Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

2023-04-12 13:00   Peržiūros : 1081   Spausdinti


Pagaliau po ilgų paieškų radote darbą. Nepamirškite, kad svarbu ne tik rasti darbą, bet ir jį išlaikyti. Komfortiškai jaustis naujoje vietoje Jums padės prisitaikymas prie egzistuojančių formalių ir neformalių darbo kolektyvo taisyklių. Pateikiame Jums patarimus, kaip nesusigadinti pirmojo įspūdžio apie save ir sėkmingai adaptuotis susiformavusiame darbo kolektyve.

Kontaktų užmežgimas su kolektyvo nariais

Naujame darbe nepulkite rodyti savo charakterio ir patraukti dėmesio kalbomis. Gera taktika - klausytis, stebėti, kas ir kaip vyksta, nebūti įkyriu. Naujokui nedera išreikšti kategoriškos nuomonės ar prieštarauti bendradarbių nuomonei. Iškilus ginčytinai situacijai jokiu būdu nesiimkite priešingos nuomonės vyraujančiai; jei įmanoma, stenkitės laikytis neutralios nuomonės. Pritarimas daugumos nuomonei yra taip pat geras variantas. Šviežias požiūris į situaciją yra naudingas, tačiau prieš ką nors sprendžiant yra svarbu išsiaiškinti visas susiklosčiusios situacijos priežastis.

Bendri pietūs - palankus būdas užmegzti kontaktus ir artimiau susipažinti su kolegomis. Šiuo atveju taip pat geriau daugiau klausytis negu kalbėti, neatkreipti dėmesio į save. Tik tokiu būdu galėsite įvertinti kolektyve susiklosčiusius vaidmenis: kas yra lyderis, o kas - atsilikėlis, kas su kuo konkuruoja, kokios naujųjų kolegų vertybinės nuostatos.

Užsirašykite ir stenkitės įsiminti dalykus, kuriuos sužinote apie organizaciją ir jos darbuotojus, pavyzdžiui, jų vardus, net ką jie mėgsta veikti laisvalaikiu. Užsirašymas padės Jums išvengti poreikio klausti antrą kartą - tai gali būti palaikyta Jūsų nedėmesingumu ir įvertinta neigiamai. Tai padės Jums lengviau bendrauti ir kreiptis į naujuosius kolegas, užmegzti ne tik formalų, bet ir neformalų pokalbį. Bendradarbių, organizacijos pažinimas yra reikšminga patirtis Jūsų adaptacijai naujame darbe.

Prisitaikymas prie kolektyvo normų

Esate priimtas į kolektyvą, kuriame elgesio normos jau yra nusistovėjusios. Laikykitės priimtų ne tik formalių, bet ir neformalių taisyklių. Nebandykite visko iš esmės pakeisti, nes taip užsitarnausite neigiamą požiūrį iš kompanijos senbuvių.

Kompanijoje yra nustatytos darbo valandos, darbo dienos pradžia ir pabaiga - būtinai ateikite ir išeikite nustatytu laiku. Jei tai padės Jums jaustis tvirčiau, išbandykite, kiek laiko užtrunkate nuvykimui į darbą porą dienų prieš pradėdami darbą. Prisiminkite, kaip buvo apsirengę kolegos, kai buvote atėję į darbo pokalbį. Pasistenkite atitikti priimtus aprangos reikalavimus. Laikykitės įprasto etiketo - nedemonstruokite netvarkos, aprangos stiliaus ar įpročių, kurie kitiems gali pasirodyti keisti.

Nenustebkite, jeigu Jums duodamos anksčiau kitiems darbuotojams buvę skirtos ne pačios maloniausios pareigos, pavyzdžiui, laiškų siuntimas ar laikraščio pirkimas. Nekritikuodami prisiimkite naujus darbus net jei jie pagal sutartas pareigas Jums nepriklauso.

Rodykite mandagią iniciatyvą

Jūsų atėjimas į kompaniją sutapo su įmonės švente arba kurio iš darbuotojų gimimo diena? Neignoruokite šventės, o dalyvaukite ją organizuojant. Daugelis kompanijų turi savus naujokų „įšventinimo" ritualus. Jeigu tokia tradicija yra naujoje darbovietėje, išsiaiškinkite, kaip ji yra organizuojama ir padarykite tai, ko iš Jūsų yra tikimasi.

Bendraukite ir elkitės mandagiai. Jau nuo pirmos dienos nepereikite prie kreipinio „tu". Galite sulaukti priešingo rezultato stengdamiesi parodyti, kad esate „savas" jau nuo pirmos dienos. Familiarus naujoko elgesys kitiems yra nepriimtinas.

Jau pirmą dieną vadovo paklauskite, su kuriuo kolega galite pasikonsultuoti jei kiltų neaiškumų. Oficialiai paskirto „globėjo" yra drąsiau prašyti pagalbos. Geras būdas susipažinti su kolektyvu - užduoti klausimų, susijusių su Jūsų darbu. Nepamirškite padėkoti už suteiktą pagalbą.

Paprastai naujame darbe pirmosiomis dienomis duodama šiek tiek mažiau darbo. Kai jį pabaigsite, nereiškia, kad galite daryti ką norite. Išnaudokite šį laiką savo būsimų užduočių išsiaiškinimui su kolegomis. Nepamirškite bendrauti pozityviai ir šypsotis - tai žmonėms leis suprasti, kad viskas gerai ir Jūs suprantate, apie ką kalbama.

Dirbkite darbą

Nesėdėkite susidėję rankų, nelaukite kol Jums duos užduotį. Iš karto susiraskite užsiėmimą. Kita vertus, nesiimkite darbų, kol sužinosite, kaip yra priimta darbus atlikti šioje kompanijoje. Gautą darbą atlikite kokybiškai ir laiku.

Jeigu dėl paskirtų papildomų užduočių nepadarėte savo pagrindinio darbo, neverskite kaltės kitiems. Daug paprasčiau konstruktyviai spręsti problemas ir savo privalumus įrodyti darbais, o ne žodžiais, todėl atsiprašykite ir užbaikite visus likusius darbus.

Jei suklydote, padarėte klaidų, nebūtinai iš karto tai sakykite vadovui. Iš pradžių papasakokite tai kolegai, su kuriuo geriau sutariate, paklauskite patarimo. Klysti yra žmogiška, iš Jūsų nesitikima, kad viską iškart atliksite be jokių klaidų, svarbu yra jas ištaisyti ir stengtis nebekartoti.

Nepatartina ir imtis daugiau darbo, negu Jums skyrė. Nesistenkite nustebinti vadovybės pasakišku darbštumu ir pasiryžimu imtis bet kokios veiklos. Kolegos ims apkalbinėti, o vadovybė gali imti laikyti Jus pataikūnu ir nepatikimu darbuotoju.

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Neapkalbinėkite kitų

Vadovaukitės taisykle „nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad padarytų tau". Neregzkite intrigų, neaptarinėkite kitų žmonių už akių. Neskųskite vadovams, Jūsų nuomone, netinkamo kitų kolegų elgesio. Net jei iš Jūsų pasakymo kolega nusijuokė, apkalbos visada yra priimamos neigiamai ir kuria neigiamą Jūsų įvaizdį.

Kaip elgtis, jei apkalbos yra paskleistos apie Jus? Jei gandai pagrįsti, tikėtina, jog tai yra gresiančio atleidimo signalas. Jeigu susidūrėte su apkalbomis, svarbiausia, ką turite padaryti, tai nepanikuoti. Stenkitės ramiai įvertinti situaciją, paklauskite savęs: kas skleidžia apkalbas, kokia to priežastis. Įvertinę situaciją pakalbėkite su gandus skleidžiančiu žmogumi, įtikinkite jį daugiau taip nesielgti. Jei intriganto surasti nepavyko, kokybiškai dirbkite savo darbą ir stenkitės išlaikyti draugiškus, dalykiškus santykius su visais kolegomis.

Prieš klausdami - pagalvokite

Personalo atrankos specialistai pataria neužduoti klausimų, kurie sukeltų dvejonių dėl Jūsų susidomėjimo darbu. Pateikiame keletą nevykusių klausimų pavyzdžių, kuriuos užduoda nauji darbuotojai: „Kada aš galėsiu gauti nemokamų atostogų?", „Kada galiu tikėtis aukštesnių pareigų?", „Kada pakelsite mano atlyginimą?", „Ar man bus mokama už viršvalandžius?".

Taip pat nerekomenduojama klausti klausimų, į kuriuos atsakymus lengvai galite rasti patys, šiek tiek pagalvoję, paieškoję informacijos internete ar net pasitarę su savo draugais ar šeimos nariais. Kiekvienas klausimas, ypač neesminis, arba užduodamas ne pirmą kartą (kas taip pat pasitaiko), atitraukia Jūsų vadovą ir kolegas nuo dirbamo darbo. Kiek įmanoma stenkitės atsakymus rasti savarankiškai. Žinoma, pradžioje verta užduoti klausimų, nes bus daug blogiau jei paaiškės, kad kurį laiką dirbote ne tai, ko iš Jūsų buvo tikimasi vien todėl, kad bijojote pasitikslinti.

Sutarkite su neformaliuoju lyderiu

Kiekviename kolektyve yra ypatingai gerbiamas ir turintis neginčijamą autoritetą žmogus. Pabandykite su juo rasti bendrą kalbą. Kai pavyks, pajusite, kad ir kiti su Jumis ims elgtis palankiau. Svarbu nesistengti pernelyg lįsti jam į akis. Įkyrumas atstumia ir suformuoja nepalankų įspūdį apie žmogų.

Nerodykite arogancijos ar nepasitenkinimo

Klystate iškart rodydami profesinį uolumą. Iš naujoko nesitikima įspūdingų rezultatų nuo pirmos dienos. Daugumai vadovų geras darbuotojas - visų pirma geras vykdytojas, todėl bent pradžioje nerodykite didelių užmojų, kuriuos nebūtinai ateityje galėsite įvykdyti. Savo kūrybinį potencialą ir aktyvumą parodysite kruopščiai ir laiku atlikdami patikėtas užduotis. Net jei Jums atrodo, kad tam tikrus procesus būtų patogiau daryti kitaip, to neparodykite. Gerai pagalvokite, ar tai, kas palengvins Jūsų darbą, nekomplikuos darbo kitam darbuotojui (gal jam darbo net padaugės). Pamokantys naujoko komentarai visada yra priimami priešiškai, todėl per bandomąjį laikotarpį nedemonstruokite savo įžvalgų, jos bus palaikytos „visažiniškumu" ir arogancija.

Atėjusiems dirbti į naują aplinką, daugeliui atsiranda nesaugumo jausmas, kyla nepasitenkinimas. Kas nors vyksta ne taip, kaip tikėjotės? Neparodykite neigiamų emocijų, pakentėkite. Galų gale Jūs bet kada galite išeiti, tačiau kol nepriėmėte galutinio sprendimo, pasistenkite išlaikyti santūrumą.

Tikimės, kad šie patarimai Jums padės įsitvirtinti naujame darbo kolektyve. Pasistenkite laikytis šių patarimų viso bandomojo laikotarpio metu. Pažvelkite į šią situaciją kaip į žaidimą. Laikytis priimtų kolektyvo taisyklių, normų - skamba nekaip? Pasistenkite, juk tai darbas, į kurį siuntėte savo CV ir kuriame Jūs norite dirbti. Atėjote dirbti, o ne draugauti, įvedinėti savo taisyklių ir apversti visko aukštyn kojomis. Svarbiausia, prisiminkite, kad geras žmogus - ne profesija, todėl turite įrodyti savo kompetenciją pirmiausia darbais. Draugiška nuostata kitų atžvilgiu, pozityvumas, atvira šypsena ir pasitikėjimas savo jėgomis tikrai padės Jums įveikti naujoje darbovietėje kilusius sunkumus.

Justina Ūsaitė

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Vadovavimo įgūdžių tobulinimo kursai, mokymai, Personalo kūrimas ir valdymas, Darbo našumo didinimas ir kompanijos procesų tobulinimas

Kaip dirbti darbą kuris nepatinka

Kaip pamilti savo darbą ir dirbti gerai? 

Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas

Motyvacinio laiško pavyzdžiai, kaip parašyti motyvacinį laišką turint ir neturint darbinės patirties 

Kaip atpažinti lyderį

Kaip atpažinti lyderį

Kokie būna lyderiai, lyderių tipai, kaip tapti lyderiu 

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Kaip suprasti ar esate pasiruošę įkurti įmonę, testas išsiaiškinti ar esate pasiruošęs verslui 

Corbis nuotr.

Kandidatų vertinimo testai

Kaip suprasti kandidato į darbuotojo poziciją gebėjimus, profesinių įgūdžių ir psichologiniai testai 

Rekomendacijų tikrinimas

Rekomendacijų tikrinimas

Ar galima pasitikėti rekomendacijomis, kaip patikrinti ar rekomendacija tikra 

Stebėjimo įranga darbo vietoje

Stebėjimo įranga darbo vietoje

Ar darbdavys gali (turi teisę) įtaisyti pasiklausymo ir vaizdo įrašymo įrangą darbo vietoje  

darbo sutarties šablonas

Darbo sutarties šablonas

Darbo sutartis, darbo sutarties šablonas, darbo sutarties pavyzdinė forma, terminuota darbo sutartis, darbo sutarties forma, darbo sutartis šablonas 

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Kaip prisitaikyti prie susiformavusio kolektyvo, kaip įsilieti į naują kolektyvą 

Dovanos darbuotojams

Dovanos darbuotojams

Dovanų darbuotojams idėjos, ką padovanoti darbuotojui ir bendradarbiui, šventinės, proginės ir motyvacinės dovanos darbuotojui  

kaip rašyti CV

Kaip rašyti CV

Kaip parašyti gerą gyvenimo aparašymą, dažniausiai daromos klaidos rašant CV 

Kaip tapti tobulu darbuotoju

Kaip tapti tobulu darbuotoju

Kas yra tobulas darbuotojas, kokios darbinės savybės leidžia geriausiai siekti karjeros 

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Kaip ugdyti darbuotojų kūrybiškumą, kūrybinių sugebėjimų stiprinimas, kūrybinių sprendimų pavyzdžiai 

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Kaip planuoti darbuotojų skaičių, kaip įvertinti darbuotojų poreikį ir optimalų užimtumą 

Kaip paskambinti darbdaviui

Kaip paskambinti darbdaviui

Skambutis darbdaviui, ką kalbėti paskambinus potencialiam darbdaviui 

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2
Kompanijų produkcija
Personalo atrankos kompanijos.

Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška ir atran...

Personalo procesų valdymas
Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso modulis