Verslo užbaigimas

2013-04-10 10:23   Peržiūros : 116   Spausdinti


Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai priklauso nuo pasirinktos verslo teisinės formos, t.y. ar nutraukiant veiklą ūkio subjektas veikė kaip fizinis ar kaip juridinis asmuo, ar verslo pabaiga vykdoma savo noru ar priverstinai, koks verslo pabaigos būdas pasirenkamas/yra privalomas, atsižvelgiant į verslo subjekto mokumą/nemokumą.

1. VERSLO LIKVIDAVIMAS

Įsiskolinimų neturinčiam verslo subjektui likvidavimas - tai ūkio subjekto aktyvų pavertimo grynaisiais pinigais, visų sąskaitų apmokėjimo ir likusių pinigų ar turto paskirstymo savininkams procesas. Finansinių sunkumų turintys ūkio subjektai turi du kelius: restruktūrizavimo ar bankroto.  

1. 1. Fizinio asmens verslo likvidavimas

Individuali veikla - fizinio asmens vykdoma savarankiška veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

Individuali veikla pagal verslo liudijimą pasibaigia savaime, jei pagal jį veikiantis ir individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo nesikreipia į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl jo galiojimo pratęsimo. Kadangi verslo liudijimas išduodamas ribotam laikotarpiui ir  jis savo esme yra terminuoto galiojimo, taigi, veiklos pagal verslo liudijimą baigimas jokių specialių procedūrų nereikalauja. Verslo liudijimus galima pasitikrinti VMĮ internetinėje svetainėje VERSLO LIUDIJIMO DUOMENŲ TIKRINIMAS, įvedus verslo liudijimo numerį.

Nusprendus nutrauktiindividualią veiklą pagal pažymą, galima tai be apribojimų padaryti bet kuriuo metu, pateikus pranešimą apie veiklos nutraukimą mokesčių administratoriui nepriklausomai nuo asmens turimų kreditorių skaičiaus, įsipareigojimų jiems dydžio ir pan.. Apie veiklos nutraukimą reikia pranešti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos nutraukimo. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pateikia pranešimo Forma FR0792, nenuolatinis - Forma FR0224.  Dokumentus galima pateikti ir elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą.

Fiziniai asmenys, veikdami pagal individualią veiklą, už veiklos rezultatus atsako visu savo turtu kaip neribotos civilinės atsakomybės ūkio subjektai. Jei veikla baigiama dėl nemokumo, teismo ar kita tvarka vykdytinais pripažinti jo įsipareigojimai priverstinai turi būti įvykdyti (ar atitinkamas nuostolių atlyginimas išieškotas) per antstolį, pvz., išieškant iš asmens asmeninio turto, nurašant lėšas iš jo sąskaitų ir pan.

1. 2. Juridinio asmens verslo nutraukimas

Juridinio asmens likvidavimas gali būti savanoriškas arba priverstinis.

Juridinių asmenų likvidavimą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai:

Civilinis kodeksas;
Juridinių asmenų registro nuostatai;

Atskirų teisinių formų juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai:

Pagal Civilinį kodeksą, juridiniai asmenys baigia savo veiklą reorganizavimo (CK 2.96-2.103 straipsniai) arba likvidavimo (CK 2.106-2.113 straipsniai) būdu.

1.2.1. Reorganizavimas

Reorganizavimas - tai juridinio asmensveiklos nutraukimas,be likvidavimo procedūros keletą tos pačios teisinės formos juridinių asmenų jungiant ar reorganizuojamą juridinį asmenį skaidant.

Juridinių asmenų jungimo būdai:

  • Prijungimas - tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens.
  • Sujungimas - tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį.

Juridinių asmenų skaidymo būdai:

  • Išdalijimas - tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir pareigų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.
  • Padalijimas - tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

1.2.2. Likvidavimas

Įmonės likvidavimas yra tokia juridinio asmens veiklos baigtis, kai jo veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina kitiems juridiniams asmenims (CK 2.106-2.113 straipsniai). Juridiniam asmeniui likviduoti paskiriamas likvidatorius.

Jei juridinis asmuo turi finansinių sunkumų ir nutraukdamas veiklą negali atsiskaityti su visais kreditoriais, tada vykdomas verslo restruktūrizavimas arba bankrotas.

verslilietuva.lt inf. 


Kategorijos: Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas
Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Verslo užbaigimas

Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai  

Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

Kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.  

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Prekės ženklas – įmonės turto dalis

Kas yra prekės ženklas? Kaip jį įregistruoti? Kokios prekės ženklo savininko teisės? Kiek ir kur jis galioja? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
1 2 3 4 5
1 2
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Įmonių likvidavimo paslaugas
Įmonių likvidavimo paslaugas

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Įmonių steigimo paslaugos
Įmonių steigimo paslaugos

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Naujų įmonių registravimas
Naujų įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas Lietuvoje ir kitose valstybėse

Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas
Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas

Įmonių turto draudimas, įstaigų turto draudimas, organiza...

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas, naujų įmonių įregistravimas

Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinių asmenų pertvarky...

1 2