Darbo sutarčių rūšys

2014-07-16 17:50   Peržiūros : 296   Spausdinti


Darbo kodekse, atsižvelgiant į įvairių kategorijų darbuotojų darbo specifiką, jų užimtumo formas, yra numatytos šios darbo sutarčių rūšys: neterminuotos, terminuotos, trumpalaikės, sezoninės, dėl antraeilių pareigų, nuotolinio darbo ir kitos.

Paprastai su darbuotojais sudaroma darbo sutartis neapibrėžtam laikui (neterminuota). Sudarant kitos rūšies darbo sutartį, jos rūšis privalo būti nurodyta darbo sutartyje.

 

Terminuota darbo sutartis

 

Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams. Darbas, dėl kurio susitariama šia sutartimi, neturi būti nuolatinio pobūdžio, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis, pvz., bankroto proceso metu su darbuotojais leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui.

Tokios sutarties terminas gali būti nustatytas konkrečia data arba apibrėžtas įvykiu, kuris ateityje privalo įvykti, pvz., „iki darbuotojo vaiko priežiūros atostogų pabaigos". Terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 5 metams.

Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo. Jei suėjus terminui darbo sutartis nenutraukiama, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. Tačiau jei suėjus terminuotos darbo sutarties terminui, darbuotojas serga ar atostogauja, sutartį nutraukti draudžiama. Darbo sutartis nutraukiama pirmą darbo dieną pasibaigus darbuotojo atostogoms arba laikinam nedarbingumui - šiuo atveju sutartis netampa neterminuota.

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį, apie laisvas nuolatinio darbo vietas.

 

Trumpalaikė darbo sutartis

 

Trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikui. Tokia sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų ir pan.) darbuotojams pavaduoti. Trumpalaikė darbo sutartis nutraukiama pasibaigus terminui. Ši sutartis gali būti nutraukta ir nesuėjus terminui: darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 7 dienas arba sustabdžius įmonės veiklą ilgiau kaip 2 savaites.

Jeigu trumpalaikė darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nutraukiama, bet nepraėjus mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma trumpalaikė darbo sutartis tam pačiam darbui, darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui. Suėjus trumpalaikės darbo sutarties terminui ir sutarties nenutraukus, ji laikoma neterminuota.

 

Sezoninė darbo sutartis

 

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams, įtrauktiems į Vyriausybės patvirtintą sezoninių darbų sąrašą (pvz., vaisių, uogų, grybų rinkimas, aptarnavimo darbai kaimo turizmo sodybose ir pan.), darbams atlikti.

Tokioje darbo sutartyje nurodomas sutarties terminas; jam suėjus sutartis nutraukiama. Nesuėjus terminui, ši sutartis gali būti nutraukta darbuotojo prašymu įspėjus darbdavį prieš 5 dienas, darbuotojui esant laikinai nedarbingam ilgiau kaip 1 mėnesį (išmokama mėnesio išeitinė išmoka) arba sustabdžius sezoninius darbus ilgiau kaip 2 savaites (išmokama mėnesio išeitinė išmoka).

 

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų

 

Antraeilės pareigos (darbas) - tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku atliekamas darbas kitoje darbovietėje. Pagal antraeilių pareigų sutartis darbuotojas gali dirbti keliose darbovietėse.

Norint įsidarbinti kitoje darbovietėje, reikia būsimajam darbdaviui pateikti pažymą apie darbo laiko pagrindinėje darbovietėje pradžią ir pabaigą. Antraeilių pareigų darbdavys, gavęs informaciją apie darbo ir poilsio laiką pagrindinėje darbovietėje, turi užtikrinti, kad asmuo, dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių, nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną, taip pat užtikrinti nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį ir 35 valandų savaitės poilsį.

Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

 

Nuotolinio darbo sutartis

 

Jei darbas atliekamas ne darbovietėje, gali būti sudaroma nuotolinio darbo sutartis. Tokioje sutartyje nurodoma konkreti darbuotojui priimtina darbo funkcijų atlikimo vieta; asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą; atsiskaitymo tvarka. Nedraudžiama darbo funkcijų atlikimo vietą nustatyti užsienio valstybėje.

Nuotolinio darbo sutartyje turi būti nustatytas ne ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę darbo laikas, kurį darbuotojas skirsto savo nuožiūra ir apskaito pats. Darbo grafikas gali būti nesudaromas; savo sauga ir sveikata darbuotojas privalo rūpintis pats. Darbdavys yra atsakingas už darbuotojui suteikiamas darbo priemones.

Nuotolinio darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

 

Laikinojo darbo sutartis

 

Darbuotojas taip pat gali dirbti ne nuolatinėje darbo vietoje pasirašęs laikinojo darbo sutartį, kai darbdavys teikia laikinojo įdarbinimo paslaugas.

Laikinojo darbo sutartis - laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kurią darbuotojas įsipareigoja darbo funkcijas atlikti kito asmens naudai ir laikytis pastarojo nustatytos darbo tvarkos.

Laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja mokėti darbuotojui nustatytą darbo užmokestį ir vykdyti kitus darbdavio įsipareigojimus.

Laikinojo darbo sutartis gali būti neterminuota arba terminuota. Asmuo, pas kurį siunčiamas dirbti laikinasis darbuotojas, privalo užtikrinti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Nedarbo laikotarpiai tarp siuntimų dirbti, kai darbuotojas nevyksta į darbą, neapmokami, tačiau jei šis laikotarpis viršija 5 darbo dienas, darbuotojui už vėlesnes darbo dienas turi būti garantuotas minimalus darbo užmokestis.

Laikotarpiu tarp siuntimų dirbti laikinasis darbuotojas turi teisę nutraukti laikinojo darbo sutartį savo noru, įspėjęs įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Kitais atvejais laikinojo darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekse nustatytais bendrais pagrindais.

 

Susitarimas dėl papildomo darbo

 

Papildomas darbas - tai kitų, skirtingų nei pagrindinės pareigos, darbo funkcijų atlikimas toje pačioje darbovietėje. Susitarimas dėl papildomų pareigų už papildomą užmokestį nėra vertinamas kaip savarankiška darbo sutartis - dėl jo sulygstama pagrindinėje darbo sutartyje. Esant tokiam susitarimui privalu užtikrinti darbuotojui maksimalią 12 valandų darbo dienos trukmę, nepertraukiamą 11 valandų paros poilsį bei 35 valandų savaitės poilsį.

Papildomą darbą darbuotojas gali atlikti tiek kartu su pagrindinėmis pareigomis, tiek kitu metu.

Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos tik vienos pagal visus įvykusius šalių susitarimus dėl pagrindinio ir papildomo darbo vienoje darbovietėje.

Nutraukus pagrindinio darbo sutartį, pasibaigia ir susitarimas dėl papildomo darbo. Tuomet išmokama kompensacija už nepanaudotas atostogas ir išeitinė išmoka, jei ji darbuotojui priklauso. O pasibaigus susitarimui dėl papildomo darbo, pagrindinio darbo sutartyje padaromas atitinkamas pakeitimas ir darbo santykiai tęsiasi toliau.

VDI inf.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos

Motyvacinių laiškų pavyzdžiai

Kaip parašyti patrauklų motyvacinį laišką, motyvacinis laiškas turintiems ir neturintiems darbo patirties 

Jogos mokymas ugdo kūrybiškumą

Kūrybiškumo ugdymas

90 procentų penkiamečių yra kūrybiški ir tik 2 procentai suaugusių linkę kurti. Keli patarimai auginantiems vaikus 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kokia turėtų būti pardavimo vadybininko atranka, testai, gero pardavimo vadybininko požymiai, pavojai renkantis pardavimo vadybininką  

Kaip atpažinti talentingą darbuotoją

Kaip atpažinti talentingą darbuotoją

Šiuolaikiniame versle itin pabrėžiama talentingų darbuotojų svarba. 

Ką reikėtų žinoti įdarbinant vaiką ar paauglį

Primena LR Valstybinė darbo inspekcija 

Darbas: patarimai, kaip tapti tobulu darbuotoju

30 karjerai naudingų patarimų. Atsakymai, kokių darbuotojų nori darbdaviai. 

Kaip rašyti CV

Patarimai ieškantiems darbo: CV ir motyvacinis laiškas. Dažniausiai daromos klaidos 

Corbis nuotr.

Derybų menas

Derybos - ne mūšis, tačiau strategiją turėti privalote. Derybų ekspertai pataria, kaip pasiekti, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika. 

Skambutis dėl darbo

Ieškau darbo: skambutis darbdaviui

Išsiuntėte CV ir laukiate pakvietimo į pokalbį dėl darbo? Darykite kitaip ir būsite pastebėtas! 

darbo pokalbis

5 būdai prarasti potencialų darbuotoją: kokių klaidų darbdaviui vengti darbo pokalbių metu?

Tyrimai rodo, kad vidutinio darbuotojo pakeitimas įmonei kainuoja apie 20 proc. jo ar jos metinės algos. Aukštas pozicijas užimančio, aukštai vertinamo profesionalo praradimas įmonei atsieina daugiau nei 200 pro 

Corbis nuotr.

Atrankos testai: tinkami žmonės tam tikram darbui

Pagrindinės atrankos testų rūšys, kam jie skirti, ką lemia ir kaip juos atlikti. 

Ką būtina žinoti, ieškant pirmojo darbo

Primena LR valstybinė darbo inspekcija 

Darbai reklamos srityje (II dalis). Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūra.

Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūros vaidmuo. Media agentūros vadovas. Tyrimų analitikas ir kt. 

Darbai reklamos srityje (I dalis). Kūrybinė agentūra.

Stipriausios kūrybinės agentūros Lietuvoje. Kūrybos direktorius. Agentūros vadovas. Tekstų kūrėjas ir kt. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas (II dalis)

Efektyvių lyderių savybės. Lyderystės santykis su valdymu. Lyderystė versle. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas

Lyderiai iškyla per krizes: kaip atpažinti lemties arbitrą, galintį padėti sėkmingai išgyventi? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5