Įmonės restruktūrizavimo inicijavimas

2011-03-08 09:21   Peržiūros : 396   Spausdinti
Giedrė Kučinskė


Giedrė KučinskaitėNuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) redakcija. Vienas iš esminių minėto įstatymo pakeitimų - nebereikalingas kreditorių pritarimas dėl įmonės restruktūrizavimo inicijavimo, kaip buvo anksčiau. Atkreiptinas dėmesys, kad naujojoje ĮRĮ redakcijoje įtvirtintos teisės normos taikomos tik tuomet, kai įmonė pradėta restruktūrizuoti po įstatymo įsigaliojimo, t. y. ne anksčiau kaip nuo 2010 m. spalio 1 d.

Įmonės restruktūrizavimas yra procedūros, kuriomis siekiama išsaugoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Vadovaujantis nauja ĮRĮ redakcija, restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas tik tuomet, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo; 5) nuo teismo sprendimo baigti restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ numatytais pagrindais įsiteisėjimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Kai įmonė neatitinka bent vienos iš minėtų sąlygų, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

Įmonės restruktūrizavimas pradedamas tokiais veiksmais:

  1. įmonės valdymo organas parengia įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kurių turinio reikalavimai nurodyti ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje;
  2. priimamas įmonės dalyvių susirinkimo arba savininko sprendimas patvirtinti parengtus metmenis, pritarti įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
  3. įmonės valdymo organas per 5 darbo dienas nuo įmonės dalyvių susirinkimo arba savininko aukščiau nurodyto sprendimo priėmimo:
    • raštu praneša kiekvienam kreditoriui bei kitiems asmenims, nurodytiems ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, apie sprendimo priėmimą, o kreditoriams taip pat pateikia restruktūrizavimo plano metmenų ir įmonės dalyvių susirinkimo arba savininko sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijas;
    • pateikia apygardos teismui pagal įmonės buveinės vietą pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, kuriame turi būti nurodomos restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra, o kartu su pareiškimu pateikiami dokumentai, išvardinti ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje.

Atsižvelgiant į tai, kad nauja įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo tvarka, pagal kurią nebereikalaujama kreditorių pritarimo dėl įmonės restruktūrizavimo inicijavimo, įsigaliojo tik nuo 2010 m. spalio 1 d., šiuo metu nėra daug teismų praktikos minėtu klausimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog netinkamai parengti restruktūrizavimo plano metmenys gali būti pagrindas teismui atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą (Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2787-538/2010). Todėl, rengiant restruktūrizavimo plano metmenis, būtina laikytis minėtam dokumentui keliamų turinio reikalavimų, išdėstytų ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje. Pavyzdžiui, reikalinga išvardinti įmonės turimą turtą ir šiam turtui taikomus apribojimus (areštą, įkeitimą ir pan.), pateikti išsamius duomenis apie įmonės kreditorius, nurodyti administravimo išlaidų sąmatą, parengti preliminarų įmonės verslo planą, jame numatant ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones, ir pan.

Be to, prieš kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, būtina atlikti visus ĮRĮ numatytus išankstinius veiksmus, t. y. įmonės dalyvių susirinkimas arba savininkas privalo nustatyta tvarka patvirtinti parengtus metmenis, pritarti administratoriaus kandidatūrai ir priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą, o įmonės valdymo organas - raštu pranešti kreditoriams apie tokio sprendimo priėmimą ir pateikti atitinkamų dokumentų kopijas (Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2867-159/2010). Taigi, kreditoriams turi būti pranešta apie ketinimus iškelti restruktūrizavimo bylą ir jiems pateikiami restruktūrizavimo plano metmenys bei sprendimas dėl metmenų patvirtinimo dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme. Tokiu būdu, užtikrinamos kreditorių teisės laiku gauti informaciją ir turėti galimybę ginti savo teisėtus interesus. Todėl teismui reikalinga taip pat pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo pranešta kiekvienam kreditoriui ir kitiems ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytiems asmenims (Klaipėdos apygardos teismo 2010-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-2792-524/2010, Kauno apygardos teismo 2010-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3542-555/2010). Neatlikus bent vieno iš aukščiau nurodytų išankstinių veiksmų, teismas gali atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, o padarytus pažeidimus bus galima ištaisyti tik iš naujo atlikus minėtas procedūras.

Taigi, nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojus naujai ĮRĮ redakcijai, įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo procedūra tapo paprastesnė, kadangi nebėra reikalingas kreditorių pritarimas, kaip buvo anksčiau. Atsižvelgiant į tai, finansinių sunkumų turinčioms įmonėms sudarytos palankesnės sąlygos išvengti bankroto. Tačiau tam, kad restruktūrizavimo proceso inicijavimas būtų sėkmingas, reikalinga tinkamai laikytis ĮRĮ nurodytų formalių reikalavimų restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

Advokatė Giedrė Kučinskė
Mob. 8 650 41 577

http://lawyers-advice.blogspot.com

 


Kategorijos: Teisė, įstatymai, sutartys, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas, Advokatai, teisininkai, Teismai
Komentarai
Unknown_user_thumb
ddvv

Restruktūrizavimas ne vienai įmonei padeda išvengti bankroto www.principas.lt/restrukturizavimo-byla-ir-procesas Kaip išdėstyta procesas netrumpas, bet gelbsti  įmonę nuo bankroto.

2014-01-16 11:25
Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Verslo užbaigimas

Verslo baigimo procedūros bei joms taikomi norminiai teisės aktai  

Populiariausių Juridinio asmens teisinių formų pagrindiniai bruožai ir skirtumai: UAB, IĮ, Asociacija, Viešoji įstaiga

Kokia įmonės teisinė forma yra tinkamiausia Jūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti.  

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Prekės ženklas – įmonės turto dalis

Kas yra prekės ženklas? Kaip jį įregistruoti? Kokios prekės ženklo savininko teisės? Kiek ir kur jis galioja? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Paslaugos verslo klientams.Įmonių restruktūrizavimas.Skolų administravimas ir išieškojimas. Mokesčių konsultacijos. Bankrotas. Atstovavimas bankroto bylose.
Mėsinių g. 5/2, Vilnius
Telefonas: +370-5-2124084, El. paštas: vilnius@ecovis.lt
1 2 3 4 5
1 2
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Įmonių likvidavimo paslaugas
Įmonių likvidavimo paslaugas

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Įmonių steigimo paslaugos
Įmonių steigimo paslaugos

Įmonių steigimas ir likvidavimas

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Naujų įmonių registravimas
Naujų įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas Lietuvoje ir kitose valstybėse

Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas
Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimas

Įmonių turto draudimas, įstaigų turto draudimas, organiza...

Bendrovių steigimo paslaugos
Bendrovių steigimo paslaugos

Konsultacijos, patarimai bendrovių steigimo klausimais

Įmonių registravimas

Naujų įmonių registravimas, naujų įmonių įregistravimas

Juridinių asmenų pertvarkymas

Juridinių asmenų pertvarky...

1 2