Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

2023-04-12 13:00   Peržiūros : 1081   Spausdinti


Pagaliau po ilgų paieškų radote darbą. Nepamirškite, kad svarbu ne tik rasti darbą, bet ir jį išlaikyti. Komfortiškai jaustis naujoje vietoje Jums padės prisitaikymas prie egzistuojančių formalių ir neformalių darbo kolektyvo taisyklių. Pateikiame Jums patarimus, kaip nesusigadinti pirmojo įspūdžio apie save ir sėkmingai adaptuotis susiformavusiame darbo kolektyve.

Kontaktų užmežgimas su kolektyvo nariais

Naujame darbe nepulkite rodyti savo charakterio ir patraukti dėmesio kalbomis. Gera taktika - klausytis, stebėti, kas ir kaip vyksta, nebūti įkyriu. Naujokui nedera išreikšti kategoriškos nuomonės ar prieštarauti bendradarbių nuomonei. Iškilus ginčytinai situacijai jokiu būdu nesiimkite priešingos nuomonės vyraujančiai; jei įmanoma, stenkitės laikytis neutralios nuomonės. Pritarimas daugumos nuomonei yra taip pat geras variantas. Šviežias požiūris į situaciją yra naudingas, tačiau prieš ką nors sprendžiant yra svarbu išsiaiškinti visas susiklosčiusios situacijos priežastis.

Bendri pietūs - palankus būdas užmegzti kontaktus ir artimiau susipažinti su kolegomis. Šiuo atveju taip pat geriau daugiau klausytis negu kalbėti, neatkreipti dėmesio į save. Tik tokiu būdu galėsite įvertinti kolektyve susiklosčiusius vaidmenis: kas yra lyderis, o kas - atsilikėlis, kas su kuo konkuruoja, kokios naujųjų kolegų vertybinės nuostatos.

Užsirašykite ir stenkitės įsiminti dalykus, kuriuos sužinote apie organizaciją ir jos darbuotojus, pavyzdžiui, jų vardus, net ką jie mėgsta veikti laisvalaikiu. Užsirašymas padės Jums išvengti poreikio klausti antrą kartą - tai gali būti palaikyta Jūsų nedėmesingumu ir įvertinta neigiamai. Tai padės Jums lengviau bendrauti ir kreiptis į naujuosius kolegas, užmegzti ne tik formalų, bet ir neformalų pokalbį. Bendradarbių, organizacijos pažinimas yra reikšminga patirtis Jūsų adaptacijai naujame darbe.

Prisitaikymas prie kolektyvo normų

Esate priimtas į kolektyvą, kuriame elgesio normos jau yra nusistovėjusios. Laikykitės priimtų ne tik formalių, bet ir neformalių taisyklių. Nebandykite visko iš esmės pakeisti, nes taip užsitarnausite neigiamą požiūrį iš kompanijos senbuvių.

Kompanijoje yra nustatytos darbo valandos, darbo dienos pradžia ir pabaiga - būtinai ateikite ir išeikite nustatytu laiku. Jei tai padės Jums jaustis tvirčiau, išbandykite, kiek laiko užtrunkate nuvykimui į darbą porą dienų prieš pradėdami darbą. Prisiminkite, kaip buvo apsirengę kolegos, kai buvote atėję į darbo pokalbį. Pasistenkite atitikti priimtus aprangos reikalavimus. Laikykitės įprasto etiketo - nedemonstruokite netvarkos, aprangos stiliaus ar įpročių, kurie kitiems gali pasirodyti keisti.

Nenustebkite, jeigu Jums duodamos anksčiau kitiems darbuotojams buvę skirtos ne pačios maloniausios pareigos, pavyzdžiui, laiškų siuntimas ar laikraščio pirkimas. Nekritikuodami prisiimkite naujus darbus net jei jie pagal sutartas pareigas Jums nepriklauso.

Rodykite mandagią iniciatyvą

Jūsų atėjimas į kompaniją sutapo su įmonės švente arba kurio iš darbuotojų gimimo diena? Neignoruokite šventės, o dalyvaukite ją organizuojant. Daugelis kompanijų turi savus naujokų „įšventinimo" ritualus. Jeigu tokia tradicija yra naujoje darbovietėje, išsiaiškinkite, kaip ji yra organizuojama ir padarykite tai, ko iš Jūsų yra tikimasi.

Bendraukite ir elkitės mandagiai. Jau nuo pirmos dienos nepereikite prie kreipinio „tu". Galite sulaukti priešingo rezultato stengdamiesi parodyti, kad esate „savas" jau nuo pirmos dienos. Familiarus naujoko elgesys kitiems yra nepriimtinas.

Jau pirmą dieną vadovo paklauskite, su kuriuo kolega galite pasikonsultuoti jei kiltų neaiškumų. Oficialiai paskirto „globėjo" yra drąsiau prašyti pagalbos. Geras būdas susipažinti su kolektyvu - užduoti klausimų, susijusių su Jūsų darbu. Nepamirškite padėkoti už suteiktą pagalbą.

Paprastai naujame darbe pirmosiomis dienomis duodama šiek tiek mažiau darbo. Kai jį pabaigsite, nereiškia, kad galite daryti ką norite. Išnaudokite šį laiką savo būsimų užduočių išsiaiškinimui su kolegomis. Nepamirškite bendrauti pozityviai ir šypsotis - tai žmonėms leis suprasti, kad viskas gerai ir Jūs suprantate, apie ką kalbama.

Dirbkite darbą

Nesėdėkite susidėję rankų, nelaukite kol Jums duos užduotį. Iš karto susiraskite užsiėmimą. Kita vertus, nesiimkite darbų, kol sužinosite, kaip yra priimta darbus atlikti šioje kompanijoje. Gautą darbą atlikite kokybiškai ir laiku.

Jeigu dėl paskirtų papildomų užduočių nepadarėte savo pagrindinio darbo, neverskite kaltės kitiems. Daug paprasčiau konstruktyviai spręsti problemas ir savo privalumus įrodyti darbais, o ne žodžiais, todėl atsiprašykite ir užbaikite visus likusius darbus.

Jei suklydote, padarėte klaidų, nebūtinai iš karto tai sakykite vadovui. Iš pradžių papasakokite tai kolegai, su kuriuo geriau sutariate, paklauskite patarimo. Klysti yra žmogiška, iš Jūsų nesitikima, kad viską iškart atliksite be jokių klaidų, svarbu yra jas ištaisyti ir stengtis nebekartoti.

Nepatartina ir imtis daugiau darbo, negu Jums skyrė. Nesistenkite nustebinti vadovybės pasakišku darbštumu ir pasiryžimu imtis bet kokios veiklos. Kolegos ims apkalbinėti, o vadovybė gali imti laikyti Jus pataikūnu ir nepatikimu darbuotoju.

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Neapkalbinėkite kitų

Vadovaukitės taisykle „nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad padarytų tau". Neregzkite intrigų, neaptarinėkite kitų žmonių už akių. Neskųskite vadovams, Jūsų nuomone, netinkamo kitų kolegų elgesio. Net jei iš Jūsų pasakymo kolega nusijuokė, apkalbos visada yra priimamos neigiamai ir kuria neigiamą Jūsų įvaizdį.

Kaip elgtis, jei apkalbos yra paskleistos apie Jus? Jei gandai pagrįsti, tikėtina, jog tai yra gresiančio atleidimo signalas. Jeigu susidūrėte su apkalbomis, svarbiausia, ką turite padaryti, tai nepanikuoti. Stenkitės ramiai įvertinti situaciją, paklauskite savęs: kas skleidžia apkalbas, kokia to priežastis. Įvertinę situaciją pakalbėkite su gandus skleidžiančiu žmogumi, įtikinkite jį daugiau taip nesielgti. Jei intriganto surasti nepavyko, kokybiškai dirbkite savo darbą ir stenkitės išlaikyti draugiškus, dalykiškus santykius su visais kolegomis.

Prieš klausdami - pagalvokite

Personalo atrankos specialistai pataria neužduoti klausimų, kurie sukeltų dvejonių dėl Jūsų susidomėjimo darbu. Pateikiame keletą nevykusių klausimų pavyzdžių, kuriuos užduoda nauji darbuotojai: „Kada aš galėsiu gauti nemokamų atostogų?", „Kada galiu tikėtis aukštesnių pareigų?", „Kada pakelsite mano atlyginimą?", „Ar man bus mokama už viršvalandžius?".

Taip pat nerekomenduojama klausti klausimų, į kuriuos atsakymus lengvai galite rasti patys, šiek tiek pagalvoję, paieškoję informacijos internete ar net pasitarę su savo draugais ar šeimos nariais. Kiekvienas klausimas, ypač neesminis, arba užduodamas ne pirmą kartą (kas taip pat pasitaiko), atitraukia Jūsų vadovą ir kolegas nuo dirbamo darbo. Kiek įmanoma stenkitės atsakymus rasti savarankiškai. Žinoma, pradžioje verta užduoti klausimų, nes bus daug blogiau jei paaiškės, kad kurį laiką dirbote ne tai, ko iš Jūsų buvo tikimasi vien todėl, kad bijojote pasitikslinti.

Sutarkite su neformaliuoju lyderiu

Kiekviename kolektyve yra ypatingai gerbiamas ir turintis neginčijamą autoritetą žmogus. Pabandykite su juo rasti bendrą kalbą. Kai pavyks, pajusite, kad ir kiti su Jumis ims elgtis palankiau. Svarbu nesistengti pernelyg lįsti jam į akis. Įkyrumas atstumia ir suformuoja nepalankų įspūdį apie žmogų.

Nerodykite arogancijos ar nepasitenkinimo

Klystate iškart rodydami profesinį uolumą. Iš naujoko nesitikima įspūdingų rezultatų nuo pirmos dienos. Daugumai vadovų geras darbuotojas - visų pirma geras vykdytojas, todėl bent pradžioje nerodykite didelių užmojų, kuriuos nebūtinai ateityje galėsite įvykdyti. Savo kūrybinį potencialą ir aktyvumą parodysite kruopščiai ir laiku atlikdami patikėtas užduotis. Net jei Jums atrodo, kad tam tikrus procesus būtų patogiau daryti kitaip, to neparodykite. Gerai pagalvokite, ar tai, kas palengvins Jūsų darbą, nekomplikuos darbo kitam darbuotojui (gal jam darbo net padaugės). Pamokantys naujoko komentarai visada yra priimami priešiškai, todėl per bandomąjį laikotarpį nedemonstruokite savo įžvalgų, jos bus palaikytos „visažiniškumu" ir arogancija.

Atėjusiems dirbti į naują aplinką, daugeliui atsiranda nesaugumo jausmas, kyla nepasitenkinimas. Kas nors vyksta ne taip, kaip tikėjotės? Neparodykite neigiamų emocijų, pakentėkite. Galų gale Jūs bet kada galite išeiti, tačiau kol nepriėmėte galutinio sprendimo, pasistenkite išlaikyti santūrumą.

Tikimės, kad šie patarimai Jums padės įsitvirtinti naujame darbo kolektyve. Pasistenkite laikytis šių patarimų viso bandomojo laikotarpio metu. Pažvelkite į šią situaciją kaip į žaidimą. Laikytis priimtų kolektyvo taisyklių, normų - skamba nekaip? Pasistenkite, juk tai darbas, į kurį siuntėte savo CV ir kuriame Jūs norite dirbti. Atėjote dirbti, o ne draugauti, įvedinėti savo taisyklių ir apversti visko aukštyn kojomis. Svarbiausia, prisiminkite, kad geras žmogus - ne profesija, todėl turite įrodyti savo kompetenciją pirmiausia darbais. Draugiška nuostata kitų atžvilgiu, pozityvumas, atvira šypsena ir pasitikėjimas savo jėgomis tikrai padės Jums įveikti naujoje darbovietėje kilusius sunkumus.

Justina Ūsaitė

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Vadovavimo įgūdžių tobulinimo kursai, mokymai, Personalo kūrimas ir valdymas, Darbo našumo didinimas ir kompanijos procesų tobulinimas
Kaip elgiasi sėkmingi žmonės

Kaip elgiasi sėkmingi žmonės

9 dalykai ką daro sėkmingi žmonės 

Kaip darbe sumažinti stresą

Kaip darbe sumažinti stresą?

Kaip sumažinti stresą darbe, streso darbe mažinimas 

motyvacijos kėlimo būdai

Motyvacijos kėlimo būdai

Kaip save motyvuoti pasiekti užsibrėžtus tikslus? Kodėl ambicijos virsta neišsipildžiusiomis svajonėmis. 

Kaip dirbti darbą kuris nepatinka

Kaip pamilti savo darbą ir dirbti gerai? 

Darbas žiniasklaidoje

Darbas žiniasklaidoje

Kaip reklama susijusi su žiniasklaida. Galimos pareigos ir darbai žiniasklaidos srityje. 

moterys vadovės

Moterys vadovės

Moterų vadovių pranašumai ir trūkumai 

Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas

Motyvacinio laiško pavyzdžiai, kaip parašyti motyvacinį laišką turint ir neturint darbinės patirties 

10 bankrutavusio verslininko patarimų

10 bankrutavusio verslininko patarimų

Pagrindinės klaidos versle kurios priveda prie įmonės bankroto, bankrutavusio verslininko įžvalgos 

Kaip greitai susirasti darbą

Kaip greitai susirasti darbą?

Į ką atkreipti daugiau dėmesio ieškant darbo, kas veikia darbdavius pozityviai 

Kaip atpažinti lyderį

Kaip atpažinti lyderį

Kokie būna lyderiai, lyderių tipai, kaip tapti lyderiu 

Aksesuarai verslininkams

Aksesuarai verslininkams

Kokie verslininkams svarbūs aksesuarai turi būti naudojami kasdien ir verslo susitikimuose 

Kaip atpažinti gerą pardavėją

Kaip atpažinti gerą pardavėją?

kas yra geras pardavimo vadybininkas 

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Kaip suprasti ar esate pasiruošę įkurti įmonę, testas išsiaiškinti ar esate pasiruošęs verslui 

Kaip efektyviai dirbti per atstumą

Kaip efektyviai dirbti per atstumą

Kaip įrengti nuotolinę darbo vietą ir kaip sukurti darbinę atmosferą 

Klasikinė darbo apranga moterims

Etiketas darbe

Kaip darbo aplinkoje sukurti gerą pirmą įspūdį ir kokie drabužiai tinkami vilkėti biure. 

Kaip sunkmečiu derėtis dėl atlygio už darbą

Kaip sunkmečiu derėtis dėl atlygio už darbą?

Derybos dėl atlyginimo krizės metu 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Vilniaus r.


Kompanijų produkcija
Kirpėjų kursai Klaipėdoje
Plataus profilio kirpėjų kursai Klaipėdoje

Kirpėjų kursai per darbo biržą Klaipėdoje, kirpėjų kursai...

Darbo saugos konsultacijos, kursai, dokumentų ruošimas

Darbo saugos dokumentai. Darbuotojų saugos ir sveikatos i...

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Interneto reklamos pardavimo vadybininkas Vilniuje

Reklamos internete pardavimo vadybinin...