Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

2022-10-05 09:19   Peržiūros : 14736   Spausdinti


Dalia Plačenytė
Auditorė konsultantė
UAB „Pačiolis"

Kad ir kokie nuostabūs būtų atostogų planai, ne visada klostosi taip, kaip norime. Regis, dar nespėjome pasimėgauti užtarnautu poilsiu, o darbdavys jau kviečia grįžti į darbą.

Dažniausiai darbuotojas su darbdaviu iš anksto susitaria dėl kasmetinių atostogų laiko ir trukmės. Darbuotojas apgalvoja, ką veiks ar kur vyks per atostogas. Darbdavys taip pat planuoja, kokie darbai bus atliekami per darbuotojų atostogas. Galbūt kol vieni darbuotojai atostogauja, kiti gali pataisyti jų darbo priemones ar suremontuoti patalpas. Be to, tuo laiku, kai dauguma darbuotojų atostogauja, darbdaviai planuoja mažiau dirbti darbų ir teikti paslaugų. Tačiau visi planai turi vieną bendrą bruožą - juos gali prireikti nelauktai keisti.

Būna, kad pasikeitus aplinkybėms tenka atšaukti darbuotojus iš atostogų. Pagal Darbo kodekso 173 straipsnį atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu. Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis, susitarus su darbdaviu, suteikiama kitu laiku.

Pagal Darbo kodekso 173 straipsnį atšaukti iš kasmetinių atostogų leidžiama tik darbuotojo sutikimu.

Tokioje situacijoje darbdavys privalo laikytis darbo sutarties šalių lygiateisiškumo principo. Kadangi, norint atšaukti darbuotoją iš atostogų, būtinas darbuotojo sutikimas, darbdavys neturėtų iškart rašyti įsakymo. Pirmiausia derėtų raštu pranešti darbuotojui savo ketinimą atšaukti jį iš atostogų. Tokiame pranešime ar protokole darbuotojas turi parašyti savo nuomonę - sutinku arba nesutinku. Jeigu darbuotojas parašo nesutinku, jo atšaukti iš atostogų negalima, vadovo įsakymas nerengiamas ir darbuotojas iš atostogų neatšaukiamas. Taip pat laikoma, kad darbuotojas nesutinka sugrįžti anksčiau iš atostogų, jeigu nepavyksta įteikti darbuotojui pranešimo, nes šis išvykęs.

Tik tada, kai gaunamas rašytinis darbuotojo sutikimas nutraukti atostogas, darbdavys išleidžia įsakymą.

1 pavyzdys. Atšaukimo iš kasmetinių atostogų dokumentai

Bendrovės „ALFA" mechanikui Rimui Starui nuo 2021 m. birželio 7 d. suteiktos 20 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos. Sudarydamos darbo sutartį, šalys sulygo xx pareiginę algą. Darbuotojo vienos dienos vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas 2021 m. kovo-gegužės mėn. duomenimis, yra x eur Lt. Atostoginiai pinigai, išmokėti už 14 darbo dienų, - xy eur (mokesčiai išskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka). Darbdavio įmokos nuo šios sumos yra yy eurt. Tvarkydama finansinę apskaitą, įmonė sudaro atostoginių kaupimus.

Birželio 21 dieną sugedo 2-ojo cecho kartono gamybos mašina. Jai suremontuoti reikiamų žinių ir kvalifikaciją turi tik mechanikas R. Staras. Todėl administracijos vadovas pasiūlė nutraukti R. Staro kasmetines atostogas, o neišnaudotą jų dalį perkelti vėlesniam laikui.

Įterpti                      BUHA_atsaukimas_pranesimas_DP.doc

Dėl gamybinio būtinumo birželio 21 dieną R. Staras jo sutikimu atšauktas iš kasmetinių atostogų.

Įterpti                      BUHA_atsaukimas_isakymas_DP.doc

Darbuotojas faktiškai išnaudojo 14 kalendorinių dienų atostogų. 6 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos darbuotojo prašymu perkeliamos vėlesniam laikui.

Pagal Darbo kodekso 176 straipsnio nuostatas atlyginimas už kasmetines atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas  iki atostogų pradžios. Atšaukus darbuotoją iš kasmetinių atostogų, dalis atostoginių pinigų lieka išmokėta avansu.

2 pavyzdys. Atšaukimo iš kasmetinių atostogų registravimas apskaitoje

Pagal įmonės patvirtintą mokėjimo už darbą tvarką išmokėti atostoginiai pinigai neperskaičiuojami. Už faktiškai dirbtas dienas darbuotojui skaičiuojamas darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis (darbo sutartyje nustatyta pareiginė alga dalijama iš sausio mėn. darbo dienų skaičiaus pagal įmonės patvirtintą darbo grafiką ir dauginama iš faktiškai dirbtų darbo dienų skaičiaus).

2021 m. liepos 19 d. darbuotojui suteiktos 15 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos, iš jų 6 k. d. perkeltos iš birželio mėn. Už šias atostogas vidutinis vienos dienos darbo užmokestis, apskaičiuotas remiantis balandžio-birželio mėn. darbo laiko ir gauto atlygio duomenims, yra xx eur. Kadangi už perkeltas iš ankstesnio laikotarpio atostogas atlyginimą darbuotojas jau gavo, per liepos mėn. atostogas darbuotojui mokama už 5 darbo dienas - xy eur (mokesčiai išskaičiuojami įstatymų nustatyta tvarka). Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo visų liepos mėn. atostoginių pinigų - yy eur

Finansinėje apskaitoje 1 ir 2 pavyzdžio ūkinės operacijos registruojamos taip:

1. 2021 m. birželio mėn. apskaičiuoti atostoginiai pinigai:

D 4466 Atostoginių kaupimai

K 4461 Mokėtinas darbo užmokestis

2. Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo darbuotojų atostoginių pinigų:

D 4466 Atostoginių kaupimai

K 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

K 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą

3. Atšaukus darbuotoją iš atostogų, parodomi iš anksto išmokėti atostoginiai pinigai. Už 6 perkeltas atostogų kalendorines dienas išmokėti atostoginiai pinigai - xx eur (už 3 darbo dienas po xy eur):

D 2434 Darbo užmokesčio avansas

K 4466 Atostoginių kaupimai

4. Koreguojamos nuo darbuotojų atostoginių pinigų apskaičiuotos darbdavio įmokos:

D 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

D 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą

K 4466 Atostoginių kaupimai

5. Apskaičiuojamas birželio mėn. vienos darbo dienos įkainis:

1 xx eur : 22 d. d. = xy eur

6. Apskaičiuojamas birželio mėn. darbo užmokestis už faktiškai dirbtą laiką:

xy eur × 4 d. d. = yy eur

7. 2021 m. liepos mėn. apskaičiuoti atostoginiai pinigai:

D 4466 Atostoginių kaupimai dd eur

K 4461 Mokėtinas darbo užmokestis  dy eur

K 2434 Darbo užmokesčio avansas dx eur

8. Apskaičiuojamos darbdavio įmokos nuo darbuotojų liepos mėn. atostoginių pinigų:

D 4466 Atostoginių kaupimai

K 44630 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

K 4464 Mokėtinos įmokos į Garantinį fondą

Jeigu įmonės apskaitos politikoje arba mokėjimo už darbą tvarkos apraše (ar kitame vadovo patvirtintame vidaus dokumente) būtų nustatyta perskaičiuoti atostoginius pinigus, kai atostogos perkeliamos vėlesniam laikui, tai 2 pavyzdyje nurodytu atveju liepos 19 dieną suteikus darbuotojui 15 kalendorinių dienų kasmetines atostogas atostoginiai pinigai būtų skaičiuojami už 11 darbo dienų, taikant iš naujo apskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį  Paskaičiuojami atostoginiai pinigai. Darbuotojui liko birželio mėn. iš anksto išmokėtų atostoginių pinigų  Liepos mėn. suteikus darbuotojui atostogas reikėtų išmokėti likusią sumą. Taip pat perskaičiuojamos ir darbdavio įmokos nuo perskaičiuotų atostoginių pinigų.

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Buhalterių mokymas, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Buhalterinės apskaitos įmonės, Buhalterinės apskaitos įmonės Kaune, Buhalterinės apskaitos įmonės Klaipėdoje, Buhalterinės apskaitos įmonės Vilniuje, Finansinės konsultacijos ir auditas
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Kauno r.


1 2

Daržų g. 8, Neveronys, Kauno r.
Telefonas: +370-37-375302, Mobilus: +370-675-09864, El. paštas: info@brimanta.lt
1 2
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12