusnumas ir taisyklių laikymasis paraidžiui

Tampa akivaizdu, kad sėkmingai veikiančiai organizacijai reikalingos ir tokios ir tokios ypatybės nepaisant to, kokios lyties darbuotojas. Štai kodėl svarbiausia atsikratyti bet kokio išankstinio nusistatymo ir kiek įmanoma gilintis į kiekvieno žmogaus individualumą.

Tarp kitko, dažnai problemų kelia ne tik išankstiniai nuostatai, bet ir neteisingi lūkesčiai susiję su lytimi. Pasitaiko netgi paradoksalių situacijų - nepateisinti lūkesčių leistina tik vyrams.

Skirtingai traktuojamos ir klaidos. Moterims kartais keliami aukštesni reikalavimai, ji tarsi turi įkūnyti visa kas geriausia: strategiškumą, nuoseklumą, tikslumą, pasitikėjimą savimi, greitą mąstymą ir pan. Tuo pačiu jai naudinga ir stengtis spinduliuoti moteriškumą: rūpestingumą, kantrybę, emocinį palaikymą, netgi saikingą koketiškumą. Juk bergždžia tiek reikalauti iš vieno žmogaus, tad nenuostabu, kad pakliuvę į nepagrįstų vadovo lūkesčių spąstus, darbuotojai lieka neįvertinti.


Moterų vadovių tipai

Visgi lyčių skirtumai yra nenuginčijami. Jie turi įtakos asmens charakteriui, vadinasi turi reikšmės ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir darbe. Taigi, moterys vadovės pasižymi tam tikromis savybėmis. Jas apibendrinant galima išskirti kelis ryškiausius tipus.

Motina

Tai kūrybinga, veikli, valdinga moteris. Verslą ji sukūrė savo jėgomis, jis remiasi jos laimėjimais. Garbėtroška, bet neambicinga. Vadovauja pasinaudodama motiniškomis savybėmis: kantrybe, intuicija, atsakomybe, dėmesingumu artimiesiems.

Tai protinga, jausminga ir šilta moteris. Žmonėmis nemanipuliuoja, o tiesiog valdo juos. Jos valdoma organizacija - didelė šeima. Tvarkinga ir harmoninga.

Karalienė, Pamotė

Karalienė yra savanaudė. Jai reikia aplinkinių dėmesio, pripažinimo, net nuolankumo. Nepakenčia konkurencijos, ypač dailiosios lyties. Bendradarbės turi nublankti šalia jos, nes karalienė truks plyš atsikrato varžovėmis.

Vyrai taipogi turi garbinti šią vadovę. Tarp kitko, "pamotės" ne tik pasižymi grožiu, energija, bet sugeba tapti taip geidžiamu etalonu ir sukurti sėkmės įvaizdį. Karalienės organizacija - sostas.

Ponia

Ši moteris stipri ir valdinga. Ji nori ir valdo viską - ne tik verslą, bet ir žmonių likimus. Vyrus ji laiko menkesniais. Jos pavaldiniai yra nuolankūs, nes ponia manipuliuoja žmonių sąžine, pasitelkdama, gailestingumą, pavydą, konkurenciją. Nepaisant to organizacijoje tvyro šiltų santykių iliuzija, kurią Ponia kuria valdydama žmonių jausmus, besirūpindama jais.

Tarp kitko, šios vadovės verslas sekasi gerai, nes ji iš tikrųjų sumaniai valdo, pasižymėdama įžvalga, gudrumu bei situacijos išankstiniu numatymu. Organizacija Poniai - uždaras pasaulėlis, kaip sodyba, aptverta aukšta tvora.

Miledi

Ji nėra vadovė pagal savo tiesiogines pareigas, bet užima netolimą svarbią pozicija, kuri suteikia jai slaptą valdžią bei plačias manipuliacijos galimybes. Tai intrigantė, puiki psichologė, pasižyminti moterišku patrauklumu.

Miledi yra žavi bei turi aktorinių gebėjimų. Tarp kitko - nuvertina vyrus, varžosi su jais ir mėgaujasi kai pranokti pavyksta. Organizacijoje Miledi egzistuoja kaip lėlių teatre.

Princesė

Princesei verslas, tarsi, „nukrito iš dangaus". Ši vadovė nesiekė valdžios, organizacijos nekūrė - paveldėjo, gavo dovanų ar panašiai. Ši moteris nenuosekli, kaprizinga ir neatsakinga. Valdo vadovaudamasi impulsyviomis emocijomis, išlaidžiai ir neefektyviai.

Darbuotojai jai kaip žaisliukai. Atsibodusieji yra pakeičiami naujais. Nors tai iš esmės bloga vadovė, jos permainingas ir žaismingas tipas gali atsiskleisti kūrybiškumo, specifinio įspūdžio reikalaujančiose srityse. Organizacija princesei - žaislas, barbės namelis.

"Nepasotinamas vaikas"

Tai veržli, energinga, beatodairiška ir aistringa vadovė. Ji trokšta lyderiauti, laimėti, atlikti daugybę darbų ir iškovoti užsigeistas pergales. Savo energija sugeba žmones įkvėpti.

Nepasotinamosios įvaizdis: kaip stiprios, sėkmingos, bet pati ji to neįvertina. Vis gailisi neišnaudotų galimybių, niekada nepasitenkina esamais laimėjimais. Dėl to apsiima per daug reikalų, nemoka atsisakyti. Nesustabdoma vadovė kiekviename žingsnyje dirba sėkmingai, bet visumoje jai trūksta stabilumo. Nesiblaškydama ji būtų nepralenkiama.

Ne tik organizacija, bet ir jos gyvenimas - varžybos ir bandymas paskubomis turėti viską.

Dukrelė

Ji lyg trapi, pažeidžiama, suaugti nespėjusi mergaitė. Rūpesčių našta atrodo jai per didelė ir visi aplinkui apsiima vadovei padėti ir globoti. Moterys su ja nekonkuruoja ir nepavyduliauja, rūpinasi Dukrele, nes ji sužadina motiniškus instinktus.

Tuo tarpu vyrai šalia jos jaučiasi didvyriai ir lengvai apsiima sumažinti „gležnos būtybės" sunkumus, išlaisvinti nuo jos jėgas viršijančių rūpesčių. Visgi šios vadovės silpnume slypi sėkmė, jos valdoma organizacija gali dirbti visai neblogai, nes jai lengva paskirstyti darbus aplinkiniams, o atsižvelgiant į geranoriškus motyvus, atsiranda ir efektyvumas.

Dukrelė organizacijoje - kaip tėvų namuose.

Vadė

Ši moteris įsijaučia į stereotipą esą vadovauti gali tik vyras. Pasidavusi jam Vadė stengiasi tokia ir būti, ugdo vyriškas savybes. Tampa reikli, šiurkšti, netgi despotiška. Žinoma mėgdžiojimas nesuteikia reikiamos galios, todėl Vadė vyrams neprilygsta, kad ir kaip stengtųsi. Jie šią vadovę perpranta.

Visgi Vadės kartais elgiasi ir kitaip. Vengia moteriškumo, tačiau tuo pačiu vengia skirstymo lytimis apskritai. Deja, jos atsisako naudingų moteriškų savybių: patrauklumo, lankstumo, supratingumo. Šios moters verslas gali veikti sklandžiai, bet joje nebus energijos ir užsidegimo. Vadės organizacija - kareivinės.

Aukščiau išvardijome tik ryškiausius moterų vadovių personažai. Jų yra ir daugiau. Svarbiausia, kad kiekviena moteris, kokio charakterio ji bebūtų, tvarkosi organizacijoje kaip namuose, ir susikuria sau būdingą atmosferą.


Tesktas parašytas remiantis "Alma Littera" leidyklos išleista Marinos Melijos knyga "Verslas - tai psichologija".

 


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Profesinis tobulėjimas, savimotyvacija, Vadovavimas, vadyba, marketingas
marketingos teorijos, 8P rinkodaros rinkinys

Marketingo teorijos

Pagrindiniai marketingo dėsniai, vartotojo, pirkėjo, klientų elgsenos dėsningumais paremtos marketingo teorijos 

kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip elgtis krizės metu, kaip vystyti verslą per krizę, pirkėjo elgsena krizėje 

verslo platforma

Platforminis verslas

Platforminis verslas įsigalėjo internetinėje prekyboje ir net reklamoje. Šis terminas šiek tiek mistifikuojamas, o iš tiesų apibūdina seną kaip pasaulis turgaus verslo formą. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas

Lyderiai iškyla per krizes: kaip atpažinti lemties arbitrą, galintį padėti sėkmingai išgyventi? 

Kaip sukurti verslą?

Kaip sukurti verslą?

Klasikiniai verslo kūrimo principai 

Pardavimų etapai, kuriuose daromos klaidos

Pardavimų etapai, kuriuose daromos klaidos

Keturi kritiniai pardavimo proceso etapai, kuriuose prarandama iki 83 proc. pardavimų sutarčių 

Kaip darbe sumažinti stresą?

Tiek darbdaviams, tiek darbuotojams stresas yra neišvengiamas. Kad stresas netrukdytų dirbti, reikia mažinti jo lygį arba jo vengti! Kaip? 

Pardavimų mokymai, prieštaravimų valdymas ir pardavimo užbaigimas

Abejonių išsiaiškinimas, prieštaravimų valdymas, kainos pristatymas. Kaip apeiti frazes „Man reikia pagalvoti“ ir „Atsiųskite pasiūlymą“. 

Vorenas Bafetas

Verslininkų almanachas. Vorenas Bafetas

Kažkieno nuomonė neturi būti tavo minties pakaitalas. 

Corbis nuotr.

Kompanijos ir konkurencinės aplinkos SSGG (SWOT) analizė

Atpažinsite iškilusias grėsmes bei Jūsų kompanijai sunkmečiu atsiveriančias galimybes.  

Pardavimo pradžia: pirmasis šaltas pokalbis

Aktyvių pardavimų mokymai, seminaras, pardavimo pradžios frazės 

Affiliate rinkodara

Tarpininkavimo (affiliate) rinkodara

Kaip uždirbti iš affiliate rinkodaros 

paskaita apie tikslines grupes pagal poreiki

Kaip paveikti pirkėją jo apsisprendimo momentu

Internete galima išvengti reklamos rodymo atsitiktiniams žmonėms, pasirenkant tik pirkėjus apsisprendimo metu. Keletas atsakymų kaip juos išskirti iš visų internautų ir kaip juos paveikti.  

Liana Mogišaitė

Akių kontaktas – svarbus bendravimo su klientais etapas

Kiekvienas klientas per tas kelias pirmąsias sekundes supranta, ar jis nori su mumis bendrauti ar ne.  

Spaudos konferencija

Spaudos konferencija

Spaudos konferencijos organizavimas 

Aktyvūs pardavimai, pirkėjo sudominimas

Aktyvūs pardavimai, pirkėjo sudominimas

Ko ir kaip klausti pirkėjo, kad paruošti jį sudominančią idėją 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3
Kūrybiški interneto ir google reklamos sprendimai
Konarskio 49, Vilnius
Mobilus: +370-686-38666
Laisvai samdomų marketingo, kūrybos ir komunikacijos specialistų komanda
Vilnius, Lietuva
Mobilus: +370-687-72458, El. paštas: arvydas@ivoskus.lt
1 2 3
Kompanijų produkcija
Personalo atrankos kompanijos.

Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška ir atran...