Verslo liudijimas

2008-06-03 12:24   Peržiūros : 1586   Spausdinti


Klausimas: Kur ir kaip galėčiau įsigyti verslo liudijimą?

Atsakymas: Verslo liudijimus išduoda AVMI miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje yra gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui verslo liudijimą išduoda AVMI miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje jis gyvena, o jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi, tai AVMI miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla.

Gyventojas, siekdamas įsigyti verslo liudijimą mieste (rajone), kuris nėra jo deklaruota gyvenamoji vieta, mokesčių administratoriui pareikalavus turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šiame mieste ar rajone yra vieta, kurioje turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudoja. Jei gyventojas nepateikia šių duomenų, verslo liudijimas išduodamas deklaruotos gyvenamosios vietos AVMI miesto (rajono) skyriuje (toliau - vietos VMI), nesvarbu, kad veiklos objektas yra kitos AVMI aptarnaujamoje teritorijoje.

Pavyzdys
Jei Vilniaus miesto gyventojas asmeninės nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas Palangoje, kurias ketina išnuomoti, tai tų patalpų nuomos verslo liudijimą, jis turi įsigyti Vilniaus miesto valstybinėje mokesčių inspekcijoje.


Verslo liudijimas gali būti išduodamas tik gyventojui, kuris yra sulaukęs 18 metų (tai yra, jis turi įgijęs visišką civilinį veiksnumą), taip pat tais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais, kai asmuo tampa veiksniu būdamas jaunesnis nei 18 metų.

Iki laikotarpio, kuriam siekiama įsigyti verslo liudijimą, pradžios vietos VMI gyventojas privalo pateikti tokius dokumentus:

 1. Prašymą (laisvos arba AVMI parengtos tipinės formos), kuriame turi būti nurodyta: a) vardas, pavardė,
  b) gyvenamoji vieta,
  c) veiklos rūšis, kurios verslo liudijimą norima įsigyti,
  d) laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą,
  e) verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius ir kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti (tik prekybinei veiklai, kai verslo liudijimą norima įsigyti vienai arba kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui),
  f) papildomai prašyme turi būti įrašoma:
  1) duomenys, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybų nustatytas mažesnis fiksuotas pajamų mokestis (nurodo neįgalusis (invalidas), senatvės pensininkas, bedarbis, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje, gyventojas, vienas auginantis bent vieną vaiką iki 18 metų, arba kartu su sutuoktiniu, auginantis tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką (invalidą)),
  2) kompiuterinių žaidimų bei patalpų nuomos verslo liudijimą įsigyjant: duomenys apie kompiuterinių žaidimų komplektų skaičių, duomenys apie nuomojamas patalpas (pagal kuriuos savivaldybė nustatė atitinkamą fiksuoto pajamų mokesčio dydį),
  g) pagal galimybę nurodoma veiklos vieta, kuri įrašoma į verslo liudijimą.
 2.  Asmens tapatybės dokumentas: pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Užsienio valstybės pilietis be asmenį identifikuojančio dokumento turi pateikti ir leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje (šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
 3. Nuotrauka (3 x 4 cm formato);
 4. Dokumentai, patvirtinantys teisę taikyti mažesnį pajamų mokestį (jeigu savivaldybių tarybos tokių asmenų atžvilgiu yra priėmusios atitinkamą sprendimą), kopijos lieka vietos VMI;
 5. Kai į verslo liudijimą įrašomi kiti asmenys, - dokumentai apie giminystę, santuoką, globą (rūpybą), kopijos lieka vietos VMI;
 6. Su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytos autorinės licencinės sutartys, suteikiančios teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti garso ir vaizdo kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (nuomoti juos ir (arba) jais prekiauti);
 7. Gidų veiklos verslo liudijimą įsigyjantys gyventojai turi pateikti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo  8 straipsnyje nurodytą gido kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą;
 8. Nakvynės ir pusryčių bei kaimo turizmo paslaugų verslo liudijimus įsigyjantieji turi savivaldybės išduotą pažymėjimą (sertifikatą) dėl šių paslaugų minimalių reikalavimų įvykdymo.

Jei čia paminėti dokumentai nepateikiami, verslo liudijimas neišduodamas. Verslo liudijimas taip pat neišduodamas ir nepratęsiamas, jeigu gyventojas skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. (Apie pareigą mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas žiūrėti šios atmintinės skyrių „Valstybinis socialinis draudimas".)

Pirmą kartą verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams pasirašytinai yra įteikiamos Nutarimo Nr. 1797 ir juo patvirtintų Taisyklių kopijos ir atmintinė. Taip pat įteikiamas Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius.

Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo reikalingų dokumentų priėmimo vietos VMI skyriuje dienos. Iki verslo liudijimo išdavimo dienos į atitinkamos AVMI biudžeto surenkamąją sąskaitą turi būti sumokamas apskaičiuotas pajamų mokestis.

Verslo liudijimai gali būti išduodami laikotarpiams, ne ilgesniems kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos.
 
 
Valstybinės Mokesčių inspekcijos inf.


Kategorijos: Finansai, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Darbo santykiai, Teisė, įstatymai, sutartys, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas
Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Verslo užbaigimas

Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai  

Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

Kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.  

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Prekės ženklas – įmonės turto dalis

Kas yra prekės ženklas? Kaip jį įregistruoti? Kokios prekės ženklo savininko teisės? Kiek ir kur jis galioja? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
1 2 3 4 5
1 2
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Įmonių likvidavimo paslaugas
Įmonių likvidavimo paslaugas

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Įmonių steigimo paslaugos
Įmonių steigimo paslaugos

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Naujų įmonių registravimas
Naujų įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas Lietuvoje ir kitose valstybėse

Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas
Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas

Įmonių turto draudimas, įstaigų turto draudimas, organiza...

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas, naujų įmonių įregistravimas

Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinių asmenų pertvarky...

1 2