Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

2013-03-12 09:59   Peržiūros : 761   Spausdinti


Vertinimo kriterijai

UAB Uždaroji akcinė bendrovė

Individuali įmonė

Asociacija

Viešoji įstaiga

Minimalus dalyvių skaičius

1 (akcininkas)

1 (savininkas)

3 (nariai)

Dalininkai (neribotai) arba 1 savininkas

Maksimalus dalyvių skaičius

249 (akcininkai) Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

1 savininkas. Savininkas gali būti tik fizinis asmuo

Neribotas. Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys

Minimalus kapitalo dydis

Ne mažesnis kaip 10 000 Lt

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Kapitalo reikalavimas netaikomas

Nėra nustatytas

Steigimas

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Įprastu arba elektroniniu būdu

Steigėjai (dalyviai)

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fizinis asmuo

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Fiziniai ir/ar juridiniai asmenys

Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles

 Akcininko ribota civilinė atsakomyb IĮ savininko neribota civilinė atsakomybė (jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka IĮ turto, už IĮ prievoles atsako IĮ savininkas visu savo turtu

Ribotos civilinės atsakomybės

Ribotos civilinės atsakomybės

Balsavimo priimant sprendimus  principas  

1 akcija 1 balsas

 Sprendimus IĮ savininkas priima savarankiškai  

1 narys 1 balsas

 

1 akcija 1 balsas

Buhalterinė apskaita (teisinis reglamentavimas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka, metinių finansinių ataskaitų rinkinys gali būti nesudaromas. Jeigu IĮ nuostatuose nurodoma, kad sudaromas - LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai

Supaprastinta apskaitos tvarka LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartas

LR buhalterinės apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, LR įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas, tarptautiniai apskaitos standartai, verslo apskaitos standartai

 

Kapitalas ir įnašai

Kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos apmokamos pinigais ir/ar akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nepiniginiu įnašu, kuris turi būti įvertintas teisės aktų nustatyta tvarka Įnašai - IĮ savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas

Įnašai - nario metiniai mokesčiai

Dalininkų įnašai

Pelno paskirstymas

Akcininkui skiriamų dividendų dydis proporcingas jam priklausančių akcijų nominaliai vertei. Galimas dividendų išmokėjimas už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį

Visas IĮ pelnas paskiriamas savininkui Pelnas skirstyti nariams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui

Veiklos pelną skirstyti dalininkams draudžiama, jis skirtas veiklos vystymui.

Vidinė įmonės struktūra

UAB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą - bendrovės vadovą. Gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas - valdyba.  Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis

Paprastai IĮ įmonės savininkas kartu yra ir vienasmenis valdymo organas - įmonės vadovas. Kai vadovu paskiriamas kitas asmuo, jis veikia IĮ vardu, o IĮ savininkas vykdo tik jam kaip dalyvių susirinkimui priskirtą kompetenciją.

Turi būti vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Privalo būti vadovas (pvz. direktorius, prezidentas ir t.t.) Gali būti formuojamas kolegialus organas

Asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu

Santykiuose su kitais asmenimis UAB vardu vienvaldiškai veikia vadovas Kai IĮ savininkas nėra paskiręs vadovo, ĮĮ vardu veikia jis pats. Kai yra IĮ vadovas, jis vienvaldiškai veikia individualios įmonės vardu

Santykiuose su kitais asmenimis asociacijos vardu vienvaldiškai veikia vienasmenis (direktorius, pirmininkas) ir /ar kolegialus valdymo organas

Santykiuose su kitais asmenimis įstaigos vardu vienvaldiškai veikia vadovas.

www.verslilietuva.lt inf.


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas
Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Verslo užbaigimas

Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai  

Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

Kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.  

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Prekės ženklas – įmonės turto dalis

Kas yra prekės ženklas? Kaip jį įregistruoti? Kokios prekės ženklo savininko teisės? Kiek ir kur jis galioja? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
1 2 3 4 5
1 2
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Įmonių likvidavimo paslaugas
Įmonių likvidavimo paslaugas

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Įmonių steigimo paslaugos
Įmonių steigimo paslaugos

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Naujų įmonių registravimas
Naujų įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas Lietuvoje ir kitose valstybėse

Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas
Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas

Įmonių turto draudimas, įstaigų turto draudimas, organiza...

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas, naujų įmonių įregistravimas

Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinių asmenų pertvarky...

1 2