Popierinį registro išrašą keičia elektroninis

2011-01-05 10:19   Peržiūros : 378   Spausdinti


Nuo šiandienos įregistruotų naujų juridinių asmenų vadovams vietoje anksčiau teikto įmonės registravimo pažymėjimo ar spausdinto registro išrašo bus suteikiamas prieigos raktas prie internete patalpinto oficialaus dokumento - elektroninio sertifikuoto išrašo. Popierinį dokumentą santykiuose su valstybės institucijomis atstojantį elektroninį sertifikuotą išrašą gali įsigyti ir anksčiau registruotų įmonių ir organizacijų atstovai.

Elektroninį sertifikuotą išrašą gaunančiam ar įsigyjančiam įmonės ar organizacijos atstovui suteikiamas tik prieigos kodas, o pats oficialus dokumentas yra patalpinamas Registrų centro interneto svetainėje adresu http://www.registrucentras.lt/jar/esi/, kur yra pasiekiamas bet kuriuo metu.

Elektroninis sertifikuotas išrašas pasirašytas elektroniniu atsakingo Registrų centro darbuotojo parašu yra oficialus dokumentas, turintis tokią pačią teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas, todėl tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto Juridinių asmenų registro išrašo.

Prieigos raktas prie galiojančio elektroninio sertifikuoto išrašo tretiesiems asmenims - valstybės institucijoms, kredito įstaigoms ir kitiems asmenims - gali būti perduodamas bet kuriuo gavėjui patogiu būdu: žodžiu, el.paštu, SMS žinute ir pan. Prieigos rakto gavėjas gali pasitenkinti elektroninio sertifikuoto išrašo peržiūra arba jį atsispausdinti. Elektroninio sertifikuoto išrašo spausdinimas ir peržiūros yra nemokamos, jų skaičius neribojamas.

Elektroniniame sertifikuotame išraše yra nurodomi visi aktualūs juridinio asmens duomenys. Elektroninis sertifikuotas išrašas galioja nuo suteikimo (ar įsigijimo) momento iki tol, kol pasikeičia jame nurodomi registro duomenys ar informacija. Pasikeitus registro duomenims (pvz., juridinio asmens buveinės adreso ar vadovo kaitos atveju) netekęs galios senasis elektroninis sertifikuotas išrašas automatiškai susinaikina.

Gaunantiems ar įsigyjantiems elektroninį sertifikuotą išrašą prieigos raktas suteikiamas Juridinių asmenų registre įrašytu juridinio asmens elektroniniu paštu arba mobiliuoju ryšiu (SMS žinute), todėl įmonių ir organizacijų vadovai raginami periodiškai patikrinti šios savo vadovaujamų juridinių asmenų registrui teikiamos informacijos tikslumą.

Nebeliko įmonių su septynių ženklų kodais

Juridinių asmenų registrą tvarkantis Registrų centras vykdydamas Vyriausybės nutarimą automatiškai suteikė devynžeklį juridinio asmens kodą visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurios iki šiol naudojo septynių skaitmenų "įmonės kodą".

Naujus devynženklius kodus gavo 50570 registre įregistruotų juridinių asmenų, kurie buvo įsteigti iki 2004 m. ir per pastaruosius šešerius metus nepasikeitė savo naudoto septynženklio kodo į devynių skaitmenų juridinio asmens kodą. Naują juridinio asmens kodą galima sužinoti Registrų centro interneto svetainėje adresu http://www.registrucentras.lt/jar/p/.


Kategorijos: Finansai, Teisė, įstatymai, sutartys, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas
Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Verslo užbaigimas

Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai  

Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

Kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.  

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Prekės ženklas – įmonės turto dalis

Kas yra prekės ženklas? Kaip jį įregistruoti? Kokios prekės ženklo savininko teisės? Kiek ir kur jis galioja? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
1 2 3 4 5
1 2
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Įmonių likvidavimo paslaugas
Įmonių likvidavimo paslaugas

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Įmonių steigimo paslaugos
Įmonių steigimo paslaugos

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Naujų įmonių registravimas
Naujų įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas Lietuvoje ir kitose valstybėse

Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas
Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas

Įmonių turto draudimas, įstaigų turto draudimas, organiza...

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas, naujų įmonių įregistravimas

Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinių asmenų pertvarky...

1 2